Alle lokale bygdebøker

Omslagsforside (15%) (bygdeboker)BokinfoKort omtale
Birger Kirkeby
Bygdebok for Sauherad: gards- og ættesoge: band 1
Gardsnr. 1–17
Sauherad kommune, 1980 | Innb. | 640 s.
Birger Kirkeby
Bygdebok for Sauherad: gards- og ættesoge: band 2
Gardsnr. 18–43
Sauherad kommune, 1982 | Innb. | 695 s.
Birger Kirkeby
Bygdebok for Sauherad: gards- og ættesoge: band 3
Gardsnr. 44–74
Sauherad kommune, 1985 | Innb. | 910 s.
Birger Kirkeby
Bygdebok for Sauherad: gards- og ættesoge: band 4
Gardsnr. 75–87
Sauherad kommune, 1988 | Innb. | 552 s.
Birger Kirkeby
Bygdebok for Sauherad: gards- og ættesoge: band 5
Gardsnr. 88–101
Sauherad kommune, 1988 | Innb. | 532 s.

Olav Sannes
Drangedal med Tørdal
– ei bygdesoga
H. Holms Bokhandel, Drangedal, 1924 | Innb. | 728 s.


Gunnar Opheim
Flåbygd: ætter og folkeliv
Lunde Sogelag, 1978 | Innb. | 320 s.
Erling Gjærum
Gamle slekter i Telemark
Eget forlag, 1969 | Innb. | 524 s.
Terje Christensen
Gjerpen bygds historie – bind 1
Bygdehistorie
Skien kommune, 1961 | Innb. | 596 s.
Terje Christensen
Gjerpen bygds historie – bind 2
Fra omkring 1700 til 1964
Skien kommune, 1978 | Innb. | 1103 s.
Terje Christensen
Gjerpen bygds historie – bind 3
Gårdshistorie
Skien kommune, 1985 | Innb. | 648 s.
Simon Ytterbøe
Holla
Historisk skildring av bygda og dens utvikling. Gårds- og slektshistorie.
Det Mallingske Bogtrykkeri, 1925 | Innb. | 650 s.
Hollas historie fra hedensk tid fram til 1900-tallet beskrevet over 650 sider.
Simon Ytterbøe og Sverre Liestøl
Holla I
Omarbeidet og utvidet utgave ved Sverre Liestøl
Nome kommune, 1975 | Innb. | 864 s.
«Holla I» er en ny og utvidet utgave av første bind av Simon Ytterbøes verk om Holla-samfunnet.
Simon Ytterbøe
Holla II
Opplæring, kirke- og skolestell
Erik St. Nilssens Boktrykkeri, 1957 | Innb. | 558 s.
Dette er 2. bind av Ytterbøes omfattende historiske verk om Holla fra istid fram til moderne tid.
Torjus Loupedalen
Kviteseid bygdesoge – bind 1
Ættesoga
Kviteseid kommune, 1956 | Innb. | 700 s.
Olav Bakken
Kviteseid bygdesoge – bind 2
Gardsoga
Kviteseid kommune, 1962 | Innb. | 420 s.
Olav Stranna
Lunde herad med Flaabygd – bind 1
Gardesogur og ættetavlur
Nikolai Olsens Boktrykkeri, 1921 | Innb. | 166 s.
Olav Stranna
Lunde herad med Flaabygd – bind 2
Lundesoga
Erik St. Nilssen, 1925 | Innb. | 767 s.
Gunnar Opheim
Meir frå bygda
Soger og hendingar frå Flåbygd og Lunde
Flåbygdlegatet, 1994 | Innb. | 133 s.
Gunnar Opheim
Nokre ætter i Lunde
Lunde Sogelag, 1986 | Innb. | 483 s.
Toralf Gjone
Solum bygds historie – bind 1
Bygdehistorie
Skien kommune, 1965 | Innb. | 739 s.
Toralf Gjone
Solum bygds historie – bind 2
Gårdshistorie
Skien kommune, 1962 | Innb. | 671 s.
M. B. Landstad
Ættesagaer og sagn fra Telemarken
Efterladte optegnelser
Jacob Dybwads Forlag, 1924 | Innb. | 222 s.
Halvor Nordbø
Ættesogor frå Telemark
Jacob Dybwads Forlag, 1928 | Innb. | 345 s.