Arkiver og foreninger

Her finner du oversikt over sentrale arkiver og slektsforeninger, som kan være til nytte for den ivrige slektsforsker.

NB! Klikk på bildet for å gå til den aktuelle kilden.
ArkiverSlektsforeninger
HTML: Slektskilde ALT-i-ett (bilde + tittel + omtale)
Riksarkivet
Riksarkivet har ansvar for å bevare arkivene etter den statlige sentraladministrasjonen: departementer og direktorater m.m., samt Høyesterett. Her finner man også arkiver etter norske myndigheter i Storbritannia og Sverige under krigen og etter den tyske okkupasjonsmakten i Norge. Totalt over 150.000 hyllemeter.
Noe av arkivmaterialet i Riksarkivet er digitalisert og gratis tilgjengelig for alle på nettstedet Digitalarkivet. Men det aller meste må man bestille via Arkivportalen eller via arkivets bestillingsskjema til gjennomsyn på Riksarkivets lesesal. Noe av materialet er sperret for allment innsyn.
Statlig arkivinstitusjon opprettet i 1817. Holder til på Sognsvann i Oslo. Siden 2016 en integrert del av Arkivverket, som skal føre tilsyn med og ta vare på landets bevaringsverdige arkiver.
Statsarkivet i Kongsberg
Arkivet inneholder primært dokumenter fra lokale og regionale statlige instanser, som berører de tidligere fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark. Totalt 14.000 hyllemeter, samt en boksamling på over 10.000 bøker.
Materiale fra arkivet kan bestilles via Arkivportalen til gjennomsyn i lesesalen – eller ved direkte henvendelse til Statsarkivet i Kongsberg.
Statsarkivet i Kongsberg er en del av Arkivverket. Det ble opprettet i 1994 og er det yngste av landets 8 statsarkiver.
IKA Kongsberg
Interkommunalt arkiv
Arkivet inneholder primært dokumenter fra kommunale instanser, som berører de tidligere fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark. Nome kommune er blant arkivets deleiere. Her finner man blant annet dokumenter fra Holla kommune og Lunde kommune i perioden 1837–1963 og Nome kommune fra 1964.
Materiale fra arkivet kan bestilles via Arkivportalen til gjennomsyn i lesesalen – eller ved direkte henvendelse til IKA Kongsberg.
IKA Kongsberg ble opprettet i 1992. Holder til i de samme lokalene som Statsarkivet i Kongsberg.
Nasjonalbiblioteket
Her finner man millioner av bøker, aviser, tidsskrifter, fotografi, kart, musikk, tv-opptak og radioinnslag m.m. – opplysninger man verken finner i kirkebøker eller folketellinger.
Noe av materialet er til hjemlån, men svært mye er kun til lesesalsbruk. Fritt tilgjengelig digitalisert materiale kan leses via Nettbiblioteket. Det øvrige materialet kan bestilles til gjennomsyn på lesesalen via Nasjonalbibliotekets bestillingside.
Ifølge pliktavleveringsloven skal eksemplarer av alt som publiseres i Norge pliktavleveres til Nasjonalbiblioteket.
Omtalt som Universitetssbiblioteket fram til 1999. Universitetsbiblioteket ble oppretett i 1811.
Arkivportalen
Nasjonal søketjeneste for arkiver
Arkivportalen er en felles søketjeneste for mange av de norske arkivinstitusjonene. Her får man oversikt over tilgjengelig arkivmateriale og i hvilket arkiv det befinner seg. Det inkluderer materiale fra bl.a. Statsarkivet i Kongsberg og IKA Kongsberg. Oversikten er ikke komplett for alle arkiver.
I portalen kan man bestille materiale til gjennomsyn på lesesalen til det aktuelle arkivet.
Les mer om Arkivportalen.
Arkivportalen ble etablert i 2010. Løsningen er utviklet og driftes av stiftelsen ASA.
HTML: Slektskilde ALT-i-ett (bilde + tittel + omtale)
Slekt og Data
Slektsforskerforening
Slekt og Data er landets største slektsforskerforening med fylkeslag over hele landet. Hovedorganisasjonen utgir medlemsbladet Slekt og Data. I tillegg har enkelte lokallag egne medlemsblader.
Dette nettstedet er et meget godt utgangspunkt for den som ønsker å komme i gang med slektsforskning eller søker råd om veien videre. Her finner man oversikt over brukergrupper, kurs og arrangementer, samt en rekke veiledere og et stort antall lenker til nyttige kilder i inn- og utland. Noen av sidene er forbeholdt medlemmer, men det meste er tilgjengelig for alle.
Slekt og Data ble etablert 12. januar 1990. Den gang het foreningen DIS Norge (DIS=Data i slektsforskningen)
Slekt og Data Telemark
Fylkeslag av Slekt og Data
Her finner man oversikt over lokale slektskilder, samt opplysninger om lokale kurs, møter og brukergrupper. Fylkeslaget holder månedlige medlemsmøter med ulike temaer. Det har egne brukergrupper for de mest vanlige slektsprogrammene og holder kurs i slektsforskning både for nybegynnere og viderekomne. Laget tilbyr også slektshjep, samt gratis tilgang til ArkivDigital og Ancestry.
Nettstedet har en åpen støtte- og debattgruppe på Facebook.
Slekt og Data Telemark ble etablert 23. januar 1999 og holder til i Porsgrunn. Facebook-gruppa ble etablert 11. februar 2012.
Norsk Slektshistorisk Forening (NSF)
Slektsforskerforening
Dette er landets eldste, landsdekkende slektsforskerforening. NSF utgir medlemsbladet Genealogen og fagtidsskriftet Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. Genealogen 1987-1999 er fritt tilgjengelig for alle på nett.
Nettstedet inneholder en mengde informasjon om slektsforskning, publikasjoner, kurs og arrangementer, samt en slektsbutikk.
Foreningen ble etablert 22. oktober 1926.