Det hendte i Holla

 

BokinfoOm forfatterenInnholdsfortegnelseRegistreForordBakside

I denne boka presenterer forfatteren det han beskriver som et «tverrsnitt» av bydgehistorien for gamle Holla herred/kommune.

Bokas 100 artikler – ordnet i 20 kapitler – tar for seg et mangfold av hendelser, aktiviteter og personer som har vært med på å forme bygda – inkludert flere artige og til dels lite kjente historier.

Det hendte i Holla, som er på 288 sider, egner seg både som lesebok og som oppslagsverk. Over 1.800 personer, drøyt 230 lag og foreninger og 340 stedsnavn er omtalt.

For å gjøre oppslag enkelt, er boka ustyrt med ikke mindre enn tre registre: person-, stedsnavn, og lag og foreningsregister.

Boka er illustrert med over 200 bilder. Fire lokale kunstnere har dessuten bidratt med flotte portrett-tegninger.

 
* Ved levering utenfor Nome
kommer porto i tillegg.
Per Bernt Tufte (1941–)
Tidligere lærer ved Søve landbruksskole og kulturkonsulent i Nome kommune. Redaktør av Holla-Minner 1994, 2004–2015. Har bidratt med artikler i samtlige utgaver av Holla-Minner. Han har dessuten skrevet en rekke lokalhistoriske bøker og i tillegg vært medarbeider eller gjesteskribent i om lag 30 andre utgivelser. Hans samlede produksjon spenner over 40 år og utgjør mer enn 2.000 sider. Kjent fra en mengde lokalhistoriske kåserier og gatevandringer. Tildelt Nome kommunes kulturpris i 1992. Oppvokst på Kastet, bosatt mange år på Berget.
Om gjesteskribentene
Kari Baksås (1918–2010)
Jobbet en kort stund på Ulefoss Forbruksforening før hun ble gardbruker på Heisholt. En av stifterne av Holla Historielag i 1978. Forfatter av en rekke historiske artikler. Kjent for sine mange kåserier. Oppvokst på Ekornrød og seinere Kamperhaug.
Kai Ove Bjerkelund (1964–)
Tidligere skatterevisor ved Skien likningskontor. Styremedlem i Holla Historielag 2017–2018. Forfatter av en rekke lokalhistoriske artikler og redaktør av historielagets nettside. Oppvokst og bosatt på Berget.
Ruth Bærland (1918–1998)
Pionér innen slektforskning i Holla. Styremedlem i historielaget 1986-1988. Tildelt Nome kommunes kulturpris i 1997. Forfatter av en rekke bidrag til Holla-Minner. Oppvokst på Ulefoss og bosatt der hele livet.
Severin Eik (1881–1968)
Skogsarbeider, skribent og dikter. Forfattet populære avisføljetonger, samlet sagn, skrev dikt og bidro med materiale til Holla I. Har skrevet flere artikler i Holla-Minner. Opprinnelig fra Sauherad, bosatt på Eik og seinere Hegnakåsa.
Paul Heisholt (1953–)
Tidligere utenriksjournalist i NTB og IT-medarbeider i Cappelen Damm. Pensjonist med tipp-tipp-oldefar fra Heisholt vestre. Teknisk ansvarlig for historielagets nettsider. Oppvokst på Skedsmokorset, bosatt i Oslo.
Geir Haatveit (1938–)
Pensjonert ungdomsskolelærer og rektor. En av stifterne av Holla Historielag i 1978. Har forfattet en rekke lokalhistoriske artikler og holdt mange foredrag og kåserier. 50 års medlemskap i Lions. Oppvokst og bosatt på Håtveit.
Reidar Sandbakken (1942–)
Tidligere kontormedarbeider ved Cappelens kontor. Hans slekt har arbeidet ved Ulefos Jernværk i ti generasjoner. Langt medlemskap i Jehovas Vitner. Oppvokst og bosatt på Ulefoss.
Gard «Dutte» Strøm (1950–)
Pensjonert musiker og lydtekniker. Har gjennom 35 år bygd opp de digitale bygdebøkene gamlegjerpen.no, gamleholla.no og gamlevalebo.no. Fikk Skien kommunes kulturpris 2013 for gamlegjerpen.no. Oppvokst i Brevik, bosatt i Langesund.
InnholdSidetall
FORORD7
I Øvrighet: fogder, lensmenn, militære8
1 Fogder tilknyttet Holla9
2 Lensmenn i Holla11
3 Kommandant i Kongo16
II Skole og folkeopplysning18
4 Heisholt gamle skole [etter Kari Baksås (1918–2010)]19
5 Arbeiderhøgskolen som aldri kom21
6 Arbeiderakademi – Folkeakademi – Folkeopplysningsråd i Holla23
7 Elever fra Holla på fagskolen i Porsgrunn25
III Bygdestyring – vanskelige tider – politikk28
8 Harde tider har vi døyvet – barkebrød, korn og poteter29
9 Holla under første verdenskrig: Provianteringsråd [av Kai Ove Bjerkelund] / Spanskesyken32
10 Ulefoss – et tidlig møtested36
11 Holla Herredsparti av Arbeiderpartiet – stiftet 193339
12 Den radikale avisen Ulefoss-arbeideren41
13 Litt om «Bondevenstre» i Holla43
IV Helse og sosialarbeid48
14 Jordmødre i Holla49
15 Hollen gamlehjem – et tidsbilde i avisen Folkerøsten i 191151
16 Kredssykekasse i Holla 191153
17 Menighetssøster Marie Baksås55
V Humanitært arbeid58
18 Avholdsarbeid og foreninger59
19 Slumsøster Anne Marie Skippervold62
VI Kirke, religion og misjon64
20 Presten Jens Christensen Hoff65
21 Noen «glemte» prester – og andre teologer66
22 Litt om prestenes medhjelpere69
23 En familie i kirke og misjon – Sigurdsen/Tronsen71
24 Kvinnelige misjonærer fra Holla – Edle og Signe, Julie og Randi73
25 Menigheter, lag og organisasjoner i Holla – innenfor religion og misjon (inkl Jehovas Vitner [av Reidar Sandbakken])75
26 Organister, orgler, kirkeklokker og glassmalerier i Holla kirke80
VII Foregangspersoner i bygda86
27 Niels Aall og Diderik Cappelen, sagbruk og jernverk – men også jordbruk87
28 Premievinnere i jordbruk i Holla89
29 Gården Baksås Øvre – tre ganger Halvor med teglebrenneri og transport91
VIII «Kvinner selv sto opp...» 92
30 Tre enker ved Lanna – slitsomme år for seg og sine 93
31 Karen Tufte f. Nilsen (Kastet)95
32 De første kvinnelige kontorarbeidere og studenter i Holla96
33 De første kvinnene i lovlig valgt kommunestyre i Holla98
34 Elna Kabbe f. Andersen101
35 De første lærerinnene i håndarbeid i Holla103
IX Bygdehistorier: sagn, spådommer, stedsnavn og fornminner104
36 Sagn fra Namlaus105
37 Spådommer fra Holla106
38 Stedsnavn i Holla – litt om mulig opphav til enkelte lokale navn107
39 Noen fornminner i Holla110
40 Hellig Olavs Olle [etter Severin Eik (1881–1968)]112
41 Dyrking av lin i Holla113
42 «Tobaksfabrikken» i Ullvika – og mannen bak den115
43 Skiftesnes omkring 1840 [av Kai Ove Bjerkelund]117
44 Gamle værtegn – noen vanlig brukte og noen lokale120
45 Samferdsel – noen hovedveier og bruer122
46 Fire kapteiner på rutebåtene – alle med tilknytning til Holla126
X Verk og bruk128
47 Bruksskolelærer og bankkasserer – Kittil Halvorsen Skogen med familie129
48 Bruksformann Niels Bentsen – familien kunne vel kalles et «bygdedynasti»132
49 Branner hos Aall på Sagene – fabrikklokaler, Hovedgård og «Brakka»134
50 Masovnmestere ved jernverket137
51 Ti generasjoner i arbeid Ulefos Jernværk [etter Ruth Bærland (1918–1998)]139
52 Halvor Olsen og Ole Halvorsen – far og sønn var formenn hos Cappelen140
53 Tre jernverksarbeidere – «Gunder på Dalsbakken», «Ole Smelter» og «Petter i Svingen»143
XI Noen andre virksomheter146
54 Bygdemøller og gårdskverner 147
55 Teglverk152
56 Roskifter, skysstasjoner, gjestgiverier og hoteller i Holla154
57 Carl Hansen bygde skip – for Hans Carlsen159
58 Tidlige landhandlere / «Lindgrenbutikken» [av Kai Ove Bjerkelund]160
59. Noen hvalfangere fra Holla – tre av dem kom aldri hjem165
XII Landbruk168
60 Sagbruk og gårdssager i Holla169
61 Lag og organisasjoner innenfor i landbruket173
62 Såmundskås – Kåsa – Haugen – Solhaug [av Gard Strøm]176
63 En bjørneskytter i Valebø – Ole Sivertsen Moene181
64 De første elevene fra Holla på Bratsberg Amts landbruksskoler – Bamble, Mæla, Bjørntvedt og Søve182
XIII Noen yrkesgrupper 184
65 De første fotografene på Ulefoss185
66 Eksempler på spesielle håndverk – kurvmakere, prambyggere og andre187
67 De første tannlegene i Holla – og noen til191
XIV Innflyttere til Holla194
68 Folk med borgerbrev195
69 En familie fra Eidsfoss Verk196
70 Fra Mo til Holla – og litt omvendt198
XV Utvandring200
71 Haakon Ingolf Romnes – «Den milde vikingen» med røtter fra Holla [av Paul Heisholt]201
72 Helmer Halvorsen – banksjef i Paris205
73 Karl Pedersen – til Chicago 1906206
74 Superskihoppere i USA – brødrene Tarald og Kristen Høidalen m.fl.207
XVI Utflyttere – i Norge210
75 Folk fra Holla med borgerbrev211
76 Fra Holla til andre jernverk/støperier213
77 En smed fra Holla – med firma i Flekkefjord217
78 Fra Valebø til Aker Solutions218
79 Johannes Olsen Lindgren – til Drangedal i 1894219
80 Fire ordførere i Skien – alle med tilknytning til Holla221
81 Stadsingeniør i Arendal – Leif Ødegaard fra Holla223
XVII Kultur – dikt, sang og spill og mere til224
82 Leilighetsdikt – bl.a. ved seriøse anledninger225
83 Spillemenn – spesielt i familiene Fisketigen og Strigen226
84 Sangkor i Holla228
85 Rosemaler John Ingulsen på Romnes231
86 Noen betegnelser på ski og utstyr for skigåing232
87 Litt «folkediktning»234
XVIII Noen lag og foreninger236
88 Sport og idrett, Kvikk – Holla Sjakklubb237
89 Ungdomsforeningen Heimhug ved Sannes og Romnes239
90 Mållag og norskdomslag i Holla240
91 Nome Lions Club [av Geir Haatveit] / Ulefoss Rotary Klubb 242
XIX Hendelser – ulykker, branner, besøk av kjentfolk m.m.244
92 Kruttmølla som eksploderte ved Herre245
93 Postfører Skien–Ulefoss gjennom 43 år246
94 Hans Bjerva – «barnepasser» i en alder av 102 år247
95 Tre unge livreddere på Ulefoss248
96 Ulykke og brann ved Ulefos Jernværk250
97 Tre kongelige besøk i Holla252
XX Tekniske nyvinninger254
98 Telegraf og telefon i Holla255
99 De første traktorene i Holla259
100 De første besøkene av fly i Holla261
REGISTRE264
Stedsnavnregister264
Lag- og foreningsregister268
Personregister271
OM FORFATTEREN og gjesteskribentene288
De tre registrene i boka er slått sammen til ett søkbart register. Totalt består det av 3.582 innførsler.
[P] = personregister | [S] = Stedsnavnregister | [L] = Lag og foreningsregister
Registrene er utarbeidet av Per Bernt Tufte, Kai Ove Bjerkelund og Paul Heisholt.
TypePerson/Sted/LagSidetall
[P]Abrahamsen, AndersSe Danielsen, Anders
[P]Abrahamsen, Hans160
[P]Abrahamsen, Harald126
[P]Abrahamsen, Ida Annette (f. 1880)73
[P]Abrahamsen, Oscar (f. 1840)160
[P]Adeler, Frederik Christian (1668–1726)195
[P]Adeler, Frederik Georg (1736–1810)87
[P]Ajer, Alf62
[S]Allmannkåsa19
[P]Amlie, Erik242
[L]AmtsvenstreSe Venstre
[P]Amundsen, AnnaSe Fosse, Anna
[P]Amundsen, Jenny FagerbergSe Fagerberg, Jenny Cesilie
[P]Amundsen, Maren Kristine68
[P]Anastasova, Eliana82
[S]Andersbakken96
[P]Andersdatter, Anne Kathrine (1832–1857)179
[P]Andersdatter, Anne Martine (f. 1845)127
[P]Andersdatter, Ingeborg212
[P]Andersdatter, Kari127
[P]Andersdatter, Maren (f. 1788)213
[P]Andersen, Andreas (f. 1858)231
[P]Andersen, Anton Mathias (f. 1868)231
[P]Andersen, Asbjørn W.228
[P]Andersen, Borghild (1903–1977)101
[P]Andersen, Elevine Katrine68
[P]Andersen, ElnaSe Kabbe, Elna
[P]Andersen, Fredrik Vilhelm (f. 1915)101
[P]Andersen, Gunder (1818–1885)128, 143, 145
[P]Andersen, Hans Petter (f. 1814)227
[P]Andersen, Ingeborg (f. 1901)101
[P]Andersen, Johannes (f. 1851)133, 191, 222
[P]Andersen, John157
[P]Andersen, Jon (1706–1762)178
[P]Andersen, Kjell Vidar7, 73
[P]Andersen, Kristian149
[P]Andersen, Lars (f. 1830)160
[P]Andersen, Oskar Fredrik Wilhelm (1871–1917)101
[P]Andersen, Peder (1843–1905)62
[P]Andersen, Rolf (1899–1975)101
[P]Andersen, Sigrid (f. 1905)101
[P]Andersen, Steen155
[P]Andersen, Saamund (d. 1776)143
[P]Andersen, Thron157
[P]Andersen, Aagot (f. 1882)222
[P]Anderssen, Ove (ca. 1618–1665)9
[P]Andersson, JohannesSe Andersen, Johannes
[P]Andreassen, Alf50
[P]Andreassen, Anna Lovise f. Nilsdatter196
[P]Andreassen, Anne Maria213, 218
[P]Andreassen, Johannes208
[P]Andreassen, John96, 197
[P]Andreassen, Karl208
[P]Andreassen, Nils (f. 1866)226
[P]Andreassen, Thore248
[P]Anstensen, Olivia52
[P]Antonni [masmester]137
[P]Anundsdatter, Karen Anne (f. ca. 1815)189
[P]Anundsen, Hans (f. 1752)89
[P]Anundsen, Hans (f. 1833)71, 141
[L]AOFSe Arbeidernes Opplysningsforbund
[L]APSe Arbeiderpartiet
[P]Apalnes, Gullik Halvorsen93
[L]Arbeiderforeningen37, 39, 93, 94, 98, 185, 198
[L]Arbeiderforeningen – kvinnegruppe98, 99, 100
[L]Arbeidernes Opplysningsforbund21
[L]Arbeiderpartiet21, 38, 40, 42, 45, 98, 99, 198, 221, 222
[L]Arbeiderpartiet – Arbeiderpartiet i Holla98
[L]Arbeiderpartiet – forretningsutvalget i Telemark AP99
[L]Arbeiderpartiet – Holla Herredsparti28, 39
[L]Arbeiderpartiet – kvinneutvalget i Telemark21, 99, 102
[L]Arbeiderpartiet – Nome Arbeiderparti39
[L]Arbeiderpartiet – partigruppen på Fen39
[L]Arbeiderpartiet – Vest-Telemark krets39
[P]Arnesen, Hans (f. 1818)161
[P]Aronsen, Arnodd243
[P]Arvesdatter, Kirsten218
[P]Arvesen, Clemet (f. 1788)213
[P]Arvesen, Ingeborg70
[P]Arvesen, Jon (1678–1748)70
[P]Arvesen, Jørgine f. Schjeveland (f. 1814)218
[S]Askedalen149
[P]Aspheim, Gunleik232
[P]Asplund, Signe256
[P]Audunson, Lasse Geir193
[L]AUF21
[L]AUL-lagene i Midt-Telemark21
[P]Auråen, Kirsten f. Gaarder (f. 1923)193
[P]Backe, Edle (f. 1883)96
[P]Backe, Gina (f. 1881)75, 96
[P]Backe, Oscar (1849–1926)34, 35, 96, 107, 235, 255
[P]Backe, Sara f. Wiborg (f. 1854)96
[P]Backe, Signe (f. 1884)96
[S]Baksås91, 123, 152, 155, 178
[S]Baksås øvre86, 91
[P]Baksås, Aslaug MarieSe Baksås, Marie
[P]Baksås, Bent46
[P]Baksås, Halvor Halvorsen (1817–1905)71, 91
[P]Baksås, Halvor P.257
[P]Baksås, Isak172
[P]Baksås, Kari f. Finkenhagen (1918–2010)7, 19, 20, 35, 55, 68, 94, 98, 145, 228, 230, 288
[P]Baksås, Marie (1903–1992)7, 48, 55, 56, 57
[P]Baksås, Olav (1922–2009)19, 24, 55
[P]Baksaas, Thor52
[P]Baksås, Thor Nilsen (1871–1953)55
[P]Baksaas, Tor260
[S]Baksåshaugen237
[S]Bandak-Norsjøkanalen91
[P]Barlaug, Anne78
[P]Barth, Ellen193
[P]Barth-Larsen, Dag167
[P]Barth-Larsen, Fridtjof (f. 1909)167
[P]Bauer, Anna Julie78
[P]Bauer, Carl206
[P]Bay, Hanna130
[P]Bech, Alexander Nicolay215, 218
[P]Bell, Alexander Graham (1847–1922)255
[P]Bentsdatter, Karen Turine103, 133
[P]Bentsdatter, Kari215
[P]Bentsen, Halvor Benedict d.y. (1866–1931)45
[P]Bentsen, Johannes (f. 1851)133
[P]Bentsen, Kristen235
[P]Bentsen, Niels (1790–1873)128, 132, 133, 222
[P]Bentsen, Nils NilsenSe Kastet, Nils Nilsen
[P]Bentsen, Aagot256
[P]Berg, Jens Jensen (1828–1901)212
[P]Berg, Reidar167
[P]Bergan, Sigurd15
[P]Berge, Bergit241
[P]Berge, Sveinung (1897–1989)23, 45, 230
[S]Berget103, 172, 189, 256
[L]Berget Barneforening77
[L]Berget guttelag77
[L]Berget Kvinneforening77
[L]Berget Misjonsforening77
[P]Berget, John (f. 1857)189
[S]Berget, Romnes196
[P]Bergkåsa (Tvara), Hans Rasmussen (f. 1819)133, 222
[P]Bergkåsa, Karl Emanuelsen (f. 1871)232
[P]Bergkåsa, Marie Emanuelsdatter (f. 1865)223
[P]Bergkåsa, Petter Andreas (f. 1827)133
[P]Berntsen, Annie Skau (1911–1992)74
[P]Berthelsen, Gunder (f. 1820)218
[P]Beylegaard, Inger Christine f. Strøm (ca. 1803–1839)67
[P]Beylegaard, Ingvar Christian (f. 1838)67
[P]Beylegaard, Margrete Marie (f. 1831)67
[P]Beylegaard, Marie Dorothea (f. 1832)67
[P]Beylegaard, Peder (d. 1840)67
[P]Beylegaard, Peder Samuel (f. 1835)67
[P]Beylegaard, William Lembach (1799–1873)60, 67, 70
[S]Bjelkebakken143
[P]Bjerke, Oskar229
[P]Bjerkelund, Kai Ove (f. 1964)2, 7, 32, 64, 151, 163, 255, 288
[S]Bjerva12, 44, 122, 150, 171, 183
[P]Bjerva, Hans260
[P]Bjerva, Hans (ca. 1768–1870)244, 247
[P]Bjerva, Isak Abrahamsen (1837–1920)44, 46, 183
[P]Bjerven, HansSe Bjerva, Hans
[S]Bjønnegrinda107
[P]Bjørbæk, Bertha52
[P]Bjørbæk, Jan52
[P]Bjørge, Odd243
[P]Bjørkheim, Arne243
[L]Bjørndalen Skytterlag157
[S]Bjørndalen, Fen187
[P]Bjørndalen, Jacob (f. 1899)26
[P]Bjørndalen, Olav (f. 1914)166
[P]Bjørnsdatter, Liv (f. 1819)231
[P]Bjørnson, Bjørnstjerne (1832–1910)37, 38
[P]Bjådal, Gunnar241
[P]Blakstad, Elise99
[P]Blich, Else Sophie253
[P]Blich, Oscar253
[P]Blindheim, Erling82
[P]Blom, Hans Jensen13
[L]Blåveisen Odden78
[S]Bolla, Fensgruvene196
[P]Bollerud, Tallak Fingalsen (f. 1756)196, 197
[P]Bolstad, Andreas (f. 1859)198
[P]Bolstad, AnnaSe Odden, Anna
[P]Bolstad, Arthur (f. 1901)198
[P]Bolstad, Emil (f. 1897)198
[P]Bolstad, Karl (f. 1894)198, 199
[P]Bolstad, Marie (f. 1899)198
[P]Bolstad, Oscar (f. 1892)198, 199
[P]Bomhoff, Bertel170
[P]Bomhoff, Engebret157, 170
[P]Bomhoff, Maria f. Bruun170
[L]Bondepartiet38
[L]Bondevenneforeningen i Holla37, 43, 44, 46
[L]«Bondevennene»Se Bondevenneforeningen i Holla
[L]«Bondevenstre»43
[P]Bonge, Susanne186
[P]Bonsaksen, Jon Magne82
[P]Borchsenius, Fredrik Charlow Sophus (1808–1880).13, 88
[P]Borg, Knud (1701–1763)10
[P]Borgen, Hjalmar39
[P]Borgen, Kåre15
[P]Borse, Halvor (ca. 1640–1701)178
[S]Borstad151
[P]Boslie (Boslid), Isak Kittilsen (1783–1857)89
[P]Bowitz, Randi193
[P]Boynton, Genevieve Olga JeanneSe Halvorsen, Genevieve
[P]Brandt, Bernt79
[P]Brandt, Hans79
[L]Bratsberg Amts Folkevæbningssamlag36
[L]Bratsberg Amts Landhusholdningsselskap88
[L]Bratsberg Amts oeconomiske Opmuntrings-Selskab87, 89
[L]Bratsberg Landbrukslag88
[L]Bratsberg Landbruksselskap88
[P]Bratsberg, Karl22
[P]Brattekås, Olav237
[P]Bratvold, Andreas (1881–1946)39
[P]Bremer, Lauritz Lange (1767–1820)31, 69, 70
[S]Brenne181, 183, 258
[S]Brenne NordistuSe Brenne nordre
[S]Brenne nordre181, 183
[P]Brenne, Anton R (f. 1886).162
[P]Brenne, Anund Andersen (f. ca, 1750)132
[P]Brenne, Halvor Sivertsen (1850–1935)183
[P]Brenne, Ingeborg Bentsdatter258
[P]Brenne, Jens172
[P]Brenne, Kirsten Bentsdatter258
[P]Brenne, Kjell181
[P]Brenne, Kristine75
[P]Brenne, Peder A.60
[P]Brenne, Søren Andreas (f. 1845)162
[P]Brenne, Thone (Tone) Anundsdatter (f. 1794)132, 133
[S]Brennebu73, 103
[S]Brenne-elva149, 150, 151, 172
[S]Brenne-gårdene151
[S]Brennevinsbakken119
[P]Brestrup, Gunnar (f. 1921)192
[P]Bringa, Torstein (f. 1882)47, 239
[P]Briskemyr, Ole Halvorsen (f. 1797)140
[P]Brodahl, Ole242
[S]«Bruenden»160, 255
[P]Brunskow-brødrene [fotografer]156
[P]Brusli, Nils (1914–2006)46
[P]Brynhildsen, Sverre A.262
[P]Brynildsen, Helge196
[P]Buch, Jacobine f. Aall (1843–1934)75
[P]Buch, Johan Ludvig75
[P]Buch, Wilhelm H.60, 70
[P]Buchards, Anna Catharina (1718–1748)10
[P]Budde, Christopher (d. 1745)66
[P]Budde, Dorthe Marie (ca. 1712–1781)66
[P]Budde, Mette Sophia (ca. 1726–1779)66
[L]Buddhistmisjonen77
[P]Bull, Edvard152
[P]Bunkholt, Halvor252
[P]Burull, Leif141
[P]Buslett, Ole Amundsen119
[P]Buverud, Gustav Nilsen (ca. 1905–1929)250
[P]Bærland, Astrid Tomine (1919–2002)139, 180
[P]Bærland, Hans Hansen180
[P]Bærland, Harald Andreas (1924–2204)180
[P]Bærland, Inger (1924–2016)180
[P]Bærland, Inger Sofie f. Skaardal (1899–1985)180
[P]Bærland, Marie «Mossa»Se Sandbakken, Marie «Mossa»
[P]Bærland, Ruth f. Sandbakken (1918–1998)7, 139, 288
[P]Bærland, Sigmund (f. 1937)180
[P]Bærland, Signe (1920–1978)180
[P]Bærland, Thorvald Hansen (1896–1972)176, 179, 180
[P]Bærland, Torleif (1930–2013)180
[S]Bø, Helgja13
[P]Bø, Wincents260
[P]«Bøkern»Se Nesland, Hans Olsen
[S]«Bøkkerkåsa»Se Kåsa under Kolle
[S]Bøkkermyra190
[P]Børte, Torstein257
[P]Cappelen, Diderik (1856–1935)21, 41, 42, 96, 206, 252, 253
[P]Cappelen, Diderik (1900–1970) [Skien-advokat]253
[P]Cappelen, Diderik jr. (1923–2017)243, 253
[P]Cappelen, Diderik von (1795–1866)86, 87, 88, 140, 152, 195
[P]Cappelen, Harald S.D. (1892–1980)41, 84, 177, 179, 253
[P]Carlheim, Alexander69
[P]Carlsen, HansSe Siljan, Hans Carlsen
[P]Carlsen, Tolf12
[P]Carnegie, Andrew (1835-1919)248
[P]Castberg, Johan (1862–1926)37
[P]Christensdatter, Johanne13
[P]Christensdatter, Karen179
[P]Christensen, Johan Arendt (1846–1901)68
[P]Christensen, Julie Sofie68
[P]Christensen, Marie Emilie16
[P]Christensen, Terje111
[P]Clausen, Anders78
[P]Clausen, Ledvor108
[P]Clausen, Svend (f. 1800)213
[P]Clemetsdatter, Aaste Cathrine (f. 1759)213
[P]Clemetsen, Anders (f. 1832)213
[P]Clemetsen, Arve (f. 1817)213
[P]Clemetsen, Gunder (f. 1828)213
[P]Clemetsen, Lars (f. 1833)213
[P]Coffey, David74
[S]Dagsrud51, 78, 108, 123, 165, 199, 238, 256
[P]Dahl, Ambjørg240
[P]Dahl, Anders165
[P]Dahl, Frederik Kristinus (1807–1886)13, 89, 140
[P]Dahl, Kristian22
[P]Dahlen, Gunnar Karlsen (f. 1897)50, 165, 166
[P]Dahlen, Kari Sveinungsdatter f. Tveitan (f. 1896)50, 165
[P]Dahlen, Knut165
[S]Dalane107
[S]Dalsbakken143
[S]Damtjenn109, 150
[P]Danielsen, Anders177, 178
[P]Danielsen, Ester (f. 1895)131
[P]Danielskås, Marie98
[P]Darrud, Ole Bjørn231
[P]Deilevje, John Olsen (1791–1871)215
[P]Deilhaug, Hans (1919–2006)180
[S]Deilsbakke123, 201, 203, 239
[P]Dekke, Ananias Christopher (1832–1892)159
[L]Den indre Sjømannsmisjon76
[L]Den Kristne Misjon blant Kinas Buddhister77
[L]Den lille budbærerSe Berget Barneforening
[L]Den Norske Israelsmisjon77
[L]Den Norske Klubben i Paris205
[L]Den Norske Omstreifermisjon77
[L]Den Norske Santalmisjon73, 78
[L]Den Norske Sjømannsmisjon76
[P]Denton, Christopher John81, 82
[L]Det Blå kors59
[L]Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn79
[L]Det Hvite Bånd59
[L]Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskap91
[L]Det Norske Arbeiderforbund162
[L]Det Norske Lutherske Kinamisjonsforbund77
[L]Det Norske Misjonsselskap75, 77, 116
[L]Det Norske Totalavholdsselskap59
[L]Diakoniforeningen55, 94, 95
[P]Dischler, Alice77
[P]Djuve, Olav (f. 1903)26, 82, 228
[L]DNASe Arbeiderpartiet
[S]Dorholt152
[P]Dreier, Halvor Henriksen35
[P]Dronning Maud (1869–1938)252, 253
[P]Dronning Sonja (1937–)154
[P]Dukane, Knut (1899–1995)45, 46
[P]Dørdal, Bjørg Marit (f. 1949)199
[L]Edles Venner78
[P]Edvardsen, Edgar76
[P]Eek, OlgaSe Eik, Olga
[P]Eek, SeverinSe Eik, Severin
[P]Eide [gartnergutt]61
[P]Eide, Halvdan21
[P]Eide, Ivar72
[S]Eidsbygda19, 78, 103, 131, 170, 172, 174, 192, 230, 237, 256, 257
[L]Eidsbygda Kvinneforening75
[L]Eidsbygda Misjonslag75
[S]Eidselva108, 171, 252
[S]Eidsfoss196, 252
[S]Eie14, 177
[S]Eie nedre176, 177, 178, 179
[S]Eie øvre177, 178
[P]Eie, Halvor260
[P]Eie, Halvor N.90
[P]Eie, Kristoffer15, 238
[P]Eie, Nicolai174, 260
[P]Eie, Tor237
[S]Eiebekken150
[S]Eiestrand91, 152, 156
[P]Eik, Ole240
[P]Eik, Olga (1885–1962)112, 240
[P]Eik, Severin (1881–1968)45, 47, 61, 112, 240, 288
[S]Eikornrød216
[P]Eilertsen, Liv Grethe248, 249
[P]Einarhaugen, Tjøstolv105
[P]Eje, Rasmus ThorsenSe Thorsen, Rasmus
[P]Ekestad, Olaf253
[P]Elkier (Elkjær), Jens (ca. 1691–1747)195
[P]Ellan, Toralf Pettersen (ca. 1890–1918)35
[P]Elland, Johanna76
[S]Elvelandet107
[S]Elverhøy191
[S]Elvestad176, 180
[P]Enerhaugen, Magnus H. (1896–1975)14
[P]Enersen, Ole (ca. 1704–1770)139
[P]Erdal, Jensine99
[P]Ericksøn (Erikssen), Tage9
[P]Eriksdatter, Ingeborg (1813–1773)178
[P]Eriksdatter, Rachel137
[P]Eriksen, Sigurd (f. 1819)71
[P]Espeland, Nicolay141
[S]Espevalen13, 182, 175, 195
[S]Espevalen skog45, 173
[P]Espevalen, Halvor Paulsen Paus (1811–1894)13
[P]Espevolden, Thor (f. 1911)27
[P]Evja, Ole62
[L]Evju Folkehøgskolelag22
[L]Evju Høgskolelag22
[P]Fagerberg, Anker228
[P]Fagerberg, Anna Kaisa (f. 1866)78, 186
[P]Fagerberg, Aron Johansen (f. 1863)32, 34, 186
[P]Fagerberg, Fryda228
[P]Fagerberg, Jenny Cesilie (1895–1969)186, 228
[S]Febakke199
[S]Febakke under Namløs189
[P]Febakke, Dagny76
[P]Febakke, Jon Pedersen145
[P]Febakke, Kjersti Johnsdatter245
[P]Fedje, Sjur37
[P]Fehn, Asbjørn260
[P]Fehn, Aslaug Halvorsdatter (f. 1847)221
[P]Fehn, Ole Olsen (1842–1961)14, 142, 257
[P]Fehn, RandiSe Halvorsen, Randi
[P]Felland, Anund243
[L]Fen Indremisjonsforening75
[L]Fen Ældre Kvinneforening75
[P]Fen, Ole Kittilsen (ca. 1761–1809)211
[S]Fen/Fehn/Fenr9, 12, 14, 49, 95, 103, 107, 122, 131, 162, 167, 172, 187, 256, 257, 258
[S]Fensgruvene128, 138, 196, 198
[S]Fenslia263
[S]Fensmyra190
[S]Fineid219
[P]Finkenhagen, KariSe Baksås, Kari
[S]Fiskestigen226
[P]Fiskestigen, Andreas Hansen (1821–1877)226, 227
[P]Fiskestigen, Hans Tronsen (f. 1786)226, 227
[P]Fiskodde, Theodor21
[P]Fjeldstad, Lars255, 258
[P]Fjeldstad, Terje255, 258
[P]Fjeldstad, Trygve42
[P]Fjellstad, Henry (f. 1912)74
[P]Fjellstad, Liva f. Hjertholm (f. 1913)74
[P]Fjellstad, Randi Birgitte (1944–1999)74
[P]Fjellstad, Øistein74
[S]Fjære gård10
[S]Fjærestrand154, 188, 246
[P]Flaten, EyvindSe Hunmo, Eyvind
[S]Flathus231
[P]Flolid, Liv Sonja7, 99, 101
[P]Flood [familie på Herre]140
[L]Foreningen til Dyrenes Beskyttelse173
[L]Formerforeningen ved Ulefos Jernværk99
[P]Fosdal, Ingeborg Andreasdatter (1878–1954)201
[S]Foss, Søvedalen50
[S]Fosse gård259
[P]Fosse, Anna228
[P]Fosse, Hans228
[P]Fosse, Nils171
[P]Fosse, Ole238, 260
[L]Fossekallen (barnelogen)60, 61
[P]Fredbo, Hartvig (f. 1911)172, 188
[P]Fredbo, Nils Hansen (f. 1885)172, 188, 232
[L]Frelsesarmeen62, 63, 73, 74
[L]Frelsesarmeen – krigsskole73
[L]Fremskrittspartiet38
[L]Frisinnede Venstre44
[P]Fritheim, Hans229
[P]Frost, Sigurd (f. 1888)193
[P]Frost, Thomas Hammond (f. 1846)23, 193
[P]Fuchs, J.W.109
[P]Funnemark, Hans Jonsson14, 15, 252
[P]Furberg, Einar81, 82
[P]Furuheim, Andreas Evensen82, 228
[P]Furuodden [gartnergutt]61
[P]Furuseth [legpredikant]61
[L]Fylkeslandbrukskontoret i Telemark88
[S]Fæhn nedre/Fæen nederste89, 109
[P]Fæhn, Gunnar H.260
[P]Fæhn, Hans172
[P]Fæhn, Klara77
[P]Fæhn, Marthinius (1870–1961)32, 45, 47, 49, 53, 54
[P]Fæhn, Ole OlsenSe Fehn, Ole Olsen
[S]Fæhn/FænSe Fen/Fehn/Fenr
[L]Fæhns Kinaforenings Kvinneforening77
[S]Fænes107
[P]Gallus, Franciscus Voilard83
[S]Galten154, 182, 188
[P]Galten, Gurine Jensdatter (f. 1880)103
[P]Galten, Jens Jensen103
[P]Galten, Nils Jørgensen (f. 1828)182
[P]«Gamle Ullviken»Se Halvorsen, Torkild
[P]Garborg, Arne (1851–1924)38
[P]Gard, Knut193
[S]Geitebua151
[S]Geitebubekken151
[S]Geitebuvarden121
[P]Giertsen, Johan141
[P]Gillund, Anton223
[P]Gillund, Borghild f. Hesselberg Thoresen223
[P]Gillund, SynnøveSe Ødegaard, Synnøve
[P]Gisholt, Thor Eriksen143
[P]Gjedde, Brostrup (1628–1668)9
[P]Gjedde, Ove (1594–1660)9
[P]Gjermundsen, Arne Johan (1941–2013)7, 15, 50, 109, 121, 197, 209, 212, 226, 238
[P]Gjesdahl, Hartvig C. (f. 1889)80
[P]Gjevestad, Gunnar260
[P]Gjærum, Alf259
[P]Gjærum, Jens237
[S]Glaholt103, 151
[S]Glaholtbekken151
[S]Glahus219
[P]Glahus, Inger Elise Nilsdatter199
[P]Godøy, Bjørn Are17
[S]«Goti-høllet»121
[P]Gran, H.H.17
[P]Gran, Tryggve (1888–1980)24
[P]Granlid, Johannes229
[S]Grasdalen106
[P]Graver, Anne Jensdatter (f. 1827)95
[P]Graver, Jens Augustiniussen (ca. 1734–1818)70
[P]Graver, Mari Jensdatter70
[S]Graver, Valebø172, 178
[S]Graverbekken151
[S]Gravningen123, 131
[L]Grenland Flyklubb263
[P]Grindem, Andreas172
[P]Grini, Inga Olette180
[P]Grivi, Gjermund239
[S]Groplihaugen14
[P]Grotthing, Bjarne228
[P]Grua, Jens Jonsen (f. 1740)89
[S]Grubbedalen151
[S]Gruben199
[P]Gruben, Isak Isaksen (1860–1919)35
[S]Gruveåsen109, 122, 198
[P]Grøndal, Bent229
[S]Grønli119
[S]Grønstein65
[P]Grønstein, Else Marie Amundsdatter215
[P]Grønstein, Signe T.56
[P]Grønvold, Gunder M. (f. 1858)161
[P]Grønvold, Ole Gundersen (f. 1818)161, 163
[S]Gråten19
[P]Gulbrandsen [emissær]77
[P]Gulbransson, Olaf37
[P]Gullhaugen, Olav105
[P]Gulliksen, Gudrun f. Halvorsen256
[P]Gulliksen, Gustav172
[P]Gulliksen, Harald103
[P]Gulseth, Anna77
[P]«Gunder på Dalsbakken»Se Andersen, Gunder
[P]Gundersdatter, Anne Thomine (f. 1851)144
[P]Gundersdatter, Birte Maria (f. 1849)143
[P]Gundersdatter, Gurine (f. 1852)215
[P]Gundersdatter, Ingeborg (f. 1834)206
[P]Gundersen, Anders (f. 1782)143
[P]Gundersen, Anders (f. 1847)143
[P]Gundersen, GurineSe Knutsen, Gurine
[P]Gundersen, Hans (f. 1871)143
[P]Gundersen, Karl (f. 1867)165
[P]Gundersen, Lars (f. 1895)166
[P]Gundersen, OleSe Grønvold, Ole Gundersen
[P]Gundersen, Peder (1754–1828)69
[P]Gundersen, Thor Edvard (f. 1860)144
[P]Gundersen, Tron214
[P]Gundersen, Tron (f. 1748)226
[P]Gunheim, Chr.181
[P]Gunheim, Halvor Torkildsen (1838–1923)182
[P]Gunheim, Torkild Halvorsen (1864–1949)115, 116, 182
[P]Gunheim, Torkild Hansen182
[P]Gunnarsen, Ole14
[P]Gunnarsson, Kittil131
[P]Gunnerud, Karin (1940–2009)180
[P]Gurstad, Kari Hansdatter (1845–1917)103
[S]GviteflågSe Vitteflau
[P]Gaathaug, Hans172
[P]Gaathaug, Ingeborg241
[P]Gaathaug, Kristoffer174, 259, 260
[P]Hadeland, Peder PedersenSe Pedersen, Peder
[S]Hagan30, 108, 122
[P]Hagby, Kay261
[P]Hageman, Bruno82
[P]Hagen, Agnes90
[P]Hagen, Gunnar90
[P]Hagen, Halvor39, 237
[P]Hagen, Jørgen174, 175
[P]Hagen, Rolf94
[P]Haget, Karl Svendsson (f. 1844)221
[P]Haider, Fredrik Louis68
[P]«Halvor Merker»Se Olsen, Halvor
[P]Halvorsdatter, Anne Marie (1880–1934)55
[P]Halvorsdatter, Anne Marie (f. 1867)71
[P]Halvorsdatter, Elise (f. 1868)140
[P]Halvorsdatter, Ingeborg (f. 1866)226
[P]Halvorsdatter, Ingeborg Marie (f. 1871)140
[P]Halvorsdatter, Kari223
[P]Halvorsdatter, Kirsten (f. 1836)141
[P]Halvorsdatter, Maria217
[P]Halvorsen, Anders229
[P]Halvorsen, Anders [Parat]217
[P]Halvorsen, Anna (1904–1989)80, 256, 261
[P]Halvorsen, Anne Sofie142, 248, 249
[P]Halvorsen, Anton217
[P]Halvorsen, Astrid, (f. 1895)141
[P]Halvorsen, Bent157
[P]Halvorsen, Elisabeth (1880–1892)130
[P]Halvorsen, Elise (f. 1868)141
[P]Halvorsen, Elise (f. 1890)140
[P]Halvorsen, ErikSe Skogen, Erik Halvorsen
[P]Halvorsen, Ester (f. 1908)141
[P]Halvorsen, Eva Marie f. Josephson141
[P]Halvorsen, Fridtjof (f. 1905)141
[P]Halvorsen, Genevieve Olga Jeanne141, 205
[P]Halvorsen, Gerd f. Stribolt (1916–1968)141, 142
[P]Halvorsen, GudrunSe Gulliksen. Gudrun
[P]Halvorsen, Gustav (f. 1876)140
[P]Halvorsen, Halvor KristofferSe Møllerløkken, Halvor Kristoffer
[P]Halvorsen, Harald Bjarne (f. 1898)141, 142
[P]Halvorsen, Helmer (f. 1896)141, 200, 205
[P]Halvorsen, Ingeborg (1876–ca. 1950/55)130
[P]Halvorsen, Ingeborg (f. 1911)141
[P]Halvorsen, Johanne (1882–1953)96, 130
[P]Halvorsen, Johannes (f. 1865)140
[P]Halvorsen, John (1890–1919)130
[P]Halvorsen, Kari157
[P]Halvorsen, Lovise250
[P]Halvorsen, Mari131
[P]Halvorsen, Marie (1884–1886)130
[P]Halvorsen, Marie (1887–1958)103, 130
[P]Halvorsen, Olaf32, 33, 228, 240, 241
[P]Halvorsen, Olaf Trygve (1902–1975)23, 97, 141, 142, 243, 261
[P]Halvorsen, Olav (1898–1930)131
[P]Halvorsen, Ole (1860–1927)93
[P]Halvorsen, Ole (1863–1935)128, 140, 141, 205
[P]Halvorsen, Peder (Per) August (1904–1994)26, 261
[P]Halvorsen, Peder [Parat]217
[P]Halvorsen, Randi f. Fehn (1904–1976)141, 142
[P]Halvorsen, Signe f. Johnsen (f. 1895)141, 142
[P]Halvorsen, Sverre (1904–1971)141, 142
[P]Halvorsen, Søren217
[P]Halvorsen, Thor (f. 1803)227
[P]Halvorsen, Tollev213
[P]Halvorsen, Tollev (d. 1924)115
[P]Halvorsen, Torgrim (f. 1848)19
[P]Halvorsen, TorkildSe Gunheim, Torkild Halvorsen
[P]Halvorsen, Tron229, 250
[S]Halvorstå, Helgen189
[P]Hambro, Carl J. (1885–1964)38
[S]Hammerstad107, 123, 132, 133
[P]Hammerstad, Anders107
[P]Hammerstad, Anna (f. 1868)95, 103, 255, 256
[P]Hammerstad, Jan (f. 1942)132
[P]Hammerstad, Karl Tronsen (f. 1903)132
[P]Hammerstad, Peder Nielsen (1836–1925)103, 132, 133
[P]Hammerstad, Tron Pedersen (f. 1871)132
[P]«Hans i Brakka»135
[P]Hansdatter, Ane Severine217
[P]Hansdatter, Anne (f. 1759)226
[P]Hansdatter, Anne (f. 1812)247
[P]Hansdatter, Hanna (f. 1869)198
[P]Hansdatter, Hansine «Sina» Kristine (f. 1866)141, 205
[P]Hansdatter, Ingeborg69
[P]Hansdatter, Lisbeth140
[P]Hansdatter, Lisbeth (1727–1806)178
[P]Hansdatter, Maren (f. ca. 1801)247
[P]Hansdatter, Maria (f. 1809)247
[P]Hansdatter, MarianneSe Sandbakken, Marianne
[P]Hansen, AletteSe Heyerdahl, Alette
[P]Hansen, Anders227
[P]Hansen, Andrea f. Johnsdatter158
[P]Hansen, AndreasSe Fiskestigen, Andreas Hansen
[P]Hansen, Anne Tomine133, 222
[P]Hansen, Anni258
[P]Hansen, Anund133, 218, 222
[P]Hansen, Arthur230
[P]Hansen, Carl (1843–1935)146, 159
[P]Hansen, Christen (f. 1807)247
[P]Hansen, Ellef (f. 1815)213
[P]Hansen, Erling238
[P]Hansen, GunderVærket, Gunder Hansen
[P]Hansen, Gunhild MarieSe Johnsen, Gunhild Marie
[P]Hansen, Hanna Dorothea193
[P]Hansen, Hans165
[P]Hansen, Hans (f. ca. 1803)247
[P]Hansen, Hans (f. ca. 1804)247
[P]Hansen, Hans [lensmann under krigen]14
[P]Hansen, Hans [sliperiarbeider]248
[P]Hansen, Hans Elenius68
[P]Hansen, Ingeborg (f. 1889)139
[P]Hansen, Inger Margrethe (f. 1873)144
[P]Hansen, Ingulf231
[P]Hansen, Johan (1818–1899)244, 246
[P]Hansen, Johan [lærer/organist]82, 229
[P]Hansen, Johannes (f. 1798)247
[P]Hansen, Kristoffer75
[P]Hansen, Lars (1869–1944)24
[P]Hansen, Magne82
[P]Hansen, Marie Sørine (f. 1877)101
[P]Hansen, Niels (f. 1796)247
[P]Hansen, Olav Norman258
[P]Hansen, Ole128, 143, 144, 145
[P]Hansen, Ole (f. 1855)231
[P]Hansen, Peder d.e. (1793–1879)247
[P]Hansen, Peder d.y. (f. 1815)247
[P]Hansen, Rasmus Nicolai (1844–1912)47, 156, 157, 161, 222, 235
[P]Hansen, Thyge (f. ca. 1802–1879)189
[P]Hansen, Torbjørn213
[P]Hansen, Tron72
[P]Hanssen, Johan (1862–1914)45
[P]Hanssen, Kristoffer60
[P]Hansøn, Christen137
[P]Hanto, Knut (1909–2001)22, 45
[P]Hanto, Sveinung H.243
[P]Hanæs, Kristine127
[P]Haraldsen, Arnt (1893–1964)126, 221
[P]Haraldsen, Jens Petter (1831–1904)126, 127, 221
[P]Haraldsen, Marie (f. 1881)103
[S]Harefjell151
[P]Haserud, Petra (1868–1948)49, 50
[P]Haserud, Sveinung Torgrimsen (f. 1865)50
[P]Hasund [overlærer]51
[S]«Hauen»Se Haugen
[S]Haug123
[S]Haug gård13
[P]Hauge, Andreas (f. 1884)68, 253
[P]Hauge, Hans Nielsen (1771–1824)12, 69
[P]Hauge, Nina Alvilde LouiseSe Møllerløkken, Nina
[P]Hauge, Nina Carla f. van Deurs142
[P]Hauge, Yngvar138
[S]Haugelva107, 150, 170
[S]Haugen168, 176, 177, 178, 179, 216
[P]Haugen, Anders209
[P]Haugen, Andreas (f. 1892)216
[P]Haugen, Anna78
[P]Haugen, Anne Elise Johannesen (1870–1949)93
[P]Haugen, Bent Nielsen (f. 1762)132
[P]Haugen, Ingolf216
[P]Haugen, Johannes Thronsen93, 179
[P]Haugen, Karl Karlsen (f. 1892)216
[P]Haugen, Karl Roland (f. 1932)216
[P]Haugen, Lars209
[P]Haugen, Niels Hansen132
[P]Haugen, Ole24, 216
[P]Haugen, Ole Einarsen [fra Bø]209
[P]Haugen, Aasta Guneva (f. 1900)39, 216
[L]Haugianerne69, 78, 79
[S]Haugjordet101, 141
[S]Haugkåsa21
[P]Haugland, Hjalmar85
[P]Haukvik, Hanna240
[P]Haukvik, Hans32, 34, 241
[P]Haukås, Alf22
[L]Havbåra76
[S]Haven108
[P]Haven, Elisabeth Johnsdatter129
[P]Haven, Jens Johnsen (f. 1816)133
[P]Haven, John Jensen212
[S]Havstad213, 215
[P]Hedlund, Gerhard (1921–1998)31, 102, 112, 131, 135, 158, 258, 259
[P]Heggen, Anne256
[P]Heggen, Ole (1878–1938)229, 230
[P]Heggen, Ole Nilsen (1885–1918)35
[S]Hegland, Landsmarka258
[P]Hegland, Olaf253
[S]Heglandsheia119
[S]Hegna247
[S]Hegna-evja123
[S]Heia172
[S]Heiajordet181
[P]Heiberg, Jenny192
[P]Heide, Dorthe Christensdatter65
[P]Heidemark, Jens195
[P]Heie, K.K.254
[S]Heimdal171
[L]Heimhug47, 239
[P]Heimkleiv, Anders Olsen (f. 1890)198
[P]Heimkleiv, Anne Eliasdatter f. Ås (f. 1854)198, 199
[P]Heimkleiv, Anne Olsdatter (f. 1885)198
[P]Heimkleiv, Arne Olsen (f. 1897)198, 199
[P]Heimkleiv, Edvard Olsen (f. 1902)198, 199
[P]Heimkleiv, Ingebjørg Olsdatter (f. 1886)198
[P]Heimkleiv, Jens Olsen (f. 1883)198
[P]Heimkleiv, Johannes Olsen (f. 1893)198
[P]Heimkleiv, Jon Olsen (1888–1903)198
[P]Heimkleiv, Nils Olsen (f. 1895)198, 199
[P]Heimkleiv, Olav Olavson d.e. (1854–1905)198, 199
[P]Heimkleiv, Olav Olsen d.y. (1882–1959)198
[P]Heimkleiv, Severin Olsen (f. 1899)198, 199
[P]Heimkleiv, Tarjei Olsen (f. 1892)198
[P]Heisholdt, Anders Andersen (1858–1922)221
[P]Heisholdt, Johan (1912–1967)221, 222
[P]Heisholdt, Margit Octavia f. Rinker (1888–1953)221
[P]Heisholdt, Ole (1886–1961)221
[S]Heisholt19, 20, 55, 103, 123, 131, 183
[S]Heisholt vestre12
[S]Heisholt østre178
[P]Heisholt, Anne Eriksdatter (1881–1903)103
[P]Heisholt, Erik Thorstensen (1844–1932)103
[P]Heisholt, Finn (1904–1991)162, 192
[P]Heisholt, Hans Nicolaisen (1912–1997)232, 233
[P]Heisholt, Hilda228
[P]Heisholt, Inger Christiansdatter (1801–1871)139
[P]Heisholt, Johannes Christensen (f. 1839)183
[P]Heisholt, Johannes Gulliksen (ca. 1707–1784)12
[P]Heisholt, Johannes Johannesen (1757–1835)12
[P]Heisholt, Kari Rasmusdatter215
[P]Heisholt, Lajla (1901–1991)Se Stenstadvold, Lajla
[P]Heisholt, M. (frk.)32
[P]Heisholt, Marie228
[P]Heisholt, Nils228
[P]Heisholt, Ole Olsen49
[P]Heisholt, Ole Pedersen (1868–1927)162
[P]Heisholt, Olga228
[P]Heisholt, Paul (f. 1953)2, 7, 144, 187, 201, 222, 288
[P]Heisholt, Peder Johannesen (1738–1819)12
[P]Heisholt, Per191, 192, 235
[P]Heisholt, Rasmus Christensen (ca. 1660–ca. 1710)177, 178
[P]Heisholt, Torvald228
[S]Heisholtbekken171
[S]Heisholtevja20, 171
[S]Heisholtlandet107
[P]Hejdemark, Elisabeth Margrethe (f. ca. 1779–1847)195
[P]Heldal, Torstein (ca. 1884–1918)35
[L]Helgen Avholdslag61, 230
[L]Helgen Barnelag61
[L]Helgen Bedehusforening77
[L]Helgen Blindesaksforening63
[L]Helgen Fe-avlslag174
[S]Helgen gård13
[L]Helgen Handelsforening257
[L]Helgen Handelslag162
[L]Helgen Interessentskab159
[L]Helgen Kristelige Ungdomsforening75
[L]Helgen Kvinneforening77
[L]Helgen Landboforening174
[L]Helgen Landbruksforening174
[L]Helgen Landbrukslag174
[S]Helgen lille178
[L]Helgen Mållag240
[L]Helgen Mållags sangkor230
[L]Helgen Norskdomslag240
[L]Helgen Skogeierforening174
[S]Helgen store67, 69, 217
[L]Helgen Torvstrølag174
[L]Helgen Venstrelag38
[S]Helgen vestre217
[L]Helgen Yngresforening76
[S]Helgen ytre159
[P]Helgen, Gudmund75
[P]Helgen, Gullik172, 174, 175
[P]Helgen, Johannes Halvorsen (f. 1872)25
[P]Helgen, Peder Simonsen (1864–1948)44, 97, 252
[P]Helgen, Simon P.172, 174, 260
[P]Helgen, Steinar76, 172, 260
[P]Helgen, ToraSe Helleland, Tora
[S]Helgen/Helgja12, 14, 44, 59, 61, 63, 68, 70, 77, 98, 110, 112, 117, 122, 126, 127, 133, 144, 145, 150, 161, 172, 183, 193, 206, 209, 222, 239, 240, 247, 256, 257, 258
[P]Helgeroen, Ole Severin Olsen (f. ca.. 1894–1918)35
[P]Helgesdatter, Mari (1784–1849)196, 197
[P]Helgetveit, Eivind O. (f. 1879)160
[S]Helgjaskogen122
[L]Helgvin Songlag228
[P]Helkås, Hilda (1892–1973)45, 47, 240
[P]Helkås, Knut (1889–1978)174, 175, 260
[P]Helland, Tora f. Helgen (f. 1904)97
[P]Helleksdatter, Liv (1867–1958)219, 220
[S]Hellig Olavs Olle112, 122
[P]Hellstrand, Ragnar62
[P]Henriksen, Hans214
[P]Henriksen, Jørgen196
[P]Henriksen, Karen (ca. 1876–1918)35
[P]Hermansen, Anna256
[P]Hernholm, Sverre238
[P]Hertzberg, Peder H.31
[P]Heyerdahl, Alette f. Hansen (f. 1863)97
[P]Heyerdahl, Doro241
[P]Heyerdahl, Nils Roth68, 75, 77
[P]Hirsch, Gudrun68
[P]Hirsch, Lars Robert (1845–1925)68
[P]Hjelset, Anders174
[P]Hjelseth, Halvor260
[P]Hjelseth, Ingeborg78
[P]Hjertholm, LivaSe Fjellstad, Liva
[P]Hjøntvedt, Kittil11
[P]Hobbelhagen, Ivar22
[P]Hobæk, Bjørn192
[P]Hoel, Hans E.60
[P]Hoff, Anne65
[P]Hoff, Benjamin Jensen (ca. 1662–1732)65
[P]Hoff, Børthe Jensen (f. ca. 1654)65
[P]Hoff, Cathrine Jensdatter (f. ca. 1650)65
[P]Hoff, Christen Jensen (ca. 1661–1724)65
[P]Hoff, Dorthe Marie Jensdatter (f. ca. 1660)65
[P]Hoff, Jens Christensen (ca. 1620–før 1668)64, 65
[P]Hoff, Jens Jensen (f. ca. 1664)65
[P]Hoff, Povel Jensen (ca. 1656–1699)65
[P]Hoff, Søren (Søfren) Jensen (f. ca. 1658)65
[P]Hoff, Truls (Trugels) Jensen (f. ca. 1652)65
[P]Hoidalen, ChrisSe Høidalen, Kristen
[S]HoldenSe Holden Hovedgård
[L]Holden (Holla) Handelsforening162
[L]Holden Afholdsforening61
[L]Holden Brandassuranceforening46
[L]Holden Forbrugsforening44, 46, 162, 163
[L]Holden Forening mod Brændevinsdrikk60
[S]Holden Hovedgård61, 96, 137, 145, 225, 230, 253
[L]Holden Landboforening173
[L]Holden Landbrugsforening90, 173
[L]Holden Maadeholdsforening60
[S]Holden prestegårdSe Holla prestegård
[L]Holden Sparebank46
[L]Holden Venstreforening44
[P]Holen, Ragnvald174, 175
[L]Holla AUL238
[L]Holla Barnekor230
[L]Holla Blindesaksforening63
[L]Holla Bondelag90, 174, 175
[L]Holla Bygdekvinnelag174
[L]Holla Egg- og Fjørfelag174
[L]Holla Fe-avslag174
[S]Holla gård90, 123, 259, 260, 261, 262
[L]Holla Handelsforening257
[L]Holla HerredspartiSe Arbeiderpartiet
[L]Holla Husmorlag63
[L]Holla Innkjøpslag173, 174
[L]Holla kirke68, 81
[L]Holla Kirkeforening78
[L]Holla Kristelige Ungdomsforening71, 75, 76
[L]Holla Kristelige Ungdomsforening – misjonsavdeling75
[L]Holla Landbrukslag90, 173, 174, 175
[L]Holla Lærerlags sangkor229
[L]Holla Mannslag for Den Kristne Buddhistmisjon78
[L]Holla Mållag240
[L]Holla Norskdomslag240
[L]Holla og Helgen Bondekvinnelag174
[L]Holla og Helgen Bygdeungdomslag174, 259
[L]Holla og Helgen Torvstrølag174
[S]Holla prestegård67, 89, 150, 170
[L]Holla Sjakklubb238
[L]Holla Ungdomskor228
[P]Holla, Peder Hansen173
[S]Hollabakken107
[S]Hollabekken150
[S]Holladalen107
[S]Hollahagen140
[P]Hollahagen, Marthe Olsdatter (f. 1818)245
[L]Hollen Arbeiderforening198
[L]Hollen Forsikringsforening for Husdyr173
[L]Hollen Landboforening45, 173
[L]Hollen Landbruksforening173
[L]Hollen Skogeierforening174
[P]Holm, Anders66
[P]Holm, Barbra67
[P]Holm, Peder Andersen (ca. 1708–1788)66, 67, 69
[P]Holmius, PetrusSe Holm, Peder Andersen
[P]Holstad, Alf260
[P]Holstad, Gunvor (f. 1919)230
[P]Holstad, Håkon230
[P]Holta, Hans H.111
[S]Holtan122
[P]Holtan, Halvor174
[P]Holtan, Ingebjørg77
[P]Holtan, Kirsten Larsdatter (f. 1725)139
[P]Holtan, Maria Stiansdatter70, 103
[S]Holtanbekken122
[P]Holte, Maria f. Stavnem82
[S]Holteheia91
[P]Hommane, Ole Olsen (d. 1918)35, 179
[P]Horn, Hans138
[P]Horn, Jan Herman138
[P]Hoster, Else Marie67
[P]Hr. Niels [prest 1535–1543]66
[P]Hundevadt, Ludvig August (f. 1835)160, 163
[P]Hunmo, Eyvind228, 230, 237, 241
[L]«Hunmos kor»230
[S]Huset under Kolle199
[S]Huset under Værstad122, 150, 161
[P]Huset, Anders257
[P]Huset, Hans Carlsen (1823–1910)Se Siljan, Hans Carlsen (1823–1910)
[P]Huset, Hans Carlsen (1838–1876)161
[P]Huset, Marianne75
[S]Hvala vestre, Valebø70
[P]Hvala, Hans Kristensen (1832–1911)Se Vala, Hans Kristensen
[P]Hvala, Karl Borgersen90
[S]Hvala, Valebø12
[S]Hvala/Hvalen, Helgja122, 199, 247
[P]Hvalen, Ole H.193
[S]Hvideflaug/HviteflogSe Vitteflau
[P]Hvidsten, Borghild253
[P]Hvilen, Jens249
[P]Hvitsand, Jon131, 197
[P]Hægstad, Kristofer M.38
[P]Høegh, S245
[S]Høglidbakken237, 238
[P]Høgsodde, Børte Marie Gundersdatter (1822–1902)181
[P]Høidalen, Dina208
[P]Høidalen, Ellef (f. 1909)207
[P]Høidalen, Hans Taraldsen (f. 1862)207
[P]Høidalen, Helmer (f. 1910)207
[P]Høidalen, Kristen (1905–1934)200, 207
[P]Høidalen, Marit248
[P]Høidalen, Tarald (1901–1971)200, 207, 208
[P]Hølen, Bent NielsenSe Haugen, Bent Nielsen
[P]Hølen, Inger Bertine Johnsdatter (f. 1856)215
[P]Hølen, John Olsen (f. 1815)129, 160, 215
[P]Hølen, Jon (John) Gundersen211
[P]Hølen, Karen Marie Johnsdatter (f. 1846)215
[P]Hølen, Østen235
[P]Hørte, Andres149
[L]Høyre38, 44, 99
[P]Høyum, Enevold Steenbloch Brandt (1775–1830)10, 30
[P]Håberg, Olav82
[P]Haaland, Johan174
[L]Håpet Barneforening78
[L]Håpets Havn74
[S]Håtvedt109, 150
[S]Håtvedttjenn150
[P]Haatveit, Eivind174, 243
[P]Haatveit, Geir (f. 1938)7, 242, 288
[P]Haatveit, John Eivindsen (1875–1951)52, 174, 183
[P]Haatveit, Kjersti52
[P]Håtvet, Marja Knutsdatter49
[L]IL Skarphedin50
[L]Indremisjonen145, 188
[L]Indremisjonens Ungdomsforening76
[S]«Industribekken»172
[P]Ingebretsen, Alfred August (ca. 1865–1919)35
[P]Ingebretsen, Jørgen (1824–1894)164
[P]Ingebretsen, Niels214
[P]Ingulfsen, John (Jon) (f. 1814)224, 231
[L]International Christian Fellowship74
[P]Isaksen, Edle94
[P]Isaksen, Gunda Kristine f. Johnsen (1892–1962)93, 94, 99
[P]Isaksen, Hans (1894–1922)93, 94
[P]Isaksen, Hans Kristian93, 94
[P]Isaksen, Ida94
[P]Isaksen, Kristian94
[P]Isaksen, Marie94
[P]Isaksen, Sigurd94
[P]Isaksen, Aasta Kristine99
[P]Jacobsdatter, Kirsten Maria215
[P]Jacobsdatter, Marie (f. ca. 1757)196
[P]Jacobsen, Hans229
[P]Jacobsen, Johannes225
[P]Jahnsen, Steen (f. ca. 1678)137
[P]Jahnsen, Sverre250
[P]Jansen, Einar223
[P]Jansen, Gert137
[P]Janson, Kristoffer37
[L]Jehovas Vitner79
[P]Jelset, KittilSe Hjøntvedt, Kittil
[P]Jensdatter, Anne (1683–1774)178
[P]Jensdatter, Anne [g.m. Ole E. Ringsevjen]139
[P]Jensdatter, Ellen138
[P]Jensdatter, Ingeborg212
[P]Jensdatter, Ingeborg (1721–1770)178
[P]Jensdatter, Kirsten126
[P]Jensdatter, Margrethe213
[P]Jensdatter, Marthe211
[P]Jensen [norskdomslag]241
[P]Jensen, Arthur257
[P]Jensen, GabrielSe Scott, Gabriel
[P]Jensen, Gunhild257
[P]Jensen, Gunnar (f. 1896)155, 188, 189
[P]Jensen, Ivan15
[P]Jensen, JensenSe Galten, Jens Jensen
[P]Jensen, Johan (f. 1877)186
[P]Jensen, Knut13, 14, 173
[P]Jenssen, Peder (ca. 1613–1676)9
[P]Jenssen, Tøger (Torger)137
[P]Jenssen-Tusch, Harald17
[P]Jensvold, Maren Anna193
[P]Jentved, Anders Olsen11
[L]«Jernværkets Mannskor»Se Ulefoss Mannsangforening
[P]Jespersen, Einar (f. 1902)198, 228, 230
[P]Jespersen, Even (f. 1861)198
[P]Jespersen, Gunda Mathilde (f. 1891)198
[P]Jespersen, Hans198
[P]Jespersen, Ingerid Terese (f. 1896)198
[P]Jespersen, Kittil216
[P]Jespersen, Marthine (f. 1862)198
[P]Joensen, Steen157
[P]«Johan Kusk»164
[P]«Johan Svenske»164
[P]Johannesdatter, Anne [g.m. Lars Lorentsen]137
[P]Johannesdatter, Anne [g.m. Poul Peter Svendsen]138
[P]Johannesdatter, Anne Lisbeth179
[P]Johannesen, Anne (1860–1957)75
[P]Johannesen, Arne230
[P]Johannesen, Jac249
[P]Johannesen, Jacob (1852–1878)225
[P]Johannesen, Karl (f. 1863)179, 216
[P]Johannesen, Laurine Torborg (1837–1915)212
[P]Johannesen, Thora103
[P]Johannessen, Hans157
[P]Johansen, Emilie22
[P]Johansen, Espen146
[P]Johansen, Jørgen Johan (f. ca. 1815)213, 214
[P]Johansen, Magny Gudrun193
[P]Johansen, Nils259
[P]Johnsdatter, Dordi231
[P]Johnsdatter, Helvig211
[P]Johnsdatter, Maria103
[P]Johnsdatter, Marie (f. 1848)145
[P]Johnsdatter, Turine (f. 1871)179
[P]Johnsen (Jonsen), Jørgen (f. 1796)211
[P]Johnsen, Bernhard39, 40
[P]Johnsen, Dorthea Elisabeth (f. 1883)97
[P]Johnsen, Elise (1850–1916)96, 103, 129, 130
[P]Johnsen, Emilie21
[P]Johnsen, Gunda Kristine KristiansdatterSe Isaksen, Gunda Kristine
[P]Johnsen, Gunhild Marie f. Hansen (f. 1859)97, 142
[P]Johnsen, Hans (f. 1837)215
[P]Johnsen, JensSe Haven, Jens Johnsen
[P]Johnsen, Johan (1852–1911)97, 129, 142, 144, 160, 214, 215, 235
[P]Johnsen, Johanne Karethe (1873–1933)50
[P]Johnsen, John (f. 1857)Se Berget, John
[P]Johnsen, John d.e. (1831–1897)215
[P]Johnsen, John d.y. (1854–1938)215
[P]Johnsen, Jonas75
[P]Johnsen, Jonni Hansine (f. 1892)192
[P]Johnsen, Jørgen (1796–1851)211
[P]Johnsen, Marthinius226
[P]Johnsen, Mathilde98, 99
[P]Johnsen, Niels (1777–1851)211
[P]Johnsen, Nils (1813–1861)212
[P]Johnsen, Nils (1854-1931)129, 160, 214, 215
[P]Johnsen, Nils (1861-1933)196
[P]Johnsen, SigneSe Halvorsen, Signe
[P]Johnsen, Th. [orgelbygger]80
[P]Johnson, John A. (1832–1901)118, 119
[P]Johnson, Ole C. (1838–1886)118
[P]Jonsdatter, Aslaug178
[P]Jonsdatter, Inger178
[P]Jonsen, Kittil Andreas144
[P]Jonsen, Paal (Poul) (ca. 1694–1753)69
[P]Josephson, Eva MarieSe Halvorsen, Eva Marie
[P]Juell, Mads (f. 1850)191
[P]Juliussen, Einar207
[P]Juliussen, JuletteSe Klevstul, Julette
[P]Jøntvedt (Jentvedt), Hans Halvorsen (1801–1838)211
[P]Jøntvedt, Anders OlsenSe Jentved, Anders Olsen
[P]Jøntvedt, Birthe (Børthe) Evensdatter139
[P]Jøntvedt, Halvor «Halle»265
[P]Jøntvedt, Halvor Evensen (ca. 1762–1839)70, 211
[P]Jøntvedt, Hans Halvorsen211
[P]Jøntvedt, Karen Maria Halvorsdatter (f. 1832)95, 133
[P]Jøntvedt, KittilSe Hjøntvedt, Kittil
[P]Jøntvedt, Maria Evensdatter (f. 1844)133
[P]Jøntvedt, Olaf J. (f. 1894)26
[P]Jøntvedt, Olaf K. (f. 1898)26
[P]Jøntveit, Einar174
[S]Jøntvet11, 111, 122, 148, 149, 247
[S]Jøntvet søndre178
[S]Jøntvettjenna149, 150
[P]«Jørgen Kålabrender»Se Ingebretsen , Jørgen
[P]Jørgensdatter, Ingeborg182
[P]Jørgensdatter, Thea68
[P]Jørgensen [orgelbygger]80
[P]Jørgensen, Andreas99
[P]Jørgensen, Asbjørn41, 42
[P]Jørgensen, Borghild (f. 1900)98, 99
[P]Jørgensen, Christian (f. 1866)185
[P]Jørgensen, Jørgen (f. 1894)166
[P]Jørgensen, Karl (f. 1884)166
[P]Jørgensen, Kjøstol148
[P]Jørgensen, Ole (ca. 1826–1908)126
[P]Jørgensen, Ole (f. 1892)127
[P]Jørgensen, Tobias155
[P]Jørgensen, Willy (1920–2001)15, 253
[P]Kabbe, Elna f. Andersen (1913–1985)7, 92, 99, 101, 102
[P]Kabbe, Fredrik101, 102
[P]Kabbe, Harriet248
[P]Kabbe, Johannes (1907–1987)99, 101, 102
[P]Kabbe, Margot (1923–2006)180
[P]Kabbe, MikalovnaSe Ytterbø, Mikalovna
[P]Kabbe, Selmer (1895–1957)253
[P]Kabbe, Tore248, 249
[P]Kallem, Ole (1813–1885)133
[P]Kalvodde, Ole N.60
[S]Kampen107
[L]«Kaninene»36
[P]«Karl Smed»Se Larsen, Karl
[P]Karlsen, Alfhild94
[P]Karlsen, Charlotte98
[P]Karlsen, Gustav230
[P]Karlsen, Johan230
[P]Karlsen, Kristian230
[P]Karlsen, Peder230
[P]Karlsen, Sverre230
[P]Karlsen, Syvert230
[P]Karlsen, Therese98
[P]Kaste, Halvor255
[P]Kaste, Jens (f. 1870)140, 255
[S]Kastekleiva123, 156, 157
[S]Kastekåsa133, 157
[S]Kastet123, 130, 133, 166, 172, 230, 239
[P]Kastet (Bentsen), Nils Nilsen (1826–1901)95, 133
[P]Kastet, Karen Nilsen (1869–1953)Se Tufte, Karen
[P]Kastet, Thea Nilsen95, 255, 256
[S]Kildevannsdalen107
[L]Kinaforeningen77
[L]Kinamisjonen77
[P]Kindingstad, Trond262
[S]Kirkebakken107, 145
[P]Kirkeby, Birger231
[L]Kirkekor230
[P]Kirsebom, Peder Kristian185
[P]Kirsebom, Sally Berthea (f. 1879)185
[P]Kise, Christoffer (f. 1868)162
[P]Kise, Erling24
[P]Kise, Ingeborg228
[P]Kittilsen, Halvor (1878–1964)26, 130
[P]Kittilsen, Halvor (1910–1940)130
[P]Kittilsen, Ingebjørg180
[P]Kittilsen, Karl A (f. 1874).216
[P]Kjeldal, Paul Halvorsen (1841–1867)182
[S]Kjosvikskaret121
[P]Kjølseth, Anton27
[S]Kjønodde under Romnes179
[P]Kjøstolsen, Jørgen (f. 1876)148
[S]Kleiva122
[P]Klem, Johannes13
[S]Klevsgate, Helgja144
[P]Klevsgate, Ole Olsen144
[P]Klevstul, Anders Tovsen (ca. 1887–1918)35
[P]Klevstul, Julette f. Juliussen35
[S]Klokkergården49
[S]Klokkertønna107
[S]Kloppa50, 123
[P]Kloster, Asbjørn59
[S]Klovdal112, 122, 150, 160, 161, 189
[P]Klovdal, Tjøstol (ca. 1722–1807)70
[S]Klovdalen122
[S]Klovdalsbakken122
[P]Klaastad, Bjørn249
[P]Klaastad, Ragnar243
[P]Knudsdatter, Mathilde (f. 1853)215
[P]Knudsen, Gunnar (1848–1928)32
[P]Knudsen, Knud (1832–1915)145, 152
[P]Knutsdatter, Annichen (f. 1773)196
[P]Knutsen, Aslaug (1903–1964)98, 99, 100
[P]Knutsen, Christian149
[P]Knutsen, Erik Cappelen253
[P]Knutsen, Gunnar Asbjørn39, 40, 53, 54, 99
[P]Knutsen, Gunnar d.e.35
[P]Knutsen, Gurine f. Gundersen (ca. 1876–1919)35
[P]Knutsen, Magnus (f. 1920)188, 189, 232
[P]Knutsen, Torbjørn188, 189, 190
[P]Knutzen, Poul (ca. 1789–1863)89, 195, 212
[P]Koht, Anne Christine (d. 1866)138
[S]Kollaplassen257
[S]Kolle111, 150, 199, 247
[P]Kolle, Karen Kristine193
[P]Kolle, Karl174, 175
[P]Kolle, Maren98
[P]Kolle, Thora Larsen209
[S]Kolle-gårdene122
[P]Kolstad, Lars260
[P]Kondrop, Susanne Sina (f. ca. 1794)195
[P]Kong Haakon VII (1872–1957)252, 253
[P]Kong Kristian IV (1577–1648)11
[P]Kong Leopold II (1835–1909)16
[P]Kong Olav den Hellige (ca. 993–1030)112
[S]«Kongshaugen»106
[P]Kornkåsa, Harald237
[P]Kraft, Finn85
[P]Kringlefet, Peder GundersenSe Gundersen, Peder
[S]Kringlefet/Kringleføtt94, 107, 157, 160
[P]Kringleføtt, Hans Gundersen196
[P]Kristensdatter, Anne (d. 1936)181
[P]Kristensdatter, Marie (f. 1872)207
[P]Kristensen, Andreas39
[P]Kristensen, K.79
[P]Kristensen, M. [sjakk-klubb]238
[P]Kristensen, Sofie72
[P]Kristensen, Tjøstol152
[P]Kristiansen, Walter22
[P]Kristoffersen, Hans204
[P]Krogh, Hjalmar185, 186
[P]Krogsrud, Hans Otto (f. 1869)191
[P]Krogstad, Erling (f. 1923)20, 24, 46
[P]Krohn, Daniel Christian Frederich (1760–1834)13, 107
[P]Krohn, Johan35, 191, 235, 255
[S]Kronborg107
[P]Kronborg, Anders Christensen164
[P]Kronprins Olav (1903–1991)252, 253
[P]Kronprinsesse Märtha (1901–1954)252, 253
[S]Kveldro195
[S]Kvennmyra150
[S]Kverndokka150
[S]Kvernhuskåsa under Lunde øvre151
[S]Kvernli150
[S]Kvernodden150
[P]Kvernodden, Toralf172
[S]Kvernvang150
[L]Kvikk237, 238
[L]Kvinneforening0
[L]Kvinneforening – Berget77
[L]Kvinneforening – Eidsbygda75
[L]Kvinneforening – Fen Ældre75
[L]Kvinneforening – Helgen77
[L]Kvinneforening – Mangarano75
[L]Kvinneforening – Odden75
[L]Kvinneforening – Ulefoss Eldre75
[L]Kvinneforening – Ulefoss Yngre75
[L]Kvinneforening – Valebø75
[L]Kvinneforening – Ytre Helgen75
[L]Kvinneforening – Øvre Helgen75
[S]Kålstad65, 103, 122, 152, 247
[P]Kaalstad, Hans Hansen157
[P]Kålstad, Nils Jørgernsen (f. 1806)90
[P]Kålstad, Peder Christensen68
[S]Kålstadeie65
[S]Kåsa21, 107, 132, 168, 176, 177
[S]Kaasa under Eie nedre178
[S]Kåsa under Heisholt Østre179
[S]Kåsa under Kolle150, 190
[P]Kåsa, Anders Pedersen178
[P]Kåsa, Andreas Abrahamsen (f. 1829)206
[P]Kåsa, Arne (f. 1898)230
[P]Kåsa, Augusta52
[P]Kaasa, Hans (f. 1847)190
[P]Kåsa, Hans Kristensen45, 46, 47
[P]Kåsa, Johannes24
[P]Kaasa, Johannes Nilsen156
[P]Kaasa, Karl52
[P]Kåsa, Knut Hansson131
[P]Kåsa, Margit131
[P]Kåsa, Marie Gunhilde (f. 1872)206
[P]Kåsa, Ola19, 235
[P]Kåsa, Paul (Pål)259, 262
[P]Kåsa, Ragnhild248
[P]Kåsa, Tomas52
[S]Kaasen132
[P]Kaasen, Asbjørn243
[P]Kaasen, Niels BentsenSe Bentsen, Niels
[S]Kåsene207, 208
[S]Kåsene under Sannes øvre231
[S]LandaSe Lanna
[L]Landhusholdningsselskapet i Telemark88
[L]Landmandsforbundet173, 174
[P]Landmark, Eivind82
[L]Landsforeningen til Motarbeidelse av OmstreifervesenetSe Den Norske Omstreifermisjon
[S]Landsmarka91, 119, 151, 252, 258
[P]Langang, Anders240
[P]Langballe, Kjell (f. 1939)193
[P]Lange, Anders (1904–1974)38
[P]Langeland, Anders174
[P]Langeland, Aslaug241
[P]Langeland, Halvor260
[P]Langeland, Stian228, 241
[S]Langelandsstranda159
[P]Langjordet, Kari258
[S]Lanna19, 20, 92, 93, 94, 97, 107, 123, 152, 157, 160, 161, 162, 186, 191, 192, 228
[S]Lannavegen176, 177, 180
[P]Lappen, Ole Martin (1867–1943).38
[P]«Lars Svenske»164
[P]Larsdatter, Ingeborg (f. 1836)215
[P]Larsdatter, Maria (ca. 1831–1902)126
[P]Larsen (Larssen), Alise (1889–1972)96
[P]Larsen, John (f. 1860)37
[P]Larsen, Karethe62
[P]Larsen, Karl («Karl Smed»)19, 171
[P]Larsen, Karl Edvin (f. 1866)199
[P]Larsen, Lars153
[P]Larsen, Lovise228
[P]Larsen, Ludvig Aleksius (f. 1878)199
[P]Larsen, Rakel98, 153
[P]Larsen, Severin32
[P]Larsen, Søren217
[P]Larssen, Anne Karoline f. Arvesen (f. 1859)96
[P]Larssen, Olaus Severin (f. 1860)96
[P]Larsson, Reidun258
[S]«Ledvorsrud»Se Lefserud
[S]Lefserud/Levserud108
[P]Leopoldus, Herman (1677–1750)152
[P]Lia, Anne Kari82
[P]Lia, Berit258
[P]Lie, Aslak Aanunsson47
[P]Lien, Aaste Johannesdatter (f. 1768)132
[P]Liestøl, Sverre (1899–1991)10, 15, 40, 47, 65, 68, 70, 72, 88, 90, 91, 94, 95, 97, 100, 109, 116, 125, 127, 131, 133, 138, 142, 151, 158, 162, 172, 175, 181, 183, 190, 195, 199, 212, 218, 231, 247
[P]Lieungh, Boye Winter243
[S]Lille Ulefos101, 108
[S]Lillejordet256
[S]Linbakken113
[P]Lindalen, Anders J. (1886–1921)94
[P]Lindalen, Andreas A.39
[P]Lindalen, Anne94
[P]Lindalen, Arne237
[P]Lindalen, Guro f. Gunnulfsdatter Myhrene (f. 1892)92, 94
[P]Lindalen, Halvor172
[P]Lindalen, Ingeborg94
[P]Lindalen, Johannes237
[P]Lindalen, John J.94
[P]Lindalen, Jonni228
[P]Lindalen, Marie94
[P]Lindalen, Mathilde228
[P]Lindalen, Torbjørn31
[P]Lindeqvist, Johan90
[P]Lindgren, Andreas192
[P]Lindgren, Henriette (f. 1893)219
[P]Lindgren, Ingeborg (f. 1902)219
[P]Lindgren, Johannes d.y. (f. 1904)219, 220
[P]Lindgren, Johannes Olsen (1872–1935)210, 219, 220
[P]Lindgren, John Nilsen (1811–1895)160, 163, 219
[P]Lindgren, Niels Jensen (ca. 1757–1844)219, 245
[P]Lindgren, Niels Johnsen (f. 1834)163
[P]Lindgren, Nils226
[P]Lindgren, Nils JenssenSe Lindgren, Niels Jensen
[P]Lindgren, Ole Johnsen (f. 1837)163, 219
[P]Lindgren, Otto (f. 1896)219, 220
[P]Lindgren, Otto J. (f. 1890)166
[S]Lindgrenhaugen163
[P]Lindholm, Olga240
[P]Lindhov, Per Halvorsen143
[S]Linekra113
[L]Lions Club Brevik242
[L]Lions International242
[P]Livland, Haakon91
[L]LO42
[L]Loge Kong Sverre61
[S]Lommerud65
[P]Lommerud, Johannes228
[P]Lommerud, Peder228
[P]Lorentsen, Lars137
[L]Losje Vrangfoss61
[S]Lund ved Moi261
[P]Lund, Hagbart S. (f. 1865)160, 235
[P]Lund, Kristiane239
[P]Lund, Olaf75, 81
[S]Lunde øvre37, 151
[P]Lunde, Anders260
[P]Lunde, Hallvard151, 258
[P]Lunde, Kristian Andersen149
[S]Lunden20
[P]Lundin, Godfred21
[P]Lund-Isaksen, Petter243
[S]Lykken/Lyken/LychenSe Løkken
[S]Løkka/Løken/LøchenSe Løkken
[S]Løkken108
[S]Løkken under Klovdal189
[P]Løtuft, Olai99
[S]Løveid-kanalen219
[P]Løvenskiold, Bartholomæus (1729–1788)152
[P]Løvenskiold, Carl Otto (1898–1969)253
[P]Løvenskiold, Carl Severin Chr.Herman (1783–1831)13, 197
[P]Løvenskiold, Eggert «Agga» (1788-1861)31, 49, 87, 137, 197
[P]Løvenskiold, Herman Leopold (1859–1922)181, 252
[P]Løvenskiold, Herman Leopoldus (1890–1971)253
[P]Løvenskiold, Michael Herman (1751–1807)138
[P]Løvenskiold, Severin Leopoldus (1719–1776)12, 170
[S]Løvenskiold-skogene181
[P]Løyte, Ole G.39
[P]Løyte, Rolf (1911–1963)14
[P]Madsen, Anne Marie f. Larsen153
[P]Malmstrøm, Anne Marie98
[P]Malmstrøm, Jonas185, 186
[P]Malmstrøm, Rudolf39, 40
[S]Malmstrøms gård ved Lanna185
[L]Mangarano Kvinneforening75
[P]Marum, Kai62
[P]Marum, Ole Pedersen (1831–1888)156, 157, 160, 163
[P]Mastebakke, Nils Mikkelsen (f. 1805)90
[P]Matheson, Johan Andreas50, 250
[P]Matheson, LajlaSe Stenstadvold, Lajla
[P]Mathiasdatter, Martine Tomine231
[P]Mathiesen, Jørgen253
[P]Meidell, Gert70
[P]Melhus, Jacob77
[P]Melteig, Kjersti Olsdatter183
[P]Melteig, Ole Andersen (1856–1920)45, 47
[S]Middagshaven108
[L]Midt-Telemark Kraftlag141
[P]Mikkelsen, Kristian23
[L]Misjonssambandet77
[P]Misund, Per H.52
[P]Mjelde, D. [diakon]77
[S]«Moane»Se Moene
[L]Moderate Venstre36, 44
[P]Moe, Helga17
[S]Moen store113
[P]Moen, Ole81
[P]Moen, Ragna228
[P]Moen, Ragnar15
[P]Moen, Rasmus235
[S]Moene181
[P]Moene, Ole SivertenSe Sivertsen, Ole
[P]Monrad, Peder70
[P]Mork, Nina82
[P]Morthoff, Jørgen Barthold215
[P]Moseid, Olav260
[L]Motettkor230
[P]Mowinckel, Ludwig (1870–1943)38
[P]Moxness, Ragnhild (1899–1989)60, 229
[S]Munken154
[P]Munken, Jan154
[P]Myhre, Hanna Dorothea f. Sondresen (f. 1887)193
[P]Myhre, Harald193
[P]Myhre, Henning192
[P]Myhre, Peder Halvorsen (f. 1880)179
[P]Myhrene, Guro GunnulfsdatterSe Lindalen, Guro
[P]Münster, Julia Andrea191
[P]Münster, Thomas G.37
[P]Myra, GunnarSe Myren, Gunnar
[P]Myra, Karl62
[P]Myren, Gunnar39, 40
[P]Mæland, Johanna113
[P]Mæland, Olav45, 46, 113, 114, 173, 175, 241
[P]Møller, Nicolai Benjamin87, 89
[S]Møllerløkken141
[P]Møllerløkken, Andreas142
[P]Møllerløkken, Halvor Kristoffer (d. 1956)76, 141, 142
[P]Møllerløkken, Nina Alvilde Louise f. Hauge (f. 1911)141, 142
[P]Mørk, Hilda97
[S]Namlaus/Namløs104, 105, 115, 122, 155, 157, 161, 189, 256
[S]Namløs midtre68
[P]Namløs, Aslaug (f. 1916)222
[P]Namløs, Christen Arvesen (f. 1808)90
[P]Namløs, John Olsen (f. ca. 1834)161
[P]Namløs, Jørgen221, 222
[P]Namløs, Magnhild (f. 1912)222
[P]Namløs, Martha Anette KarlsdatterSe Tufte, Martha Anette Karlsdatter
[P]Namløs, Nils Jørgensen (f. 1886)25
[P]Namløs, Ole Nilsen (1834–1920)43, 44, 46
[P]Namløs, Ole Tronsen (1898–1979)116, 261
[P]Namløs, Peder Jørgensen (1852–1915)221
[P]Namløs, Peder Kåre (Per) (f. 1914)222
[P]Namløs, Peder Pedersen d.e.182
[P]Namløs, Peder Pedersen d.y. (1830–1862)182
[P]Namløs, Sigurd (1921–1993)221, 222
[P]Nannstad, Gidsken195
[P]Naper, Johan (Jon) Gjermundsen82
[P]Negård, Anna98
[P]Neperud, Henriks Andersen196
[S]Neset126, 127
[P]Neset, Anette Marie (f. 1858)126
[P]Neset, Hans Olsen (f. 1865)126, 127
[P]Neset, Jørgen Olsen (f. 1859)126, 127
[P]Nesland, Hans OlsenSe Kaasa, Hans
[P]Nielsdatter, Ambor Maria (f. 1831)133
[P]Nielsdatter, Andrea (1833–1883)133
[P]Nielsdatter, Aslaug133
[P]Nielsdatter, Hanna133
[P]Nielsdatter, KarenSe Tufte, Karen f. Nilsen Kastet
[P]Nielsdatter, Aaste Karine (1822–1910)133
[P]Nielsen, Anders (1828–1903)133
[P]Nielsen, Bent (1820–1875)133
[P]Nielsen, Clemet188
[P]Nielsen, Elise (f. 1877)215, 218
[P]Nielsen, Hans Paus (f. 1845)214, 215
[P]Nielsen, Ingebret (d. 1892)129, 214, 215, 218
[P]Nielsen, Inger Bertine214
[P]Nielsen, Jens66
[P]Nielsen, Jens Peder (1813–1875)245
[P]Nielsen, Johannes (1839–1923)133, 158
[P]Nielsen, Ledvor137
[P]Nielsen, NielsSe Kastet, Nils Nilsen
[P]Nielsen, PederSe Hammerstad, Peder Nielsen
[P]Nielsen, Sverre215
[P]Nielsen, Thomas215
[P]Nielssønn, Christen65
[S]Nigardsbekken150
[P]Nikolaisdatter, Dorthea (f. 1860)97
[P]«Nils Sælle»Se Sælid, Nils
[P]Nilsdatter, Karen (1684–før 1735)178
[P]Nilsdatter, Karen [g.m. John Jensen Haven]212
[P]Nilsdatter, Sigrid (f. 1829)141
[P]Nilsdatter, Aaste Karine (f. 1822)222
[P]Nilsen [fru]32
[P]Nilsen, Aksel152
[P]Nilsen, Andreas229, 230
[P]Nilsen, Anna75
[P]Nilsen, Aslak221
[P]Nilsen, Bertha20
[P]Nilsen, Even32
[P]Nilsen, Halvor (f. 1887)187
[P]Nilsen, Hans (f. 1899)166
[P]Nilsen, Inger75
[P]Nilsen, Jacob162
[P]Nilsen, Jens212
[P]Nilsen, Jens PederSe Nielsen, Jens Petter
[P]Nilsen, Johan229
[P]Nilsen, Jørgen182
[P]Nilsen, Nils Joh. (1866–1927)133, 158
[P]Nilsen, Nils MichaelSe Mastebakke, Nils Mikkelsen
[P]Nilsen, Theodor20
[P]Nilssen, Sofus166
[S]Nome14, 91, 99, 101, 102, 177, 193, 238
[L]Nome Lions Club242
[L]Nome Sanglag230
[S]Nomestranna21, 22
[S]Nomevann21
[P]Nordby, Ingerlill Mary (1931–2014)180
[P]Nordbø, Olav105
[P]Nordh, Carl Sixten Gøte (f. 1908)27
[P]Nordh, Helge Clas Viktor (f. 1905)27
[P]Nordjordet, Gunhild Rollefsdatter (f. 1851)190
[L]Nordlys Helgen78
[P]Nordstoga, Torvald61
[L]Norge Ski ClubSe Norway Ski Club
[L]Norges Bondelag173, 174
[L]Norges Borgerlige Arbeiderorganisasjon42
[S]Norsjø29, 91, 117, 121, 122, 154, 157, 159, 188, 257, 262, 263
[S]Norsjøstranden118
[L]Norsk Finnemisjon78
[L]Norsk Finnemisjonsselskap78
[L]Norsk Folkehjelp i Holla63
[L]Norsk Forening mod Brændevinsdrikk59
[L]Norsk Luthersk Misjonssamband77
[L]Norway Ski Club207, 209
[P]Nowak, Waldemar82
[S]Nuke240
[S]Nuketoppen121
[S]Nunsås108, 171
[L]«Nye» Venstre45
[P]Nygård, Harald94
[S]Nyhus, Dagsrud123
[P]Nyhus, John IngulfsenSe Ingulfsen, John (Jon)
[S]Nyhus, Romnes231
[P]Næs, Karl228
[P]Næset, Karl260
[P]Næss, Rickard193
[P]Nøkleby, Johan Antonsen215
[P]Nøra, Olav37
[P]Naadland, Jacob37
[S]Odden19, 57, 93, 108, 109, 216
[L]Odden Bøsselag77
[L]Odden Indremisjon78
[L]Odden Kvinneforening75
[L]Odden Mannsforening for Sjømannsmisjonen76
[L]Odden Yngresforening76
[P]Odden, Agnes (f. 1905)93
[P]Odden, Andreas (f. 1899)93
[P]Odden, Anna f. Bolstad (f. 1903)93, 198
[P]Odden, Anna Marie (f. 1893)93
[P]Odden, AnneSe Haugen, Anne Elise Johannesen
[P]Odden, Edna (f. 1907)93
[P]Odden, Einar (f. 1902)93
[P]Odden, Esther (f. 1914)93, 198
[P]Odden, Halvor Johnsen (ca. 1881–1919)35
[P]Odden, Hanna228
[P]Odden, Hans228
[P]Odden, Herman (f. 1888)93
[P]Odden, Johannes (f. 1896)93
[P]Odden, Karen (f. 1891)93
[P]Odden, Olav Olsen (f. 1910)93, 198
[P]Odden, Ole Halvorsen179
[P]Odden, Ragnar198
[P]Odinsen, Andreas Hansen (f. 1881)73, 229
[P]Odinsen, Hans230
[P]Odinsen, Julie Therese (1908–2009)62, 73, 74
[P]Offenberg, Thorvald Thalion (f. 1845)191
[P]Oftedal, Lars (1838–1900)36
[L]«Oftedølene»36, 44
[P]Olavsen, Olav d.y. (f. 1882)199
[P]«Ole Smelter»Se Hansen, Ole
[S]Olsbrygge154
[P]Olsbrygge, Gunder Kjøstolsen154
[P]Olsdatter, Andrea223
[P]Olsdatter, Anne (f. 1832)71
[P]Olsdatter, Anne (f. 1839)206
[P]Olsdatter, Anne (f. 1860)216
[P]Olsdatter, Anne Kristine (f. 1890)198
[P]Olsdatter, Inger211
[P]Olsdatter, Kari69
[P]Olsdatter, Kirsten (1852–1927)221
[P]Olsdatter, Kirsti197
[P]Olsdatter, Margith199
[P]Olsdatter, Maria211
[P]Olsdatter, Marie (f. 1846)215
[P]Olsdatter, Signe239
[P]Olsen, Berit (f. 1872)179
[P]Olsen, Bjørn263
[P]Olsen, Doris (f. 1905)192
[P]Olsen, Gjermund (f. 1864)192
[P]Olsen, Gunder214
[P]Olsen, Halvor (1833–1898)128, 140
[P]Olsen, Hans229
[P]Olsen, Hermand Andreas144
[P]Olsen, Inger (1784–1867)49
[P]Olsen, John PetterSe Olsen, Petter (1844–1926)
[P]Olsen, Karen Kristine (f. 1856)126, 221
[P]Olsen, Kåre226
[P]Olsen, Lars (f. ca. 1810)189
[P]Olsen, Marie75
[P]Olsen, Morten226
[P]Olsen, Ole (1833–1921)Se Røsland, Ole Olsen
[P]Olsen, Peder198
[P]Olsen, Petter (1844–1926)128, 143, 144, 145
[P]Olsen, Sivert (1816–1879)181
[P]Olsen, Svend65, 83, 170
[P]Olsen, Tora (f. 1879)192
[P]Omdal, Maren Severine Halvorsdatter (f. 1836)133
[L]Omstreifermisjonen77
[P]Omtvedt, Jens Pedersen (f. 1841)46, 127
[P]Omtvedt, Karl Jensen (f. 1886)127
[P]Omtvedt, Kirsti Pedersdatter (f. 1874)103
[P]Omtvedt, Peder Simonsen103
[S]Oppdal96, 130
[P]Oppedal, IngeborgSe Halvorsen, Ingeborg (f. 1911)
[P]Oppedal, Magne141
[S]Opsal-gårdene151
[P]Otterkjær, Gudrun Marie78
[P]Paus, Peder (f. 1892)26
[P]Pavl’s Datter, Margreta9
[P]Pedersdatter, Anna133
[P]Pedersdatter, Guri157
[P]Pedersdatter, Ingeborg227
[P]Pedersdatter, Kari (ca. 1722–1810)12
[P]Pedersdatter, Kirsten144
[P]Pedersdatter, Marte Karine127
[P]Pedersdatter, Nella133
[P]Pedersdatter, Pernille138
[P]Pedersdatter, Aase225
[P]Pedersen [fotograf]185
[P]Pedersen, Aksel Paust (f. 1898)206
[P]Pedersen, Anders212
[P]Pedersen, Bent133
[P]Pedersen, Christen133
[P]Pedersen, Fridtjof39
[P]Pedersen, Hanna Petronelle49
[P]Pedersen, Hans (ca. 1768–1870)247
[P]Pedersen, Ingeborg Anette (f. 1896)206
[P]Pedersen, Isak (1831–1909)212
[P]Pedersen, John (1817–1892)189
[P]Pedersen, Jørgen154
[P]Pedersen, Karl (f. 1869)200, 206
[P]Pedersen, Niels133
[P]Pedersen, Peder66
[P]Pedersen, Sigrid68
[P]Pedersen, Thomas215
[P]Pedersen, Thron [snekker]179
[P]Pedersen, Tron [tømmermåler]133
[P]Pedersen, Trond (1851–1917)225
[P]Pedersen, Trond [gjestgiver]157
[P]Peersen, Rudolf37
[P]Petersen, Gunnar Chr.50
[P]Petersen, Ruth50
[P]«Petter i Svingen»Se Olsen, Petter (1844–1926)
[P]«Petter Kleivsgutt»Se Olsen, Petter (1844–1926)
[S]«Petters dal»145
[S]«Petters lae»145
[P]Pettersdatter, Kristine145
[P]Pettersdatter, Sofie145
[P]Pettersen, Emma144
[P]Pettersen, Gunnar228
[P]Pettersen, Peder (f. 1881)124, 145
[P]Pettersen, Sverre23
[P]«Pettersjentene»Se Pettersdatter, Kristine og Sofie
[S]Pindus108, 130, 227
[S]Pindus-stigen108
[P]Pladsen, Ingeborg Thorsdatter (f. 1829)197
[S]Plassen under Tveit196
[P]Plassen, Halvor SørensenSe Sørensen, Halvor
[P]Plassen, Maria Larsdatter126, 221
[P]Plesner, Bendix13
[P]Pollen, Oddgeir Neri193
[P]Poppe, Christopher Ludvig13, 31
[P]Poppe, Ulrich (Ulrik) Christinus (1804–1852)13, 118, 148 211
[P]Poulsen, Elisabeth (ca. 1744–1826)138
[P]Poulsen, Jon (ca. 1736–1798)137, 138
[P]Poulsen, Poul Peter (1768–1828)138
[P]Poulsen, Svend138
[S]Prestesaga170
[P]«Prinsen»105
[P]Prinsesse Astrid (f. 1932)253
[P]Prinsesse Ragnhild (1930–2012)253
[P]Rasmussen, Emanuel223
[P]Rasmussen, Johannes137
[P]Rasmussen, Karl77
[P]Rasmussen, Thor (ca. 1685–1735)177, 178
[P]Reiersdatter, Anne Maria (f. 1823)197
[P]Reiersdatter, Maren Gurine (f. 1817)197
[P]Reiersdatter, Mari (Marie) (f. 1855)197
[P]Reiersen Reinhard Teodor (f. 1863)197
[P]Reiersen, Tallak (f. 1807)196
[S]«Reiersplass»Se Plassen under Tveit
[P]Reinhartsen, Bjarne (f. 1913)166
[P]Rian, Øystein172
[P]Riegels, Balthazar137
[P]Rinde, Peder (1844–1937)36, 37
[P]Ringsem, Inger Marie196
[P]Ringsem, Nils Andreas196
[S]Ringsevja65, 107, 192
[P]Ringsevje, Christian157
[P]Ringsevjen, Andreas Rasmussen140
[P]Ringsevjen, Birthe (Berthe) Maria Evensdatter (f. 1767)139
[P]Ringsevjen, Ener Nielsen (f. ca. 1665–1721)139
[P]Ringsevjen, Even Larsen (f. ca. 1792)139
[P]Ringsevjen, Inger Larsdatter (f. 1862)196
[P]Ringsevjen, Lars Nielsen (f. ca., 1758)139
[P]Ringsevjen, Niels Olsen (f. ca. 1728)139
[P]Ringsevjen, Ole Ener (f. ca. 1704–1770)139
[P]Rinker, Margit OctaviaSe Heisholdt, Margit Octavia
[S]Roa103, 122
[P]Roe, Neri240
[P]Roheim, Astrid98
[P]Roksund, Leif K.222
[P]Roland, Fritz (f. 1925)216
[P]Roland, Henry (f. 1917)216
[P]Roland, Ole Kåre7, 203, 216
[S]Roligheten161, 187
[P]Roligheten, Hans Olsen152
[P]Rolsted, Carl Fredrich Herman (1791–1874)13, 51, 87, 89
[P]Rolsted, FrederikSe Rolsted, Carl Fredrich Herman
[S]Romnes9, 10, 12, 70, 75, 82, 88, 98, 108, 110, 130, 143, 172, 179, 195, 221, 230, 231, 236, 239, 258, 259, 263
[P]Romnes (Naas), Gunder Pedersen (1723–1765)12
[S]Romnes gård231
[L]Romnes og Sannes Sjømannsmisjon,76
[L]Romnes Skogeierforening175
[S]Romnes vestre12
[S]Romnes østre182
[S]Romnes øvre123
[P]Romnes, Aimee Crombie f. Champion (1909–2005)203
[P]Romnes, Anne Isaksdatter211
[P]Romnes, Gunder (Gunnar) Tolfsen (f. ca. 1658)12
[P]Romnes, Gunder Pedersen (Naas) (1723–1765)12
[P]Romnes, Halvor Andreas Nilsen (1869–1898)96
[P]Romnes, Harriet203
[P]Romnes, Haakon Ingolf (1907–1973)7, 200, 201, 202, 203, 204
[P]Romnes, Jakob Gundersen (f. ca. 1690)12
[P]Romnes, JohnSe Ingulfsen, John (Jon)
[P]Romnes, Karen Mali (1938–1985)203, 204
[P]Romnes, Nicoline (1891–1982)96, 98
[P]Romnes, Nils Johansen259
[P]Romnes, Ole K.172
[P]Romnes, Peder d.e.12
[P]Romnes, Peder d.y.12
[P]Romnes, Peder Gulliksen144
[S]Romnesdalen123, 150
[P]Romnæs, Nils (1902–1943)265
[P]Roosen, Johannes C. (1788–1852)87, 88, 89
[P]Rougtved, Andreas (1732–1814)10, 31, 88
[S]Rugskottet239
[P]Rui, Bjarne76
[P]Ruud, Birger (1911–1998)24
[P]Røimål, Halvor82
[P]Røkstuen, Marthine Pedersdatter (f. 1862)221
[S]Rønningen122, 150, 171
[P]Rønningen, Anna (f. 1879)199
[P]Rønningen, Georg Olsen (f. 1896)199
[P]Rønningen, Gjermund Stenersen46, 199
[P]Rønningen, Hjalmar Olsen (f. 1898)199
[P]Rønningen, Karen Olsdatter (f. 1874)199
[P]Rønningen, Karoline (f. 1882)199
[P]Rønningen, Magnhild Olsdatter (f. 1899)199
[P]Rønningen, Ole Gjermundsen (f. 1875)199
[P]Røsland, Ole Olsen212
[P]Røysland, Halvor22
[L]Sagbrukets Barnesangforening229
[L]Sagbrukets Sjømannsmisjon76
[P]Sagen, Marie131
[S]Sagene14, 30, 69, 71, 95, 103, 123, 128, 129, 130, 133, 134, 141, 152, 156, 160, 162, 166, 170, 179, 222, 225, 226, 227, 255
[L]Sagene HornmusikkSe Aall Ulefos Brugs Musikkorps
[L]«Sagmusikken»Se Aall Ulefos Brugs Musikkorps
[S]Sagsida148, 250
[P]Sahl, Henrik Garboe (1729–1800)70
[P]Salomonsen, Kolbjørn192
[P]Salomonsen, Nina192
[P]Sand, Helle Marie Paulsdatter (f. 1846)127
[S]Sandbakken144, 164
[P]Sandbakken, Andreas Hansen (f. 1855)165
[P]Sandbakken, Arne (1920–2007)139, 180
[P]Sandbakken, Even82
[P]Sandbakken, Gunnar A.229
[P]Sandbakken, Hans (f. 1916)79, 125, 139
[P]Sandbakken, Harald Andreassen (1894–1919)165
[P]Sandbakken, Johannes Andersen (f. 1823)139
[P]Sandbakken, Johannes J. (f. 1854)139
[P]Sandbakken, Kirsten Hansen145
[P]Sandbakken, Magnus (f. 1887)139
[P]Sandbakken, Marianne f. Hansdatter165
[P]Sandbakken, Marie «Mossa» (f. 1920)79, 139
[P]Sandbakken, Reidar (f. 1942)7, 79, 139, 288
[P]Sandbakken, Susanne76
[P]Sandbakken, Tor Magne (f. 1948)139
[P]Sandvik, Eilef192
[P]Sandvik, Gunleik (f. 1806)192
[L]«Sangerbrødrene»228
[L]Sangkor228
[L]Sangkor – «Hunmos kor»230
[L]Sangkor – «Jernværkets Mannskor»......Se Ulefoss Mannsangforening
[L]Sangkor – «Sangerbrødrene»228
[L]Sangkor – Helgen Mållags sangkor230
[L]Sangkor – Helgvin Songlag228
[L]Sangkor – Holla Barnekor230
[L]Sangkor – Holla lærerlags sangkor229
[L]Sangkor – Holla Ungdomskor228
[L]Sangkor – Kirkekor230
[L]Sangkor – Motettkor230
[L]Sangkor – Nome Sanglag230
[L]Sangkor – Sagbrukets Barnesangforening229
[L]Sangkor – Sangkoret Skala230
[L]Sangkor – Sannes Mannskor230
[L]Sangkor – Sosialistisk kor230
[L]Sangkor – Ulefos Sangforening229
[L]Sangkor – Ulefos Sangkvartett229
[L]Sangkor – Ulefoss Indremisjons Mannskor228
[L]Sangkor – Ulefoss Mannsangforening229
[L]Sangkor – Ulefoss Mannskor38, 81, 228, 230, 253, 264
[L]Sangkor – Unge Røster230
[L]Sangkoret Skala230
[S]Sanna103
[S]Sanna gård151
[P]Sanna, Hanna (f. 1884)103
[P]Sanna, John103
[P]Sanna, Petra (f. 1886)103
[S]Sannerholt nedre30, 123
[S]Sannerholt øvre239
[P]Sannerholt, Andreas32
[P]Sannerholt, Lars A.30
[P]Sannerholt, Olav Thorsen230
[P]Sannerholt, Torleiv230
[S]Sannes11, 75, 103, 115, 123, 172, 230, 236, 239, 258
[L]Sannes Mannskor230
[L]Sannes og Romnes Misjonsforening75
[S]Sannes øvre16, 231
[P]Sannes øvre, Olluf11
[P]Sannes, Birger (f. 1919)27
[P]Sannes, Gunhild Halvorsdatter (1832–1911)212
[P]Sannes, Halvor260
[P]Sannes, Ingeborg70
[P]Sannes, Johannes260
[P]Sannes, Jørgen Halvorsen16
[P]Sannes, Karen Gulliksdatter (ca. 1664–1725)65
[P]Sannes, Kittil Kåre (f. 1920)27
[P]Sannes, Margrethe Nilsdatter69
[P]Sannes, Ole Henrik174
[P]Sannes, Terje16
[P]Sannes, Aaste Olsdatter179
[S]Sannesbekken150
[S]Sanneskåsene øvre231
[S]Sannesmoen155, 157
[P]Sannesmoen, Johannes172
[P]Sannesmoen, Sveinung172
[P]Sannæs, Thomas Halvordus (1867–1928)16, 17
[P]Sannæss, Halvor Jørgensen16
[L]SantalmisjonenSe Den Norske Santalmisjon
[P]Sauar, Liv76
[P]Scavenius, Peter10
[P]Scheen, Carsten76
[P]Schilbred, C.S.195, 212
[S]Schiørholtstranden108
[P]Schiøtt, Diderik253
[P]Schjelderup, Kristian (1894–1980)24
[P]Schoustad-Nielsen [frøken]253
[P]Schubart, Wilhelmine212
[P]Schweder, Joachim (d. 1745)10
[P]Schweder, Kristine10
[P]Scott, Gabriel (1874–1958)26
[P]Sebastiani, Pius M. (f. 1948)243
[P]Seeberg, Finn (1899–1918)35
[P]Seeberg, Frantz23
[P]Seeberg, Tom (f. 1894)26, 96, 250
[L]Selskabet for Holden Sogns oeconomiske Vel89, 90, 173
[P]Serigstad, Halvor23
[S]Seterkåsene140
[P]Severinsdatter, AliseSe Larsen (Larssen), Alise
[P]Shipness, Ole C.Se Johnson, Ole C.
[P]Sibylla [spåkvinne]106
[P]Sidney, Herbert252
[P]Sigurdsen, Annie Kristine (f. 1896)71, 72
[P]Sigurdsen, Edle Marie (f. 1904)7, 71, 73, 74, 78
[P]Sigurdsen, Erik (1865–1942)53, 54, 71
[P]Sigurdsen, Halvor Bernhard (f. 1901)71
[P]Sigurdsen, Halvor d.y.71
[P]Sigurdsen, Sigfred Andreas (f. 1894)71
[P]Sigurdsen, Signe Therese (f. 1906)71, 73, 74, 78
[P]Siljan, Hans Carlsen (1823–1910)44, 47, 146, 159
[P]Simonsdatter, Elise (1869–1890)141
[P]Simonsdatter, Inger Maria226
[P]Simonsen, Jørgen Andreas (f. 1851)161
[P]Simonsen, Oluf52
[P]Singdahlsen, Johanne Marthine (1812–ca. 1888)67
[S]Siofarholte108
[P]Sira Henrik66
[P]Sira Olav66
[P]Sira Torstein66
[P]Sivertsen, Kristen181
[P]Sivertsen, Ole (1854–1922)168, 181
[S]SjessmoenSe Skjessmoen
[P]Sjo, Torstein228
[L]Sjømannsmisjonen76
[S]Sjørholt108, 122, 150
[S]Sjørholtelva171
[P]Skansen, Johs. P.151
[P]Skard, Torfinn183
[P]Skarstein, Børre174
[P]Skarstein, Peder260
[S]Skedsmo/SkeidsmoenSe Skjessmoen
[P]Skibsnæs, Anders Jensen117
[P]Skibsnæs, JensSe Johnson, Jens A.
[P]Skibsnæs, OleSe Johnson, Ole C.
[P]Skibsnæs, Aaste117
[S]Skiftenes117, 118, 119, 154, 188
[S]Skiftenesodden117
[S]Skiftesnes/Skiftnes/SkiftsnesSe Skiftenes
[P]Skilbred, Nils G. (1860–1943)37
[S]SkiparvellirSe Skippervoll
[P]Skippervold, Anders 62
[P]Skippervold, Anne Marie (1881–1972)58, 62, 63
[P]Skippervold, Bertha62
[P]Skippervold, Hans62
[P]Skippervold, Ivar62, 63
[P]Skippervold, Karen62
[S]Skippervoll109
[S]SkipsnesSe Skiftenes
[P]Skjeldal, Erling (1917–2004)45, 259
[S]Skjessmoen123, 176, 238
[S]Skogen123, 129, 211
[P]Skogen, Anne Halvorsdatter131
[P]Skogen, Erik Halvorsen (f. 1893)26, 131
[P]Skogen, Halvor Halvorsen129
[P]Skogen, Kittil Halvorsen (1849–1911)96, 103, 128, 129, 130, 131, 229
[P]Skogen, Peder IsaksenSe Øygarden, Peder Isaksen
[P]Skogen, Sveinung172
[S]Skottet22, 237
[P]Skrefsrud, Lars O. (1840–1910)73
[P]Skårdal, Hans80
[P]Skaardal, Inger SofieSe Bærland, Inger Sofie
[P]Skaardal, Jonni (f. 1900)39, 98, 99
[P]Skårdal, Ole Olsen (f. 1848)199
[P]Skaardal, Oskar39
[P]Skaardal, Saamund Aslaksen180
[P]Skåum, Alf102
[S]Slettekås107, 123, 133
[P]Smeby, Anne78
[P]Smeby, Ivar75, 79, 81, 83
[P]Smedsrud, Gustav185
[P]Smeland, Halvor Thorsen (f. 1827)196, 227
[P]Smeland, Hans Halvorsen (f. 1872)227
[P]Smith, Ditlef261
[P]Smith, Hans Wilhelm Dop67
[P]Smith, Hilleborg67
[P]Smith, Methe f. Rostrup67
[P]Smukkestad, Halvor237
[P]Soelvold, Peder Pedersen (1799–1847)23, 43, 69
[P]Sogn, Arne228
[S]Solberg151
[P]Solberg, Fredrik259
[S]Solhaug168, 176, 177, 180
[P]Solid, Hilleborg240
[P]Solli, Anette192
[P]Solli, Peder Pedersen (f. 1902)26, 192
[P]Sollid, Ambros (1880–1973)51, 88, 90, 222
[P]Sollid, Ambros Torgrimsen (f. 1854)222
[P]Solstad, Einar21
[L]Solstrålen78
[P]Solvang, Andreas229
[P]Solvang, Bjarne ReinhartsenSe Reinhartsen, Bjarne
[P]Solvang, Viggo7, 48, 55
[P]Solvold, H. [provianteringsråd]32
[P]Solvold, Hans [lensmannsbetjent]15
[P]Solvoll, Georg19, 171
[P]Solvoll, Ingolf39
[P]Solvoll, Ole39
[L]Sona78
[P]Sondresdatter, Birte143
[P]Sondresen, Hanna DorotheaSe Myhre, Hanna Dorothea
[P]Sondresen, Kristian193
[P]Sondresen, Ole Petter (1843–1915)144, 156, 158, 193
[P]Sondresen, Rolf Kristian (f. 1905)193
[L]«Sosialistene»Se Hollen Arbeiderforening
[L]Sosialistisk kor230
[L]Sparebanklaget141
[P]Spilling, Annette Tronsen72
[P]Stabel, Niels Bastiansen69, 70, 150
[S]Stampekåsa151
[S]Stamperhølen171
[S]Stampetomta171
[P]Staveland, Julie ThereseSe Odinsen, Julie Therese
[P]Staveland, Peter (1909–1990)73, 74
[P]Stavnem, Augusta (f. 1850)103
[P]Stavnem, Jonas Tønnesen82, 103
[P]Stavnem, MariaSe Holte, Maria
[P]Stavåsen, Åse Gunn191
[P]Steene, Jon24
[P]Steensdatter, Signe145
[P]Steensen, Abraham60
[P]Steensen, Jahn137
[P]Steensen, Steen (f. 1848)160, 235
[S]Steinsholt110
[S]Steinsrud150, 179
[P]Steinvik [fru]24
[P]Stenersen, Halvor (1783–1852)91
[P]Stenningen, Halvor Olsen (f. 1840)182
[P]Stensen, Karette228
[P]Stensen, Sten (Stein)Se Steensen, Steen
[S]Stenstad110, 133
[P]Stenstad, Arne145
[P]Stenstad, Karl174
[P]Stenstad, Kristen Christensen82
[P]Stenstadstranden, Ole Jørgen126, 221
[P]Stenstadvold, Halvor Johan «Bias»265
[P]Stenstadvold, Jens110
[P]Stenstadvold, Jens Jacob «Buss»265
[P]Stenstadvold, Lajla f. Matheson (1901–1991)50, 98, 99
[P]Stiansdatter, MariaSe Holtan, Maria Stiansdatter
[S]Stikåsene19
[P]Stoa, Edvind93, 198
[P]Stoa, Erik198
[P]Stoa, Nils Johan7
[P]Stoa, Tor Olav.198
[S]Stoadalen19, 123, 177, 179, 216
[P]Stoesen, Atlanta (1877–1931)130
[S]Store Bø14, 25, 118
[P]Storhaug, Halvor Sørensen178
[P]Storlid, Aasmund14
[S]Storøya164
[S]Strandjordet122
[S]Strandkåsa133, 157
[P]Strandsplass, Andreas80, 226
[P]Stranger, Rolf (1891–1990)133, 222
[P]Straume, Einar260
[P]Straume, Eivind (1881–1961)45, 241
[P]Straume, Sigmund22, 23, 101
[S]Strengen91, 123
[P]Stribolt, GerdSe Halvorsen, Gerd
[P]Strigen, Andreas Thorsen (f 1848)52, 227
[P]Strigen, Halvor Thorsen (f. 1827)Se Smeland, Halvor Thorsen
[P]Strigen, Ole Thorsen (f. 1859)227
[P]Strigen, Reier Thorsen197
[P]Strigen, Thor Olsen (f. 1889)227
[S]Strigen/Striken108, 179, 227
[S]Striken under Eie øvre178
[P]Striken, Ingeborg227
[P]Striken, Maren TorineSe Striken, Marie
[P]Striken, Marie75
[P]«Strykedamene»Se Pettersdatter, Kristine og Sofie
[L]«Strykemusikken»226
[P]Strøm, Gard (f. 1950)7, 176, 181, 190, 197, 222, 288
[P]Strøm, Samuel67
[P]Strøm, Ulrich Bugge Bøcher (1810–1877)67
[S]Strømodden125, 132
[P]Strømodden, Anne Johannesdatter140
[P]Strømodden, Ingeborg Christensdatter (1856–ca. 1920)225
[P]Strømodden, Ingeborg Johannesdatter (f. 1823)133
[S]Stårrvegen109
[P]Suckow, Ludwig (ca. 1714–ca. 1756)29
[P]Sundt, Amund127
[P]Sundt, Eilert (1817–1875)59
[P]Sundt, Nils229
[P]Sundt, Petter (1844–1907)127, 211
[S]Susås97, 150, 165, 171, 178
[P]Susaas, Adolf172
[P]Susaas, Halvor Olsen (1855–1922)96, 97
[P]Susaas, Aasta (1887–1978)97
[P]Svalastog [Evju Høgskolelag]22
[P]Svalebjørg, John Thorsen239
[P]Svalebjørg, Olav239
[P]Svalebjørg, Signe (f. 1892)239
[P]Svalebjørg, Thor239
[P]Sveinsdatter, Margit (f. 1877)165
[P]Svend [skysskaffer]155
[P]Svendsen, Hanna MarieSe Tufte, Hanna Marie
[P]Svendsen, Poul Peter (1768–1828)138
[P]Svendsen, Svend Nicolai Peter (1814–1881)138
[P]Svennungsdatter, Gunnhild (f. 1854)222
[S]Svenseid170
[P]Svenseid, Gunnar259
[S]«Svingen»145
[S]Sværstein122
[P]Synnef/Sunniva [prestefrue]83
[P]Syrtveit, Agnar260
[P]Sæland, Anne193
[P]Sælid, Nils232
[P]Sætherskar, Johs.217
[P]Sætre, Halvor77
[P]Sætre, Marie228
[S]Søgård151
[P]Sørensen, Anders70
[P]Sørensen, Halvor (1814–1895)217
[S]Søve9, 10, 24, 30, 31, 45, 88, 106, 109, 113, 140, 150, 153, 12, 182, 183, 193, 199, 222, 229, 240, 256, 259
[L]Søve Agronomlag114
[P]Søve, KittilSe Hjøntvedt, Kittil
[S]Søvebekken150
[S]Søvedalen50, 123, 262
[S]Søvestrand179
[S]Søvesvingen97
[P]Saamundsdatter, Anne213
[P]Saamundsdatter, Gro (1663–1735)177, 178
[P]Saamundsen, Gunder (Gunnar) (f. 1837)143, 144
[S]Såmundskås168, 176, 177, 178
[P]Saatvedt, Ingerid f. Bjørnerud (f. 1861)97
[P]Saatvedt, Karen Magdalene (f. 1888)97
[P]Saatvedt, Kristian (f. 1855)97
[P]Tallaksdatter, Anne (f. 1851)139
[P]Tallaksdatter, Karen (Karie) (f. 1784)196
[P]Tallaksdatter, Thale (f. 1787)196
[P]Tallaksen, Bjørn D. (f. 1920)27
[P]Tallaksen, John (f. 1831)196
[P]Tallaksen, Lars (f. 1778)196, 197
[P]Tallaksen, Reier (f. 1782)196, 197
[P]Tandberg, Elisa145
[P]Tangen, Reider Hansen (d. 1934)68
[P]Taranrød, Hanne95
[P]Tarjersdatter, Karen (1831–1906)179
[P]Teigen, Harald Antonsen (f. 1906)27
[P]Teigen, Olaf260
[P]Teigen, Ole32
[P]Teisen, Ebbe96, 142
[L]Telefylkets Arbeidersamlag37
[L]Telelaget38, 101
[L]Telemark Arbeiderparti21
[L]Telemark Faglige Samorganisasjon21
[L]Telemark Frilynte ungdomslag37
[L]Telemark Landbruksselskap87, 88, 90
[P]Terjesen, Lars A.76
[P]Thomassen, Andrea f. Olsdatter161
[P]Thomassen, Bent (f. 1844)215
[P]Thomassen, David191
[P]Thomassen, Fredrik August (1873–1961)191
[P]Thomassen, Lars (f. 1836)161, 223
[P]Thomassen, Laura Jensine191
[P]Thomassen, Nils214
[P]Thomassen, Peder (f. 1845)215
[P]Thommesen, Jon9
[P]Thone, Mikkel Nilsøn (1628–1683)65
[P]Thorersen, Hans Petter78
[P]Thoresen, Borghild HesselbergSe Gillund, Borghild
[P]Thornsohn, Samuel (ca. 1746–1806)10,111
[P]Thorsberg, Kristen75
[P]Thorsdatter, Aase Malene (1827–1888)143, 144
[P]Thorsen, Halvor91
[P]Thorsen, Jørgen (d. 1826)179
[P]Thorsen, Rasmus (1715–1786)178
[P]Thorsen, Saamund176, 177, 180
[P]Thronsen, Jørgen (1869–1952)68
[P]Thronsen, Peder68
[P]Thunstad, Bjarne14
[P]Tidemand, Hans10
[S]Tinholt68, 122
[S]Tinholt søndre70
[P]Tinholt, Anne68
[P]Tinholt, Anne Jørgensdatter (1848–1888)62
[P]Tinholt, Hans Hansen68
[P]Tinholt, Olga240
[P]Tinholt, Steinar172, 174
[P]Tinholt, Torleif (1914–1988)68, 230
[P]Tischendorff, Lindstow60
[P]Tjersland, Bernt (f. 1919)27
[P]Tjersland, Leif143
[P]Tjønneland, Olav24
[P]Tjøstolfsen, Egil226
[P]Tjøstolfsen, Ole198, 199
[P]Tjøstolfsen, Tron68
[P]Tobiassen Olaf253
[P]Toerssøn, Saamund (1635–1706)177, 178
[P]Tollefsdatter, Ingeborg137
[P]Tollefsdatter, Kirsti103
[P]Tollefsen, Tollef231
[P]Tollevsen, Andreas (f. 1840)103
[P]Tollevsen, Halvor (f. 1800)213
[P]Tollevsen, Ingebjørg (f. 1839)103
[P]Tollevsen, Jens (f. 1804)213
[P]Tollevsen, Marianne (f. 1879)103
[P]Tommesen, Andreas229
[P]Torbjørnsen, EllefSe Hansen, Ellef
[P]Torbjørnsen, Hans (f. 1788)213
[P]Toreskaas, Halvor jr. (1913–2004)15, 22, 35, 109, 111, 199, 262
[P]Toreskås, Nils238
[P]Toreskaas, Nils257
[P]Toreskås, Thor238, 259
[P]Torgersdatter, Kari93
[P]Torgersrud, Kristian (f. 1874)187
[P]Torkildsen [meierimester]173
[P]Torkildsen, Halvor115
[P]Torleifsen, Tina100
[S]Tornedalen/Torndalen109
[P]Torsdalen, Tore258
[P]Torsdatter, Mari65
[P]Torsell, Helga240
[P]Torsell, Karl240
[P]Torsnes, Maren Andersdatter (f. 1791)226
[P]Torstensen, Simon (f. 1828)46, 141
[P]Tovsen (Lillemoen), Ingeborg Svendsdatter (f. 1832)49
[P]Tovsen, Anders (f. 1833)49
[P]Trondsen, Gustav Ludvig250
[P]Trondsen, Johannes (f. 1827)216
[P]Trondsen, Ludvig (ca. 1908–1928)250
[P]Tronsen, Ambjørg72
[P]Tronsen, Karl133
[P]Tronsen, Kristian (f. 1896)72
[P]Tronsen, Martin235
[P]Tronsen, Olaus (1838–1892)161
[P]Tronsen, Tron72
[P]Trugelsdatter (Trulsdatter), Karen (ca. 1620–ca. 1655).650
[S]Tryte176
[P]Tråer, Mari Pedersdatter70
[S]Tufte14, 36, 47, 49, 122, 155, 161
[P]Tufte, Anders Pedersen (1755–1814)211
[P]Tufte, Anders Pedersen (1814–1882)127
[P]Tufte, Anna99
[P]Tufte, Anne (f. 1893)95
[P]Tufte, Asbjørn (f. 1904)95, 97
[P]Tufte, Gunder Andersen (1802–1885)95, 211
[P]Tufte, Hanna Marie f. Svendsen (f. 1855)79, 199, 221
[P]Tufte, Johan Bernhard Larsen (f. 1851)221
[P]Tufte, Karen Anundsdatter (f. 1786)218
[P]Tufte, Karen f. Nilsen Kastet (1869–1953)92, 95, 133, 255
[P]Tufte, Kristen (1898–1946)95
[P]Tufte, Kristen Andreas Kristensen (1867–1952)95
[P]Tufte, Kristen Pedersen (f. 1816)95
[P]Tufte, Leif172
[P]Tufte, Marie Kristensdatter (f. 1869)96
[P]Tufte, Martha Anette Karlsdatter (f. 1888)221
[P]Tufte, Martin Hansen161
[P]Tufte, Nils (f. 1901)95
[P]Tufte, Ole172
[P]Tufte, Ole Stensen (1812–1862)80, 82
[P]Tufte, Per Bernt (f. 1941)2, 7, 21, 30, 41, 42, 50, 104, 106, 128, 131, 132, 136, 143, 158, 159, 180, 187, 189, 199, 288
[P]Tuftebekk, John Johnsen80
[S]Tuftebekken150
[S]Tuftedalen79, 107, 122, 123
[S]Tufte-gårdene150
[S]Tvara83, 96, 142, 160, 170, 171, 248
[S]Tvara elv150, 170
[L]Tvara Handelslag47, 160, 162
[S]Tvarakastet38
[S]Tveit196
[S]Tveit østre69
[P]Tveit, Andrea Nilsdatter196
[P]Tveit, Aslaug103
[P]Tveit, Gunhild (f. 1880)103
[P]Tveit, Halvor Olsen (ca. 1707–1773)69
[P]Tveit, Hans103
[P]Tveitan, Kari Sveinungsdatter Se Dahlen, Kari 0
[P]Tveitane, Knut (1897–1965)228
[L]«Tveitanes kor»Se Holla Ungdomskor
[S]Tveitdammen150, 171
[S]Tveit-gårdene150
[S]Tveitplassen197
[P]Tveitstul, Anders (f. 1913)166
[P]Tveitstul, Inger Synnøve (f. 1953)180
[P]Tveitstul, Jon180
[P]Tveitstul, Kittil (1921–2009)180
[P]Tveten, Peder Thorvald (1866–1935)45
[P]Tveten, Thorvald173
[P]Tygesen, Morten211
[P]Tyri, Marthinius94
[S]Tyttebær-evja123
[S]Tønholt122
[S]Tønstulen150, 247
[L]UL Samhold228
[L]UL Vaar47
[L]Ulefos Forbundsforening162
[S]Ulefos Hovedgaard108, 132, 148, 195, 222, 252
[L]Ulefos MusikforeningSe Ulefos Værks Hornmusikk
[L]Ulefos og Omegns Konservative Forening140
[L]Ulefos Sangforening229
[L]Ulefos Sangkvartett226, 229,255
[L]Ulefos Værks Hornmusikk38, 81
[L]Ulefoss Arbeiderungdomslag39
[L]Ulefoss Bøsselag77
[L]Ulefoss Eldre Kvinneforening75
[L]Ulefoss Forbruksforening34, 44, 96, 141, 162, 182, 192, 255, 257
[L]Ulefoss Formerforening216
[L]Ulefoss Indremisjon71, 78
[L]Ulefoss Indremisjons Mannskor228
[L]Ulefoss Indremisjonsforening71
[L]Ulefoss Kinamisjon77
[L]Ulefoss Kommunistiske Ungdomslag41
[L]Ulefoss Kristelige Ungdomsforening229
[L]Ulefoss Kvinneforening for Sjømannsmisjonen76
[L]Ulefoss Mannsangforening229
[L]Ulefoss Mannsforening75
[L]Ulefoss Mannskor38, 81, 228, 230, 253, 264
[L]Ulefoss Misjonsforening75
[L]Ulefoss Misjonssamband77
[L]Ulefoss og Omegns ArbeiderforeningSe Arbeiderforeningen
[L]Ulefoss Rotary Klubb242, 243
[L]Ulefoss Røde Kors Hjelpekorps63
[L]Ulefoss Sjakklubb238
[L]Ulefoss Sliperiarbeiderforening39
[L]Ulefoss Sportsforening141, 207, 208, 209, 237
[L]Ulefoss Yngre Kvinneforening75
[L]Ulefoss Yngresforening76
[P]Ulefoss, HansSe Johnsen, Hans
[S]Ulefossen169, 179
[L]«Ulefosskvartetten»Se Ulefos Sangkvartett
[P]Ullmann, Viggo (1848–1910)23, 36, 37
[S]Ullvika104, 115, 116, 123, 182
[S]Ullvika nedre115, 182
[L]UngdomsmisjonenSe Holla Kristelige Ungdomsforening: misjonsavdeling
[L]Unge Røster230
[L]USFSe Ulefoss Sportsforening
[S]Usterud151
[P]Vala, Adolf77, 162
[P]Vala, Hans260
[P]Vala, Hans Kristensen (1832–1911)70
[P]Vala, Harald190
[P]Vala, Karl B.32
[P]Vala, Magnus (f. 1909)184, 187, 188
[P]Vala, Paul260
[P]Vala, Ågot76
[S]Vale149, 259
[S]Vale nordre70
[S]Vale søndre70, 182
[P]Vale, Arve Arvesen (f. 1822)218
[P]Vale, Arve Gundersen (f. 1788)218
[P]Vale, Bent Johnsen (ca. 1786–1860)70
[P]Vale, Johannes J.60
[P]Vale, John259
[P]Vale, John Bentsen (1826–1909)43, 44, 46, 70, 88, 182
[P]Vale, John K.150
[P]Vale, Jonas T.150, 175
[P]Vale, Kjersti Bentsdatter (1829–1896)71
[P]Vale, Kjersti Olsdatter (f. ca.1748)70
[S]Vale, Valebø71
[S]Valebø12, 29, 70, 88, 98, 103, 122, 150, 155, 161, 168, 175, 181, 182, 188, 210, 218, 256, 258, 259
[L]Valebø Bøsselag77
[L]Valebø Kvinneforening75
[L]Valebø Landbrukslag175
[L]Valebø Yngresforening76
[S]Vale-gårdene151
[P]Valen, Astrid98
[P]Valen, Bjørg MaritSe Dørdal, Bjørg Marit
[P]Valen, Einar199
[P]Valen, Harry260
[S]Valen, HelgjaSe Hvala/Hvalen, Helgja
[P]Valen, Lars193
[P]Valen, Nils199
[P]Valen, Ottar199
[S]Valestrand150
[P]Valle, Anton Vilhelm (1922–1979)192
[P]Valle, Anton Vilhelm (f. 1842)68, 70, 97, 130, 191
[P]Valle, Fredrik Vilhelm (f. 1866)97, 191, 192
[P]Valle, Per Fredrik192
[P]Valle, Rolf192
[P]Valle, Wollert Wilhelm (f. 1880)97
[S]Valøya154
[P]van Deurs, Nina CarlaSe Hauge, Nina Carla
[P]Velkom, Karl174
[L]Vennskapsklubben Fen78
[L]Venstre37, 38, 43, 44, 45, 46, 59, 159, 240
[L]Venstre – Amtsvenstre37
[L]Venstresamlaget37
[P]Vereide, Johan228, 229
[P]Verket, Karen Johnsdatter (f. 1811)196
[P]Verket, Peder Johnsen (f. 1842)206
[P]Verket, Tallak Larsen (f. 1802)196
[L]«Verksmusikken»Se Ulefos Værks Hornmusikk
[S]Vesthagen96, 109, 123, 165, 166, 186
[S]Vestvanna127
[P]Vesaas, Øystein231
[P]Vevstad, Jens77
[S]Vibeto nedre11, 150
[S]Vibeto øvre150
[P]Vibeto, Anita Pettersen180
[P]Vibeto, Christen Andersen156
[P]Vibeto, Christoffer Olsen155
[P]Vibeto, Gunder Johannesen (Johnsen)12
[P]Vibeto, Gunleik92, 94, 98, 263
[P]Vibeto, Halvor Anundsen (f. 1841)182
[P]Vibeto, Inger Torgersdatter211
[P]Vibeto, Reidar180
[P]Vibeto, Tyge (Tyke) Andersen11
[S]Vibeto/Vipeto11, 12, 122, 150, 155
[P]Vigerust, Tore Hermundsson (1955–2010)195, 212
[P]Vik, Oddmund (1858–1930)38
[P]Vinbæk, Ingeborg Eriksdatter129
[S]Vipetobekken150
[S]Vitteflau/Vitteflog109, 121
[P]Volltveit, Svanaug Tollevsdatter115
[P]Voltvedt, Ambor Pedersdatter (f. ca. 1750)132
[S]Vommaevja123
[S]Vrangfoss93, 121, 252
[P]Værket, Bent Tommesen164
[P]Værket, Gunder Hansen164
[S]Værstad70, 150, 161
[S]Værstad-rinnen122
[P]Walnum, Hersleb77
[P]Walnum, Jacob77
[P]Wedel-Jarlsberg, Herman (1851–1914)252
[P]Wefring, Mads Iver70
[P]Wergeland, Henrik (1808–1845)49
[P]Wergeland, Joseph Frantz Oscar (1815–1895)49
[P]Werket, Arve Johansen (f. 1752)213
[P]Wessel, Jonas13
[P]Wevle, Evald109
[P]Wexelsen, Fredrik60
[P]Weyer, Hercules (ca. 1654–1716)10
[P]Weyer, Nils10
[P]Wibeto, Kittil Olsen (f. 1802)211
[P]Wiborg, SaraSe Backe, Sara f. Wiborg
[P]Wildenvey, Herman (1885–1959)23
[P]Wille, Amund (Amon) Nicolay60, 195
[P]Wille, Jens60
[P]Wille, Sigfrid (f. 1885)191
[P]Willumsen, Marie (f. 1881)49
[P]Wilse, Anders Beer (1865–1949)23, 24
[P]Wines, Margit76
[P]Winsnes, Johan67
[P]Winsnes, Marie Dorthea (1797–1825)67
[P]Wold, Arnulf21,22
[P]Wriedt, Elise192
[P]Wærstad, Aslaug258
[P]Wærstad, Halvor H.161
[P]Wærstad, Isak Jacobsen (f. 1846)161
[P]Wærstad, Jon Pedersen (ca. 1788–1853)70
[P]Wærstad, Olav174, 258
[P]Wærstad, Olga258
[L]Yngresforening76
[L]Yngresforening – Helgen76
[L]Yngresforening – Odden76
[L]Yngresforening – Ulefoss76
[L]Yngresforening – Valebø76
[L]Ytre Helgen Kvinneforening75
[S]Ytterbø11, 90, 122, 133
[S]Ytterbø midtre70
[S]Ytterbø søndre12
[P]Ytterbø, Abraham A.43
[P]Ytterbø, Anders174
[P]Ytterbø, Halvor Halvorsen12
[P]Ytterbø, Halvor Welliksen (1747–1836)12
[P]Ytterbø, Hanna Hansdatter (f. 1882)103
[P]Ytterbø, Hans (f. 1925)208, 209
[P]Ytterbø, Hans Simonsen (1835–1900)70, 90, 103
[P]Ytterbø, Mikalovna f. Kabbe (1899–1971)208
[P]Ytterbø, Nils (1900–1987)208
[P]Ytterbø, Nils Nilsen160
[P]Ytterbø, Peder Halvorsen12
[P]Ytterbø, Peder Pedersen (1835–1913)44, 46
[P]Ytterbø, Simon (f. 1919)27
[P]Ytterbøe, Simon (1875–1954)10, 15, 20, 24, 31, 40, 47, 65, 68, 70, 72, 88, 90, 91, 94, 95, 97, 100, 103, 109, 116, 125, 127, 131, 133, 138, 142, 151, 158, 162, 172, 175, 181, 183, 189, 190, 195, 199, 212, 218, 231, 239, 241, 247
[P]Ytterbøe, Thorgius (Torjus)11
[S]Ytterbø-hauane122
[S]Yttingen (Yttingene)123, 150, 178
[P]Ødegaard, Asta (f. 1896)223
[P]Ødegaard, Borghild Marie (f. 1926)223
[P]Ødegaard, Einar (f. 1894)223
[P]Ødegård, Emil21
[P]Ødegård, Harald258
[P]Ødegaard, Inger (f. 1928)223
[P]Ødegaard, Kaare (f. 1908)223
[P]Ødegaard, Leif (1892–1972)210, 223
[P]Ødegaard, Leif (f. 1922)223
[P]Ødegaard, Mathias14, 258
[P]Ødegaard, Olaus (Olaves) Larsen223
[P]Ødegaard, Synnøve f. Gillund (1896–1973)223
[S]Ødegården62
[P]Øen, Hans Andersen164
[P]Øiersen, Peder66
[S]Øra125, 153
[P]Ørn, Jens Nilssen10
[P]Ørn, Mikkel (1669–1709)10
[P]Ørn-Evensen, Sverre40
[S]Ørvaldsåsen109, 198
[P]Østby, August75
[P]Østby, Olga75
[P]Østerholt, Hans (f. 1873)26
[P]Østgaard, Nikolai Ramm252, 253
[S]Øvervaldsåsen/ ØvervoldsåsenSe Ørvaldsåsen
[P]Øvervall, Anders Johnsen99
[L]Øvre Helgen Kvinneforening75
[S]Øvre Stavsjø164
[S]Øvre Waldsåsen109
[P]Øya, Marthe Hansdatter (f. 1844)199
[S]«Øya»152
[P]Øye, Harald81, 82
[S]Øygarden36
[P]Øygarden, Harald116
[P]Øygarden, Peder Isaksen212
[P]Aafos, Peder (f. 1888)26
[P]Aaheim, Asbjørn Hansen185
[P]Aaheim, Rasmus Nicolai Hansen133, 185
[S]Aaheimevja123, 156
[P]Aaland, Halvor K.241
[P]Aalborg, Christen Jacobsen (f. 1797)13
[P]Aalborg, Jacob13
[L]Aall Ulefos Brugs Musikkorps38, 227
[P]Aall, Cato (1871–1957)73, 152, 172, 252, 253
[P]Aall, Hans (1805–1863)60, 160, 170, 195
[P]Aall, Hans (1865–1907)185
[P]Aall, Jacob (1773–1844)87, 213
[P]Aall, Jacobine (1843–1934)Se Buch, Jacobine
[P]Aall, Jørgen (1771–1833)87
[P]Aall, Nicolai Benjamin (1739–1798)156
[P]Aall, Niels (1769–1854)49, 60, 86, 87, 88, 194, 195
[P]Aall, Niels (1831–1901)159, 160, 255
[P]Aamodt, Johan Arnt (1903–1928)186, 256
[P]Aamtvet, Olluff11
[P]Aanesen, Anne Marie (1812–1884)211
[P]Aanesen, Tron211
[P]Aarboe, Halvor75
[P]Aarhus, Steinar (1879–1970)45, 47, 158, 240
[P]Århus, Øystein21
[P]Aaraas, Sveinung79
[P]Aaraas, Tollef (1843–1935)78
[L]«Åråsane»78
[P]Ås, Anne EliasdatterSe Heimkleiv, Anne Eliasdatter
[P]Aas, Stine Colban68
[P]Aasen, Ranveig35
[P]Aasland, Geburg (1886–1970)23, 24
[P]Aasmundsen, Kasper80
[P]Aasmundsen, Maren75
[P]Aasmundsen, Aasmund229, 230
Forord

Bakgrunnen for boka ligger minst 25 år tilbake. Sammen med min gode venn og inspirator Arne Johan Gjermundsen satte vi den gang opp en liste over stoff vi mente manglet fra Hollas historie. Gjennom senere skrivearbeid dukket det også opp mindre tema og historier, som var for små til «normale» artikler. Etter flere år laget jeg et manuskript av småhistoriene. Et møte med styret i Holla Historielag resulterte i å utgi det i bokform.

Det har endt opp med tittel: «Det hendte i Holla – 100 brokker av en bygdehistorie». Innholdet er satt opp med 20 hovedkapitler, igjen delt opp i 100 brokker, eller mindre stykker. Inndelingen og utvalget er mitt ansvar, og jeg synes selv det er både forsvarlig og illustrerende å bruke uttrykket: Et tverrsnitt av bygdehistorien! Men mye mangler fortsatt fra bygda her, og det blir visst aldri tomt.

I alle brokkene er det gitt henvisninger til kilder: aviser, bøker og blader m.m., og blant disse også til utfyllende stoff i Holla Minner (HM). Tre registre er med, det er nevnt mange navn.

Men det er ikke på noen måte bare mitt prosjekt!

Kai Ove Bjerkelund og Paul Heisholt har bidratt med artikler, bilder, korrektur og ikke minst mange gode råd. Paul har bearbeidet manus og bilder, gjort oppsett til trykking og utarbeidet registrene. Kai Ove har skannet de aller fleste bildene. Gard Strøm har deltatt med artikkel, bilder og korrekturlesing. Hans avskrift av kirkebøker og folketellinger er viktig ved søk etter personopplysninger. Geir Haatveit og Reidar Sandbakken har skrevet hver sin artikkel. Etterlatte notater etter Kari Baksås og Ruth Bærland er, nær sagt selvfølgelig, også med.

Originaltegninger er utført av fire lokale kunstnere. Alle sa ja da de ble spurt, og de har gitt oss kjempeflotte portretter. Slikt er virkelig gledelig, og det høyner absolutt kvaliteten! Kjell Vidar Andersen har laget portrettet av misjonær Edle Sigurdsen, og Liv Sonja Flolid med tilsvarende for Elna Kabbe. Ole Kåre Roland har tegnet norskamerikaneren Håkon Ingolf Romnes, og Viggo Solvang har gitt menighetssøster Marie Baksås et verdig minne i boka.

Bilder og illustrasjoner også fra Nils Johan Stoa, fra Statsarkivet Kongsberg, samt fra en rekke andre personer og kilder. Opphav til bildene er i hovedsak angitt ved hvert av dem.

Takk til dere alle sammen, og takk til Holla Historielag for utgivelsen! Takk også til ETN ved Knut Sundbø, bokbinder Johnsen og til Nome Bibliotek for godt samarbeid.

Ulefoss, 21. april 2023
Per Bernt Tufte

Tufte: Det hendte i Holla (bakside)

Med denne boka har forfatteren hatt et ønske om å presentere «et tverrsnitt» av bygdehistorien for tidligere Holla herred/kommune. Det gamle uttrykket «frem fra glemselen» kan passe til mye av innholdet.

Boka må kunne sies å være både en lesebok og et oppslagsverk En lesebok med mange ulike historier, og et oppslagsverk med over 1.800 personnavn, drøyt 230 lag og foreninger og 340 stedsnavn, som er lett å finne via registrene bakerst i boka. I tillegg er boka illustrert med over 200 bilder, samt flere tegninger av lokale kunstnere.

«Det hendte i Holla» inneholder hundre brokker (eller artikler) organisert i 20 kapitler. Her presenteres stoff fra mange forskjellige områder: alt fra øvrighet med fogder og lensmenn, via skole, politikk, sosialt og humanitært arbeid, til kirke og religion, kvinnearbeid og folk og hendelser ved Verk og Bruk.

Videre omtales møller og kverner, fotografer, tidlige handelsfolk, gjestgiverier og hoteller, inn- og utflyttere. Det er også tatt med kulturinnslag med sang, musikk og flere dikt. I tillegg er hendelser som ulykker, livredning og kongelige besøk omtalt. Tekniske nyvinninger som telegraf og telefon, tidlige flybesøk i bygda, og traktorer i «Gråtassperioden» er også viet oppmerksomhet.

Det presenteres mye forskjellig – inkludert flere artige og til dels lite kjente historier. Men alt har forbindelse med gamle Holla, der også de gamle anneksene Helgen og Romnes med Valebø har fått sin plass.