Lokalhistoriske publikasjoner

Under arbeid

Her kommer presentasjoner av Ulefos-Nytt og AUB-Posten – bedriftsorganene til hjørnesteinbedriftene Ulefoss Jernværk og Aall-Ulefos Brug.

De første utgavene vil etter planen bli publisert mandag 17. januar 2022. Deretter vil det med jevne mellomrom bli lagt ut nye utgaver utover vinteren og våren.

• Ulefos-Nytt ble utgitt i perioden 1949–1960 (61 utgaver – totalt 795 sider).
• AUB-Posten ble utgitt i perioden 1954–1963 (26 utgaver – totalt 617 sider).