Regnskap

20192018

Regnskap for Holla Historielag 2019

Lagt fram og godkjent på årsmøte torsdag 27. februar 2020.

Årsresultat: overskudd kr. 12.708

Regnskapet ble gjennomgått på årsmøtet av kasserer Rune Vibeto.

Regnskap for Holla Historielag 2018

Lagt fram og godkjent på årsmøte torsdag 28. februar 2019.

Årsresultat: overskudd kr. 17.740

Tidligere har Holla-Minner i flere år blitt betalt året etter utgivelsen. I 2018 har vi endret på dette, slik at vi har betalt Holla-Minner både for 2017 og -18 i 2018.