Images tagged "kirker"

 • Den er satt opp i 1820 årene.

  • Takk for info. Vi har basert oss på opplysninger som Gerhard Hedlund hadde i en artikkel i Holla-Minner i 2006 om at bygget blei tatt i bruk i 1847. Hvilke kilder bruker du?

 • Dagsrud ble skilt fra Eie i 1826 da Carl Frederich Herman Rolsted fikk kjøpt eiendomen av svigerfaren Bertel Bomhoff. Kildene (Holla boka) sier at han levde som gårdbruker der fra 1843. Så en må anta at bygningen ble påbegynt en gang etter 1826. I 1847 ble han derimot lensmann som han var fam til han døde. Det er et fint bilde av Rolsted med familie foran hovedhuset gjengitt i boken om Henrik Ibsen skrevet av Arvid Høgvoll og Ruth Berland. Jeg har forøverig orginalbildet hos meg.

 • Er bygningen fredet/vernet ?

 • Bygg eldre enn 1850, som er tilfelle her, har alle en spesiell vernestatus etter Kulturminnelovens paragraf 25. Holla Historielag har tidligere foreslått at denne bygningen blir en del av Nome kommunes kulturminneplan.

  I brev fra Telemark fylke i forbindelse med Haugbygningen sto det: «AIle offentlige instanser har etter kulturminnelovens § 25 meldeplikt i saker som gjelder vesentlig endring eller rivning av bygg eldre enn 1850. Bakgrunnen for denne bestemmelsen er at antallet bygg som er fra før 1850 er svært begrenset og rivning eller vesentlig endring av slike bygg kan være i strid med kulturninneloyens formål i § l. Telemark fylkeskorrmune
  mener det skal særdeles tungtveiende argumenter og vurderinger til før rivning av bygg eldre enn 1850 kan tillates.»

 • Båten het «Stærk».

 • Materialtomta ble kalt «kara»???????

 • Øyvind Thorstensen

  Fiska mye der og så ser vi sagene stadion.

 • Kai Ove Bjerkelund

  Historielaget har lagt ut en del lydfiler/intervjuer med nå avdøde personer fra Holla og Landsmarka. Vi har også flere intervjuer, både skriftlig, muntlig og på film, som vil bli lagt ut senere.
  Vi vil gjerne takke alle etterkommerne for stor velvilje og imøtekommenhet med å fremskaffe bilder av sine forfedre. Det har nok vært lett i mange gamle fotoalbum for å finne bilder av foreldre, besteforeldre og oldeforeldre. TUSEN TAKK alle sammen.

 • Dyktige karær gir godt resultat! For en flott innsats av alle sammen! Også jeg som trudde at Bernt Solvoll «bare» kunne spelle gitar og synge! Ja, jeg forstår stadig at jeg har mye å lære i Holla.

 • Til alle styremedlemmer i Holla Historielag, medlemmer og andre lokalhistorieinteresserte.

  Gratulerer så mye med lanseringen av ny nettside! Ja, dette er en milepæl. Begynnelsen er kjempebra, og etter hver som mer stoff kommer til, blir den bare bedre og bedre!
  I Holla og Ulefoss har arbeiderne betydd svært mye. Professor Edvard Bull gjorde en innsamling av arbeiderminner fra stedet på 50 tallet. Dette er skriftlig kildemateriale som bør legges ut til allmenn bruk. Jeg ville tru at det er arkivert skikkelig et sted. Historisk museum? Historisk institutt? Nasjonalbiblioteket?
  Jeg har nok et og annet ellers å bidra med. Det kommer etter hvert!

  Lykke til videre! Vi snakkas!
  Hilsen
  Harald

 • Kai Ove Bjerkelund

  Brannen for 100 år siden.
  Ved Aaheim var det tatt imot overnattingsgjester allerede fra 1870-tallet og fra 1882 bærer hotellet navnet «Aaheim Hotel». Rasmus Hansen og kona Andrea utvida hotellet fleire ganger og i 1898 blei hotellet ombygd til en ruvende to-etasjers bygning med to gavler i sveitserstil.
  Denne bygningen brant ned lørdag 10. januar 1920. Mange av Norges største aviser omtalte denne brannen den påfølgende mandagen.
  Her er et utdrag fra avisa Bratsberg-Demokraten (Skien) 12. januar 1920.
  Stor brand på Ulefos lørdag
  Aaheim hotel nedbrændt
  Lørdag kveld brandt Aaheim hotels huskompleks paa Ulefos ned til grunden. Komplekset bestod av en ældre hotelbygning, med en nyere tilbygning foruten stald og andre uthuse.
  Ved 8-tiden opdagedes branden av sønnen i huset, Haakon Hansen, som hørte en merkelig during fra 2. etage. Han sprang op og fandt et av rummene i lys lue og ilden bredte sig med rasende fart i det tørre træhus. Der gjordes allarm og folk kom til med bøtter og sprøiter, men de viste sig umulig at få ilden slukket. Det var bare om at begrænse ilden, så den ikke rak husene omkring. Hestene i stalden og det meste av kjøreredskapet blev reddet samt det meste av indboet i den nye bygningen. Derimot blev der næsten intet berget av det gamle værdifulde indboet i den gamle hotelbygningen.
  Kl. 10 var hele det store Aaheim hotelkompleks nedbrændt. Det var bra at det var vindstille ellers hadde nok branden fanget videre.
  Mange interesserte, mindst et par tusind, overvar branden. Hvordan branden er opståt er det uvisst at si. Komplekset var meget lavt assurert, så eieren, enkefru Hansen, lider et følelig tap. Aaheim var det eneste hotel på Ulefos, så dette var jo også et tap.

 • Kjell Ivar Borgen

  Gratulere med fantastisk nettside !
  Her er det mye interessant.