Bygdebok for Sauherad: gards- og ættesoge: band 2

 

BokinfoInnholdsfortegnelseForord
InnholdSidetall
Innleiing5
SUNDSGRENDA9
Sunde gnr. 18-2025
Sundsgvåla, gnr. 2187
Tveiten gnr. 22-23101
HOLTSÅS139
Stenningen gnr. 24162
Holte, gnr. 25178
Kikja, gnr. 26198
Voltveit, gnr. 27208
Arud gnr. 28260
Kleivrud, gnr. 29288
HJUKSEBØ300
Sudgarden, gnr. 30327
Haugholt, gnr. 31346
Røstet, gnr. 32361
Jønsi, gnr. 33375
Teigen, part av gnr. 30 og 33389
Kaijord, gnr. 34393
Gåthaug gnr. 35406
Angard gnr. 36449
Hjukse, gnr. 37479
KLEVARSIDA511
Høgsrud, gnr. 38531
Haukedalen, gnr. 39547
Bolåker(en) part av gnr. 39567
Uleberg(a) gnr. 40575
Hem. gnr. 41-43588
REGISTER til band I645
NÆRARE OVERSYN OVER INNHALDET668
REGISTER til band II671
Innleiing

Band II av Bygdebok for Sauherad gards- og ættesoge, har med gardar, bruk, plassar og hus frå og med gardsnr. 18 (Sud-Sunde) til og med gardsnr. 43 (Sud-Hem).

Bak i boka er teke inn register for band I og II. Registeret tek fyrst og fremst sikte på å vera til hjelp for dei som vil slå opp etter slektsopplysningar.

Registeret for band I skulle ha vore med i dette men tidsomsyn gjorde at det måtte vente til band II.

Korrigeringslister med tillegg eller retting av feil i tidlegare band kjem samla i siste bandet. Førebels liste for band I og Il kjem som innlegg i band II og III.

Bumerka er teikna av Jon Lindheim.

Spesielle ord og uttrykk t.d. skyld øyresbol m.m. er omtala i eige avsnitt i band I. Det same gjeld: Mynt mål, vekt m.m. (s. 11 i band I), Forkortingar (s. 15) Slektsnamn avleidde av gardsnamn (s. 42) Skrivemåten av gardsnamn (s. 46) lister over Gardar plassar og bruk i Sauherad (s. 58).

Birger Kirkeby