Lokalhistoriske publikasjoner

Her får du tilgang til Ulefos-Nytt og AUB-Posten – bedriftsorganene til hjørnesteinsbedriftene Ulefos Jernværk og Aall-Ulefos Brug.

• Ulefos-Nytt ble utgitt i perioden 1949–1960 (61 utgaver – totalt 795 sider).
• AUB-Posten ble utgitt i perioden 1954–1963 (26 utgaver – totalt 617 sider).

De første utgavene ble gjort tilgjengelige her på historielagets nettsider mandag 17. januar 2022. Deretter ble nye utgaver lagt ut regelmessig fram til alt var på plass den 14. mars 2022.