Handelsstevnet 1955: Holla-rommet

I 1955 ble Holla invitert til å fylle bygde-rommet under det årlige handelsstevnet i Skien. Nærmere 300 gjenstander fra Hollas rike kulturhistorie ble presentert. Heftet «Holla-rommet» – med oversikt over alle gjenstandene og utlånerne – kan nå presenteres her på historielagets nettsider.

Bla i heftet «Holla-rommet»Lærer Knut Dukane (1899–1995), som var formann i Utstillingskomitéen, kunne fortelle at oppslutningen fra folk i Holla var upåklagelig. Det kom inn flere gjenstander enn de kunne ta med – til tross for at det var satt av større plass enn tidligere til bygderommet. Det måtte gjøres et utvalg.

«Langt mer av gedigne og gamle ting i Holla enn noen hadde tenkt», lød overskriften i Telemark Arbeiderblad 17. sept. 1955. Blant gjenstandene som ble presentert i Holla-rommet finner vi malerier, dekketøy, redskaper, dokumenter og mye mer. Enkelte vil kanskje merke seg gjenstander med litt mer «uvanlige» navn, som tambakklokke (klokke med kopper/sink-legering), slavannshus (luktedåse), mjølskåte (skuffe) og varmelåner (redskap for å bære varme glør).

Utlånerne var først og fremst privatpersoner, men også flere institusjoner og bedrifter, blant dem Landbruksskolen på Søve, Norsk Bergverk A/S, Holden Hovedgård, Ulefos Hovedgaard og Holla kommune, bidro med gjenstander til utstillingen.

Du kan bla i heftet Holla-rommet og se hvem som bidro og hvilke gjenstander som ble med på utstillingen.

Nederst på denne siden finner du dessuten en søkbar liste over samtlige 88 utlånere og alle de 293 gjenstandene, samt en bildekarusell med bilder av noen av gjenstandene.

Bygderom
Tanken bak bygderommet var å presentere ei bygds kulturtradisjoner gjennom gamle og nyere gjenstander. «Holla-romet i 1955 viste ei bygd som sto bykulturen nærmare, men med sterke innslag frå bygder som Bø og Lunde», står det i omtalen i jubileumsskriftet «Telemark Fylkes Handelsstevne 1921–1971».

Det første bygderommet ble fylt av Solum Historielag i 1953. Ti år seinere – i 1963 – var Gjerpen den siste bygda som fikk presentere seg på handelsstevnet. I årene etter det ble bygderommene avløst av presentasjoner av enkeltkunstnere.

Slutt etter 90 år
Det aller første handelsstevnet i Skien – i regi av stiftelsen Telemark Fylkes Handelsstevne – ble arrangert i 1921. Stevneplassen på Falkum var arena for denne salgs- og utstillingsmessa, som ble holdt om høsten. På det meste hadde stevnet besøk av nærmere 70.000 tilskuere.

I 2011 trakk Telemark Landbruksselskap seg fra stiftelsen for å prioritere Dyrsku’n. Stevneplassen A/S ble lagt ned ved nyttår samme år. Dermed var handelsstevnet i Skien historie – etter 90 års virksomhet.

Allerede i 1781 var det offentlig marked i Skien. Den gang var det et vintermarked, for på den årstida kunne handelsvarer lett transporteres på islagte vann og elver. Vintermarkedet ble lagt ned og opprettet flere ganger, men den endelige avviklingen fant sted rundt 1887. Dette var forløperen til handelsstevnet som så dagens lys i 1921.


Gjenstander fra Holla-rommet


  • Handelsstevne i Skien 1955: Hefte om Holla-rommet

«Holla-rommet» på handelsstevnet i Skien 1955
Utlånere og gjenstander
NB! Det er litt surr i nummereringen av gjenstandene. Flere gjenstander er merket med nr. 166 og 186.


Nr.UtlånerGjenstand
1
Tinholt, Steinar
Helgen
Seddelbok
Fra 1849, merket H. H. G.
2
Tinholt, Steinar
Helgen
Tambakklokke
Fra 1794
3
Tinholt, Steinar
Helgen
Smørform
Merket O. N. S. L. (?)
4
Tinholt, Steinar
Helgen
Trehest
Fra Bø
5
Tinholt, Steinar
Helgen
Snusmorter
Fra Bø, merket G.
6
Tinholt, Steinar
Helgen
Byggkornring av sølv
Fra Bø
7
Tinholt, Steinar
Helgen
Klesask
Fra Bø, datert 1821
8
Tinholt, Steinar
Helgen
Messingspenne
Fra Bø
9
Tinholt, Steinar
Helgen
Messingspenne, mindre
Fra Bø
10
Tinholt, Hans Hansen
Helgen
Tvillingtine
Fra Seljord
11
Tinholt, Hans Hansen
Helgen
Tine med løve
12
Tinholt, Hans Hansen
Helgen
Treskei
13
Moen, Edel
Helgen
Sølvskei («tusseskei» )
Fra Austenå, Fjågesund
14
Hjelseth, Anders
Helgen
Stol (Windsorstol)
Anthon Kolle i Helgen, over 90 år, opplyste at to bygdesnekkere i Helgen laga disse stolene. De finnes mange steder.
15
Hjelseth, Anders
Helgen
Tinnfat
16
Sogn-Jøntvedt, Arne
Helgen
Mjølkesil av tre
17
Sogn-Jøntvedt, Arne
Helgen
Snusdås
Merket G. N. 1725
18
Sogn-Jøntvedt, Arne
Helgen
Slavannshus
Merket K E. D. 1825.
Anthon Kolle fortalte at da han var guttunge, så han ofte at slavannshuset ble sendt til slektninger og venner i kirkebenkene i Helgen.
19
Sogn-Jøntvedt, Arne
Helgen
Langpipe
20
Sogn-Jøntvedt, Arne
Helgen
Mjølskåte
21
Sogn-Jøntvedt, Arne
Helgen
Kubbestol
Datert 1793
22
Jøntvedt, Einar
Helgen
Sølvskei
Merket T. O. S. Ø. 1720
23
Jøntvedt, Einar
Helgen
Sølvskei
Merket L. M. S. A. J. D. 1723
24
Næset, Karl
Helgen
Tinnfat, stort
25
Næset, Karl
Helgen
Tinnfat, mindre
26a
Næset, Karl
Helgen
Lysestake av messing
26b
Næset, Karl
Helgen
Lysestake av messing
27
Næset, Karl
Helgen
Kopperkjele
28
Næset, Karl
Helgen
Rosemalt kiste
Merket A. D. S. B. 1841
29
Kolstad, Lars
Helgen
Sølvskei
Datert 1834
30
Kolstad, Lars
Helgen
Sølvskei
Datert 1804
31
Kolstad, Lars
Helgen
Sukkerstrøskei
32
Kolstad, Lars
Helgen
Slavannshus i klokkeform
33
Kolstad, Lars
Helgen
Speil
Ramme støpt på Ulefoss 1891
34
Kolle, Ingebjørg
Helgen
Bønnebok
Fra 1763
35
Kolle, Ingebjørg
Helgen
Barnesko
Sydd om lag 1770 av Tolleiv Oredalen fra Bø
36
Kolle, Ingebjørg
Helgen
Ølbolle
Fra Bø, datert 1793
37
Kolle, Ingebjørg
Helgen
Grautebytte
Fra Bø, datert 1793
38
Kolle, Ingebjørg
Helgen
Smørholk
Malt av Kjetil Østerhalt fra Lunde, datert 1886
39
Kolle, Ingebjørg
Helgen
Slangesølje, stor
40
Kolle, Ingebjørg
Helgen
Slangesølje, mindre
41
Omtvedt, Jens P.
Helgen
«Framskåp»
Datert 1781
42
Namløs, Peder
Fen
Hengeskap
Fra 1805. Overmalt av Hegna fra Lunde
43
Namløs, Peder
Fen
Krus med sølvlokk
Fra kong Fredrik IVs tid
44
Namløs, Peder
Fen
Knivgreie
Sølvholk dat. 1707. Slir fra 1852.
45
Grindem, Trond
Fen
Bismer
46
Grindem, Trond
Fen
Mangletre
Merket K. I. D. 1823
47
Namløs, Ole T.
Fen
«Hengeskåp»
Skal ha vært hos Aall
48
Namløs, Ole T.
Fen
Tekanne
49
Namløs, Ole T.
Fen
Strykejern («Tutjern»)
50
Namløs, Trond O.
Fen
Skjenkeflaske
51
Namløs, Trond O.
Fen
Krus med sølvlokk
Fra kong Fredrik Vs tid
52
Namløs, Trond O.
Fen
Karaffel
53
Namløs, Trond O.
Fen
Sendingskorg
54
Namløs, Trond O.
Fen
Krus av horn med sølvskåler og filigransarbeid
55
Namløs, Trond O.
Fen
Liten kniv med hornskaft
56
Namløs, Trond O.
Fen
Svampedås av sølv
57
Namløs, Trond O.
Fen
Drammekrus av sølv
Datert 1833
58
Namløs, Trond O.
Fen
Klokkeband, hårarbeid
59
Namløs, Trond O.
Fen
Gammal gullring
60
Namløs, Trond O.
Fen
Klesask
61
Enerhaugen, Magnus
Fen
Kiste
Datert 1801
62
Namløs, Trond O.
Fen
Ullkorg
63
Enerhaugen, Halvard
Fen
«Hengeskåp»
Fra 1834
64
Enerhaugen, Magnus
Fen
Handkle med kniplingsverk
65
Enerhaugen, Magnus
Fen
Lyssaks
66
Enerhaugen, Magnus
Fen
Sølvring til halsklut
67
Enerhaugen, Magnus
Fen
Silketørkle
68
Teigen, Karette
Fen
Lauslomme
69
Teigen, Karette
Fen
Dåpslue
70
Teigen, Karette
Fen
Ølbolle
Datert 1837.
Har vært i Kari Halvorsdatter Håtveit's eie. Kari var fra Fen.
71
Teigen, Karette
Fen
Linduk
Heimevevd, opphaveleg fra Vibeto
72
Teigen, Anders
Fen
Stol
Laga i Holla av Svaland
73
Enerhaugen, Marie Elefsen
Fen
Handkle
Fra Enerhaugen
74
Enerhaugen, Marie Elefsen
Fen
Handkle
Fra Holla
75
Enerhaugen, Marie Elefsen
Fen
Mangletre
Datert 1769
76
Enerhaugen, Marie Elefsen
Fen
Linlaken til hverdagsbruk
Tilvirka på Enerhaugen
77
Enerhaugen, Marie Elefsen
Fen
Leirfat
Fra Grotevju i Lunde
78
Enerhaugen, Marie Elefsen
Fen
Linhekle
Fra Enerhaugen, datert 1800
79
Enerhaugen, Marie Elefsen
Fen
Stavkinne
Fra Enerhaugen
80
Enerhaugen, Marie Elefsen
Fen
Rokk
Datert 1835
81
Namløs, Marie Johansen
Fen
Vassåk
82
Namløs, Marie Johansen
Fen
Mangletøy
Datert 1707
83
Namløs, Marie Johansen
Fen
«Siælens Luth»
Datert 1772
84
Fæhn, Martinius
Fen
Stol
Laga av Peder Skippervold.
Stolen ble innkjøpt av Holla kommune i 1840 åra. De ble i lange tider brukt ved formannskaps- og herredsstyremøter.
85
Fæhn, Martinius
Fen
Stol
Laga av Peder Skippervold.
Stolen ble innkjøpt av Holla kommune i 1840 åra. De ble i lange tider brukt ved formannskaps- og herredsstyremøter.
86
Borgen, Marie
Fen
Gammalt ølkrus med sølvlokk
87
Borgen, Marie
Fen
2 lysestaker av messing
Om lag 120 år gamle
88
Borgen, Marie
Fen
Stol
Laga av Anders A. Borgen
89
Telemark landbruksskule
Søve
Portrett av første styraren
Thomas Hammond Frost (1846–1912)
90
Telemark landbruksskule
Søve
Søve
Om lag 1900
91
Telemark landbruksskule
Søve
Søve
Om lag 1950
92
Telemark landbruksskule
Søve
Skulptur av hest
93
Telemark landbruksskule
Søve
Skulptur av ku
94
Telemark landbruksbibliotek
Søve
Grafisk framstelling
95
Telemark landbruksbibliotek
Søve
Bøker og prent om Holla
96
Vibeto, Hans A.
Fen
«Roskåp»
Datert 1792
97
Vibeto, Hans A.
Fen
Stokklås
98
Vibeto, Hans A.
Fen
Rosemalt tine
99
Vibeto, Arthur
Fen
Årelatningsjern
100
Vibeto, Kristen A.
Fen
Kopperkjele, punsjkjele
101
Vibeto, Arthur
Fen
Langelur
Eieren har laga luren. Han blåste både kulokk og revelje. Kunstene har han lært av faren, Peder Nielsen Vibeto (1858–1971).
102
Haatveit, Lars
Ulefoss
Blokkeklave med bjølle
Funnet i jorda
103
Melteig, Olav Sverre
Ulefoss
Rosemalt vogge
104
Haatveit, Eivind
Ulefoss
Svampedås
Datert 1784
105
Haatveit, Karl
Ulefoss
Lita rosemalt kiste
Datert 1816
106
Melteig, Peder
Rosemalt skap
Datert 1786
107
Melteig, Peder
Speil
108
Melteig, Peder
Sølvdås
Datert 1779
109
Melteig, Peder
Lysestake av jern
110
Melteig, Peder
Ølbolle
Datert 1836
111
Melteig, Peder
Ølbolle
Datert 1837
112
Melteig, Peder
Varmelåner
Brukt fram i 1830-åra
113
Melteig, Peder
Håndskreven «lægebog»
Etter Ole Stensen Haatvedt, datert 1794
114
Melteig, Peder
Stol
Laga om lag 1900 av Anders Melteig
115
Meltelg, Ingeborg
Trøye
Sydd av eieren om lag 1905
116
Meltelg, Ingeborg
Portiere
Laga av eieren om lag 1915
117
Meltelg, Ingeborg
Teduk
Laga av eieren i seinere år
118a
Holla kirke
Lysestake av messing
Fra «Gamlekjerka på Hollahaugen»
118b
Holla kirke
Lysestake av messing
Fra «Gamlekjerka på Hollahaugen»
119
Pettersen, Kirstine
Berget
Fotografi av Holla gamle kirke
120
Holla kommune
«Protoool for de fattige»
1745. Fra kommunearkivet. Det er ordna ved kontorsjef Sverre Liestøl (1899–1991).
121
Holla kommune
«Protocol for sædekornsmagasinet»
1821. Fra kommunearkivet. Det er ordna ved kontorsjef Sverre Liestøl.
122
Holla kommune
«Eidsfoss».
Maleri av Eilif Peterssen (1852–1928) fra 1913.
Skjenka kommunen av kammerherreinne Cappelen ved innvielsen av Holla herredshus. I Eidsfoss har kommunen kraftstasjonene Eidsfoss I og II.
123a
Cappelen, H. S. D.
Holden hovedgård
Rødjernstein fra Fehnsgruvene
123b
Cappelen, H. S. D.
Holden hovedgård
Ovn fra 1717 – «Holden Jern-Værk»
124
Cappelen, H. S. D.
Holden hovedgård
Trekols-rujern
125
Cappelen, H. S. D.
Holden hovedgård
Elektrojern
126
Cappelen, H. S. D.
Holden hovedgård
Dokkeservise, 21 gjenstander
Har vært brukt av mange generasjoner
127
Cappelen, H. S. D.
Holden hovedgård
Bord, empirestil
Utført av snekkermester Lars Glose
128
Cappelen, H. S. D.
Holden hovedgård
Stol, empire
Utført av snekkermester Lars Glose
129
Cappelen, H. S. D.
Holden hovedgård
Stol, empire
Utført av snekkermester Lars Glose
130
Cappelen, H. S. D.
Holden hovedgård
«Min mor»
Tegning av August Cappelen (1827–1852)
131
Cappelen, H. S. D.
Holden hovedgård
«Norsjøbildet»
Av August Cappelen (1827–1852), 1851
132
Cappelen, H. S. D.
Holden hovedgård
Statuett av August Cappelen
Utført av Dyre Vaa
133
Cappelen, H. S. D.
Holden hovedgård
Gevær
Laga på «Holden Jernværk» av Jørgen Thorsen Søvestrand (1786–1826) først i 1800.
134
Cappelen, H. S. D.
Holden hovedgård
Palett etter August Cappelen
135
Eie, Nicolai
Eidsbygda
Sølvause
Datert 1860-åra
136
Eie, Nicolai
Eidsbygda
Duk med blomstersaum
137
Eie, Nicolai
Eidsbygda
Putevar med knytt mellomverk
138
Eie, Nicolai
Eidsbygda
Handkle
139
Eie, Nicolai
Eidsbygda
Lita tine
140
Eie, Nicolai
Eidsbygda
Bilde av Marja Pedersdatter Baksås, f. Nås
141
Eie, Nicolai
Eidsbygda
Bilde av Halvor Thorsen Baksås
142
Eie, Aslaug Marie
Eidsbygda
Krus med sølv lokk
Har tilhørt H. P. Paus
143
Eie, Aslaug Marie
Eidsbygda
Salmebok
Datert 1734
144
Baksaas, Isak
Eidsbygda
Sølvkrus
Datert 1789.
Belønning fra «Bratsberg amt landhusholdningsselskab.»
145
Baksaas, Isak
Eidsbygda
Rosemalt leirkrukke
146
Baksås, Olav Valen
Eidsbygda
Vengebord
Vanlig type i Holla
147
Susaas, Åsta
Heisholt
Punsjkanne med tappekran
148
Rye-Kittilsen, Ole
Heisholt
Akvarell, «Mor med barn»
Av Oddlaug Rye-Kittilsen
149
Rye-Kittilsen, Ole
Heisholt
Pennetegning, «Gammal nonne»
Av Oddlaug Rye-Kittilsen
150
Rye-Kittilsen, Ole
Heisholt
Kopperstikk, «De glade barn»
Av Oddlaug Rye-Kittilsen
151
Heisholt, Inga
Heisholt
Messingmorter
152
Holla kommune
Bilde fra Holla
Foto og forstørrelser fra Widerøe's flyveselskap
153
Holla kommune
Bilde fra Holla
Foto og forstørrelser fra Widerøe's flyveselskap
154
Holla kommune
Bilde fra Holla
Foto og forstørrelser fra Widerøe's flyveselskap
155
Holla kommune
Bilde fra Holla
Foto og forstørrelser fra Widerøe's flyveselskap
156
Nilssen, Halvor
Sagbruket
«Slottet»
Tegna og fargelagt av Nils G. Nilssen
157
Kastodden, Arne
Sagbruket
Kaffekanne
Halvor Sondresen Kåsa fikk kanna som gave av sokneprest Ellefsen
158
Høiseth, Hans
Sagbruket
6 toddyskeier, nummererte
Far til eieren var svensk. Skeiene er fra Gøteborg.
159
Langås, Inger
Sagbruket
Vektlodd av messing
160
Langås, Inger
Sagbruket
Knytt list til sendingskorg
161
Langås, Inger
Sagbruket
Lappeteppe
Sydd av Inger Langås og mor hennes
162
Aarhus, Steinar
Kaste
Ferdaskrin
Bokst.: O. G. S. R. 1822.
Olav Gunnleiksson Rue var frå Flatdal og bestefar til eigaren.
163
Aarhus, Steinar
Kaste
6 sylvskeier
To monogrammer: 1) A. B. – K. B. – 2) A. C. R. 1822.
Første monogrammet er eldst, så skeiene må vere frå 1700-talet
164
Aarhus, Steinar
Kaste
Stangvekt frå Holla
Smedmerke C. A. S.
165
Aarhus, Steinar
Kaste
Mangletre frå Holla
166(!)a
Kåsa, Ame
Kaste
Lysestake av messing
Frå Kåsa i Eidsbygda
166(!)b
Kåsa, Ame
Kaste
Lysestake av messing
Frå Kåsa i Eidsbygda
166
Aarhus, Steinar
Kaste
Grønmåla kiste
«M. K. S. 1770»
Merk lås og beslag!
167
Sannerholt, Ole T
Kaste
Linbryter
168
Sannerholt, Ole T
Kaste
Lampeskjerm
Hekla av Elise Rugskottet for om lag 80 år sia
169
Sannerholt, Ole T
Kaste
Linklede med «knytingsbord»
Brukt som gardin og kring sendingskorg
170
Sannerholt, Ole T
Kaste
Hekla linbord
171
Sannerholt, Ole T
Kaste
Halsklut
Brukt av Olav N. Sannerholt (1854–1932)
172
Sannerholt, Ole T
Kaste
Silketørkle
Brukt av Aslaug Sannerholt (1848–1913)
173
Sannerholt, John Bø
Kaste
Banketre til klesvask
174
Aall, Nils Frederik
Lille-Ulefoss
Interiør fra Romnes kirke
Akvarell av den svenske maleren Gösta Lovén (1917–1992)
175a
Aall, Cato
Ulefos Hovedgaard
Stol, bøk med rørsæte
Lagd i København om lag 1800
175b
Aall, Cato
Ulefos Hovedgaard
Stol, bøk med rørsæte
Lagd i København om lag 1800
176
Aall, Cato
Ulefos Hovedgaard
Sofa
Samme opphav som nr. 175a og b.
177
Aall, Cato
Ulefos Hovedgaard
Spillebord, mahogni
Antakelig norsk fra om lag 1800
178
Aall, Cato
Ulefos Hovedgaard
Sjakkspill
Brikker av hvalrosstann, antagelig skåret av O. Glosimot da han enda var gutt i Seljord
179a
Aall, Cato
Ulefos Hovedgaard
Lysestake, plett
Om lag 1835
179b
Aall, Cato
Ulefos Hovedgaard
Lysestake, plett
Om lag 1835
180
Aall, Cato
Ulefos Hovedgaard
Ulefoss Hovedgård og Lille-Ulefoss med Romnes gamle kirke i bakgrunnen t.h.
Malt på 1820-30-tallet, antakelig av Ferdinand Gjøs (1790–1852)
181
Aall, Cato
Ulefos Hovedgaard
Statsråd Niels Aall (1769–1854)
Han bygde Ulefos Hovedgård fra 1800 til 1805. Fylkesmuséet f. T. og G. (Brekke).
182
Aall, Cato
Ulefos Hovedgaard
Nicolai Benjamin Aall (1739–1798)
Far til statsråd Niels Aall (1769–1854). Eier av Ulefos 1775-98.
183
Aall, Cato
Ulefos Hovedgaard
Romnes kirke
Maleri av Curt Selmer, 1946
184
Espevolden, Kristian
Berget
Utskårne seletre
185
Espevolden, Kristian
Berget
Utskåren Høvre
186(!)
Sannerholt, Nils
Romnes
Perlebrodert nålepute
Gammalt i slekta
186
Espevolden, Kristian
Berget
Hestebissel
Funnet ved jordarbeid
187
Sannerholt, Nils
Romnes
Ølbolle
Datert 1825
188
Sannerholt, Nils
Romnes
Ølbolle
Datert 1881
189
Sannerholt, Nils
Romnes
Trådstativ
Gammalt i slekta
190
Hammerstad, Karl
Romnes
Ølkrus av steintøy
191
Hammerstad, Anna
Romnes
Vase
Gave fra mor til statsminister Gunnar Knudsen
192
Hammerstad, Anna
Romnes
Alnemål, kvartmål
Etter Karen Hammerstad, mor til eieren
193
Hammerstad, Anna
Romnes
Brudetørkle
Etter Karen Hammerstad, mor til eieren
194
Skogen, Marie
Sandnesgrend
Bolsølje, stor
Bokst. T. G.
195
Skogen, Marie
Sandnesgrend
Bolsølje mindre
Bokst. O. K. S.
196
Skogen, Marie
Sandnesgrend
Skålsølje, stor
197
Skogen, Marie
Sandnesgrend
Skålsølje, mindre
198
Skogen, Marie
Sandnesgrend
Lita sølje
Bokst. M. B. Margit Bjørge, oldemor til eieren
199
Skogen, Marie
Sandnesgrend
Dobbering
Bokst. T. G.
200
Skogen, Marie
Sandnesgrend
Heklearbeid
Hekla bokstaver og årstall. K. T. D. S. 1889
201
Skogen, Marie
Sandnesgrend
Åkle med hekla bord, rød og kvit
202
Skogen, Marie
Sandnesgrend
Åkle med hekla bord, kvit
203
Skogen, Marie
Sandnesgrend
Åkle med hekla bord, kvit
204
Skogen, Marie
Sandnesgrend
Åkle, lin med knytt bord
205
Skogen, Marie
Sandnesgrend
Åkle til grautebytte, korrst. broderi
206
Skogen, Marie
Sandnesgrend
Slengt band til nr. 205
207a
Øygarden, Marie
Sandnesgrend
Bruretørkle
Sikkert 200 år gammalt
207b
Øygarden, Marie
Sandnesgrend
Gammal tinnsølje
207c
Øygarden, Marie
Sandnesgrend
Bolsølje
208
Ødegård, Harald
Sandnesgrend
Mangletre, rosemalt
Bokst. I. H. D. 1858
209
Ødegård, Harald
Sandnesgrend
Vevd belteband
210
Sannes, Halvor H.
Sandnesgrend Nedre
Treskei
Fra Ullvika, Bokst. K. T. D. 1794
211
Sannes, Halvor H.
Sandnesgrend Nedre
Brennerosa tine, sølvtine
Fra Ullvika
212
Sannes, Hellik
Sandnesgrend
Dreia og dekorert bolle
Av N. Roheim, Ulefoss, datert 1943
213
Sannes, Hellik
Sandnesgrend
Stokklås
214a
Sannes, Halvor
Sandnesgrend Øvre
Utskåren treskei
214b
Sannes, Halvor
Sandnesgrend Øvre
Utskåren treskei
214c
Sannes, Halvor
Sandnesgrend Øvre
Utskåren treskei
214d
Sannes, Halvor
Sandnesgrend Øvre
Utskåren treskei
215
Sannes, Bodil
Sandnesgrend
Svampedås, klokkeform
Innskr. «Maren K. Jonsdatter Wale 1866» og «J. H. Sannes»
216
Sannes, Bodil
Sandnesgrend
Sukkerstrøskei
217
Sannes, Bodil
Sandnesgrend
Lita lauvsølje
Samme opph. som nr. 215
218
Sannes, Gunhild
Sandnesgrend
Brodert skjorte
Brukt av bestemor til eieren
219
Sannes, Gunhild
Sandnesgrend
Brodert linskjorte
Brukt av bestemor til eieren
220
Sannes, Gunhild
Sandnesgrend
Belte
Brukt av bestemor til eieren
221
Gaathaug, Kristoffer
Romnes
Stor malm-morter
222
Kvernodden, Torstein
Romnes
Håndsydd brudgomsvest
Fra Romnes
223
Kvernodden, Torstein
Romnes
Gammalt silketørkle
Fra Romnes
224
Kvernodden, Bergliot
Romnes
Øvre Kvernodden
Malt av eieren
225
Kvernodden, Bergliot
Romnes
Blomstermotiv
Malt av eieren
226
Kastodden, Karl Knutsen
Kaste
Gammal munnladning
227
Taraldlien, Olav
Kaste
Bibel fra 1722, messingspenne
228
Haatveit, Signe
Kaste
Gammal sølje, stor
229
Haatveit, Signe
Kaste
Gammal sølje, mindre
230
Haatveit, Signe
Kaste
Gammal sølje, mindre
231a
Haatveit, Signe
Kaste
Skjorteringer
231b
Haatveit, Signe
Kaste
Skjorteringer
232
Bentsen, Ågot
Kaste
Kubbestol
Fra 1734. Malt i seinere tid av Svein Lofthus, Valebø. Svein var fra Seljord.
233
Ytterbø, Nils
Ulefoss
Skap
234
Ytterbø, Nils
Ulefoss
Dekorasjonsskap
Skapa er laga av modellsnekker Hans Kabbe, Ulefoss. Han hadde dem på utstillinger to ganger, fikk sølvmedalje begge gangene. Han hadde også Kongens fortjenstmedalje i gull.
235
Holla kulturvern
«Helgen kirke før 1868»
Etter tegning av A. Nordstaa ved Anfinn Johansen
236
Holla kulturvern
Kaptein Enevold Steenbloch Brandt Høyum (1775–1830), Søve
Portrett av eidsvoldsmannen etter Ole Peter Hansen Balling (1823–1906) ved Anfinn Johansen.
237
Vale, John K.
Valebø
Alterkalk
238
Vale, John K.
Valebø
Brøddisk
Brukt av «Det evangelisk-lutherske kirkesamfund»
239
Vale, John K.
Valebø
Dr. Luthers huspostille
En samling kristne, oppbyggelige tekster
240
Vale, John K.
Valebø
Jens Johnsen: «Psalmebog»
Disse bøkene blir brukt av menigheten, se nr. 238
241a
Vale, John K.
Valebø
Gammal hverdagsskei
241b
Vale, John K.
Valebø
Gammal hverdagsskei
241c
Vale, John K.
Valebø
Gammal hverdagsskei
242
Vale, Tilla
Valebø
«Interiør fra Valebø mølle»
Malt av Odd Fjordholm (1918–2005) i 1944. Mølleren er Kristian Lunde. Mølla ble revet etter krigen.
243
Lunde, John J.
Valebø
Sendingskorg
Mor til eieren hadde korga med fra Sauherad
244
VaIebø, Gunnar Jensen
Valebø
«Trepotting»
Merket S. S. S. B. 1790.
Brennevinsdunk til reisebruk.
245
VaIebø, Gunnar Jensen
Valebø
Svampedås av sølv, klokkeform
246
Lunde, Leif
Valebø
Munnladningshagle
Fra Graver, Valebø
247
Lunde, Leif
Valebø
Krutthorn og haglpung
Fra Graver, Valebø
248
Usterud, Anne
Valebø
Bolle fra Kina
En sjømann kom med bollen oml. 1800
249
Øverland, Kirstine
Valebø
Gammal glass-sukkerkopp
Har vært i slekta mange generasjoner
250
VaIebø, Olav Graver
Valebø
Ølkrus med sølvlokk
Denne innskrifta på både krus og lokk: «J. 0. S. F. - M. A. D. Ano 1800»
251a
VaIebø, Olav Graver
Valebø
«Psalmebog»
Med sølvspenner og sølforsiringer på permene. Den med rosemønsteret etter bestemor til eieren
251b
VaIebø, Olav Graver
Valebø
«Psalmebog»
Med sølvspenner og sølforsiringer på permene. Den med rosemønsteret etter bestemor til eieren
252
VaIebø, Olav Graver
Valebø
Brochmands huspostille
1705
253
VaIebø, Olav Graver
Valebø
Seddelbok
Sign. Otto Paulsen, 1858
254
VaIebø, Olav Graver
Valebø
Stort fat av fortinnet kopper
255
VaIebø, Olav Graver
Valebø
Sukkerkopp av drevet sølv
Innskr.: Gunnar og Guro Graver
256a
VaIebø, Olav Graver
Valebø
Lysestake av messing
256b
VaIebø, Olav Graver
Valebø
Lysestake av messing
257
VaIebø, Olav Graver
Valebø
Kaffekanne av messing
«G. G.»
258
VaIebø, Olav Graver
Valebø
Sukkerkopp av messing
259
VaIebø, Olav Graver
Valebø
Sukkerkopp av messing
260a
VaIebø, Olav Graver
Valebø
Messingkopp
260b
VaIebø, Olav Graver
Valebø
Messingkopp
261
Vale, Jonas
Valebø
Lommeklokke, sølv
Datert 1657. Laga i London.
262
Vale, Jonas
Valebø
Sukkerkopp
«J. P.» (?) 1789
263
Vale, Jonas
Valebø
15 gamle mynter
264
Vale, Jonas
Valebø
Tinnfat
265a
Vale, Jonas
Valebø
Tinntallerken
265b
Vale, Jonas
Valebø
Tinntallerken
266
Holla kommune
Trykksaker vedkommende boka «Holla II» av Simon Ytterbøe (1875–1954)
Fra Erik St. Nilssen's boktrykkeri
267
Dukane, Knut
Valebø
«Holla»
Bok utgitt i 1925, forfattet av Simon Ytterbøe (1875–1954)
268
Dukane, Knut
Valebø
«Ulefos» ved Riksantikvariatet
269
Dukane, Knut
Valebø
Skien-Telemark Turistforening
Årbok 1948-49
270
Dukane, Knut
Valebø
«Telemark i norsk malerkunst»
Bok utgitt i 1942, skrevet av lektor og forfatter Einar Østvedt (1903–1980)
271
Bærland, Hagbart
Ulefoss
«Fossemotiv»
Oljemaleri utført av Hagbart Bærland (1902–1965)
272
Fjeldstad, Trygve
Ulefoss
«Øyvind»
Byste i terrakotta, utført av Trygve Fjeldstad (1910–1973)
273
Norsk Bergverk A/S
Søve gruver, Ulefoss