Medlemskap

Ved å bli medlem av Holla Historielag støtter du vårt arbeide med å ta vare på lokalhistorien i Holla.

  • Vi trenger medlemmer for å kunne utgi vår årbok, Holla-Minner.
  • Vi trenger dere for vårt arbeid for å ta vare på en rikholdig historisk dokumentasjon.
  • Vi trenger medlemmer for å bevare kulturminner og for å utvikle lokalsamfunnet på en måte som samtidig tar vare på vår rike historie.

Årskontingenten for medlemskap i Holla Historielag er kr 200 for enkeltmedlemmer og kr 300 for familiemedlemskap.

Nye medlemmer får årboka Holla-Minner gratis det første året.

Dersom du ønsker å bli medlem, sender du en e-post til historielaget med dine kontaktopplysninger (navn, postadresse, epostadresse og tlfnr) eller bruk dette innmeldingsskjemaet.

Medlemskontingenten innbetales til bankkontonr.: 2650.22.04520 eller via VIPPS nr. 534161. Husk å merke innbetalingen «Medlemskap».