Historielagets lokalhistoriepris

Lokalhistoriepris: sidetopp

Ifølge historielagets vedtekter skal Lokalhistorieprisen «gis til personer og institusjoner som har gjort spesielt viktige tiltak i tråd med formålet til laget.» Lokalhistorieprisen består av et diplom og et gavebeløp på inntil kr 5.000. Det er styret som fatter vedtak om tildeling av prisen.

Siden oppstarten er Lokalhistorieprisen delt ut 32 ganger. 28 av prisene har gått til enkeltpersoner, mens 4 institusjoner er blitt hedret. Kari Baksås var den aller første mottakeren av prisen. Arne Johan Gjermundsen og Per Bernt Tufte har sågar fått denne utmerkelsen to ganger. Sju av prisvinnerne er også hedret med æresmedlemskap.

Mellom 2010 og 2012 gikk prisen under navnet Kari og Olav Baksås Minnepris – som en honnør for den testamentariske pengegaven ekteparet skjenket Holla Historielag. Seinere valgte man imidlertid å gå tilbake til det opprinnelige navnet: Holla Historielags Lokalhistoriepris.

Nedenfor følger en oversikt over alle prisvinnerne. Lista er søkbar.
Se også lista over historielagets æresmedlemmer.

Bilde-URLTekst-kolonne: År+Navn+Begrunnelse
Bernt Solvoll
2022
Bernt Solvoll
Han ble tildelt prisen for sitt engasjement og bidrag til det praktiske arbeidet for å bevare kulturminner i kommunen, for sine mange lokalhistoriske viser og for sin videodokumentasjon av aktiviteter i historielaget. Tildelingen fant sted på årsmøtet 10. mars 2022.
Paul Heisholt
2021
Paul Heisholt
Han ble hedret med lokalhistorieprisen for sitt arbeid med å opprette og administrere historielagets nye nettsider, fornye lagets Facebookside og forbedre designet på Holla-Minner. Tildelingen ble kunngjort på et møte i Slusevokterboligen 1. mars 2021. Se HM-2021, side 187
Gard «Dutte» Strøm
2018
Gard «Dutte» Strøm
Han ble tildelt lokalhistorieprisen «for sitt arbeide med å legge slekter og mye info ellers om Gamle Holla ut på internett. Et arbeide han regner med å bruke to år til på før det blir ferdig.» Tildelingen fant sted på årsmøtet 28. feb. 2018. Se HM-2019, side 164
Arvid Høgvoll
2017
Arvid Høgvoll
Han fikk prisen for sitt arbeid mangfoldige arbeid med lokalhistorien. Med i begrunnelsen for tildelingen er bl.a. hans arbeid med Henrik Ibsens tilknytning til Holla og Midt-Telemark forøvrig, hans foredrag om Nedre og Øvre Verkets historie, hans innsats for å få merket gamle, lokale ferdselsveier, samt hans engasjement for fredning av Øvre Verket. Tildelingen fant sted på førjulsmiddagen 8. des. 2017 Se HM-2018, side 186-187
Lokalavisa «Kanalen» ved redaktør Tor Espen Simonsen
2013
Lokalavisa «Kanalen» ved redaktør Tor Espen Simonsen
«Simonsen har som redaktør fulgt opp en stolt tradisjon på Ulefoss: Det å lage lokalaviser med så stor bredde at også lokalhistorisk stoff får plass. Det er ingen selvfølge i alle lokalaviser.Kanalen har fulgt tradisjonene fra Ulefoss Avis, Nome Blad og Telemarkingen. I sine reportasjer – og stoff generelt – har Kanalen ofte «linker» bakover i tid. Leserne opplyses derfor ikke bare om nåtidsforhold, men også om det som har vært. Dermed er Kanalen – og redaktør Tor Espen Simonsen – med på å skape interesse for lokalhistorie.»
Arne Johan Gjermundsen
2012
Arne Johan Gjermundsen [1941–2013] (*)
I 2012 gikk prisen igjen til Arne Johan Gjermundsen. Han var den som tok initiativet til stiftelsen av historielaget i 1978, og han var formann til utgangen av 1985. «Begrunnelsen for tildelingen var hans store engasjement, og mange skriftlige arbeider med lokalhistorien fra Holla som tema.» Tildelingen fant sted under førjulsmiddagen i desember 2012. Det var tredje og siste gang prisen ble utdelt som Kari og Olav Baksås minnepris. Se HM-2013, side 180
Per Bernt Tufte
2011
Per Bernt Tufte (*)
Han fikk prisen «både for sin innsats for historielaget og for alt det han har skrevet ellers i bøker og artikler om stedets lokalhistorie. Per Bernt Tufte har også siden 2004 vært redaktør for bokserien.» Tildelingen fant sted under førjulsmiddagen 2. des. 2011. Det var andre gang prisen ble utdelt som Kari og Olav Baksås minnepris. Se HM-2012, side 184-185
Sverre Aksnes
2010
Sverre Aksnes
Han fikk prisen «for sin store innsats i de siste årene for å synliggjøre Gruveåsen på alle måter. Der har han gått i bresjen for å rydde veier og stier... og tatt seg ned i gruvegangene... tatt utallige fotografier for å dokumentere forholdene. Denne dokumentasjonen kan være enestående i norsk sammenheng.». Tildelingen fant sted på årsmøtet 28. jan. 2011. Det var første gang prisen ble utdelt som Kari og Olav Baksås minnepris. Se HM-2011, side 199
Kai Ove Bjerkelund
2008
Kai Ove Bjerkelund (*)
Han «fikk utmerkelsen for sitt arbeid for å ha kartlagt skogsområdene og «heia» i Holla. Det har han gjort ved filmopptak med kommentarer og ved å skrive opplysningene ned. Dette har resultert i flere DVD-filmer og artikler. Ingen har i dag så omfattende kunnskaper om denne delen av Holla som Kai Ove Bjerkelund.» Tildelingen fant sted på årsmøtet i desember 2008. Se HM-2009, side 170
Geir Haatveit
2007
Geir Haatveit (*)
Han fikk prisen «for sitt arbeid med slektsgranskning, som han var en av de første som startet med lokalt, og for sitt engasjement for kirkeruinene og deres omgivelser.» Tildelingen fant sted på årsmøtet 23. nov. 2007. Se HM-2008, side 172
Ole Moen
2007
Ole Moen (*)
Han fikk prisen «fordi han som del av det sentrale politiske miljøet i Nome og som ordfører var en varm forsvarer av å bevare Øvre Verket. Uten hans medvirkning er det ikke sikkert at Øvre Verket-bygningene hatt stått i dag. Moen så i sin lange ordførertid alltid nytten av å ta vare på det gamle særpreget ved Ulefoss-samfunnet.» Tildelingen fant sted på årsmøtet 23. nov. 2007. Se HM-2008, side 172
Ragnhild Hagen
2006
Ragnhild Hagen (*)
Hun ble hedret med både lokalhistorieprisen og æresmedlemskap for sin mangeårige innsats for historielaget. Ragnhild Hagen kom inn i styret i 1991, var nestleder fra 1998 og gikk ut av styret i 2006 – etter 15 års virke. Tildelingen fant sted på årsmøtet 1. des. 2006 Se HM-2007, side 179
Nils Buverud
2005
Nils Buverud [1945–2022]
Han ble tildelt lokalhistorieprisen «for sitt arbeid med å samle inn opplysninger om slekter på data fra Holla og Lunde. Han har ettersporet titusenvis av navn. Nils Buverud vil fortsette det uhyre verdifulle arbeidet i årene framover.» Tildelingen fant sted på årsmøtet 2. des. 2005. Se HM-2006, side 160
Gunnar Sanden
2004
Gunnar Sanden
Han fikk lokalhistorieprisen for sine «to bøker kalt «Nome-boka» og «Nome naturligvis». Begge bøkene gir innblikk i Hollas lokale historie, og de er skrevet og redigert på en frisk og moderne måte.» Tildelingen fant sted på årsmøtet 24. nov. 2004. Se HM-2005, side 139
Harald Øverbø
2003
Harald Øverbø
Han ble tildelt lokalhistorieprisen fordi han «som rektor ved Søve videregående skole har arbeidet med lokalhistoriske oppgaver. På hans initiativ er det etablert en landbrukshistorisk samling på Søve. Øverbø oppdaget dessuten et gravfelt fra jernalderen på området. Han sto selv i spissen for å få dette feltet gjort tilgjengelig for publikum.» Tildelingen fant sted på årsmøtet 28. nov. 2003. Se HM-2004, side 156
Ulf Røvik-Larsen
2002
Ulf Røvik-Larsen
Han ble hedret med lokalhistorieprisen «for sin store innsats for Ulefos Hovedgaard.» Tildelingen fant sted på årsmøtet 29. nov. 2002. Se HM-2003, side 149
Lillian Nilssen
2001
Lillian Nilssen [1943–2022]
Hun fikk lokalhistorieprisen «fordi hun gjennom mange år som leder av fylkesbiblioteket har profilert biblioteket som en institusjon som arbeider seriøst med lokalhistorie. Dessuten har Lillian Nilssen vært en av de mest aktive for å fremme tanken om et ABM-bygg på Ulefoss. Dette bygget skal romme både et kanalmuseum og et historisk arkiv, foruten bibliotek.» Tildelingen fant sted på årsmøtet 30. nov. 2001. Se HM-2002, side 141
Diderik og Louise Cappelen
2000
Diderik og Louise Cappelen
«De fikk prisen fordi de har tatt så godt vare på sitt hjem, Holden. Holden framstår både utvendig og innvendig som et flott eksempel på en herregård fra midten av 1800-tallet. Inventar, dekorasjoner og ikke minst August Cappelens malerier gjør Holden til en stor attraksjon. Ekteparet Cappelen har da også gitt grupper – blant annet Holla Historielag – anledning til å beskue noen av rommene.» Tildelingen fant sted på årsmøtet 1. des. 2000. Se HM-2001, side 140
Johannes Anthon Johannessen
1999
Johannes Anthon Johannessen [1926–2003]
«Han fikk prisen fordi han har tatt vare på mange gjenstander og inventar fra Ulefoss, og for sine bidrag i Holla-Minner.» Tildelingen ble kunngjort på årsmøtet 26. nov. 1999. Se HM-2000, side 171
Eivind Ellingbø
1998
Eivind Ellingbø [1927–2007]
Han fikk lokalhistorieprisen «for sin store serie om Søve og personer knyttet til dette stedet, som han i flere år har presentert i Holla-Minner.» Tildelingen fant sted på årsmøtet 27. nov. 1998. Se HM-1999, side 158
Karen Aall
1997
Karen Aall [1913–2007]
Hun fikk lokalhistorieprisen «for sitt arbeid med å bevare Ulefos Hovedgaard som en av våre mest storslagne herregårder. Det var en svært populær tildeling.» Utdeling av prisen fant sted på årsmøtet 28. nov. 1997. Se HM-1998, side 147
Nome Antikvariat
1996
Nome Antikvariat
Antikvariatet ble hedret med lokalhistorieprisen for å ha utgitt lokalhistorisk litteratur, men også for å ha «tatt vare på mange bøker som både har lokalhistorisk og generell historisk verdi.» Jon Anders Bjørnebekk og Jon Bjørnebekk mottok prisen på vegne av antikvariatet. Utdelingen fant sted på årsmøtet i 29. nov. 1996. Se HM-1997, side 180
Telemarksbiblioteket/Nome folkebibliotek
1995
Telemarksbiblioteket/Nome folkebibliotek
Biblioteket «fikk prisen for det arbeidet som gjennom mange år er gjort av denne institusjonen for å samle inn lokalhistorisk stoff og presentere det utad». Tildelingen fant sted på årsmøtet i 24. nov. 1995. Se HM-1996, side 165
Halvor Toreskaas
1994
Halvor Toreskaas [1913–2004]
Han fikk lokalhistorieprisen «for sine mange lokalhistoriske bidrag i ulike aviser opp gjennom årene og for boka om Ulefoss-speiderne og boka om sine egne opplevelser under krigen.». Tildelingen fant sted på årsmøtet i desember 1994. Se HM-1995, side 141
Pådrivergruppen for Øvre Verket og driverne den gangen
1993
Pådrivergruppen for Øvre Verket og driverne den gangen
Vinnerne ble hedret med lokalhistorieprisen for sin innsats for Øvre Verket. Pådrivergruppen for Øvre Verket og dagens drivere «har siden midten av 80-tallet vært den viktigste faktor når det gjelder bevaring av det unike stedet.» Tildelingen fant sted på årsmøtet i november 1993. Se HM-1994, side 174
Per Helge Misund
1992
Per Helge Misund [1927–2012]
Han ble tildelt lokalhistorieprisen «først og fremst fordi han har dokumentert bygdas historie gjennom utallige fotografier, og for sine generelle lokalhistoriske kunnskaper, som han med glede viderebringer til andre.» Tildelingen fant sted på årsmøtet i november 1992. Se HM-1993, side 124
Einar Henriksen
1991
Einar Henriksen [1910–2005]
«Prisvinneren har gjennom et langt liv samlet på gjenstander og tatt vare på disse. Einar Henriksen har dessuten skrevet mye av stor lokalhistorisk interesse, som til nå ikke er offentliggjort.» " & "For dette ble han hedret med lokalhistorieprisen. Tildelingen fant sted på årsmøtet i november 1991. Se HM-1992, side 127
Ruth Bærland
1990
Ruth Bærland [1918–1998]
Hun fikk lokalhistorieprisen for sin pionérinnsats når det gjelder lokal slektsforskning. «Det er på tide at vi hedrer denne delen av lokalhistorien. Ruth Bærland har særlig interessert seg for slektene som var tilknyttet jernverket. Der har hun funnet personer og familierelasjoner som går flere hundre år tilbake i tid. Ruth Bærland har hentet fram fra historiens mørke og opp i lyset de som forlengst var glemt. Med Ruth Bærlands arbeid har verksslektene fått nytt liv.», het det i styrets begrunnelse.
Per Bernt Tufte
1989
Per Bernt Tufte (*)
«På årsmøtet 1989 fikk Per Bernt Tufte lagets lokalhistoriepris for sin mangeårige innsats.» Spesielt trekkes fram hans hefte fra 1987 «Folk og biler i Holla» og artiklene om husmannsvesenet i Holla-Minner. Med sine kunnskaper er Per Bernt en stor ressurs for både historielaget og alle lokalhistorieinteresserte i Holla. Se HM-1991, side 120
Arne Johan Gjermundsen
1988
Arne Johan Gjermundsen [1941–2013] (*)
«Han har sørget for at vår lokale historie har kommet fram muntlig og skriftlig. I tillegg har han sett betydningen av at lokalhistoriearbeidet måtte foregå på en organisert måte. Det tok Gjermundsen selv initiativet til gjennom stiftelsen av Holla Historielag. I sin tid som eier og redaktør i Nome Blad fikk leserne mange artikler og personbeskrivelser av stor lokalhistorisk verdi. Hans betydning som inspirator kan ikke overvurderes. Gjermundsen har også satt språkutviklingen hos oss inn i en lokalhistorisk sammenheng.», het det i begrunnelsen.
Gerhard Hedlund
1987
Gerhard Hedlund [1931–1998]
Han ble hedret med lokalhistorieprisen for sine skriftlige bidrag til å belyse Hollas historie. «Som redaktør i Ulefoss Avis og journalist i Varden har Gerhard Hedlund skrevet en lang rekke lokalhistoriske artikler av høy kvalitet. Han har særlig tatt for seg stedets industrihistorie. Særlig må frenheves Hedlunds bidrag i bygdeboka Holla I, utgitt i 1975. Der frembringer han mye nytt stoff om vår lokale historie, skrevet i en forfriskende journalistisk stil.»
Kari Baksås
1987
Kari Baksås [1918–2010] (*)
Kari Baksås var den aller første prisvinneren. Utdelingen fant sted i januar 1987. «I sin begrunnelse for tildeling la styret hovedvekt på at prisvinneren gjennom en menneskealder hadde arbeidet med lokalhistorie fra Holla.» Kari ble «med rette betegnet som lokalhistoriens «Grand old lady» i Holla.» Se HM-2010, side 8
(*) – Er også hedret med æresmedlemskap.