AUB-Posten

 
Under arbeid
De første utgavene av AUB-Posten vil etter planen bli publisert mandag 17. januar 2022. Deretter vil det med jevne mellomrom bli lagt ut nye utgaver utover vinteren og våren.

 


AUB-Posten var bedriftsavisa til Aall-Ulefos Brug i perioden 1954–1963.

Avisa inneholder bedriftsnyheter, intervjuer med ansatte, personalia-meldinger, rapporter fra bedriftslegen, reportasjer fra idrettsarrangementer i bedriftens regi, møtereferater, presentasjon av forhandlere og leverandører og mye annet.

AUB-Posten kom ut tre ganger i året, bortsett fra det første og siste året da det bare var én utgave. Sidetallet varierer fra 20 til 36 per utgave. De 26 utgavene fyller tilsammen over 600 sider med drøyt 530 artikler og notiser. Hver utgave er rikt illustrert med bilder.

AUB-Posten ble distribuert gratis til alle ansatte, men utenforstående kunne tegne abonnement – for kr 3,00 pr. år.

Gerhard Hedlund
Gerhard Hedlund

De første årene besto bedriftavisas redaksjon av Molla Isachsen (red.), Ronald Bjerke, Gerhard Hedlund og Sverre Låtun. Fra nr. 2 1956 kom overrettssakfører Per Kjærvik inn som redaktør, mens Molla Isachsen trådte ut av redaksjonskomitéen.

I 1961 fikk AUB-Posten ny redaktør. Siviløkonom Klaus Støa overtok etter Per Kjærvik, som hadde flytta til Oslo. Samtidig ble avdelingsingeniør Fridtjof Mo-Gregersen knytta til redaksjonen med særlig ansvar for å rapportere om Oslo-kontorets virksomhet. Gerhard Hedlund var den eneste som har satt i redaksjonen gjennom samtlige 10 år.

Du kan søke etter artikler/notiser i artikkelregistret eller bla deg gjennom en oversikt over alle utgaver for å finne fram til det du er ute etter. I tillegg er bildene fra AUB-Posten med bildetekster tilgjengelige separat i et eget fotoalbum.

Fysiske eksemplarer av AUB-Posten kan lånes på Nome Bibliotek, avdeling Ulefoss.