Bygdebok for Sauherad: gards- og ættesoge: band 4

 

BokinfoInnholdsfortegnelseForord
InnholdSidetall
Innleiing5
GVARVOMRÅDET Nyhus, Notevarp, Lindheim, Bergan, Gunheim9
Nyhus, gnr. 7526
Notevarp gnr. 7661
Lindheim, gnr. 77 og 7867
Tettstaden Gvarv, paartar av gnr. 75-78144
Bergan, gnr. 79177
Åsåreset, partar av gnr. 65 og 79206
Gunheim gnr. 80-82239
SETERSBØ357
Berge, gnr. 83369
Dyrud gnr. 84 og 85409
Kise, gnr. 86436
Steinar rud, part av gnr. 6477
Sølverud gnr. 87483
GAMLE ÆTTER503
Register525
Innleiing

Skrivinga av band IV og V tok til i juli 1985 og blei avslutta i juli 1988. Stoff fra dei om lag siste hundre åra er samstundes henta inn frå bygda, arkiva og sorenskrivarkontoret.

Manus til desse to banda har lege ute til gjenomsyn på Gvarv. Dessutan har eg reist rundt i bygda og kontrollera stoffet samstundes som bilde er blitt lånte eller fotografera av. Dette arbeidet har òg halde fram frå juli til oktober i år.

John Lindheim har teikna bumerka. Flyfotografia er tekne av Widerøes Flyveselskap A/S.

Registeret bak i boka tek særleg sikte på å vera til hjelp for dei som vil slå etter slektsopplyningar. Namn i avsnittet Gamle ætter er ikkje med i registeret.

Korrigeringslister med tillegg og retting av feil i tidlegare band kjem samla sist i band V.

Spesielle ord og uttrykk, slike som skyld, øyresbol m.m., finn ein som eige avsnitt i band I. Der er det og artiklar om Mynt, mål, vekt m.m. (s. II), Forkortingar (s. 15), Slektsnamn avleidde av gardsnamn (s. 42), Skrivemåten av gardsnamn (s. 46), lister over Gardar, plassar og bruk i Sauherad (s. 59). Ei ny forkorting er Hø, som visar til Hørtesoga.

November 1988
Birger Kirkeby