Historikk

Historielagets stiftelse kan enten regnes fra 1963 eller 1978. I 1963 ble Holla Historielag versjon 1 en realitet, og var virksom i to år. All aktivitet lå deretter nede til 28. april 1978. Da møttes en del lokalhistorieinteresserte i Banksalen, Holla Sparebanks lokale i 2.etasje på Foreningen på Krøsset, for å stifte laget på nytt. Siden den gang har det vært kontinuerlig aktivitet i laget.
De unge røkende
 
De unge røkende – i 1963. Fra venstre: Paul G. Hedlund, Finn Bærland, Arne Johan Gjermundsen og Tor Espevalen. Bildet er en gave fra Arne Johan Gjermundsen på lagets 30-årsdag.

Stiftelsen i 1963
I 1963 ble Finn Bærland valgt til formann, med Arne Johan Gjermundsen som sekretær. Ellers i styret fant vi Morten Olsen, Anders August Høiseth og Werner Nielsen. I 1964 kom godseier H.S.D. Cappelen inn i styret.

Laget var særlig opptatt av arbeidet med å danne et bygdetun, og gjenoppbygge Holla gamle kirke. Jon Hvitsand holdt flere foredrag om gamle Ulefoss og Hørte-slekter. Noen møter foregikk i H. S. D. Cappelens lokaler.

Ny start i 1978
Vinteren og våren 1978 tok Arne Johan Gjermundsen initiativet til ny-stiftelse av Holla Historielag. I april 1978 var laget igjen en realitet, denne gang med Gjermundsen som formann, og Finn Bærland som nestformann og kasserer.

Stifternes signaturer
Stifternes signaturer fra Historielagets konstituerende møte 28. april 1978