Rikard Berges pris 2023

Holla Historielag ble tildelt Rikard Berges pris for 2023 sammen med Tokke Historielag. Tildelingen fant sted under Telemark Historielags årsseminar på Telemark Museum lørdag 22. april 2023. Erling Susaas og Rune Vibeto tok imot prisen på vegne av Holla Historielag.
Her følger begrunnelsen for tildelingen.

Holla historielag
Holla historielag får prisen for sin lange serie med Holla-minner. Men laget fortjener også prisen for det brede engasjement og den aktivitet som laget har hatt gjennom årene.

Holla-minner utkom for første gang i 1986, og historielaget kunne i 2022 presentere sin 36. utgave. Stoffet spenner over nær sagt alt av historie på Ulefoss og i Hollasamfunnet. Laget har utarbeidet en komplett oversikt over samtlige artikler som er publisert i Holla-Minner gjennom årene med et søkbart register. Totalt dreier det seg om over 830 artikler forfattet av i alt 198 skribenter.

I tillegg til Holla-minner må lagets hjemmeside trekkes frem. Holla Historielags nettsider inneholder et vell av informasjon og har ei imponerande utforming.

Ut over dette må nevnes den medlemsaktivitet som laget har hatt gjennom årene med temamøter, arrangementer og reiser til både nære og fjerne reisemål. I tillegg kommer store prosjekter, slik som bygging og brenning av en kullmuile for noen år siden.

Holla historielag fremstår som et veldrevet historielag med en virksomhet tuftet på solide kunnskaper og god evne til å hente frem og formidle lokalhistorien. I likhet med andre historielag vitner Holla historielag om en ekte og genuin interesse for hjemstedet og om medlemmer med solid lokalkjennskap, innsikt og skjønn. Det er liten tvil om at hvis man skal søke kunnskap om et sted, er noe av det beste en kan gjøre å ta kontakt med de lokale historielagene.

Holla historielags serie med årbøker og lagets øvrige brede aktivitet gjennom mange tiår gjør Holla historielag til en verdig vinner av Rikard Berges pris for 2023.

Komitéen for Rikard Berges pris
Gunnar Brekke Amundsen
Tor Kjetil Gardåsen
Sigrid Bø

Om Rikard Berges pris
Prisens formål er å fremme «godt lokalhistorisk arbeid i Telemark». Det er Telemark Historielag som administrerer utdelingen av Rikard Berges pris.

Så sant det er funnet en eller flere verdige kandidater deles prisen ut årlig. Vinneren kåres av en komité som for tida består av følgende tre medlemmer: førsteamanuensis Sigrid Bø (Høgskolen i Sørøst-Norge), konservator Tor Kjetil Gardåsen (Telemark Museum) og komité-leder Gunnar Brekke Amundsen (Telemark Historelag).

Med prisen på kr 5.000 følger det et diplom.

Prisen ble delt ut første gang i 2004. Se lista over alle prisvinnere.

Les innlegget om tildelingen for 2023.