Årsmelding

20192018

Holla Historielag – Årsmelding 2019

Lagt fram og godkjent på årsmøte 27. feb. 2020.
 1. Styret og andre valg
  På årsmøtet i fjor blei følgende valgt:
  StyremedlemmerValgt tilVerv
  Gunnar Sanden2020Styreleder valgt av årsmøtet
  Erling Susaas2020Nestleder
  Rune Vibeto2021Kasserer
  Ole Moen2021 
  Svanaug Grini2021 
  Bjørn Werner Nilsen2021 
  Vara  
  Sigmunn Ytterbø2021 
  Øystein Gravdal2021 
  Revisorer  
  Geir Haatveit2021 
  Eirik Ballestad2020 
  Valgkomité  
  Svein Tufte2020 
  Knut Nedrebø2021 
  Knut Helkås Dahl2021Vara

  Til styreleder blei valgt Gunnar Sanden. Resten av styret konstituerte seg selv.

 2. Styremøter og aktiviteter

  Det har vært styremøte en gang pr. måned unntatt i juli og desember og med 6 til 12 saker på hvert møte. Et lag som er i god "form" og som har økt?? medlemsantallet i 2019. Det er et lag med stor aktivitet med arrangementer, dugnader, bevaring av kulturminner og samfunnsengasjement ellers. Vi har gitt ut ei fyldig Holla-Minner på 180 sider. Det har vært bra salg av boka og med mange bra tilbakemeldinger. Redaksjonskomité har vært Erling Susaas, Kai Ove Bjerkelund og Gunnar Sanden. Gunnar Sanden har vært redaktør og grafisk formgiver.

  Styret har satt ned prisen for Holla Minner fra 250 kr. til 200 kr. for medlemmer. Prisen for ikke-medlemmer har vært uendret 280 kr. i mange år. Hovedbegrunnelsen for å redusere prisen er å gi medlemmene større fordeler samtidig som overskuddet i laget fortsatt er tilfredsstillende. Nye medlemmer har fått boka gratis det første medlemsåret. Holla-Minner har medvirket til rekruttering av nye medlemmer til laget. Årets utgave la ekstra vekt på fotballen i Holla.

  Vi fikk 19 nye medlemmer på slutten av 2019. Erling Susaas tegna 14 nye medlemmer på stand på Senteret to dager før Jul, og vi fikk 5 nye ved en "aksjon" på Facebook.

  Vi har avsluttet prosjektet med rehabilitering av Stallane. Dette er ei kombinert koie for mannskap og hest, og det er trolig den siste igjen i Holla av denne type koie. Vi anser dette som et viktig kulturminne fra skogsarbeidet, som har vært og er viktig for kommunen. Som en prøveordning er det avtalt at koia står åpen. På høsten var det ei "folkevandring" bort til Stallane. Vi vil anta at også skolene vil ha glede av koia. Det har vært stor innsats og mye trivsel tilknytta arbeidet der. Bernt Solvoll har skrevet tre sanger tilknytta området. Arbeidet der borte var en inspirasjon på mange måter.

  Vi har hatt kaffeprat kombinert med dugnad de fleste mandager fra kl. 10 og utover i Slusevokterboligen. Mellom 7 og 14 personer møter opp. Heldigvis har nye og yngre folk kommet på disse kaffe-dugnadsmøtene. Det er nedlagt en betydelig jobb med maling av storparten av Slusevokterboligen. Kommunen har vært en bra samarbeidspartner med oppstilling av stillas. Dette er en vinn-vinn situasjon ved at vi har gjort en malerjobb som ellers Kommunen måtte gjort.

  Vi har i 2018 også hatt en betydelig dugnadsinnsats på rehabilitering av uthuset som opprinnelig var tilknyttet Haugbygningen. Mer utvendig maling og reparasjon av gulv gjenstår. Vi har fått solide, trolig 200 år gamle gulvplank fra Haugbygningen som nå er benytta i uthuset. Medlemmer av Historielaget har også deltatt på maling på Øvre Verket, men noe gjenstår til 2019. Vi kan si det slik at Holla Historielag også i 2018 har deltatt i bevaringa av kulturminner i Holla.

  Vi har avsluttet arbeidet med innredning mm. i hvelvet i Gamlebanken og vi har flyttet noe uerstattelig materiell inn i dette brannsikre arkivet.

  Vi har i år også hatt noe dugnadsinnsats på rehabilitering av uthuset som opprinnelig var tilknyttet Haugbygningen. Mer utvendig maling og reparasjon av gulv gjenstår. Vi har fått solide 200 år gamle gulvplank fra Haugbygningen som er benytta i uthuset. Vi kan si det slik at Holla Historielag også i 2019 har deltatt i bevaringa av kulturminner i Holla.

  Vi har hatt diskusjoner med Nome kommune og Telemarkskanalen om vedlikehold av Slusevokterboligen med uthus og om utvikling og nysatsing på Krøsset. Ole Kåre Roland har laget et forslag til utvikling av Krøsset. Dette er presentert for Kommunen og Kanalselskapet. Slik vil også Holla Historielag delta i utviklinga av Holla. Nasjonalbiblioteket har fått Widerøe foto-samlinga vår, og vi regner med at denne blir tilgjengelig på nettet snart.

  Styret har jobba videre med kostnadsreduksjoner og ny varmepumpe er installert og tatt i bruk. Dette har redusert el-kostnadene og fungerer svært bra. Vi skal også installere en elektronisk styring slik at varmen kan fjernstyres fra mobiltelefon. Vi takker Sparebankstiftelsen Telemark- Holla og Lunde for tilskudd til dette. Vi takker også for at vi har fått 60.000 kr. fra Sparebankstiftelsen til nye bord/stoler og andre forbedringer i Slusevokterboligen. I samarbeid med Fensfeltet Geologiforening har vi skrivi søknad for ny plenklipper og redskap for vedlikehold på Fensfeltet. Hele søknadssummen på vel 13.000 kr. blei innvilga.

  12-volt lyset i Museumsleiligheten på Øvre Verket fungerer bra og sparer oss for ca. 10.000 kr i året.

  Romnes brygge hadde fått store skader og en frykta at høststormer kunne ødelegge ytterligere. Brygga blei rehabilitert i fjor høst i et samarbeidsprosjekt mellom Telemarkkanelens Venner og Holla Historielag. Vi søkte om, og fikk 21.000 kr. fra den lokale Sparebankstiftelsen. Bare en brøkdel blei brukt og resten vil bli brukt på andre brygger.

  Vi har påbegynt arbeidet med historisk merking langs stier og veger.

  Internettsida har ikke blitt vedlikeholdt de siste 6-7 åra og teknologien var forelda. Vi har starta jobben med ei ny internettside. Vårt medlem Paul Heisholt har tatt initiativ til dette og har gjort en kjempejobb med nettsida, som vi venter presentert våren 2020. En jobb som kanskje har spart oss for over 30.000 kr. Vi kan allerede nå si at dette blir ei nettside som vil gi ei mengde interessant stoff for den historie-interesserte. Kai Ove har bidratt med mye stoff og linker. Intervjuer er dratt fram, og vi har skaffa en god del intervjuer som Arne Johan Gjermundsen har gjort. Dette er gjort via Anne Maria Andreassen og enka etter Arne Johan.

  Bl.a. et gammelt gravkors og fana til Berget skole er overført fra en nedstøva tilværelse i 2.etasje i Slusevokterboligen til utstillinger på Øvre Verket. Vi oppfordrer våre medlemmer til å bruke vår Facebook-side til å legge ut bilder og tekst av historisk karakter.

  Laget får stadig interessant stoff fra medlemmer og andre. Dugnadsgjengen ordner og arkiverer dette. Lokalene er bemannet mandager klokka 10:00-12:00.

 3. Arrangementer for medlemmer og andre

  Styret har brukt mye tid på å få i stand arrangementer som er relevante for lokalhistorien og til glede for medlemmer og andre. De viktigste arrangementene i 2019:

  1. 28.01.2019: Møte om langeleik og lur. Det var et godt besøkt møte om den sterke tradisjonen i Nome med kunsten ved å lage og bruke langeleik og lur. Møtet var (dessverre) bare for spesielt inviterte.

  2. 28.02.2019: Årsmøte. Takk til alle som møtte fram på årsmøtet i Holla Historielag. Det var fullt i historielagets lokaler med 46 frammøtte. Fint at medlemmene bryr seg om laget. Medlemmer kom fra f.eks. Sandefjord, Kviteseid og Bø. Gard Strøm fikk Holla Historielags Lokalhistoriepris. Bernt Solvoll underholdt med sang og historier attåt. Gunnar Sanden viste bilder fra nåtid og fortid. Servering av pizza og bløtkake med tilbehør og med mye prat og trivsel.

  3. Torsdag 28.03.2019: Medlemsmøte Foredrag om "De kalde lekene" av Halvor Kleppen på Spiseriet. Bra med folk i salen og gode tilbakemeldinger etter foredraget. Folk imponerte med kunnskapene sine i den lille mini-quizen som blei tatt på sparket etter foredraget. Arr. var et samarbeid med Øvre Verkets Venner, Ulefoss Rotary Klubb og oss.

  4. Onsdag 10.04.2019: Foredrag om Storauren i Bandak – også en verdensarv? Foredrag ved Bjørn Olav Haukelidsæter på Spiseriet, Øvre Verket. Rundt 40 fikk et godt inntrykk av problematikken om bl.a. bevaring av storaure-stamma som i hovedsak fins i Bandak, men som har konsekvenser for bestanden i store deler av Telemarksvassdraget. Arr.: Telemarkskanalens Venner, Øvre Verkets Venner og oss.

  5. 17.05.2019: Avduking ved Høyums grav. Fin og verdig feiring ved Høyums grav på Holla også i år i regi av foreldreutvalget ved Holla 10-årige skole. God tale av Tormod Halvorsen og med dyktige Ulefoss Musikkorps på plass. Det var diskusjon på forhånd om å sløyfe arrangementet. Historielaget gikk inn for å bevare det, og Tormod Halvorsen hadde et innlegg i avisene.

  6. 01.06.2019: Boklansering: Verksbok – Øvre og Nedre Verket. På sesongåpninga på Øvre Verket var det boklansering av boka "Verksfolk - Øvre og Nedre Verket". Arvid Høgvoll og Gunnar Sanden er forfattere og har skrevet boka på dugnad. Boka på 260 sider er utgitt av Øvre Verkets Venner og Holla Historielag.

  7. 21.06.2019: Sommeravslutning på Håtveitsetre for dugnadsfolka. Sommeravslutning for dugnadsfolket i Holla Historielag på Håtveitsetre ved Stavsjø. 22 var innbudt og 17 kom for å nyte god grillmat, litt øl eller brus attåt. Og ikkje minst "nyte" samværet og den gode historie. Og du verden så mange gode historiar som blei fortalt. Ikke alle egner seg på trykk, det er så. Svanaug, Erling og Rune ordna alt det praktiske. Takk til Rune for lån av området, og vi er sikre på at brennesla kommer til å gro bra bak uthuset nå.

  8. 22.08.2019: Tur til Gruveåsen. Det blei en flott tur med Ivar Nilsen og Hans Kristian Torjusrød som guider. Moro og interessant. Gruveåsen kan virkelig bli en enda større attraksjon for fastboende og turister, men Kommunen må da komme i gang med merking og sikring av dette berømte området. Holla Historielag og Fensfeltet Geologiforening arrangerte turen som var forbeholdt medlemmer av laga og var gratis. Vi var noen og tjue som blei vist rundt av kyndige folk.

  9. 24.08.2019: Ulefoss-dagen. Kasserer i Øvre Verkets Venner Tore Rell og Mette Sanden solgte boka om Verksfolk på Ulefossdagen på vegne av Øvre Verkets Venner og Holla Historielag. Bra salg.

  10. 10.10.2019: Holla Historielag besøkte Lunde Sogelag. Vi var 30 personer som blei tatt veldig godt i mot med kaffe og gode kaker. Trivelig med mye prat, og det er imponerende hva Sogelaget har fått til på Bygdetunet. Vi blei vist rundt. Arvid Høgvoll overrakte ei handskrevet bok til Sogelaget. Det kan nok bli meir kontakt laga i mellom etter hvert.

  11. 06.11.2019: Markering for Historielagets dugnadsfolk på Stallane. Samtidig markerer vi at jobben der er avslutta og vi gir litt tilbake for all dugnaden som er gjort både der, på Krøsset og øvrig aktivitet. Eieren Carl Diderik Cappelen holdt tale og takka for rehabiliteringa. Sten Leo Eriksen var til stede som tidligere "bruker" av koia.

  12. 06.12.2019: Tradisjonsmessig juleavslutning. Julemiddag på Spiseriet med 29 deltakere. Laget spanderte drikke. Presentasjon av den nye Holla-Minner ved redaktør G.Sanden.

  13. Des. 2019: Erling Susaas hadde stand for laget på Ulefoss-Senteret før Jul. Bra boksalg og 14 nye medlemmer.

  14. 01-02.12.2019: Deltakelse i Julemarkedet på Øvre Verket. Salg av bl.a. bøker.

  15. Krøsset Samtalegruppe ledet av Geir Haatveit har vanligvis hatt møter på den første onsdagen i måneden kl. 14 i Slusevokterboligen. Bra tiltak.

 4. Medlemstall
  Antall medlemmer pr 31.12 er 191 enkeltmedlemmer og 73 familiemedlemskap, tilsammen 337 medlemmer. Pr. 9.1.2020 har vi i tillegg registrert nye medlemmer fra to aksjoner i desember slik at medlemstallet er 351. Pr. 31.12.2018 var antall medlemmer 347. Laget er ett av de største historielaga i Telemark.

Ulefoss, 4.2.2019
Styret

Holla Historielag – Årsmelding 2018

Lagt fram og godkjent på årsmøte 28. feb. 2019.
 1. Styret og andre valg
  På årsmøtet i fjor blei følgende valgt:
  StyremedlemmerValgt tilVerv
  Gunnar Sanden2019Styreleder valgt av årsmøtet
  Erling Susaas2020Nestleder
  Rune Vibeto2019Kasserer
  Ole Moen2019Dugnadsleder
  Svanaug Grini2019 
  Kai Ove Bjerkelund2019 
  Vara  
  Eva Nordh2019 
  Øystein Gravdal2019 
  Revisorer  
  Geir Haatveit2019 
  Eirik Ballestad2020 
  Valgkomité  
  Gerd Kolle2019 
  Svein Tufte2019 
  Knut Nedrebø2020 
  Knut Helkås Dahl2019Vara

  Til styreleder blei valgt Gunnar Sanden. Resten av styret konstituerte seg selv.

 2. Styremøter og aktiviteter

  Det har vært avholdt 9 styremøter med mellom 6 til 10 saker på hvert møte. Vi har feira 40 års jubileum for laget. Et lag som er i god "form" og som har økt medlemsantallet i 2018. Det er et lag med stor aktivitet både med arrangementer, dugnader, bevaring av kulturminner og samfunnsengasjement ellers. Vi har gitt ut en fyldig Holla-Minner på 192 sider. I boka fortsetter vi med å avbilde årets 10.klasser som går ut av skolen. Foruten bilde og navn på elevene, gir dette informasjon om både navne- og kles-moter hos den oppvoksende slekt. Det har vært bra salg av boka. Gunnar Sanden er redaktør og grafisk formgiver av boka. Holla-Minner har også fungert slik at vi har rekruttert nye medlemmer til laget.

  Vi fikk 11 nye medlemmer på tampen av 2018.
  På basis av en henvendelse fra Carl Diderik Cappelen har styret satt i gang et prosjekt med å oppruste Stallane. Stallane er ei kombinert koie for mannskap og hest, og det er få igjen av denne type i Holla. Vi anser dette som et viktig kulturminne fra skogsarbeidet, som har vært og er viktig for lokalsamfunnet. Som en prøveordning er det avtalt at koia kan stå åpen. Vi vil anta at også skolene kan ha glede av denne. En del av jobben er gjort i 2018 med mange deltakere og stor trivsel. Vi regner med å ha gjort det viktigste arbeidet i løpet av 1. halvår 2019.
  Vi har hatt kaffeprat kombinert med dugnad de fleste mandager fra kl. 10 og utover i Slusevokterboligen. Mellom 7 og 12 personer møter vanligvis opp. Heldigvis har nye medlemmer kommet på disse kaffe-dugnadsmøtene og erstattet folk som av helsemessige eller andre årsaker har sluttet.

  Vi har i 2018 også hatt en betydelig dugnadsinnsats på rehabilitering av uthuset som opprinnelig var tilknyttet Haugbygningen. Mer utvendig maling og reparasjon av gulv gjenstår. Vi har fått solide, trolig 200 år gamle gulvplank fra Haugbygningen som nå er benytta i uthuset. Medlemmer av Historielaget har også deltatt på maling på Øvre Verket, men noe gjenstår til 2019. Vi kan si det slik at Holla Historielag også i 2018 har deltatt i bevaringa av kulturminner i Holla.

  Vi har hatt diskusjoner med Nome kommune om vedlikehold av Slusevokterboligen med uthus og om utvikling og nysatsing på Krøsset. Slik vil også Holla Historielag delta i utviklinga av Holla.

  Mye uerstattelig arkivstoff som nå er lagret i et trehus har bekymra oss, og vi har nå fått lov til å bruke hvelvet i Gamlebanken. Vi har hatt møter om arkivering med en representant fra Vest-Telemark Museum, og vi har vært i kontakt med Nasjonalbiblioteket for å få Widerøe foto-samlinga vår scanna og gjort tilgjengelig for medlemmer og andre. Vi regner med å gjøre dette våren 2019.

  Styret har jobba videre med kostnadsreduksjoner og forsikringa er redusert med nesten 2/3 til ca. 2200 kr.

  Vi har i år fått 40.000 kr. av Sparebankstiftelsen Telemark- Holla og Lunde. Dette skal bl.a. gå til en varmepumpe for å spare strøm til oppvarming av Slusevokterboligen og til historisk merking langs stier og veger. Vi takker så mye.

  Styret har i 2018 kjøpt en god printer og bærbar høytaler for midler vi tidligere har fått av Sparebankstiftelsen. Høytaleren er viktig i forbindelse med gatevandringer og utflukter ellers.

  Internettsida har ikke blitt vedlikeholdt de siste 6-7 åra. Vi har starta en vurdering om å etablere ei ny side som er lettere å vedlikeholde.

  Vi har en del utstillingsgjenstander "godt skjult" i 2. etasje i Slusevokterboligen. Styret har vedtatt å overføre en del av dette til utstillingene på Øvre Verket slik at dette blir tilgjengelig for allmennheten, som f.eks. et gammelt gravkors og fana til Berget skole.

  Gard Strøm har blitt tildelt Holla Historielags Lokalhistoriepris for sitt arbeide med bl.a. å legge inn slekter og hus i Gamle Holla på Internett.

  Geir Haatveit har scanna en mengde bilder med navn påført.
  Vi oppfordrer våre medlemmer til å bruke vår Facebookside til å legge ut bilder og tekst av historisk karakter.

  Vi har forbedret 12-volt lyset i Museumsleiligheten på Øvre Verket.

  Styret ved Erling Susaas har jobbet med å få tilbake midlene som forsvant ved underslaget for noen år siden. Vi kan med tilfredshet si at hele summen nå er betalt tilbake.

  Laget får stadig interessant stoff fra medlemmer og andre. Dugnadsgjengen ordner og arkiverer dette. Husk at lokalene er bemannet mandager klokka 10:00-12:00.

 3. Arrangementer for medlemmer og andre

  Ikke minst har Styret brukt mye tid på å få i stand arrangementer som er relevante for lokalhistorien og til glede for medlemmer og andre. De viktigste arrangementene i 2018:

  1. Den 10.2. Årsmøte med vanlige saker.

  2. Den 21.3. Mimrekveld om Lanna på RIBO med Frode Lieungh og med mellom 90 og 100 frammøtte.

  3. Den 5.4. Foredrag på Spiseriet om slipesteinen fra Eidsborg og dens betydning ved dir. Dag Rorgemoen ved Vest-Telemark Museum. Det var et fellesarr. med Øvre Verkets Venner, Ulefoss Rotary og Telemarkkanalens Venner. Fullt hus- ca. 85 frammøtte.

  4. Den 26.4. hadde vi 40 års jubileum med fullt hus i Slusevokterboligen. Knapt en stol var ledig. Per Bernt og Tormod foredro historien.

  5. Åpent hus i Museumsleiligheten i helgedager i juni/juli og på Øvre Verket dagene i juli.

  6. Den 25.8. Tur til Holla setre/Hegna med historisk guiding av Kai Ove Bjerkelund. Han har også en orientering ved Kroktjenn. Anne Milly Teksle viste fram lur og gamle langeleiker.

  7. Den 29.9. Gatevandring fra Rundkjøringa, til Kooh-I-Noor, ned Dælane, Krøsset, forbi Jernværket/Holden, Haug-bygningen, til Brygga, Kumlokkstien til Øvre Verket. Avslutning på Spiseriet. Guide Ole Moen. Ca. 85 frammøtte.

  8. Den 11.10. Hans Børli kveld - 100 års jubileum. Rolf Jørn Karlsen kåserer og leser dikt. Inngang kr. 100. Fullt hus igjen på Spiseriet. Fellesarr. med Øvre Verkets Venner og Ulefoss Rotary

  9. Den 1.11. Aasmund Olavsson Vinje kveld - 200 års jubileum med Leif Arild Sanden. Regi Teater Ibsen. Inngang kr. 100. Fullt hus på Spiseriet. Fellesarr. med Øvre Verkets Venner og Ulefoss Rotary.

  10. Den 14.11. Gard Strøm - foredrag med tittel Gamle Holla -Bygdebok for Internett. Gard orienterte om arbeidet sitt med diskusjon. Der det fins informasjon går han helt tilbake til 1500-tallet for slekter i Holla. Diskusjon.

  11. Den 6.12. Tradisjonsmessig Juleavslutning med julemiddag på Spiseriet. Laget spanderer drikke. Presentasjon av den nye Holla-Minner ved redaktør G.Sanden og framvisning av gammel Kanalfilm.

  12. Den 1. og 2.12. Deltakelse i Julemarkedet på Øvre Verket med salg av bl.a. bøker.

  13. Krøsset Samtalegruppe ledet av Geir Haatveit har vanligvis hatt møter på den første onsdagen i måneden kl. 14 i Kanalhuset.

 4. Medlemstall
  Antall medlemmer pr 31.12. er 205 enkeltmedlemmer og 71 familiemedlemskap, tilsammen 347 medlemmer, som er 29 medlemmer opp fra i fjor. Laget er ett av de største historielaga i Telemark.

Ulefoss, 4.2.2019
Styret