Årsmelding

202320222021202020192018

Holla Historielag – Årsmelding 2023

Styrets årsberetning vedtatt på årsmøtet mandag 11. mars 2024.
 1. Styret og andre valgte funksjoner fram til nå
  Styremedlemmer Valgt til  
  Bjørn Werner Nilsen 2024  
  Rune Vibeto 2024  
  Svanaug Grini 2024  
  Ivar Fæhn Nilsen 2023  
  Mari Røland Halvorsen 2025  
  Ole Moen 2025  
  Øystein Haugen 2025  
  Vara    
  Øystein Gravdal 2024  
  Kristoffer Gaathaug 2024  
  Revisorer    
  Geir Haatveit 2024 gjenvalgt
  Eirik Ballestad 2024 gjenvalgt
  Vara    
  Reidar Holte 2024  
  Valgkomité    
  Øyvind Thorstensen 2024  
  Reidar Holte 2025  
  Sigmunn Ytterbøe 2026  
 2. Aktiviteter
  Det ble søkt Nome kommune om kulturmidler til videreutvikling av Geologiutstillingen, dessuten om midler til tilrettelegging og sikring i Gruveåsen.
 3. Slektsforskning på nett. Styret bevilget i januar 3.600kr. til å dekke utgifter for Holla og Lundeslekt (Nils Buveruds arbeid) på nettet. Dette gjaldt 1.halvår og er ført videre av det nye styret. Det foreligger to andre gode nettsteder. Disse har også gode kildeanvisninger. Det ene er Edgar Johnsens, det andre Gard Strøms.
 4. Stenstadsteinen. Gravfunnet fra 1781. Prosjektgruppe på tre, Tormod Halvorsen, Sigmunn Ytterbø og Knut Helkås Dahl, leverte i mars en grundig rapport etter et omfattende arbeid der Nome kommune, Kulturetaten i Vestfold og Telemark fylke og Kulturhistorisk museum i Oslo m.fl. var involvert. Kulturhistorisk museum ønsket ikke å være med på en anmodning om tilbakeføring til Nome. Begrunnelsen var "Nasjonalmuseet i København er rettmessig eier av funnet". En anmodning om utlån kunne de imidlertid støtte.
  Etter å ha orientert seg nærmere om saken, ønsket historielaget at det skulle fremmes en solid begrunnet søknad, til relevante danske myndigheter, om å få låne kulturminnet for en tidsavgrenset periode med mulighet til forlengelse. Tanken var å kunne stille den ut på Ulefos Hovedgaard. Nationalmuseet i København svarte (15/2) at runestenen ikke tilhørte dem, men henviste til Stiftelsen på Jægerpris. Ny henvendelse ble gjort, og direktør Anders Lomholt ved Kong Frederik den Syvendes Stiftelse paa Jægerpris svarte (6/3) at : «Det er ikke muligt at flytte stenen som er beskyttet av kulturmiljølovgivningen. Så desværre kan vi ikke imødekomme jeres ønske.».
  Vi vil særlig takke Telemark Museum som så verdien i kampanjen, fremmet ønsket til danske kulturmyndigheter og så muligheten for å stille steinen ut på Ulefos Hovedgård. Det ble da isteden i Holla historielag i mars vedtatt å jobbe for å få laget en kopi av steinen for varig plassering hos oss, med informasjonsskilt om steinen og dens historie.
 5. «Ville fosser og ville bønder». Arrangement på Spiseriet 22.mars med kunsthistoriker TommySørbø. Kåseri om romantikernes syn på Telemark med utgangspunkt i de to maleriene vi har hengende i Rådhuset, J.Fr. Eckersbergs maleri av Vrangfoss fra 1852 og Eilif Peterssens maleri av Eidsfoss fra 1915.
 6. Bokprosjekt våren 2023. S«Det hendte i Holla» Per Bernt Tuftes 100 brokker Ulefoss-historie ble presentert i bok-kafé på Krøsset 22.mai . Erling Susaas gjorde en betydelig innsats for promoteringen av boka. Over 300 eksemplarer er solgt, som betydde pluss regnskapsmessig i løpet av året 2023.
 7. 17.mai. Historielaget stilte seg svært positive til initiativet for å gjenopplive tradisjonen med borgertog, men greide ikke å sørge for noe organisert opplegg fra lagets side pga. kort varsel. Det er nå vedtatt å skaffe fane til historielaget. Vi har tilbudt 17.mai-komiteen samarbeid om markeringen ved minnesmerkene denne dagen.
 8. Plenklipping på Krøsset. Dugnadsgjengen sørget for å klippe plenen, vanne blomster på veggen ved inngangen og se til at bord og benker ser pene ut både i hagen og foran huset.
 9. Mini-dyrskun på Søve 3.juni: Også i år var HHL til stede med salg av trekull, bøker og medlemsverving. Erling Susaas var pådriver og primus motor.
 10. Tur til Stallane søndag 4.juni for både medlemmer og ikke-medlemmer. Johannes Grini var guide for de som gikk fra bommen ved Tvaratjenn kl. 12. Den var for øvrig åpen for anledningen, slik at også de mindre spreke kunne få gleden av å komme inn til Stallane denne dagen. Gunnar Sanden leda arrangementet, Kai Ove Bjerkelund orienterte om Stallane, Bernt Solvoll underholdt med viser «fra Nukedal», og Gunleik Aspheim var guide ned til bjønnestillet, nyrestaurert av dugnadsgjengen
 11. Ulefoss-dagen var i år 19.august. HHL var representert med stand. Erling og Rune hadde sørget for kjøp av egnet telt med tak, med historielagets logo og nærmest til innkjøpspris fra butikken. Per Bernt Tufte var til stede og signerte boka som også ble solgt der sammen med Holla-Minner og milebrent grillkôl. Ivar stilte for geologien, og flere andre var med.
 12. «Smeden» Historielaget tok inititaiv overfor Sparebankstiftelsen om å få støpt Ferdinand Wyllers skulptur «Smeden» med tanke på å få den plassert ved smia i Vrangfoss, som en naturlig plassering og en invitt til skulpturparken på den andre sida av Vrangfossvegen.
 13. Holla-Minner kom ut rekordstor, med 240 sider lokalhistorie, som ble lansert på bok-kafé på Krøsset lørdag 11.november. Gunnar Sanden har til nå tatt seg av grafisk design, innsamling av bilder m.m. Han ønsker nå å redusere sin rolle i dette. Dersom han skal fortsette, er det avhengig av at han får med seg et par hjelpere. Styret mottok i oktober en god oversikt over hva arbeidet med boka innebærer. Vi er på jakt etter noen som ønsker å jobbe med Holla-Minner. Sammen med Gunnar har Erling Susaas sittet i redaksjonskomiteen. Holla-Minner sendes nå gratis til både til de som har skrevet i boka og de som har blitt intervjuet. Erling organiserte effektiv markedsføring med tilstedeværelse «der folk er» lørdag 25.november, dvs. på Øvre Verket, på Senteret og på Kiwi.
 14. Avtale med Nasjonalbiblioteket. I 2023 inngikk HHL avtale med Nasjonalbiblioteket om å gjøre gamle Holla-Minner (alltid unntatt inneværende år + de 10 foregående årene) fritt tilgjengelige via Nettbiblioteket (Nasjonalbibliotektes digitale samlinger). Nasjonalbiblioteket har allerede skannet 25 av de 37 utgavene av Holla-Minner, men de er foreløpig ikke fritt tilgjengelige i Nettbiblioteket, bare på særskilte vilkår (for forskning og dokumentasjon). En må søke om å få tilgang.
 15. Lunde sogelags nye hus, Strannabygget i Lunde, åpnet 31.08.23. Rune og Bjørn var til stede ved åpningen og feiringen med gratulasjon fra HHL.
 16. Rikard Berges pris Rikard Berges pris 2023 på 5000 kr ble tildelt Holla historielag sammen med Tokke historielag. Prispengene ble vedtatt sendt videre til Paul Heisholt som en liten gest ifm. arbeidet han har gjort og fremdeles gjør og som er en vesentlig årsak til at vi fikk prisen. Nettstedet vårt er antakelig det beste av historelagsnettsteder i hele landet, og det er takket være hans kompetanse og velvillige samarbeid med Kai Ove spesielt, men også med andre involverte.
 17. Wenche Frogn Sellæg på Øvre Verket. Onsdag 1. november var viet tidligere statsråd Wenche Frogn Sellægs besøk. Som miljøvernminister i Willochs første regjering var hun den som satte endelig punktum for en krevende strid mellom kulturvern og industrihensyn her på Ulefoss gjennom et omforent kompromiss som ved et overraskende fredningsvedtak (sterkeste juridiske vern) reddet det arbeidertunet vi ser i dag, faktisk mer enn det som formelt sett blei fredet. Dette ble en minnerik dag, med tett program, besøk i Romnes kirke, til kirkeruinen og August Cappelens grav, Ulefoss Hovedgaard, historielagshuset, Holden med August Cappelens verk og Øvre Verket med sine virksomheter. Stor middag på Øvre Verket med spesielt innbudte og til slutt åpent møte med fokus på fredningshistorien belyst fra lokalt og sentralt hold. Vi fikk en god gjennomgang av fredningshistorien med gode tidsvitner fremdeles blant oss, dessuten en påminnelse om saken som la grunnlaget for det Holla Historielag vi har i dag.
 18. Fridtjof Barth-Larsen - Et usedvanlig menneske. Vellykket «Mimre-kveld» på Krøsset 23.november med Dag Barth-Larsen. Med teologi som fag og et uvanlig øye for naturens mangefasetterte rikdom hadde Fridtjof Barth-Larsen samtidig en sjelden kreativ uttrykksevne. Tegninger, malerier, skulpturer, betraktninger og dikt fra hans hånd kan være grunnlag for mer enn en artikkel i Holla-Minner.
 19. Prosjekter på historielagshuset. Nytt kjøkken og nytt toalett- og vaskerom, kostnadsberegna til vel 140.000kr., finansiert med kr. 114.810,- fra Sparebankstiftelsen. Differansen er egenandel og omfattende dugnad. Svanaug Grini og Rune Vibeto hadde hånd om dette store prosjektet, og Rune Vibeto la også ned en særlig stordugnadsinnsats håndverksmessig. Dugnadsgjengen var innstilt på å få malt veggen mot elva i 2023, men nødvendig stillase og lift kom aldri på plass, så arbeidet med dette kunne ikke gjennomføres.
 20. Fotgjengerovergang på Krøsset HHL har opplevd farlige situasjoner i trafikken på Krøsset og har påpekt behovet for merket fotgjengerovergang og redusert fartsgrense i området der og på Ringsevja. Avisa Kanalen kunne 9.mai melde at kommunen sørger for fartsgrense 40km på Ringsevja og at fylkeskommunen sørger for 40km ved Krøsset. Vi er glad for at dette nå endelig er bestemt etter våre gjentatte henvendelser om saken, men må dessverre konstatere at dette enda ikke er fulgt opp. Derimot kom den etterlyste fotgjengerovergangen og god belysning på plass i 2023.
 21. Steinferja og kruttlageret i Vrangfoss. Gunleik Aspheim tok initiativ overfor Kanalselskapet, fikk etablert samarbeid mellom HHL og Kanalselskapet om å få berga steinferja ved Vrangfoss og sto for ledelsen/gjennomføringen av prosjektet, som var ferdig i september. Det ble funnet en god plass for ferja på andre sida av Vrangfossvegen og bygd godt fundament med overbygg i malmfuru. Det var stor samlet dugnadsinnsats fra HHL og Telemarkskanalens venner. Telemarkskanalen FK bidro med materialene og Sparebankstiftelsen med 300.000,-. I kjølvannet av prosjektet med steinferja ble også kruttlageret i Vrangfoss bygd opp igjen, ved bruk av midler som var igjen på kontoen; også dette som kombinert dugnadsarbeid og profesjonelt maskinarbeid. I denne prosessen var Birger Bergland helt sentral.
 22. Sandbakkentømra. Gjenoppføring kunne ikke gjennomføres i 2023. Den ligger trygt lagret og er ikke glemt. Det viser seg imidlertid at laftekryssa angivelig er veldig ødelagt av tidens tann og belastningene ved nedrivning og flytting. Bernt Solvoll og Gunleik Aspheim ser det ikke rimelig å sette den opp igjen. Styret har valgt å ikke legge saken død før eventuelt også andre med laftekompetanse vender fingeren ned. Det er jo et av våre eldste hus, kanskje det eldste.
 23. Dokumentasjon av Holla historelags turer 1999-2007. Tormod Halvorsen har velvillig lånt ut disse filmene til HHL for digitalisering. Dette er nå gjort.
 24. Paul Heisholts datatjenester Paul kjøpte inn ny PC til historielagshuset. 10. mars 2023 hadde han satt opp maskinen med diverse gratis programvare.
  Han ordnet i mars også e-postadressene slik at lagets primære adresse post@holla-historielag.no går til de som betjener denne. I tillegg har han ordnet en egen adresse for bestillinger (bestilling@holla-historielag.no), innmeldinger (innmelding@holla-historielag.no) og en adresse for kontakt med laget (kontaktoss@holla-hilstorielag.no). Hver av disse er koblet til et skjema på nettsida, som sender til adressen når besøkende på nettsida fyller ut et av skjemaene. Erling Susaas har vært villig til fortsatt å betjene e-postene sammen med Rune og Bjørn.
  Han har også satt opp en e-postgruppe som omfatter hele styret (styret@holla-historielag.no). Alt som sendes til denne e-postadressen videresendes automatisk til privatadressene til samtlige styremedlemmer/varamedlemmer.
  Han har hjulpet oss med arkivstruktur og med fjernstyringsprogram, slik at det er mulig å overføre data fra hjemme-PC til PC-en på Krøsset. For å sikre mot tap av data er det tegnet abonnement på en skylagringsløsning hos det norske selskapet Jottacloud.
 25. Kanalutstillingen – Jernutstillingen i Gamlebanken. Situasjonen for utstillingene, som har vært stengt i flere år, er en skam for Nome kommune som kanalkommune og jernverkskommune. Ikke engang de godt merkede toalettene har vært åpne til turistsesongen. Holla historielag har allerede fra januar hatt saken på dagsorden i styret. Muntlige henvendelser har ikke ført fram. Brev ble sendt i november.
 26. Samarbeide mellom Holla historielag og Øvre Verkets Venner. Høstdugnaden i uteområdet på Øvre Verket var et vellykka og hyggelig samarbeid også i 2023.
 27. Metalldetektorgjengen. Dag Espen Hadland, Magne Hansen og Kjetil Roland driver sin virksomhet mønstergyldig. Kristoffer Gaathaug har vist oss en fin hestfigur som ble funnet i åkeren hans og korrekt sendt videre til Oldsakssamlingen. Vi er veldig glad for å ha fått disse tre inn i laget.
 28. Prosjektet Gamlebanken ved Ulefoss sluse. Prosjektet er ikke glemt, men satt til side etter møtet med Lykill og informasjonen derfra.
 29. Registrering av utlån. Øystein Haugen utarbeida skjema for enkeltutlån og samleskjema for utlånte gjenstander. Styret vedtok å ta i bruk skjemaene.
 30. Møte med Lykill 4.desember. Styreleder Egil Stokken og daglig leder Guri Ramtoft inviterte seg selv til å møte oss på bakgrunn av vår henvendelse med ønske om nærmere kontakt og bedre informasjon om arbeidet som foregår i Lykill med tanke på etablering av overnattingsmuligheter på Ulefoss. HHL har vært opptatt av at Gamlebanken ikke må glippe som en mulighet for næringsdrift med overnatting. Lykill har vurdert Gamlebanken som et altfor vanskelig prosjekt å satse på i den retning, både pga. omfanget av nødvendig restituering, rehabilitering og ombygging og pga. ingen registrerte interessenter, kort sagt tidsaspektet sett i forhold til det presserende behovet for overnattingsplasser. Lykill mener det ligger godt til rette for en løsning i bygninger som hører til Lille Ulefoss og arbeider isteden for dette.
 31. Arrangement for dugnadsgjengen. Dette året ble arrangementet for dugnadsgjengen førjulsarrangement mandag 4.desember istedenfor sommerarrangement.

 32. Svanaug, som nå går ut av styret, skal takkes spesielt for administreringen av damegruppa som trår til spesielt ved det årlige arrangementet for dugnadsgjengen, for administreringen av utleie av historielagshuset, lys og pynt i vinduene ved juletider og alltid fine blomster på veggen ved inngangen.

Ulefoss, 20. febr. 2024
Bjørn Werner Nilsen, sekr.

Holla Historielag – Årsmelding 2022

Styrets årsbreretning vedtatt på årsmøtet mandag 13. mars 2023.
 1. Styret og andre valgte funksjoner fram til nå
  Styremedlemmer Valgt til Verv
  Gunnar Sanden 2023 Styreleder valgt av årsmøtet
  Erling Susaas 2023 Nestleder
  Rune Vibeto 2024 Kasserer
  Ole Moen 2023  
  Svanaug Grini 2024  
  Bjørn Werner Nilsen 2024  
  Ivar Fæhn Nilsen 2024  
  Vara    
  Sigmunn Ytterbø 2023?  
  Øystein Gravdal 2023?  
  Revisorer    
  Geir Haatveit 2023  
  Eirik Ballestad 2023  
  Valgkomité    
  Knut Helkås Dahl 2023  
  Øyvind Thorstensen 2024  
  Reidar Holte 2025  
 2. Aktiviteter
  Generelt: Det blei avholdt 9 styremøter i 2022, de aller fleste med fulltallig oppmøte. Laget øker stadig i antall medlemmer, og har stor dugnadsaktivitet når det gjelder lokalhistorie og samfunnsengasjement ellers. På dugnaden i forbindelse med milebrenninga samla vi vanligvis 20-25 dugnadsfolk hver dugnadsdag. Folk er lette å be på.
  • Historielagspris. Bernt Solvoll blei hedra med Holla Historielagspris for sin solide innsats. Med rehabiliteringa av Stallane i 2018/19 tok arbeidet med lokalhistorien en ny retning for Holla Historielag. Med dette blei det lagt større vekt på praktisk arbeid for å ta vare på kulturminner. Engasjementet til Bernt var avgjørende i så måte. Han har i mange år prega kulturen i Nome, og samarbeidet de siste åra har resultert i ei rekke fine sanger. I tillegg har Bernt dokumentert mange av lagets aktiviteter med video, og han er en flittig skribent i Holla-Minner. I tillegg er han lett å be på for å bidra med sang og musikk. Kort sagt er Bernt en viktig ressursperson for Historielaget. Med prisen fulgte 5.000 kr.
  • Holla-Minner. Vi har gitt ut ei fyldig Holla-Minner på 224 sider. 600 bøker blei trykt og salget har som gått bra med mange gode tilbakemeldinger. Redaksjons-komite har vært Erling Susaas og Gunnar Sanden med sistnevnte som redaktør og grafisk formgiver. Prisen for medlemmer er 195 kr., for ikke-medlemmer 280 kr. Nye medlemmer får boka gratis det første året. Holla-Minner har medvirka til rekruttering av nye medlemmer. Dugnadsfolka pakker alle bøkene og kjører ut alt i Nome.
  • Mandagstreff og Krøsset samtaleforening. Vi har hatt kaffeprat kombinert med dugnad de fleste mandager fra kl. 10 og utover i Slusevokterboligen. Vanligvis møter 10-15 personer opp. Med Geir Haatveit i spissen har Krøsset-samtaleforening hatt møter første onsdag i måneden kl. 14 bortsett fra i ferier.
  • Internett og Facebook. Stadig nye tilbud har blitt introdusert på internettsida vår. Det er særlig Kai Ove Bjerkelund og Paul Heisholt som har jobbet med den. Facebooksida vår har fått økt popularitet og sida har nå passert 1500 medlemmer. Denne er nå en av de største historielagssidene i Telemark. Vi oppfordrer historieinteresserte til å bruke vår nettside og Facebook-side til å legge ut bilder og tekster av historisk karakter.
  • Turistbrosjyre. Kommunen (og Reisemål Bø) har i mange år manglet brosjyre over severdigheter mm. på Ulefoss. Vi tok derfor saka i egne hender og ga ut brosjyre for turister og fastboende over 15 viktige severdigheter, sentrumsnære gang- og sykkelturer og badeplasser i 2021. Brosjyra har blitt godt mottatt og det var slutt på de 2000 eksemplarene vi trykte. Vi har derfor laget ei ny utgave i år med Badeparken som et nytt og viktig tilbud spesielt for barn. Vi trykker nå 3000 eks. Dette er betalt av Sparebankstiftelsen Telemark Holla og Lunde. Mange takk.
  • Krøsset prosjektet. Vi jobba mye med Krøsset i 2021. I 2022 har vi lagt ned mye jobb med nye skilt som viser severdigheter, badeplasser og turmuligheter i kommunen. Selve produksjonen av skilta blei finansiert av Sparebankstiftelsen Telemark Holla og Lunde. Vi takker dem, og ikke minst takker vi Ole Kåre Roland for grafisk utforming mm. av skilta, som vi er svært fornøyde med. Det er mange som har stått og sett på skilta våre i året som gikk.
  • Mila-trekolproduksjon. Mileprosjektet var vidløftig, interessant, morsomt, arbeidsomt og rett og slett flott. Les meir om bakgrunnen for dette i Holla-Minner. Her kan vi si at det hadde ikke blitt noe prosjekt uten Gunleik Aspheim. Han var forslagsstiller og pådriver for prosjektet. I 2022 har vi hatt arbeidet med å åpne mila, ta av grus, sand og bar. Under der åpna det seg ein vellykka kolproduksjon. Ca. 550 mellomstore sekker blei pakka og merka med vår logo. Vi har ca. 50 sekker igjen. Et vellykka prosjekt som lærte oss mye, som gikk med overskudd og ikke minst som skapte trivsel og interesse for laget.
  • Nyåpning av Geologiutstillinga. Ved sida av Kolmile-prosjektet er flytting og gjenåpning av Geologiutstillinga det største prosjektet for dugnadsgjengen i år. Utstillinga hadde vært stengt i minst 6-7 år og det var på tide og åpne denne delen av lokalhistorien for skoleelever og annet publikum igjen. Arbeidet har pågått fra vinteren 22 og fram til åpning 28.5. Huset på muren på Øvre Verket og tilhørende uthus blei rydda og stua vaska og malt på gulv og vegger. Hyller og reoler, stein og presentasjonsmateriell blei frakta ned fra Gamlebanken og satt opp igjen. Vi fikk også på plass ein gammal trestega fra ein av gruvegangene i Gruveåsen, og vi fikk montert boreutstyr fra bl.a. Søve Gruver, og som Geologiforeningen hadde fått av Bjarne Valen. Vi henta også ei gammal Magirus vannpumpe fra gruvevirksomheten i Grasdalen. Pumpa er fra Svein Tore Høidalen i Høydalen. Gamle biler er også lokalhistorie. Ikke minst når bilen, ein Commer 1955 modell har "jobba" på AS Norsk Bergverk, Søve gruver. Den har vært parkert ved Geologiutstillinga på Øvre Verket sommerstid. Bilen eies av Nome Motorhistorisk Forening og gutta der har reparert og vedlikeholdt den. Bilen er finansiert av den lokale Sparebankstiftelsen med tilskudd fra Øvre Verkets Venner, Gruveåsen Geologiforening og Holla Historielag. Motorhistorisk forening bidrar med vinterlagring, vedlikehold og drift, som er essensielt for dette klenodiet. Bilen blei opprinnelig anskaffa av Terje Stavåsen, og er et eksempel på godt samarbeid mellom lag som jobber med bl.a. lokalhistorie i Holla.
  • Skjærtorsdag 14.4, omvisning, foredrag på Holla kirkeruin, Høyden. Geir Haatveit fortalte bl.a. om sogneprest Michel Nielsøn Thones gravplate fra 1672 og bemerka kvaliteten på plata som blei støpt av Holden Jernværk bare 15 år etter oppstarten. Plata er det eldste produkt fra Jernverket på Ulefoss som ein kan se offentlig. Foredraget var bra besøkt. (Akantusranka fra gravplata er logo til Holla Historielag.)
  • Tur til Grasdalen 22.5. Turen starta frå Ulefoss kl. 13, tilbake igjen ca. kl. 18. Ein fin dag blei det med mye prat og kos så det ut til. Vi var ca. 75 på tunet til hytta som Sigbjørn Andreassen og kona disponerer. Folk frå Oslo, Siljan og Porsgrunn i tillegg til meir lokale kom. Gode historier blei fortalt av Sigfred Steinhaug, Kai Ove Bjerkelund og Svein Tore Høidalen. Interessant å se spor etter gruvedrift på begge sider av Grasdalsvannet og restene etter saga i Grasdalen.
  • Bowlingbanen. Vi lykkes ikke med å reparere den flotte bowlingbanen fra Centrumskafeen. Holla Historielag la ut bowlingen for salg eller som gave. Etter litt fram og tilbake gikk bowlingbanen til Terje Stavåsen. Vi er glad for at banen nå blir tatt vare på, og vi håper både for Terje og for vår sin del at det er mulig å få banen til å fungere igjen.
  • Juni. Mini-Dyrskun, deltok på med salg av trekol mm.
  • Juni - Sommeravslutning. Sommeravslutning for dugnadsfolket i Holla Historielag; denne gang på Krøsset pga dårlig vær. Ca. 20 kom. Spekemat med "nogo attåt" blei servert.
  • Bjønnestille. Bjønnestilla som Heisholt bønder hadde satt opp på Gampeleggeåsen hadde rotna bort, og noen i dugnadsgjengen tok initiativ til ei ny. Under "ledelse" av Bernt Solvoll og Gunleik Aspheim blei stilla satt opp igjen på kort tid. Takk til Cappelen for tømmer, til Heisholt bønder for velvilje til å sette opp dette kulturminnet på nytt ca. 700 meter fra Stallane, og takk til dem som var med på jobben.
  • Søndag 18.9. Tur til Næs Jernverks-museum. Historielaget arrangerte tur til Næs Jernverksmuseum i egne biler med spleis. 24 deltakere var med. Fin og interessant tur var tilbakemeldinga. Vi blei påspandert kaffe og kake og guida rundt av våre kontakter vi fikk i forbindelse med milearbeidet.
  • 150 år gammel Lindgren plog. I samarbeid med Øvre Verkets Venner fikk vi tak i en 150 år gammel Lindgren-plog som nå står utstilt på Øvre Verket. Mange takk til Anne-Lise Enerhaugen og Roar Henrik Hagtvedt for at de så etter på låven og for at vi nå kan utstille denne på Øvre Verket.
  • Eckersberg maleri rehabilitert etter initiativ fra Bjørn Werner Nilsen. Takk til Nome kommune for positivt samarbeid og finansiering. Rune Vibeto assistert av Bjørn Werner transporterte bildet tur/retur Nesodden.
  • 20.8. Stand på Ulefoss dagen der vi solgte bøker og trekol.
  • 19.11. Bok-kafé kl 12-14 på Krøsset. Den nye Holla-Minner blei utlevert og solgt. Det blei servert gratis kaffe og kake. Ca. 35? personer var innom.
  • 25.-26.11. på Ulefoss-Senteret. 18 bøker solgt, 16 nye enkelt medlemmer, 1 ny fam.medlem.
  • 26.11. Julemarkedet på Øvre Verket. Åpen Historielagsleilighet og med mye folk innom. 6 nye medlemmer. Salg av bøker mm.
  • 28.11. Sammenkomst og juletallerken for dugnadsfolk på Spiseriet, Øvre Verket. Bernt Solvoll hadde gratis release-konsert av 12 "lokale" sanger han har laga i tilknytning til dugnader mm. for Holla Historielag/Øvre Verket. Mange takk til han og til de andre dyktige dugnadsfolka.
 3. Medlemstall
  Antall medlemmer har økt med 56 fra 31.12.21 fram til nå, og er 458 pr. 9.2.23. Laget er et av de største historielaga i Telemark. Pr. 31.12.2017 var antall medlemmer 318.
Ulefoss, 9.2.2023
Styret

Holla Historielag – Årsmelding 2021

Lagt fram og godkjent på årsmøte torsdag 10. mars. 2022.
 1. Styret og andre valgte funksjoner fram til nå
  På årsmøtet i forfjor blei følgende valgt og de samme har fungert også i siste år:
  Styremedlemmer Valgt til Verv
  Gunnar Sanden 2020 Styreleder valgt av årsmøtet
  Erling Susaas 2020 Nestleder
  Rune Vibeto 2021 Kasserer
  Ole Moen 2021  
  Svanaug Grini 2021  
  Bjørn Werner Nilsen 2021  
  Vara    
  Sigmunn Ytterbø 2021  
  Øystein Gravdal 2021  
  Revisorer    
  Geir Haatveit 2021  
  Eirik Ballestad 2020  
  Valgkomité    
  Svein Tufte 2020  
  Knut Nedrebø 2021  
  Knut Helkås Dahl 2021 Vara
 2. Aktiviteter
  Koronasmitten har fortsatt i 2021 og redusert aktivitetene i laget. Det blei avholdt 8 styremøter i 2021, alle med fulltallig oppmøte av valgte styremedlemmer. Laget er i god "form" og har stor dugnadsaktivitet når det gjelder lokalhistorie og samfunnsengasjement ellers. På dugnaden i forbindelse med milebrenninga samla vi vanligvis 20-25 dugnadsfolk hver dugnadsdag. Folk er lette å be på. Det har vært en økning i antall medlemmer også i år, se nedenfor.
  • Æresmedlemmer og Historielagspris. Ole Moen, Geir Haatveit og Kai Ove Bjerkelund blei hedra som æresmedlemmer i Holla Historielag for deres store engasjement for lokalhistorien i Holla og for laget. Paul Heisholt blei hedra med Holla Historielagspris for hans store innsats med bl.a. ny internettside og ny Facebookside for laget. Med prisen fulgte 5.000 kr. Diplomer mm. blei utdelt 1.mars 2021. Vi takker igjen alle fire.
  • Holla-Minner. Vi har gitt ut ei fyldig Holla-Minner på 208 sider. Vi trykte 520 bøker? og har pr. 1.2.22 igjen ca. 75 bøker. Det har vært mange bra tilbakemeldinger. Redaksjons-komite har vært Erling Susaas, Kai Ove Bjerkelund og Gunnar Sanden med sistnevnte som redaktør. Paul Heisholt har vært grafisk formgiver og rådgiver og sikrer en god designmessig kvalitet på boka. Prisen for medlemmer er 195 kr., for ikke-medlemmer 280 kr. Nye medlemmer får boka gratis det første medlemsåret. Holla-Minner har medvirket til rekruttering av nye medlemmer til laget. Erling Susaas tegna 12 nye medlemmer på stand på Senteret en dag før Jul. Storparten av bøkene blir pakka og kjørt ut på dugnad.
  • Mandagstreff og Krøsset samtaleforening. Vi har hatt kaffeprat kombinert med dugnad de fleste mandager fra kl. 10 og utover i Slusevokterboligen. Vanligvis møter 10-14 personer møter opp. En del av treffa har blitt avlyst pga korona. Med Geir Haatveit i spissen har Krøsset-samtaleforening hatt møter første onsdag i måneden bortsett fra ferier og når det har vært strenge koronaregler.
  • 16.3. Huset på Sandbakken revet. Dette huset som ifølge Kommunens såkalte Sefrak-system er bygd rundt århundreskiftet mellom 16- og 1700, blei revet 16.3. og kjørt ned til uthuset ved Haugbygningen for lagring. Ei gravemaskin betalt av Cappelen firmaet Brennebu AS reiv tømra med god hjelp av dugnadsfolk fra Holla Historielag. På lånt lastebil fra Holla og Helgen Menighet?? blei så tømmeret kjørt ned til lagring. Vi takker alle for medvirkning.
  • Internett og Facebook. Stadig nye tilbud har blitt introdusert på internettsida vår. Det er særlig Kai Ove Bjerkelund og Paul Heisholt som har jobbet med den. Fleire gamle intervjuer og musikkstykker er lagt inn, og utsolgte Holla-Minner er skanna. I januar 22 er deler av bedriftsavisene Ulefoss Nytt og AUB posten lagt inn. Facebooksida vår har fått økt popularitet og sida har nå passert 1400 medlemmer. Denne er nå en av de største i Telemark. Vi oppfordrer historieinteresserte til å bruke vår Facebook-side til å legge ut bilder og tekst av historisk karakter.
  • Turistbrosjyre. Kommunen (og Reisemål Bø) har i mange år manglet brosjyre over severdigheter mm. på Ulefoss. Vi tok derfor saka i egne hender og har gitt ut brosjyre for turister og fastboende over 15 viktige severdigheter og sentrumsnære gang- og sykkelturer samt badeplasser. Brosjyra har blitt godt mottatt. Trykking blei betalt av Sparebankstiftelsen Telemark Holla og Lunde. Mange takk.
  • Slede til Stallane. Hans-Kristian Skårdal og Olav Leikvoll kom på vegne av Lunde Sogelag med en heste-slede som blei montert på en vegg på Stallane. Mange takk.
  • Krøsset prosjektet. Det ligger en god del dugnadstimer i jobben med å gjøre området ved Slusevokterboligen trivelig. Et gjerde i tettvokst furu med vinduer er satt opp. Det gamle flettverksgjerdet bak er tatt bort. Blomsterkasse er laget. Pipa som hørte til Tresliperiet til Cappelen blei lyssatt like før Jul. Jobben blei gjort av Nome Elektro. Vi takker Carl Diderik Cappelen for positiv medvirkning. Til våren gjenstår mer arbeid med hagen. Alt finansiert med gave fra Sparebankstiftelsen Telemark Holla og Lunde.
  • Slipestein fra Tresliperiet til Aall. Som en del av Krøsset prosjektet er to slipesteiner som lå ute i Eidsosen tatt opp med elegant hjelp av Ole Halvorsen og hans kraftige gravemaskin. Slipesteinene blei så kjørt bort til Krøsset og plassert der. Vi takker så mye for jobben som blei gjort på "dugnad" av Ole T. Halvorsen. Slipesteinene står nå som en skulptur over industrien på Ulefoss.
  • Mila-trekolproduksjon. Mileprosjektet var vidløftig, interessant, morsomt, arbeidsomt og rett og slett flott. Les meir om bakgrunnen for dette i Holla-Minner. Her kan vi si at det hadde ikke blitt noe prosjekt uten Gunleik Aspheim. Han var forslagsstiller, pådriver og den som virkeliggjorde prosjektet. Det praktiske arbeidet begynte med kløyving av tørrgran i april, bokstavlig talt i lange baner, ca. 40 kubikk ferdig ved. Gunleik kløyvde det meste. Det blei lagra opp. Så på ettersommeren var det å lage mila bl.a. med hjelp fra ein positiv gjeng fra Næs Jernverk ved Fianesvingen. Hundrevis av dugnadstimer fra lagets mannskaper, folk fra Lunde Sogelag, Svein Tore Høidalen og folk fra Nes. Moro var dette også. Kanskje nærmere 1000 dugnadstimer blei gjort. Opptenningsdagen var lørdag 23.10. Taler, sang og tenning av mila ved Carl Diderik Cappelen. Auksjon som innbrakte over 10.000 kr. Av dette 6.000 kr. fra salg av et maleri malt av Jon Harald Aspheim og gitt til Historielaget. Folk strømte til. Dette blei trolig det største arrangementet i Historielagets historie, mellom 200 og 300 møtte opp denne fine høstdagen. Bygdekvinnelaget sto for serveringa. Noen dager etterpå var det så vakt over brenninga. Til våren åpner vi og tar ut kolet og pakker det i småsekk. Spennende å se resultatet. Bernt Solvoll har laget nye sanger tilknytta milearbeidet. Takk til alle som bidro. Takk til AT-skog og Gunleik Aspheim for tørrgran og bruk av maskiner og takk til Per Ole Moen, Terje Vibeto og SBBlikk for arbeid og materiell til mila.
  • 17.mai. Fin og verdig feiring ved Høyums grav på Holla også i år i regi av foreldreutvalget ved Holla 10-årige skole. God tale av Tormod Halvorsen og med dyktige Ulefoss Musikkorps på plass. Ved hjelp av Bernt Solvoll laget Historielaget en video som blei vist i kommunen i regi av arrangementskomiteen for 17-mai.
  • Sommeravslutning 18.6. Sommeravslutning for dugnadsfolket i Holla Historielag på Håtveitsetre ved Stavsjø. 26 kom for å nyte god grillmat, litt øl eller brus attåt. Og ikke minst "nyte" samværet og den gode historie. Svanaug, Erling og Rune ordna alt det praktiske. Takk til Rune for lån av området.
  • Norsk Bergverk lastebil. Historielaget bevilga 10.000 kr. til Commeren Om tilhørte Norsk Bergverk
  • 10.7. Ønskekonsert. Øvre Verkets Venner og Holla Historielag hadde felles arrangement på Øvre Verket der Bjørn Werner Nilsen hadde ønskekonsert med 78-plater på sveivetelefon. Det er ønske om gjentakelse.
  • Norsjø 22-prosjektet. Gunnar Sanden er med på prosjektet fra Holla Historielag. Prosjektet går ut på å skanne bunnen av Norsjø for bl.a. å prøve å finne og ta opp historiske gjenstander. Skanninga starta i september.
  • Fensfeltet Geologiforening har gått inn i Holla Historielag. Dette blir bra, og arbeid med å åpne den flotte geologiutstillinga, som har vært stengt en del år, har begynt.
  • 20.9. Langeleik og lur. Reidar Holte og Paul Vibeto deltok i et arrangement på Fagernes og fortalte der om den viktige Holla-tradisjonen rundt dette temaet.
  • 2.10. Gatevandring Sagene. Historisk gatevandring på Sagene blei arrangert i samarbeid med Ulefos Hovedgaards Venner Det strømte til med folk- over 80 deltok. Per Bernt Tufte var vår dyktige guide som fortalte inngående om Sagene. Mange takk.
  • 20.11. Bok-kafé. Denne lørdagen var lagshuset stappende fullt. Den nye Holla-Minner blei presentert og solgt. Det blei servert gratis kaffe og kake. Ca. 50 personer var innom.
  • Erling Susaas på Ulefoss-Senteret før Jul. Bra boksalg og 12 nye medlemmer.
  • 28.11. Julemarkedet på Øvre Verket. Historielaget deltatt med bl.a. salg av bøker.
 3. Medlemstall
  Antall medlemmer har økt også i år og er nå pr. 31.12. 402. Laget er ett av de største historielaga i Telemark.
Ulefoss, 7.2.2022
Styret

Holla Historielag – Årsmelding 2020

På grunn av korona-pandemien ble denne årsmeldingen først lagt fram og godkjent på årsmøte torsdag 11. mars. 2022.
 1. Styret og andre valg
  På årsmøtet i fjor blei følgende valgt:
  Styremedlemmer Valgt til Verv
  Gunnar Sanden 2021 Styreleder valgt av årsmøtet
  Erling Susaas 2022 Nestleder
  Rune Vibeto 2021 Kasserer
  Ole Moen 2021  
  Svanaug Grini 2021  
  Bjørn Werner Nilsen 2021  
  Vara    
  Sigmunn Ytterbø 2021  
  Øystein Gravdal 2021  
  Revisorer    
  Geir Haatveit 2021  
  Eirik Ballestad 2022  
  Valgkomité    
  Knut Nedrebø 2021 Leder
  Knut Helkås Dahl 2021  
  Øyvind Thoresen 2022  
  Reidar Holte 2022 Vara

  Til styreleder blei valgt Gunnar Sanden. Resten av styret konstituerte seg selv.
 2. Styremøter og aktiviteter Vanligvis har vi styremøter en gang i måneden unntatt i juli. I år har det vært annerledes pga korona-pandemien som kom kasta på oss 12.3. Vi har hatt 9 styremøter, 3 i 1. halvår og 6 i 2. halvår. Våre arrangementer har pga korona ligget nede i store deler av året. Vi la ned all aktivitet med mandagsmøter og dugnad etter 12.3., og starta forsiktig opp pga. endrede koronaregler på forsommeren. Arrangementet for dugnadsfolket blei derfor arrangert på Håtveitsetre. Vi starta dugnader mm opp igjen i august/september, men kutta det brått seinere på høsten pga. nye strengere regler igjen. Det blei derfor heller ikke arrangert det tradisjonelle førjuls arrangementet med presentasjon av Holla-Minner. Årsmøtet i februar rakk vi å arrangere før koronareglene inntraff.
  • Medlemstall. Vi er et lag i god «form» og som har økt medlemsantallet også i 2020. Antall medlemmer pr 31.12. er 369 mot 337 i fjor. Laget er et av de største historielaga i Telemark. Årsaken til økinga i medlemmer kan være så mangt. Vi har satt ned prisen for Holla-Minner ytterligere for medlemmer til kr. 195 mot 280 for ikke-medlemmer. Men ikke minst har vi fått en del medlemmer med hjelp av den nye Internett-sida og ved aksjoner på facebooksida vår. Vi har fortsatt med tilbud om gratis Holla-Minner første året en tegner seg som medlem.
  • Holla-Minner. Vi har pleid å legge av 10 Holla-Minner i arkiv, og som vi ikke selger. I år kunne vi bare legge av 5 pga. godt salg. Vi har da bare 2 bøker av 2020 årgangen igjen til salgs. Vi ser også at når vi får nye skribenter som skriver i boka, så øker salget og vi får nye medlemmer på grunn av dette. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på boka. Holla-Minner hadde i år rekordmange – 208 – sider. Det var 75 år siden krigen slutta og halvparten av boka var artikler om krigen. Redaksjons-komite har vært Erling Susaas, Kai Ove Bjerkelund og Gunnar Sanden. Gunnar Sanden har vært redaktør og laga et grafisk utkast. Paul Heisholt laget den endelige utgava. Holla-Minner har medvirket til rekruttering av nye medlemmer til laget. Erling Susaas har raskt ekspedert bøker til nye medlemmer. Han er også ansvarlig for salg av andre bøker og gjenstander.
  • Andre aktiviteter og dugnad. Det er et lag med stor aktivitet med arrangementer, dugnader, bevaring av kulturminner og samfunnsengasjement. Kaffeprat med dugnad attåt, eller omvendt, begynte mandag 6.1. kl. 10 som vanlig. Dette skulle fortsette hver mandag framover. Og det gjorde det, men bare et par måneder pga Korona. Etter sommerferien begynte vi på nytt med dugnad, men måtte avsluttte pga strengere korona-regler. Det samme gjaldt samtalegruppa med Geir Haatveit i spissen.
  • Stallane. Sluttarbeidene for Stallane blei utført seinhøstes 2019. Beising av vinduer mm. blei gjort på våren 2020. På ein dugnad tidlig høst 2020 blei det pussa opp og slått rundt koia. Besøksbok er lagt inn. Høst, vinter og vår var Stallane et populært besøkssted, både for å se, for å koke seg kaffe og for å trimme. Åpen koie har hittil fungert bra. Folk rydder opp etter seg.
  • Uthuset ved Haugbygningen. Råtne bærebjelker og gulvbord i uthuset ved Haug-bygningen blei bytta ut og rydda vekk. Ein del blei henta gratis etter annonse på Facebook. Dugnaden blei gjort i februar av fem mann fra Historielaget/Øvre Verkets venner. Leif Johan Rønningen og Dag Fosse snekra flott "dansegulv". Det andre rommet blei gjort ferdig av gamle materialer fra Haugbygningen. Dette rommet er nå lager for Øvre Verket slik at vi har kunnet frigjøre to uthus der. Seinere på våren blei deler av uthuset malt.
  • Maling av Slusevokterboligen. Kommunens folk satte opp stillas igjen på Slusevokterboligen og malinga blei gjort ferdig på tre sider og mye er gjort på sida mot Kanalen. Stor innsats av mange.
  • Opp-pussing av Krøsset. Laget søkte om 237.000 kr. fra Sparebankstiftelsen Telemark - Holla og Lunde til forskjønning og forbedring av Krøsset og vår egen hage. Vi fikk det beløpet vi søkte om. Mange takk. Vi fikk satt opp 2 Ulefos bord med 4 benker. Vi har satt opp tre støpte jernplater fra Ulefos Jernværk. I tillegg har vi pussa opp to jern-urner og planta med blomster. Ofte er det lite som skal til. I alle fall har vi fått mange kommentarer på at Krøsset har blitt mye forbedra med det er gjort. Bord og benker blei flittig brukt i sommer. Vi fikk også gjort grunnarbeidet for et gjerde langs med nåværende flettverksgjerde. Planen er å sette opp info-skilt om kommunen og med historiske bilder.
  • Ny nettside. Vår bildesamling fra Widerøe er nå scanna av Nasjonalbiblioteket og tilgjengelig for alle fra vår nettside. Sang og musikk med Fridthjof Finckenhagen, Ulefoss Danseorkester, Berit Krohn og mange fleire er plutselig blitt tilgjengelig på nytt. Og filmer. Vi inviterer medlemmene til å gå inn sjøl og søke. Du finner sida ved å søke på Holla-Historielag.no Styret vil spesielt takke Paul Heisholt for hans solide og store arbeide med å utarbeide sida og legge inn data, Kai Ove Bjerkelund for arbeidet med å skaffe data og Geir Haatveit for sitt omfattende arbeide med å bearbeide og scanne vel 600 bilder. Alle ligger nå inne på nettet. Det er mye skryt å høre om nettsida, som har blitt ytterlige forbedra, da vi har utvikla slektsdelen utover høsten.
  • Ny Facebookgruppe. Det har kommet kommentarer på den facebooksida vi har hatt at den var registrert som ei personlig side. Det er nok på kanten av loven for et lag. Ny side eller rettere sagt, ny gruppe har også krevd en del arbeide, spesielt for Paul Heisholt. Den nye gruppa har medført at vi har fått mange nye og mange yngre facebook-medlemmer. I skrivende stund i i 1.3. 2021 har vi 1060 medlemmer på facebookgruppa.
  • Sandbakkens hus - Kirkebakken 27. Cappelen Holding søkte kommunen om å rive Sand-bakkens hus i Kirkebakken 27. Vi søkte Cappelen om å overta tømra for å sette den opp igjen, og slik at den kanskje kan komme tilbake til Øvre Verket der den hadde stått. Johan Diderik Cappelen var positiv og vi kunne overta huset vederlagsfritt. Vi fant likevel ut etter å ha vurdert dette nærmere at arbeidet blei for omfattende bl.a. sett i forhold til andre prosjekter Historielaget er i gang med. Vi fikk et nytt tilbud fra Cappelen på bare tømra. Firmaet tar ned tømra og kjører stokkene ned til lagringstedet i uthuset som før hørte til Haugbygningen. I styremøte 1.3. sa vi ja tilbudet og tar i mot tømra fra ca. 1680. Mange takk. Så får vi se hva det blir til seinere. Fensfeltet. En dugnadsgjeng fra hovedsaklig Historielaget har lagt ned to rør i Bolladalen på Fensfeltet slik at en nå kan trygt gå over bekken. Røra som er lagt ned fikk vi gratis av Arne Ytterbø. Mange takk. Historielaget ser store muligheter på utvikling av Fensfeltet både med sikring, skilt og informasjon, slik at dette kan bli den stor attraksjonen den burde være for fastboende og for tilreisende. Historielaget er villige til å bidra med f.eks. merking og anna arbeide. Vi har også i år jobba med å åpne opp for den fine samlinga som Fensfeltet Geologiforening har.
 3. Arrangementer for medlemmer og andre
  • Årsmøte i Holla Historielag hadde vi torsdag 27. februar 2020 kl. 18 i Slusevokter-boligen. På årsmøtet blei det vist ein film-snutt fra Nedre Verket og fra fredninga av Øvre Verket med bl.a. intervju med Jonny Skårdal og Ruth og Oscar Bærland. En kunne høre også Joffe Finchenhagen synge ei revyvise fra Arbeidern. Og ikke minst kom Bernt Solvoll og sang live for oss. Takk for fin sang og velvillighet også her. Som i 2019 var det "stinn brakke", fullt hus, ca. 45 frammøtte medlemmer. Pizza og bløtkake til kaffen blei servert. Årsmøtet fant sted like før det blei restriksjoner pga. korona.
  • Åpningsarrangement for vår nye internettside 16.6. Nettsida er teknisk utvikla av Paul Heisholt. Det blei et vellykka arrangement med ordføreren i spissen for flere innbudte. Og vi har basert oss på at alle kan ta ut data gratis.
  • 18.6. Sommeravslutning for dugnadsgjengen på Håtveitsetre. Fint vær, godt frammøte med ca. 22 dugnadsfolk. Svanaug, Erling og Rune ordna med mat og drikke. Alt topp. I tillegg mange gode historier. Fin sang ved Bernt Solvoll.
  Vi hadde planer om mange arrangementer i 2020 (se Holla-Minner), men måtte kutte ut det meste. En Piaf-kveld 24.10. og et foredrag om Russerleiren i Valebø med russisk dans og sang den 9.9. var vi med på å arrangere. Øvre Verkets Venner var inititivtaker til dette. Styret vedtok enstemming å hedre Ole Moen, Geir Haatveit og Kai Ove Bjerkelund med Æresmedlemskap i Holla Historielag for deres store innsats for lokalhistorien i Holla og for laget. Paul Heisholt fikk Holla Historielagspris for hans store innsats med bl.a. ny internettside og ny Facebookside. Med prisen fulgte 5000 kr. Diplomer mm. blei utdelt 1.3. Vi takker alle 4 for stor innsats.

  Ulefoss, 1.3.2021
  Styret

Holla Historielag – Årsmelding 2019

Lagt fram og godkjent på årsmøte 27. feb. 2020.
 1. Styret og andre valg
  På årsmøtet i fjor blei følgende valgt:
  StyremedlemmerValgt tilVerv
  Gunnar Sanden2020Styreleder valgt av årsmøtet
  Erling Susaas2020Nestleder
  Rune Vibeto2021Kasserer
  Ole Moen2021 
  Svanaug Grini2021 
  Bjørn Werner Nilsen2021 
  Vara  
  Sigmunn Ytterbø2021 
  Øystein Gravdal2021 
  Revisorer  
  Geir Haatveit2021 
  Eirik Ballestad2020 
  Valgkomité  
  Svein Tufte2020 
  Knut Nedrebø2021 
  Knut Helkås Dahl2021Vara

  Til styreleder blei valgt Gunnar Sanden. Resten av styret konstituerte seg selv.

 2. Styremøter og aktiviteter

  Det har vært styremøte en gang pr. måned unntatt i juli og desember og med 6 til 12 saker på hvert møte. Et lag som er i god "form" og som har økt?? medlemsantallet i 2019. Det er et lag med stor aktivitet med arrangementer, dugnader, bevaring av kulturminner og samfunnsengasjement ellers. Vi har gitt ut ei fyldig Holla-Minner på 180 sider. Det har vært bra salg av boka og med mange bra tilbakemeldinger. Redaksjonskomité har vært Erling Susaas, Kai Ove Bjerkelund og Gunnar Sanden. Gunnar Sanden har vært redaktør og grafisk formgiver.

  Styret har satt ned prisen for Holla Minner fra 250 kr. til 200 kr. for medlemmer. Prisen for ikke-medlemmer har vært uendret 280 kr. i mange år. Hovedbegrunnelsen for å redusere prisen er å gi medlemmene større fordeler samtidig som overskuddet i laget fortsatt er tilfredsstillende. Nye medlemmer har fått boka gratis det første medlemsåret. Holla-Minner har medvirket til rekruttering av nye medlemmer til laget. Årets utgave la ekstra vekt på fotballen i Holla.

  Vi fikk 19 nye medlemmer på slutten av 2019. Erling Susaas tegna 14 nye medlemmer på stand på Senteret to dager før Jul, og vi fikk 5 nye ved en "aksjon" på Facebook.

  Vi har avsluttet prosjektet med rehabilitering av Stallane. Dette er ei kombinert koie for mannskap og hest, og det er trolig den siste igjen i Holla av denne type koie. Vi anser dette som et viktig kulturminne fra skogsarbeidet, som har vært og er viktig for kommunen. Som en prøveordning er det avtalt at koia står åpen. På høsten var det ei "folkevandring" bort til Stallane. Vi vil anta at også skolene vil ha glede av koia. Det har vært stor innsats og mye trivsel tilknytta arbeidet der. Bernt Solvoll har skrevet tre sanger tilknytta området. Arbeidet der borte var en inspirasjon på mange måter.

  Vi har hatt kaffeprat kombinert med dugnad de fleste mandager fra kl. 10 og utover i Slusevokterboligen. Mellom 7 og 14 personer møter opp. Heldigvis har nye og yngre folk kommet på disse kaffe-dugnadsmøtene. Det er nedlagt en betydelig jobb med maling av storparten av Slusevokterboligen. Kommunen har vært en bra samarbeidspartner med oppstilling av stillas. Dette er en vinn-vinn situasjon ved at vi har gjort en malerjobb som ellers Kommunen måtte gjort.

  Vi har i 2018 også hatt en betydelig dugnadsinnsats på rehabilitering av uthuset som opprinnelig var tilknyttet Haugbygningen. Mer utvendig maling og reparasjon av gulv gjenstår. Vi har fått solide, trolig 200 år gamle gulvplank fra Haugbygningen som nå er benytta i uthuset. Medlemmer av Historielaget har også deltatt på maling på Øvre Verket, men noe gjenstår til 2019. Vi kan si det slik at Holla Historielag også i 2018 har deltatt i bevaringa av kulturminner i Holla.

  Vi har avsluttet arbeidet med innredning mm. i hvelvet i Gamlebanken og vi har flyttet noe uerstattelig materiell inn i dette brannsikre arkivet.

  Vi har i år også hatt noe dugnadsinnsats på rehabilitering av uthuset som opprinnelig var tilknyttet Haugbygningen. Mer utvendig maling og reparasjon av gulv gjenstår. Vi har fått solide 200 år gamle gulvplank fra Haugbygningen som er benytta i uthuset. Vi kan si det slik at Holla Historielag også i 2019 har deltatt i bevaringa av kulturminner i Holla.

  Vi har hatt diskusjoner med Nome kommune og Telemarkskanalen om vedlikehold av Slusevokterboligen med uthus og om utvikling og nysatsing på Krøsset. Ole Kåre Roland har laget et forslag til utvikling av Krøsset. Dette er presentert for Kommunen og Kanalselskapet. Slik vil også Holla Historielag delta i utviklinga av Holla. Nasjonalbiblioteket har fått Widerøe foto-samlinga vår, og vi regner med at denne blir tilgjengelig på nettet snart.

  Styret har jobba videre med kostnadsreduksjoner og ny varmepumpe er installert og tatt i bruk. Dette har redusert el-kostnadene og fungerer svært bra. Vi skal også installere en elektronisk styring slik at varmen kan fjernstyres fra mobiltelefon. Vi takker Sparebankstiftelsen Telemark- Holla og Lunde for tilskudd til dette. Vi takker også for at vi har fått 60.000 kr. fra Sparebankstiftelsen til nye bord/stoler og andre forbedringer i Slusevokterboligen. I samarbeid med Fensfeltet Geologiforening har vi skrivi søknad for ny plenklipper og redskap for vedlikehold på Fensfeltet. Hele søknadssummen på vel 13.000 kr. blei innvilga.

  12-volt lyset i Museumsleiligheten på Øvre Verket fungerer bra og sparer oss for ca. 10.000 kr i året.

  Romnes brygge hadde fått store skader og en frykta at høststormer kunne ødelegge ytterligere. Brygga blei rehabilitert i fjor høst i et samarbeidsprosjekt mellom Telemarkkanelens Venner og Holla Historielag. Vi søkte om, og fikk 21.000 kr. fra den lokale Sparebankstiftelsen. Bare en brøkdel blei brukt og resten vil bli brukt på andre brygger.

  Vi har påbegynt arbeidet med historisk merking langs stier og veger.

  Internettsida har ikke blitt vedlikeholdt de siste 6-7 åra og teknologien var forelda. Vi har starta jobben med ei ny internettside. Vårt medlem Paul Heisholt har tatt initiativ til dette og har gjort en kjempejobb med nettsida, som vi venter presentert våren 2020. En jobb som kanskje har spart oss for over 30.000 kr. Vi kan allerede nå si at dette blir ei nettside som vil gi ei mengde interessant stoff for den historie-interesserte. Kai Ove har bidratt med mye stoff og linker. Intervjuer er dratt fram, og vi har skaffa en god del intervjuer som Arne Johan Gjermundsen har gjort. Dette er gjort via Anne Maria Andreassen og enka etter Arne Johan.

  Bl.a. et gammelt gravkors og fana til Berget skole er overført fra en nedstøva tilværelse i 2.etasje i Slusevokterboligen til utstillinger på Øvre Verket. Vi oppfordrer våre medlemmer til å bruke vår Facebook-side til å legge ut bilder og tekst av historisk karakter.

  Laget får stadig interessant stoff fra medlemmer og andre. Dugnadsgjengen ordner og arkiverer dette. Lokalene er bemannet mandager klokka 10:00-12:00.

 3. Arrangementer for medlemmer og andre

  Styret har brukt mye tid på å få i stand arrangementer som er relevante for lokalhistorien og til glede for medlemmer og andre. De viktigste arrangementene i 2019:

  1. 28.01.2019: Møte om langeleik og lur. Det var et godt besøkt møte om den sterke tradisjonen i Nome med kunsten ved å lage og bruke langeleik og lur. Møtet var (dessverre) bare for spesielt inviterte.

  2. 28.02.2019: Årsmøte. Takk til alle som møtte fram på årsmøtet i Holla Historielag. Det var fullt i historielagets lokaler med 46 frammøtte. Fint at medlemmene bryr seg om laget. Medlemmer kom fra f.eks. Sandefjord, Kviteseid og Bø. Gard Strøm fikk Holla Historielags Lokalhistoriepris. Bernt Solvoll underholdt med sang og historier attåt. Gunnar Sanden viste bilder fra nåtid og fortid. Servering av pizza og bløtkake med tilbehør og med mye prat og trivsel.

  3. Torsdag 28.03.2019: Medlemsmøte Foredrag om "De kalde lekene" av Halvor Kleppen på Spiseriet. Bra med folk i salen og gode tilbakemeldinger etter foredraget. Folk imponerte med kunnskapene sine i den lille mini-quizen som blei tatt på sparket etter foredraget. Arr. var et samarbeid med Øvre Verkets Venner, Ulefoss Rotary Klubb og oss.

  4. Onsdag 10.04.2019: Foredrag om Storauren i Bandak – også en verdensarv? Foredrag ved Bjørn Olav Haukelidsæter på Spiseriet, Øvre Verket. Rundt 40 fikk et godt inntrykk av problematikken om bl.a. bevaring av storaure-stamma som i hovedsak fins i Bandak, men som har konsekvenser for bestanden i store deler av Telemarksvassdraget. Arr.: Telemarkskanalens Venner, Øvre Verkets Venner og oss.

  5. 17.05.2019: Avduking ved Høyums grav. Fin og verdig feiring ved Høyums grav på Holla også i år i regi av foreldreutvalget ved Holla 10-årige skole. God tale av Tormod Halvorsen og med dyktige Ulefoss Musikkorps på plass. Det var diskusjon på forhånd om å sløyfe arrangementet. Historielaget gikk inn for å bevare det, og Tormod Halvorsen hadde et innlegg i avisene.

  6. 01.06.2019: Boklansering: Verksbok – Øvre og Nedre Verket. På sesongåpninga på Øvre Verket var det boklansering av boka "Verksfolk - Øvre og Nedre Verket". Arvid Høgvoll og Gunnar Sanden er forfattere og har skrevet boka på dugnad. Boka på 260 sider er utgitt av Øvre Verkets Venner og Holla Historielag.

  7. 21.06.2019: Sommeravslutning på Håtveitsetre for dugnadsfolka. Sommeravslutning for dugnadsfolket i Holla Historielag på Håtveitsetre ved Stavsjø. 22 var innbudt og 17 kom for å nyte god grillmat, litt øl eller brus attåt. Og ikkje minst "nyte" samværet og den gode historie. Og du verden så mange gode historiar som blei fortalt. Ikke alle egner seg på trykk, det er så. Svanaug, Erling og Rune ordna alt det praktiske. Takk til Rune for lån av området, og vi er sikre på at brennesla kommer til å gro bra bak uthuset nå.

  8. 22.08.2019: Tur til Gruveåsen. Det blei en flott tur med Ivar Nilsen og Hans Kristian Torjusrød som guider. Moro og interessant. Gruveåsen kan virkelig bli en enda større attraksjon for fastboende og turister, men Kommunen må da komme i gang med merking og sikring av dette berømte området. Holla Historielag og Fensfeltet Geologiforening arrangerte turen som var forbeholdt medlemmer av laga og var gratis. Vi var noen og tjue som blei vist rundt av kyndige folk.

  9. 24.08.2019: Ulefoss-dagen. Kasserer i Øvre Verkets Venner Tore Rell og Mette Sanden solgte boka om Verksfolk på Ulefossdagen på vegne av Øvre Verkets Venner og Holla Historielag. Bra salg.

  10. 10.10.2019: Holla Historielag besøkte Lunde Sogelag. Vi var 30 personer som blei tatt veldig godt i mot med kaffe og gode kaker. Trivelig med mye prat, og det er imponerende hva Sogelaget har fått til på Bygdetunet. Vi blei vist rundt. Arvid Høgvoll overrakte ei handskrevet bok til Sogelaget. Det kan nok bli meir kontakt laga i mellom etter hvert.

  11. 06.11.2019: Markering for Historielagets dugnadsfolk på Stallane. Samtidig markerer vi at jobben der er avslutta og vi gir litt tilbake for all dugnaden som er gjort både der, på Krøsset og øvrig aktivitet. Eieren Carl Diderik Cappelen holdt tale og takka for rehabiliteringa. Sten Leo Eriksen var til stede som tidligere "bruker" av koia.

  12. 06.12.2019: Tradisjonsmessig juleavslutning. Julemiddag på Spiseriet med 29 deltakere. Laget spanderte drikke. Presentasjon av den nye Holla-Minner ved redaktør G.Sanden.

  13. Des. 2019: Erling Susaas hadde stand for laget på Ulefoss-Senteret før Jul. Bra boksalg og 14 nye medlemmer.

  14. 01-02.12.2019: Deltakelse i Julemarkedet på Øvre Verket. Salg av bl.a. bøker.

  15. Krøsset Samtalegruppe ledet av Geir Haatveit har vanligvis hatt møter på den første onsdagen i måneden kl. 14 i Slusevokterboligen. Bra tiltak.

 4. Medlemstall
  Antall medlemmer pr 31.12 er 191 enkeltmedlemmer og 73 familiemedlemskap, tilsammen 337 medlemmer. Pr. 9.1.2020 har vi i tillegg registrert nye medlemmer fra to aksjoner i desember slik at medlemstallet er 351. Pr. 31.12.2018 var antall medlemmer 347. Laget er ett av de største historielaga i Telemark.

Ulefoss, 4.2.2019
Styret

Holla Historielag – Årsmelding 2018

Lagt fram og godkjent på årsmøte 28. feb. 2019.
 1. Styret og andre valg
  På årsmøtet i fjor blei følgende valgt:
  StyremedlemmerValgt tilVerv
  Gunnar Sanden2019Styreleder valgt av årsmøtet
  Erling Susaas2020Nestleder
  Rune Vibeto2019Kasserer
  Ole Moen2019Dugnadsleder
  Svanaug Grini2019 
  Kai Ove Bjerkelund2019 
  Vara  
  Eva Nordh2019 
  Øystein Gravdal2019 
  Revisorer  
  Geir Haatveit2019 
  Eirik Ballestad2020 
  Valgkomité  
  Gerd Kolle2019 
  Svein Tufte2019 
  Knut Nedrebø2020 
  Knut Helkås Dahl2019Vara

  Til styreleder blei valgt Gunnar Sanden. Resten av styret konstituerte seg selv.

 2. Styremøter og aktiviteter

  Det har vært avholdt 9 styremøter med mellom 6 til 10 saker på hvert møte. Vi har feira 40 års jubileum for laget. Et lag som er i god "form" og som har økt medlemsantallet i 2018. Det er et lag med stor aktivitet både med arrangementer, dugnader, bevaring av kulturminner og samfunnsengasjement ellers. Vi har gitt ut en fyldig Holla-Minner på 192 sider. I boka fortsetter vi med å avbilde årets 10.klasser som går ut av skolen. Foruten bilde og navn på elevene, gir dette informasjon om både navne- og kles-moter hos den oppvoksende slekt. Det har vært bra salg av boka. Gunnar Sanden er redaktør og grafisk formgiver av boka. Holla-Minner har også fungert slik at vi har rekruttert nye medlemmer til laget.

  Vi fikk 11 nye medlemmer på tampen av 2018.
  På basis av en henvendelse fra Carl Diderik Cappelen har styret satt i gang et prosjekt med å oppruste Stallane. Stallane er ei kombinert koie for mannskap og hest, og det er få igjen av denne type i Holla. Vi anser dette som et viktig kulturminne fra skogsarbeidet, som har vært og er viktig for lokalsamfunnet. Som en prøveordning er det avtalt at koia kan stå åpen. Vi vil anta at også skolene kan ha glede av denne. En del av jobben er gjort i 2018 med mange deltakere og stor trivsel. Vi regner med å ha gjort det viktigste arbeidet i løpet av 1. halvår 2019.
  Vi har hatt kaffeprat kombinert med dugnad de fleste mandager fra kl. 10 og utover i Slusevokterboligen. Mellom 7 og 12 personer møter vanligvis opp. Heldigvis har nye medlemmer kommet på disse kaffe-dugnadsmøtene og erstattet folk som av helsemessige eller andre årsaker har sluttet.

  Vi har i 2018 også hatt en betydelig dugnadsinnsats på rehabilitering av uthuset som opprinnelig var tilknyttet Haugbygningen. Mer utvendig maling og reparasjon av gulv gjenstår. Vi har fått solide, trolig 200 år gamle gulvplank fra Haugbygningen som nå er benytta i uthuset. Medlemmer av Historielaget har også deltatt på maling på Øvre Verket, men noe gjenstår til 2019. Vi kan si det slik at Holla Historielag også i 2018 har deltatt i bevaringa av kulturminner i Holla.

  Vi har hatt diskusjoner med Nome kommune om vedlikehold av Slusevokterboligen med uthus og om utvikling og nysatsing på Krøsset. Slik vil også Holla Historielag delta i utviklinga av Holla.

  Mye uerstattelig arkivstoff som nå er lagret i et trehus har bekymra oss, og vi har nå fått lov til å bruke hvelvet i Gamlebanken. Vi har hatt møter om arkivering med en representant fra Vest-Telemark Museum, og vi har vært i kontakt med Nasjonalbiblioteket for å få Widerøe foto-samlinga vår scanna og gjort tilgjengelig for medlemmer og andre. Vi regner med å gjøre dette våren 2019.

  Styret har jobba videre med kostnadsreduksjoner og forsikringa er redusert med nesten 2/3 til ca. 2200 kr.

  Vi har i år fått 40.000 kr. av Sparebankstiftelsen Telemark- Holla og Lunde. Dette skal bl.a. gå til en varmepumpe for å spare strøm til oppvarming av Slusevokterboligen og til historisk merking langs stier og veger. Vi takker så mye.

  Styret har i 2018 kjøpt en god printer og bærbar høytaler for midler vi tidligere har fått av Sparebankstiftelsen. Høytaleren er viktig i forbindelse med gatevandringer og utflukter ellers.

  Internettsida har ikke blitt vedlikeholdt de siste 6-7 åra. Vi har starta en vurdering om å etablere ei ny side som er lettere å vedlikeholde.

  Vi har en del utstillingsgjenstander "godt skjult" i 2. etasje i Slusevokterboligen. Styret har vedtatt å overføre en del av dette til utstillingene på Øvre Verket slik at dette blir tilgjengelig for allmennheten, som f.eks. et gammelt gravkors og fana til Berget skole.

  Gard Strøm har blitt tildelt Holla Historielags Lokalhistoriepris for sitt arbeide med bl.a. å legge inn slekter og hus i Gamle Holla på Internett.

  Geir Haatveit har scanna en mengde bilder med navn påført.
  Vi oppfordrer våre medlemmer til å bruke vår Facebookside til å legge ut bilder og tekst av historisk karakter.

  Vi har forbedret 12-volt lyset i Museumsleiligheten på Øvre Verket.

  Styret ved Erling Susaas har jobbet med å få tilbake midlene som forsvant ved underslaget for noen år siden. Vi kan med tilfredshet si at hele summen nå er betalt tilbake.

  Laget får stadig interessant stoff fra medlemmer og andre. Dugnadsgjengen ordner og arkiverer dette. Husk at lokalene er bemannet mandager klokka 10:00-12:00.

 3. Arrangementer for medlemmer og andre

  Ikke minst har Styret brukt mye tid på å få i stand arrangementer som er relevante for lokalhistorien og til glede for medlemmer og andre. De viktigste arrangementene i 2018:

  1. Den 10.2. Årsmøte med vanlige saker.

  2. Den 21.3. Mimrekveld om Lanna på RIBO med Frode Lieungh og med mellom 90 og 100 frammøtte.

  3. Den 5.4. Foredrag på Spiseriet om slipesteinen fra Eidsborg og dens betydning ved dir. Dag Rorgemoen ved Vest-Telemark Museum. Det var et fellesarr. med Øvre Verkets Venner, Ulefoss Rotary og Telemarkkanalens Venner. Fullt hus- ca. 85 frammøtte.

  4. Den 26.4. hadde vi 40 års jubileum med fullt hus i Slusevokterboligen. Knapt en stol var ledig. Per Bernt og Tormod foredro historien.

  5. Åpent hus i Museumsleiligheten i helgedager i juni/juli og på Øvre Verket dagene i juli.

  6. Den 25.8. Tur til Holla setre/Hegna med historisk guiding av Kai Ove Bjerkelund. Han har også en orientering ved Kroktjenn. Anne Milly Teksle viste fram lur og gamle langeleiker.

  7. Den 29.9. Gatevandring fra Rundkjøringa, til Kooh-I-Noor, ned Dælane, Krøsset, forbi Jernværket/Holden, Haug-bygningen, til Brygga, Kumlokkstien til Øvre Verket. Avslutning på Spiseriet. Guide Ole Moen. Ca. 85 frammøtte.

  8. Den 11.10. Hans Børli kveld - 100 års jubileum. Rolf Jørn Karlsen kåserer og leser dikt. Inngang kr. 100. Fullt hus igjen på Spiseriet. Fellesarr. med Øvre Verkets Venner og Ulefoss Rotary

  9. Den 1.11. Aasmund Olavsson Vinje kveld - 200 års jubileum med Leif Arild Sanden. Regi Teater Ibsen. Inngang kr. 100. Fullt hus på Spiseriet. Fellesarr. med Øvre Verkets Venner og Ulefoss Rotary.

  10. Den 14.11. Gard Strøm - foredrag med tittel Gamle Holla -Bygdebok for Internett. Gard orienterte om arbeidet sitt med diskusjon. Der det fins informasjon går han helt tilbake til 1500-tallet for slekter i Holla. Diskusjon.

  11. Den 6.12. Tradisjonsmessig Juleavslutning med julemiddag på Spiseriet. Laget spanderer drikke. Presentasjon av den nye Holla-Minner ved redaktør G.Sanden og framvisning av gammel Kanalfilm.

  12. Den 1. og 2.12. Deltakelse i Julemarkedet på Øvre Verket med salg av bl.a. bøker.

  13. Krøsset Samtalegruppe ledet av Geir Haatveit har vanligvis hatt møter på den første onsdagen i måneden kl. 14 i Kanalhuset.

 4. Medlemstall
  Antall medlemmer pr 31.12. er 205 enkeltmedlemmer og 71 familiemedlemskap, tilsammen 347 medlemmer, som er 29 medlemmer opp fra i fjor. Laget er ett av de største historielaga i Telemark.

Ulefoss, 4.2.2019
Styret