Bygdebok for Sauherad: gards- og ættesoge: band 3

 

BokinfoInnholdsfortegnelseForord
InnholdSidetall
Innleiing5
Roe (t), gnr. 449
Dale, part av gnr. 4432
Gvannes, gnr. 4543
Klevar80
GARDAR OG GRENDER FRÅ SANDEN TIL VEGHEIM134
Hofsrud, gnr. 47161
Brårud, gnr. 48170
Sauherad prestegard, gnr. 49177
Østre og Vestre Sauar, gnr. 50 og 54259
Gripastad, gnr. 51310
Haug, gnr. 52323
Flathus (Vesle-Flathus), gnr. 53330
Kuslungen, gnr. 55348
Vegheim, gnr. 56-58363
OMRÅDET JONGSÅS-HOLTAN500
Akkerhaugen, gnr. 60514
Jongsås, gnr. 59, 61 og 62532
Bånhus, part av gnr. 63614
Holtan, gnr. 63 og 65622
Prestholt, gnr. 67 og 68674
NESODDEN710
Østgarden, gnr. 69725
Vestgarden, gnr. 70747
Kjørkjestugu, gnr. 71768
Søndre og Nordre Nes, gnr. 72 og 73790
Odden,gnr.102829
Hesthag, gnr. 74835
GAMLE ÆTTER862
Register872
Innleiing

Band III av Bygdebok for Sauherad, gards- og ættesoge, omfattar gardar, bruk, plassar og hus frå og med gardsnr. 44 (Roe) til og med gardsnr. 74 (Hesthag). Dessutan er gnr. 102, Odden ytst på Nesodden, med.

Registeret bak i boka tek særleg sikte på å vera til hjelp for dei som vil slå etter slektsopplysningar.

Bilda i boka er lånte i bygda eller fotograferte av meg. John Lindheim har teikna bumerka.

Korrigeringslister med tillegg og retting av feil i tidlegare band kjem samla i siste bandet. Førebels liste for band I og II er lagt ved band II og III.

Spesielle ord og uttrykk, slike som skyld, øyresbol m.m., er med som eige avsnitt i band I. Der finn ein òg avsnitt om Mynt, mål, vekt m.m. (s. 11 i band I), Forkortingar (s. 15), Slektsnamn avleidde av gardsnamn (s. 42), Skrivemåten av gardsnamn (s. 46), lister over Gardar, plassar og bruk i Sauherad (s. 58).

Bak i boka er det teke inn eit avsnitt om Gamle ætter. I dette bandet er Ætta frå Hem og Ætta frå Vrålstad/Klevar med. Fleire ætter kjem i eit tilsvarande avsnitt i band IV. Namn i avsnittet Gamle ætter er ikkje med i registeret.

Birger Kirkeby