Regnskap

202320222021202020192018

Regnskap for Holla Historielag 2023

Lagt fram og godkjent på årsmøte mandag 11. mars 2024.

Årsresultat: underskudd kr. 7.079

Regnskapet ble gjennomgått på årsmøtet av kasserer Rune Vibeto.

Revidert regnskap

Regnskap for Holla Historielag 2022

Lagt fram og godkjent på årsmøte mandag 13. mars 2023.

Årsresultat: overskudd kr. 21.403

Regnskapet ble gjennomgått på årsmøtet av kasserer Rune Vibeto.

Revidert regnskap

Regnskap for Holla Historielag 2021

Lagt fram og godkjent på årsmøte torsdag 10. mars 2022.

Årsresultat: overskudd kr. 15.040

Regnskapet ble gjennomgått på årsmøtet av kasserer Rune Vibeto.

Revidert regnskap

Regnskap for Holla Historielag 2020

Lagt fram og godkjent på årsmøte torsdag 10. mars 2022.

Årsresultat: overskudd kr. 23.312

Vi har brukt kr. 5.000 som egenandel på prosjektet vårt med oppgradering av Krøsset. Vi har kjøpt et maleri av Viggo Solvang, som nå henger i møtelokalet vårt. Det er budsjettert med et overskudd på kr. 10.000 for 2021.

Regnskapet ble gjennomgått på årsmøtet av kasserer Rune Vibeto.

Revidert regnskap

Regnskap for Holla Historielag 2019

Lagt fram og godkjent på årsmøte torsdag 27. februar 2020.

Årsresultat: overskudd kr. 12.708

Regnskapet ble gjennomgått på årsmøtet av kasserer Rune Vibeto.

Regnskap for Holla Historielag 2018

Lagt fram og godkjent på årsmøte torsdag 28. februar 2019.

Årsresultat: overskudd kr. 17.740

Tidligere har Holla-Minner i flere år blitt betalt året etter utgivelsen. I 2018 har vi endret på dette, slik at vi har betalt Holla-Minner både for 2017 og -18 i 2018.