Ulefos-Nytt

 

 


Ulefos-Nytt var bedriftsavisa til Ulefos Jernværk i perioden 1949–1960.

Avisa inneholder reportasjer fra bedriftens ulike avdelinger og virksomheter, samtaler med ansatte, reisebrev fra ledelsen, personalia-meldinger (nyansettelser, bursdager, vielser, fødsler m.m), fraværsstatistikk, referater fra bedriftsskirenn og ulike møter, presentasjon av forhandlere og leverandører over hele landet og mye, mye mer.

De første årene tok Ulefos-Nytt mål av seg til å komme ut hver måned – unntatt i juli og august. Seinere ble antall utgivelser redusert, og de siste tre årene kom det bare ut to utgaver i året. Sidetallet pr. utgave varierte fra 8 til 24 sider. Julenumrene var de mest omfangsrike og ble alltid trykt i farger.

Totalt ble det utgitt 61 utgaver av Ulefos-Nytt. De fyller nærmere 800 sider med tilsammen drøyt 850 artikler og notiser. Det er sparsomt med bilder i de første utgavene, men med tida ble hver utgave illustrert med foto, samt tegninger av blant annet Trygve Fjeldstad.

Einar A. Jespersen
Einar A. Jespersen

Initiativtaker til bedriftsavisa og redaktør gjennom hele perioden var Einar A. Jespersen. Ulefos-Nytt ble distribuert gratis til alle ansatte. For utenforstående ble det etablert en abonnementsordning – kr 5,00 pr. år.

Holla Historielag har digitalisert samtlige utgaver av Ulefos-Nytt og gjort dem tilgjengelig her på nettsidene. Du kan søke etter artikler i innholdsregistret eller bla deg gjennom en oversikt over alle utgaver for å finne fram til det du er ute etter.

I tillegg er de aller fleste bildene fra Ulefos-Nytt samla i et fotoalbum, som vi har kalt Bilder fra bedriftsavisene. Der vi du også finne de fleste bildene fra AUB-Posten. Mange av bildene i Ulefos-Nytt er tatt av avisas redaktør Einar Anker Jespersen.

Ta gjerne en titt på veiledningen, som gir tips om hvordan man navigerer seg rundt i en enkeltutgave av bedriftsavisene.

Fysiske eksemplarer av Ulefos-Nytt finnes på Nome Bibliotek, avdeling Ulefoss og på Nasjonabiblioteket i Oslo. Begge steder er de kun tilgjengelige for bruk på lesesalen.