Hus i Holla III

 

BokinfoForord
 
* Ved levering utenfor Nome
kommer porto i tillegg.
Forord

Herved presenteres bildeboken «HUS I HOLLA III», og som i de to første utgavene er temaet; eldre hus, om- og påbygde hus, nyere hus samt noen som er borte for alltid.

Jeg har fortsatt fulgt den samme «løypa» rundt i gamle Holla, med start i Ytre Helgen, videre mot Ulefoss, så en tur oppom Berget og «Heia», deretter Lanna, Odden og Eidsbygda, for så å ta med Sagene, Kastet, Romnes og Sannes, og til sist havne i Valebø.

Når det gjelder bildematerialet presenteres det bilder etter Gerhard Hedlund, Halvor Toreskaas jr. og Arne Johan Gjermundsen. Et par bilder er tatt av fotograf Espen Johansen. De fleste nye bildene har mitt barnebarn Marte Wines Tufte tatt, mens jeg selv også har knipset noen. Kai Ove Bjerkelund har vært fotograf på «Heia». Noen bilder har ukjent opphav og noen er hentet fra prospektkort og hefter/bøker. Til sammen altså - en «god» blanding.

Bildetekstene har jeg også denne gang brukt en del tid på, og hensikten har selvsagt vært å gi en del fakta om husene som vises. Avgjørende i den forbindelse har vært opplysninger fra bygdebøkene «Holla I og II», «Norske Gardsbruk – Telemark fylke» (utg. 2000), matrikler, diverse utgaver av Holla-Minner, og annen lokallitteratur. Av plasshensyn er bildetekstene blitt forholdsvis små og knappe, og av samme grunn er det stort sett bare oppgitt ett navn som eiere av hus eller gårder. Når jeg i teksten skriver i dag, betyr dette 2018.

Jeg føler nok en gang å ha brutt en av fotografenes uskrevne lover, i og med at det knapt er personer med på bildene. Og i de få tilfellene det er personer med, så er disse i hovedsak ukjente. Men det er altså bilder av hus jeg igjen har konsentrert meg om.

Jeg vil nok en gang takke styret i Holla Historielag for utlån av spesielt flyfoto, men også enkelte andre bilder fra lagets samlinger. Takk for utlån av bilder også til Niels Juel, Nils Aase Jøntvedt, Svein Karlsen og Harald Nordh.

Takk også til alle som har gitt meg muntlige opplysninger om enkeltbilder. Uten hjelp fra alle disse hadde boken hatt en langt lavere standard.

En spesiell takk til firma «Bilde for bilde» v/Kåre S. Pedersen for skanning av bilder og annen god hjelp. Også en stor takk til firma Erik Tanche Nilssen A/S for oppsett og trylling av boken, samt takk også til bokbinder Johnsen for godt utført arbeid.

Ulefoss i september 2018
HI-FO Ulefoss
Per Bernt Tufte