Alle bokutgivelser

NB! Ved levering utenfor Nome kommune kommer porto i tillegg.
Omslagsforside (15%) (bokut)BokinfoKort omtalePriser
Nils Garmo og Per Bernt Tufte
40 år med folk og biler i gamle Holla
1903–1943
Holla Historielag, 2008 | Innb. | 128 s.
Lokal bilhistorie presentert i tekst og bilder.
Kr 100
Arne Johan Gjermundsen
Det gamle verk
Ulefos Jernværk rundt år 1800
Norgesforlaget, 2007 | Innb. | 144 s.
Boka gir den første oversikten her til lands over bygninger, innretninger og arbeidsprosesser ved et gammelt jernverk.
Utsolgt
Arne Johan Gjermundsen
Hollamålet i Nedre Telemark
Ord og uttrykk
Norgesforlaget, 2006 | Innb. | 552 s.
Hollamålet i Nedre Telemark er den mest omfattende ordboka som noensinne er skrevet om en telemarksdialekt.
Utsolgt
Arne Johan Gjermundsen
Min bedste kiære Broder!
Det Soelvoldske Selskab, 2002 | Hft. | 346 s.
Denne boka inneholder en samling brev hentet fra Løvenskiold-familiens privatarkiv i Rigsarkivet i København – brev baron Eggert Løvenskiold skrev til sin bror kammerherre Carl Løvenskiold.
Kr 50
Arne Johan Gjermundsen
Min norske reise 1811
Baron Carl Løvenskiolds reisedagbok fra Norge
Norgesforlaget, 2002 | Innb. | 102 s.
Vi følger baron Carl Løvenskiold gjennom Sverige til Svinesund, videre til Christiania og til en rekke byer og steder rundt om i Norge. Med et skarpt blikk karakteriserer han mennesker og miljøer han møtte på sine ferd.
.
Kr 50
Arne Johan Gjermundsen
Peder Pedersen Soelvold 1799–1847
Folkelærer og demokrat
Holla Historielag, 1989 | Hft. | 96 s.
Historien om husmannssønnen fra Eidsbygda i Holla som ble en av landets fremste folkeopplysere. Soelvold var Norges første «moderne» journalist
Kr 50
Arne Johan Gjermundsen
Skattemanntall 1826 – Folketelling 1865
Holla Historielag, 1994 | Hft. | 166 s.
Denne boka gir folk med røtter i Holla sjansen til direkte å finne sine forferde og -mødre ved å lete seg bakover fra 1865-tellinga via skattemanntallet i 1826.
Utsolgt
Arne Johan Gjermundsen
Skifteregister for Holla, Nedre Telemark
Offentlige arveskifter 1667–1900 med oversikt over slekt og arvinger etter bønder og husmenn og verks- og bruksarbeidere
LTB, 1992 | Innb. | 297 s.
Norges første komplette arveskifteregister. Omfatter alle offentlige arveskifter i tidligere Holla kommune i Nedre Telemark for perioden 1667–1900 – med nøyaktige henvisninger til skifteprotokollene.
Kr 50
Arne Johan Gjermundsen
Ulefos Jernværk 1778
Offentlig takst over eiendommer, gruver, bygninger, maskiner, apparater, redskaper og beholdninger
Holla Historielag, 1999 | Hft. | 109 s.
Ulefos Jernværk var en betydelig bedrift i det dansk-norske riket og et «barometer» på den økonomiske utviklingen. Taksten er nedskrevet og tilrettelagt av Arne Johan Gjermundsen
Kr 50
Arne Johan Gjermundsen
Variasjonsmønster i Holla-målet
En språksosiologisk og språkgeografisk undersøkelse
Novus Forlag, 1981 | Hft. | 387 s.
Denne undersøkinga av tilhøvet mellom språk og samfunn i Holla i Nedre Telemark blei gjort i 1974–75 og er den første større språksosiologiske undersøkinga av noko bygdemål i Noreg.
Utsolgt
Tormod Halvorsen og Harald Øverbø
Folketellinga i Holla 1801
Holla Historielag, 1982 | Hft. | 100 s.
Denne folketellinga gir en fullstendig oversikt over alle som budde i Holla i 1801, og er en viktig kilde til kunnskap om og innsikt i Hollasamfunnet på den tida.
Utsolgt
Ragnhild Moxness
En skildring og bilder fra eldre tider på Ulefoss i Telemark
Ragnhild Moxness, 1982 | Hft. | 56 s.
Utsolgt
Ragnhild Moxness
Fra det gamle Ulefoss
Holla Historielag, 1979 | Hft. | 107 s.
Holla Historielags alle første publikasjon, der forfatteren presenterer bilder og stoff fra det gamle Ulefoss.
Utsolgt
Gunnar Sanden og Arvid Høgvoll
Verksfolk: Øvre og Nedre Verket
Om folk, hus og livet på Verket
Holla Historielag og Øvre Verkets Venner , 2019 | Innb. | 256 s.
Det er ei bok om dagliglivet på Nedre og Øvre Verket i arbeid og leik. Det er også ei bok om husa, og om hvem som har bodd der.
Kr 250 (medl.) | Kr 300 (ikke-medl.)
Olav Skårdal
Ulefoss Forbruksforening 60-års jubileum
18. mars 1893 – 18. mars 1953
Ulefoss Forbruksforening, 1953 | Hft. | 50 s.
Utsolgt
Nils Johan Stoa
Folk i Holla 1762–1782
Ekstraskatten 1762–64 og Folketellingen 1782
Holla Historielag, 1993 | Hft. | 80 s.
Ekstraskatten gir i prinsippet opplysning om alle personer i skattepliktig alder. Folketellingen 1782 ble foretatt for å kartlegge behovet for korntilførsel til befolkningen.
Utsolgt
Halvor Toreskaas
Frøet som ble til en lilje
1. Ulefoss Speidertropp gjennom 50 år (1919–1969)
1. Ulefoss Speidertropp, 1969 | Hft. | 102 s.
Kr 50
Per Bernt Tufte
Hus i Holla
Genius Forlag, 2007 | Innb. | 71 s.
En samling av om lag 100 gamle bilder av hus i Holla - noen med kjente, andre med mindre kjente motiver.
Utsolgt
Per Bernt Tufte
Hus i Holla II
– eldre, nyere og noen som er borte
Genius Forlag, 2011 | Innb. | 72 s.
Kr 150
Per Bernt Tufte
Hus i Holla III
– eldre, nyere og noen som er borte
Genius Forlag, 2018 | Innb. | 72 s.
Kr 200
Per Bernt Tufte
Skipsbygging ved Skien og Norsjø 1864–1874
Genius Forlag, 2005 | Innb. | 83 s.

Boka anbefales alle med interesse for Telemarks historie eller norsk sjøfartshistorie.

Kr 100
Per Bernt Tufte
Det hendte i Holla
– 100 brokker av en bygdehistorie
Holla Historielag, 2023 | Innb. | 288 s.

Boka tar for seg et mangfold av hendelser, aktiviteter og personer som har vært med på å forme bygda – inkludert flere artige og til dels lite kjente historier

Kr 230 (medl.) | Kr 320 (ikke-medl.)
Ulefoss Sportsforening
Ulefoss Sportsforening 1895–1995
100 år i bilder
Ulefoss Sportsforening, 1995 | Hft. | 44 s.

Festskrift i bilder i forbindelse med USFs 100-årsjubileum.

Kr 50
Pia Elisabeth Wiedemann
Løvenskiold til Løvenborg
Books on Demand, 2010 | Hft. | 44 s.
Løvenskiold til Løvenborg er ei slektsbok. Løvenskiold-slekta var eiere av Løvenborg God på Sjælland i 200 år. Boka beskriver slekta og tidens personer gjennom sju generasjoner.
Kr 50