Lokalhistoriske publikasjoner

Under arbeid

Her kommer presentasjoner av Ulefos-Nytt og AUB-Posten – bedriftsorganene til hjørnesteinbedriftene Ulefoss Jernværk og Aall-Ulefos Brug.
De første utgavene vil etter planen bli publisert i begynnelsen av november 2021.
 
Ulefos NyttAUB-Posten

 

Ulefos-Nytt var bedriftsavisa til Ulefos Jernværk i perioden 1949–1960.
 

 

AUB-Posten var bedriftsavisa til Aall-Ulefos Brug i perioden 1954–1963.