Nome kommunes kulturpris 2003

Holla Historielag ble tildelt Nome kommunes kulturpris for 2003. Tildelingen fant sted under en høytidelighet på Lille Ulefoss Gjestegaard tirsdag 9. desember 2003. Lagleder Tormod Halvorsen tok imot prisen på vegne av Holla Historielag. Ordfører Jan Thorsen og kultursjef Alfhild Skaardal stod for overrekkelsen. Med prisen fulgte det et diplom, blomster og en sjekk på kr 10.000,-.
Begrunnelsen
Det kom inn forslag på 4 kandidater til Nome kommunes kulturpris for 2003. To av forslagene – den ene fremmet av Miklos Vassanyi og den andre av Else og Per Baksås – pekte på Holla Historielag. De tre andre kandidatene var Arne Johan Gjermundsen, Einar Myran og IL Skades damegruppe.

Her følger rådmannens innstilling:

«Etter en samlet vurdering mener vi Holla historielag er en meget verdig kandidat til årets kulturpris. Holla historielag har gjennem 25 år gjort en stor innsats i det lokalhistoriske arbeidet.

Lagets virksomhet er med på å skape identitetsfølelse i lokalsamfunnet. Det vil være en pris til alle de som gjennom en årrekke har jobbet med lokalhistorie, også til en av de andre foreslåtte kandidatene nemlig Arne Johan Gjermundsen, som bla. var leder av Holla historielag fra 1978 – 1985.

Holla historielag har over 300 medlemmer, de har bredde i sin virksomhet, de når ut til store deler av befolkningen. De gir folk lokalhistorisk/historisk kunnskap, innsikt og opplevelser gjennom bla. utgivelse av bøker, turer, foredrag, to store fotoarkiv. Holla historielag har også ansvaret for museumsleiligheten på Øvre Verket.

Oppsummering – konklusjon
Det er kommet inn flere forslag på kandidater til Nome kommunes kulturpris for 2003. Holla historielag er foreslått av 2 forslagsstillere, i tillegg til at en av de andre kandidatene har vært aktiv i Holla historielag i en årrekke. Holla historielag gjør en svært viktig jobb i forhold til det lokalhistoriske arbeidet i kommunen. Et hyggelig poeng ved at Holla historielag tildeles prisen for 2003 er at historielaget i år feirer 25 års jubileum.»

Ulefoss, 30.10.2003
Rådmannen

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt av utviklinsgutvalget 19. nov. 2003.

Om Nome kommunes kulturpris
«Nome kommunes kulturpris kan tildeles enkeltpersoner eller frivillige organisasjoner som har gjort en særlig innsats innenfor flere eller deler av det utvidete kulturområdet. Det skal også være en god fordeling over tid innenfor de ulike kulturområdene i hele kommunen sett i forhold til hvem som har fått kulturprisen tidligere.»

Tidligere vinnere
Prisen ble delt ut første gang i 1988. Tidligere vinnere er:

 • 1988: Nils Buverud
 • 1989: Gerhard Hedlund
 • 1990: Gunnar Oppheim
 • 1991: Pådrivergruppa Øvre Verket
 • 1992: Per Bernt Tufte
 • 1993: Olav Herregården
 • 1994: Steinar Tveito
 • 1995: Lunde Helselag
 • 1996: Torbjørn Nygård
 • 1997: Ruth Bærland
 • 1998: Martinius Haugland
 • 1999: Tormod Rønningen
 • 2000: Ulefoss Revygruppe
 • 2001: Revygruppa på Svenseid
 • 2002: Alf Haugland

Se lista over alle prisvinnere fram til dags dato.