Opphavsrett – Copyright

Materialet på disse nettsidene er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

 

 

 

In English
The material on this website is protected by copyright law. Without explicit authorization, reproduction is only allowed in so far as it is permitted by law or by agreement with a collecting agency.

Failure to comply with the terms of this warning may expose you to legal action for copyright infringement.