Ulefos-Nytt

Under arbeid
De første utgavene av Ulefos-Nytt vil etter planen bli publisert mandag 17. januar 2022. Deretter vil det med jevne mellomrom bli lagt ut nye utgaver utover vinteren og våren.
 

 


Ulefos-Nytt var bedriftsavisa til Ulefos Jernværk i perioden 1949–1960.

Avisa inneholder reportasjer fra bedriftens ulike avdelinger og virksomheter, samtaler med ansatte, reisebrev fra ledelsen, personalia-meldinger (nyansettelser, bursdager, vielser, fødsler m.m), fraværsstatistikk, referater fra bedriftsskirenn og ulike møter, presentasjon av forhandlere og leverandører over hele landet og mye, mye mer.

De første årene tok Ulefos-Nytt mål av seg til å komme ut hver måned – unntatt i juli og august. Seinere ble antall utgivelser redusert, og de siste tre årene kom det bare ut to utgaver i året. Sidetallet pr. utgave varierte fra 8 til 24 sider. Julenumrene var de mest omfangsrike og ble alltid trykt i farger.

Totalt ble det utgitt 61 utgaver av Ulefos-Nytt. De fyller nesten 800 sider med tilsammen drøyt 800 artikler og notiser. Det er sparsomt med bilder i de første utgavene, men med tida ble hver utgave rikt illustrert med foto, samt tegninger av blant annet Trygve Fjeldstad.

Einar A. Jespersen
Einar A. Jespersen

Initiativtaker til bedriftsavisa og redaktør gjennom hele perioden var Einar A. Jespersen. Ulefos-Nytt ble distribuert gratis til alle ansatte. For utenforstående ble det etablert en abonnementsordning – kr 5,00 pr. år.

Du kan søke etter artikler i innholdsregistret eller bla deg gjennom en oversikt over alle utgaver for å finne fram til det du er ute etter. I tillegg er bildene fra Ulefos-Nytt med bildetekster tilgjengelige separat i et eget fotoalbum.

Fysiske eksemplarer av Ulefos-Nytt finnes på Nome Bibliotek, avdeling Ulefoss og på Nasjonabiblioteket i Oslo. Begge steder er de kun tilgjengelige for bruk på lesesalen.