AUB-Posten

 

 


AUB-Posten var bedriftsavisa til Aall-Ulefos Brug i perioden 1954–1963.

Avisa inneholder bedriftsnyheter, intervjuer med ansatte, personalia-meldinger, rapporter fra bedriftslegen, reportasjer fra idrettsarrangementer i bedriftens regi, møtereferater, presentasjon av forhandlere og leverandører og mye annet.

AUB-Posten kom ut tre ganger i året, bortsett fra det første og siste året da det bare var én utgave. Sidetallet varierer fra 20 til 36 per utgave. De 26 utgavene fyller drøyt 600 sider med over 500 artikler og notiser. Hver utgave er illustrert med bilder.

AUB-Posten ble distribuert gratis til alle ansatte, men utenforstående kunne tegne abonnement – for kr 3,00 pr. år.

Gerhard Hedlund
Gerhard Hedlund

De første årene besto bedriftavisas redaksjon av Molla Isachsen (red.), Ronald Bjerke, Gerhard Hedlund og Sverre Låtun. Fra nr. 2 1956 kom overrettssakfører Per Kjærvik inn som redaktør, mens Molla Isachsen trådte ut av redaksjonskomitéen.

I 1961 fikk AUB-Posten ny redaktør. Siviløkonom Klaus Støa overtok etter Per Kjærvik, som hadde flytta til Oslo. Samtidig ble avdelingsingeniør Fridtjof Mo-Gregersen knytta til redaksjonen med særlig ansvar for å rapportere om Oslo-kontorets virksomhet. Gerhard Hedlund var den eneste som satt i redaksjonen gjennom hele 10-årsperioden.

Holla Historielag har digitalisert samtlige utgaver av AUB-Posten og gjort dem tilgjengelig her på nettsidene. Du kan søke etter artikler/notiser i innholdsregistret eller bla deg gjennom en oversikt over alle utgaver for å finne fram til det du er ute etter.

I tillegg er de aller fleste bildene fra AUB-Posten samla i et fotoalbum, som vi har kalt Bilder fra bedriftsavisene. Der vi du også finne de fleste bildene fra Ulefos-Nytt. Mange av bildene i AUB-Posten er tatt av avisas faste fotograf Sverre Låtun.

Ta gjerne en titt på veiledningen, som gir tips om hvordan man navigerer seg rundt i en enkeltutgave av bedriftsavisene.

Fysiske eksemplarer av AUB-Posten kan lånes på Nome Bibliotek, avdeling Ulefoss.