Historielagets æresmedlemmer

Æresmedlemskap: sidetopp

I historielagets vedtekter står det at «Æresmedlemskap kan gis til personer som gjennom tid har gjort en spesiell innsats for laget. Liste over lagets tidligere og nålevende æresmedlemmer skal stå i HM.». Det er styret som fatter vedtak om tildeling av æresmedlemskap.

På side 145 i Holla-Minner 2003 er det trykt ei liste over de fem som fram til da var hedret med æresmedlemskap. Pr. april 2022 har historielaget 14 æresmedlemmer – hvorav 5 kvinner og 9 menn. Ragnhild Moxness var den aller første som ble utpekt til æresmedlem. Sju av æresmedlemmene er også hedret med Lokalhistorieprisen.

Nedenfor følger en oversikt over alle æresmedlemmene. Lista er søkbar.
Se også lista over vinnerne av historielagets Lokalhistoriepris.

Bilde-URLTekst-kolonne: År+Navn+Begrunnelse
Kai Ove Bjerkelund
2021
Kai Ove Bjerkelund (*)
Han ble hedret med æresmedlemskap i 2021 for sitt mangeårige engasjement og interesse for lokalhistorien i Holla og for laget. Spesielt har Kai Ove Bjerkelund satt seg inn i historien i Heiområdene rundt Ulefoss og i Landsmarka. Han har gitt ut fleire DVD’er med stoff fra disse områdene, vært en aktiv skribent i Holla-Minner, leda guida turer og vært en samvittighetsfull dugnadsdeltaker i mange prosjekter. I tillegg har han lagt ned et veldig stort arbeid med å skaffe intervjuer og annet stoff til lagets nettsider. Se HM-2021, side 187
Geir Haatveit
2021
Geir Haatveit (*)
Han ble tildelt æresmedlemskap i 2021 for sin omfattende innsats for lokalhistorien i Holla. Geir Haatveit var med på stiftelsesmøtet i 1978. Han har leda de månedlige møtene i Samtalegruppa i en årrekke og vært en pådriver for å trekke Holla kirkeruin og Romnes kirke fram i lyset. Geir har vært en aktiv skribent i Holla-Minner og var en av de første som starta med slektsgranskning lokalt. Se HM-2021, side 187
Ole Moen
2021
Ole Moen (*)
Han ble hedret med æresmedlemskap i 2021 for sin allsidige og mangeårige innsats for historielaget. Ole Moen har vært styremedlem i mange år, vært leder for dugnadsgjengen, deltatt i arbeidet med på å utvikle Krøsset, samt for å bevare Haugbygningen og har leda populære gatevandringer i Ulefoss. Som ordfører gjorde han en viktig innsats for å ta vare på de gamle arbeiderboligene på Øvre Verket. Se HM-2021, side 187
Tormod Halvorsen
2016
Tormod Halvorsen
Han ble utnevnt til æresmedlem for sin mangeårige innsats for historielaget. Tormod Halvorsen var leder av historielaget i 30 år (1986–2016), sekretær (1982–1985) og redaktør/redaksjonssekretær for Holla-Minner i mange år fram til 2003. Han var blant stifterne av historielaget i april 1978. Reiseleder for historielagets rundt 75 sommerturer i inn- og utland og i hans ledertid mottok historielaget Nome kommunes kulturpris (2003). Tormod har også skrevet en rekke lokalhistoriske artikler i avisa Kanalen. Utnevnelsen fant sted på julemiddagen i 2016.Se HM-2017, side 162
Per Bernt Tufte
2016
Per Bernt Tufte (*)
Han ble tildelt æresmedlemskap for sitt mangeårige virke for historielaget. Per Bernt Tufte var redaktør av Holla Minner i 1994, og deretter i 12 år fra 2004 til 2015. Han har skrevet artikler i samtlige utgaver av Holla-Minner og gitt ut egne lokalhistoriske bøker. Per Bernt Tufte har holdt en rekke kåserier i Holla Historielag. Med sine kunnskaper er han en stor ressurs for både historielaget og alle lokalhistorieinteresserte i Holla. Tildelingen fant sted på julemiddagen i 2016. Se HM-2017, side 162
Aud Køller
2009
Aud Køller
Aud ble beæret med æresmedlemskap under årsmøtet i 2009 for sitt mangeårige arbeid for historielaget. «Hun har i fem år vært nestleder og gjort en stor innsats. Lagslederen understreket at Aud hadde vært flink til å få ting «unna».» Se HM-2010, side 185
Vivian Moen
2009
Vivian Moen
På årsmøtet i 2009 ble hun tildelt æresmedlemskap for lang og tro tjeneste for historielaget. Vivian Moen gikk ut av styret i 2009 etter 14 år. «Vivian har alltid vært villig til å påta seg arbeidsoppgaver for laget», påpekte lagsleder Tormod Halvorsen Se HM-2010, side 185
Ragnhild Hagen
2006
Ragnhild Hagen (*)
Hun ble hyllet på årsmøtet i 2006 da hun gikk ut av styret. Hun ble beæret med både æresmedlemskap og lokalhistorieprisen til stående applaus fra de tilstedeværende. Lagsleder Tormod Halvorsen, «uttrykte stor anerkjennelse for det arbeidet Ragnhild hadde nedlagt, og den entusiasmen hun har vist.» Ragnhild kom inn i styret i 1991 som sekretær. Fra 1998 var hun nestleder. Se HM-2007, side 179
Ewald Fjeldstad
2005
Ewald Fjeldstad [1932–2020]
«Ewald ble tildelt æresmedlemskap for sin enestående innsats for Holla Historielag.» Tildelingen fant sted på årsmøtet i november 2005, der Ewald Fjeldstad gikk av som kasserer etter 25 år. «... med Ewalds uttreden av styret var det som en vegg i historielaget var tatt ned», bemerket lagsleder Tormod Halvorsen. Se HM-2006, side 160
Kåre Fjeldstad
2000
Kåre Fjeldstad [1920–2010]
Han ble utnevnt til æresmedlem på årsmøtet i 2000. «Kåre var fast møtende varamedlem til styret fra 1985 til 1989, og styremedlem 1990 til 2000… ...et trofast organisasjonsmenneske, og et oppkomme når det gjaldt lokalkunnskaper om krigen.» Se HM-2010, side 191
Gunnar Hørthe
1998
Gunnar Hørthe [1929–2024]
Han ble tildelt æresmedlemskap på årsmøtet i 1998 for sin innsats for laget både som sekretær og nestformann i en årrekke. Se HM-1999, side 158
Kari Baksås
1990
Kari Baksås [1918–2010] (*)
Hun ble hedret med æresmedlemskap i 1990 for sin allsidige og mangeårige innsats for historielaget. Kari Baksås var en av pionérene og deltok på stiftelsesmøtet i 1978. Da var hun allerede en dreven og anerkjent lokalhistoriker. Kari ble valgt inn i det første styret og satt der til hun gikk av som nestleder i 1984. Se HM-2010, side 8-9
Arne Johan Gjermundsen
1985
Arne Johan Gjermundsen [1941–2013] (*)
«Vinteren og våren 1978 tok Arne Johan Gjermundsen initiativet til nystiftelse av Holla Historielag etter at all aktivitet hadde ligget nede siden 1965. Arne Johan Gjermundsen var formann fra 1978 til og med 1985. Ved årsmøtet i 1985 ble Arne Johan Gjermundsen tildelt æresmedlemskap for sin store innsats for laget.» Se HM-1986, side 78-79
Ragnhild Moxness
1979
Ragnhild Moxness [1899–1989]
«I 1979 skjenket Ragnhild Moxness et større opplag av sin bok «Fra det gamle Ulefoss» til historielaget. Det ga laget en start kapital for videre prosjekter. For sin store bokgave ble Ragnhild Moxness lagets første æresmedlem.» Se HM-1986, side 78-79
(*) – Er også vinner av Lokalhistorieprisen.