Holla I

 

BokinfoInnholdsfortegnelsePersonregisterForord
«Holla I» er en ny og utvidet utgave av Simon Ytterbøes verk om Holla-samfunnet. Manuset til den nye utgaven var ferdig allerede i 1954, men det var så omfattende at det måtte deles i to.

.Andre del av manuset ble utgitt i 1957 under tittelen «Holla II». Først i 1975 kom «Holla I» ut med Sverre Liestøl som redaktør.
 
InnholdSidetall
Bygdeboknemndas forord9
Holla i hedensk tid11
Bygdeborger25
De første forhandlinger og ved tak i herredstyret26
Kommuneforvaltninga39
Ordførere og varaordførere42
Formannskap og herredsstyre44
Kommunale tjenestemenn54
Lensmenn59
Kommunikasjoner62
-- Hovedveger62
-- Bygdeveger67
-- Ulefoss bru69
-- Bilrutene71
-- Bandak-Norsjøkanalen71
-- Transporten på Norsjø74
-- Jernbaneplaner75
-- Skyss-stasjoner77
-- Telefonen i Holla80
-- Postordninga i Holla81
Forsorgsstellet82
De sosiale trygdene109
De kommunale trygdeordningene110
Verkets sosialstell112
Sjukdom og legestell119
Boligbygging123
Levevisen og matstellet125
Folkemengde m.v.129
Skatter og tyngsler131
Omriss av Holla-målet av Arne Johan Gjermundsen136
Holla kommunale elektrisitetsverk av Kåre Flom162
Holla Sparebank av Gerhard Hedlund175
Ulefoss-navnet av Gerhard Hedlund185
Sagbrukene ved fossen av Gerhard Hedlund187
Masovn og hammersmier av Gerhard Hedlund209
Verkets egen domstol av Gerhard Hedlund239
Fra jern verk til støperi av Gerhard Hedlund244
Gruvedriften av Gerhard Hedlund252
Niobes tårer i berget av Gerhard Hedlund265
Bilder fra verket og bygda av Gerhard Hedlund267
De som utvandret av S. Ytterbøe og Gerhard Hedlund290
Sagn309
-- På Sannes309
-- Huldrefolket i Vassdalsfjellet311
-- Sølvgruva i Harefjell311
-- Haugebonden311
-- Eidsbygdsagn312
-- Mannsliarholet313
Gunnar Høydalen av A . Nordstaa314
Gunnar Høydalen og grev Raben318
Gunnar Høydalen og Ole Høiland320
Jord- og skogbruket i Holla av Per Ytterbøe323
Holla Hovedsokn349
• Gårds- og slektshistorie i Holla351
• Gårds- og slektshistorie i Helgja601
• Gårds- og slektshistorie i Valebø770
Forklaringer til forkortelse av skyld, mål, vekt og mynt834
Andre forkortinger835
Husmannsplasser836
Folketelling 1865837
Kort støtteregister - utarbeidet av Inger Hedlund846
Slektsbilder854
Rettelser etter trykningen864
Kort støtteregister utarbeidet av Inger Hedlund.
Person/StedSidetall
Abrahamsen, John, ingeniør168
Adeler, Christian, justisråd225, 226
Adeler, Cort S.196, 537, 551, 750, 751
Adeler, Fredrik Chr., geheimråd196, 365, 377, 448, 506, 537, 751, 756
Adeler, Henrik, amtmann361, 551
Ahnen, Preben von192, 211, 214, 216, 222, 263, 326, 426, 448, 474, 519, 522, 536
Altenburg, Joachim, trelasthandler724
Alstrup, Hans, forvalter273, 433
Alstrup, prest511, 538, 654, 765, 808
Amundson, Thorleif373, 601, 602, 679
Ancher, Christian, justisråd196, 197, 538
Andersen, skogfut424
Andersen, Alfred, mek. verksted70
Andersen, Anders, borgermester680, 687, 707, 723, 777, 830
Andersen, Claus, lagmann351, 374, 426, 474, 537, 602, 612, 629, 724
Andersen, Mathilda Kristina81, 395
Andersen, Ove, fut192, 489
Anderson, E. Rye170
Andreassen, Bjarne272
Anstensen, L., slusemester73
Arnesen, Finn, h.r.advokat208
Arnold, Hans, general196, 361, 454, 474,479, 535, 537, 680, 687, 751, 756
Asplund, Signe, telefonbestyrer80
Backe, O., lege386, 402, 405, 407
Bakke, Hans Torbjørn Blom122
Bakke, Lars Blom122
Baksås, Tor106
Bandak-Norsjø-kanalen71, 98, 175, 248, 259, 387
Bang, sorenskriver566
Barth, Daniel216
Barth, Johannes212, 216, 218, 219, 252
Beck, Henrik250
Beda, Hugo, skipper193
Bentsen, Bent, slaktermester424
Bentsen, Kristen, smed403
Bentsen, Peder424
Bentsen, Ågot, telefonbestyrer80
Berdal170
Berget, John99
Bergkåsa, Einar og Sverre414
Bergland, Olav229
Bertelsen, Claus, kommisær724
Beylegaard, William, sogneprest94, 674
Bjelke, Jens, stattholder551, 750
Bjerva, Isak Abr.75, 176
Bjerva, Ole89
Bjerva, Ole T.176
Bjørndalen, Sveinung424, 425
Bjådal, Gunnar, slusemester73
Blakstad, Erik421
Blehr, trelasthandler607, 689
Blichfeldt, kaptein64
Blikk, Mikkel, lensherre327
Blix, major63
Blom, Katarina411, 541
Blom, Hans, skipsreder541, 567
Bolman, sakfører636
Bolvik Verk224, 252, 537
Bomhoff, Bertel352, 354, 374, 375, 377, 378, 379, 506
Bomhoff, Engebret, forvalter85, 90, 112, 228, 279, 352, 354, 374, 377, 444, 490, 506, 509, 534, 535, 612, 613, 680, 687, 741
Bomhoff, Engebret Chr., fenrik374
Borchgrevink, A.73
Borchsenius, fut27, 636
Borg, Knud, fut410, 490
Borgen, Einar H., gartner422, 487
Borgen, Hans O., gullsmed423, 424
Borse, Halvor S.223, 224, 225, 226, 431, 432
Borse, Joachim, assessor225, 226, 426, 534, 629, 680, 708, 729
Bowman, James539
Bowman, Søren, forvalter85, 112, 279, 539, 641
Boydler, byggmester544
Brane, Ragnar, lege107
Brattekås, Gunnar, slusemester73, 368
Bredsdorff, Morten427
Bredsdorff, Peder Mikal, forvalter90, 231, 241, 242, 257, 279, 427, 602
Bremer, Lauritz L., sogneprest90, 242, 317, 385, 392, 393, 434, 435, 438, 444, 497, 501, 570, 659
Brockenhuus, Claus, sagbrukseier189, 192, 373, 488, 536, 639, 654, 713, 723, 728, 735, 748, 813
Brokkhus, Henrik373
Bruu, Claus M.788
Bruun, major566, 635
Brugård, Arne424
Brynhildsen, by ggmester70
Brømsebro209, 210, 214
Bucher, Ditlef490
Buch, W. H., sogneprest96, 434
Bugge, Sophus, professor18, 185, 695
Bugge, Lars Clausen771
Bull, J. Storm547
Bækhus, Halvor K.70
Bærland, Anni, postmester81
Barnholt, Lars R., kjøpmann681, 688, 745, 748, 752, 754, 756, 765
Bøckmann, A. C., jomfru603, 604
Børresen, Odd424
Bøttger, Hother, arkitekt416
Baar, Peder P., rådmann751, 756
Cappelen, August, maler417
Cappelen, Diderik, jernverkseier26, 27, 29, 76, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 259, 260, 262
Cappelen, Didrik, kammerherre40, 162, 247, 252, 265, 270
Cappelen, Didrik, siv.ingeniør248, 249, 419
Cappelen, Elenore419
Cappelen, H. S. D., godseier67, 104, 277, 278, 419, 420, 421, 424, 445
Cappelen, Ingeborg420
Cappelen, S. D., jernverkseier, ordfører36, 40, 72, 163, 168, 169, 170, 171, 179, 193, 246, 247, 248, 258, 259
Carlheim, A. L., prest113, 383, 385, 411, 441, 659, 676, 808
Christensen, J. Arnt, sogneprest620
Christian II750
Christian III190, 750
Christian IV82, 130, 132, 134, 189, 209, 469, 536, 572, 650
Christian V82, 219, 222, 432
Christian Frederik, prins201, 202, 491, 507, 510
Cloumann, fut72
Coch, Niels, prest83
Coldevin, Inger541
Collett, Christian, bergråd542
Collett, Johan225
Collett, Peder225
Coilen, statsråd201, 202
Cordtsøn, hytteskriver256
Cornich, Anders, rådmann443, 448, 461, 624, 651, 714, 744, 813, 828
Cudrio, Frantz, hytteskriver216, 256, 744
Dahl, F. K., ordfører, klokker32, 337, 338, 476, 490, 492, 509, 649, 650
Dahl, H. S., advokat492
Dahl, Th., postmester81
Dahlin, I. C., skolebestyrer403
Deilhaug, Thomas, byggmester168
Dop, Wilhelm, sogneprest448, 461, 497, 624, 808, 814, 828
Dorph, N., biskop411
Drogseth, Arne, direktør265, 266
Dukane, Knut, lærer, ordfører104, 110
Eie, Thor Nicolaisen375
Eide, Andreas424
Eide, Linus, slaktermester424
Eidsfos Verk252, 260
Eik, Severin311, 720, 763
Eika, Halvor K., stortingsmann75
Eielsen, Elling, predikant580
Eliassen, Daniel, klokker83, 410, 649
Ellefsen, Emil, prost98, 276, 408, 434, 520, 580
Enboe, Jochum687
Enger, kjøpmann260
Espevalen, Kristian413
Espevalen, Thor H.412
Espevalen412
Espevolden, Halvor P.75
Eriksen, L.424
Erikson, Gaute, lagmann797, 823
Fagerberg, Anker110, 408
Fagerberg, Aron Johanson408
Fagerberg, Frida408
Falch, Jacob572, 595, 761
Fen, Tollef H.39
Feen, Torben209
Fehn, Gunnar262
Fehn, Halvor502
Fehn, Olav Sverre, ark. professor499
Fehn, Tryggve, advokat499
Fæhn, Ole, lensmann478, 498, 499
Finne, Gabriel G. D., lege418
Finckenhagen, Kristian287
Fischer, Johan Gott!ieb, byggmester542
Folkestad, biskop596
Folkman, løytnant567
Forbech, entreprenør63
Flom, Kåre, driftsbestyrer162, 174
Fossum Jernverk86, 193, 196, 209, 210, 211, 214, 215, 222, 229, 252, 260, 537
Fredrik III209, 210, 214, 222
Fredrik V432
Fredrik VI701
Friis, Niels551
Fritzøe229, 260
Funnemark, Hans, lensmann102
Fæhn, Marthinius39, 40, 109, 110, 478, 502, 509, 526, 605, 648, 719, 743, 792
Gabel, Christoffer von750
Galten, Johan E. Jensen, skomaker403
Galten, Jørgen T.88
Galten, Ole90
Garboe-Sahl, prest89, 90, 336, 385, 386, 388, 390 391, 392 411, 435, 440, 442, 492, 500, 641, 659, 676, 785, 792
Gartner, forvalter336, 375
Geitebugruvene209
Giedde, Brostrup216, 219
Giedde, Ove, admiral211, 214, 222, 263, 426, 536, 537
Gjemsø kloster465, 468, 469, 496, 528, 537, 550, 565, 629, 640, 706, 749, 751, 785
Gjesdahl, Hartvig C., sogneprest168
Grinna, Jon150
Grol, Johan489
Grothing, C., bakermester395, 403
Grothing, Odd, bakermester403
Gruen, Anders Johnsen255
Gulbrandsen, Johan, apoteker401
Gulliksen, Johannes, lensmann334, 386, 389
Gulliksen, Olav, skoforretning422
Gulliksen, Tyke331
Gundersen, Gunnar331
Gundersen, Olaus285
Gundersen, Thora285
Gunnarsen, Hans152
Gunnarsen, Jacob, lensmann562
Gunnarsen, Ole98
Gunnarsen, Peder70, 553, 554
Gunnarsen, Per152
Gurstad, Th., ordfører66
Guttormsen, Ingebret, sliperimester168
Gyldenløve, Ulrik Frederik119, 224
Hagen, Halvor271
Halten, Jacob von551
Hals, Hans Michal, kaptein567
Halvorsen, Anna, telefonbestyrer80
Halvorsen, Gudrun, telefonbestyrer80
Halvorsen, Herman, ordfører163, 166
Halvorsen, Kittil176
Halvorsen, Nicolai375
Halvorsen, Nils371
Halvorsen, Olav165
Halvorsen, Ole, garvermester398
Halvorsen, O. T. banksjef170, 180, 181, 499
Halvorsen, Per102
Halvorsen, Reinhart557
Halvorsen, Th.106
Halvorsen, Torstein, frisør406
Hammerstad, Anna, telefonbestyrer80
Hammerstad, Hans216
Hammerstad, Tron110
Hanes, Christen S.466
Hansen, Arthur, kjøpmann406
Hansen, Hans285
Hansen, H. O., forvalter383, 386, 387, 392
Hansen, Ivar, lagmann798, 808, 823
Hansen, Jørgen, slusemester73
Hansen, Martin, kjøpmann479
Hansen, Olav N.170, 702
Hansen, Per424
Hasseleid, Verner400
Hauge, Hans Nielsen90, 316, 334, 444, 475, 573, 576, 578, 579, 580, 681, 730, 752
Hauge, Yngvar, forfatter212
Haugen, Andreas106, 272
Haugen, Karl272
Haukvik, Hans, kjøpmann102, 110
Heide, Bendix636, 647
Heide, Claus, kaptein635, 636
Heggen, Oline278, 422, 517
Helge, prest488, 496, 633
Helgen, Peder, banksjef, ordfører163, 166, 179, 180, 665, 666, 699, 709
Helgen, Steinar110
Helgetveit, Eiv. O., kjøpmann406
Helliksen, Halvor575, 576, 577, 578, 579, 580
Hein, I. T.624
Henrik, prest326, 328, 640
Heisholt, brødr. Nils og Arne399, 423
Heisholt, Finn, kjøpmann399, 405
Heisholt, Gunder I. 27,29
Heisholt, Johs. Chr.29
Heisholt, Johs. G., lensmann80, 708, 741
Heisholt, Johs. J.177
Heisholt, Johs. R.27, 29
Heisholt, Laila, jordmor405
Heisholt, O. P., kjøpmann398, 399
Heisholt, Tea80
Hjelseth, Hans331
Herbjørnsrud, Claus J.240
Herlofsen, Arendal546
Hermansen, H åkon, apoteker401, 422
Herregården, Kristian173
Herrestad, Nils P., skipsreder629, 708, 729, 824
Hertzberg, Nils, professor297
Heyerdahl, N. R., sogneprest435, 709
Hiorth, Christian474
Hoel, Hans, kaptein16, 694, 697, 701, 767
Hoff, prest634
Hoff, skredder477
Hoff, Hans Chr., lege122
Hoff, Torstein, maler250
Hol, Jon, ingeniør170
Holla, Sven, prest474, 643, 654, 807
Holden Jernværk26, 91, 92, 113, 121, 202, 214, 219, 221, 224, 225, 240, 244, 245, 267, 433
Holden Forbrugsforening424
Holla gård64, 67, 223
Holla Meieri176, 395
Holla prestegård126, 129
Hollasæter, Erik, veivokter151, 446
Holen, Andreas, kirkesanger707, 711, 716
Holm, Peder, sogneprest228, 273, 432, 433, 497, 641, 659
Holm, Yngvar, radioreporter151
Holmboe, Hans W., lege122
Holmesland, stortingsmann76
Holmsen, P.256
Holtan, Halvor235
Horn, distriktslege28
Horn, masovnsmester510
Huitfeldt, Anders536
Huitfeldt, Claus, befalingsmann189, 536
Hundevadt, L. A., kjøpmann78, 387, 399, 406
Huset, Ole121
Hvale, Ole J.26, 29
Hvale, Bent J.28, 29, 39
Hvilen, Erling, postmester81
Hyni, Jørgen210
Høegh, Carl Preben208
Høiland, Ole320
Høydalen, Gunnar314, 318, 320, 435
Høyum, Enevold S. B., Eidsvollmann, kaptein490, 491, 492, 752
Høst, Ude Jacob, forvalter544
Høyer, Melchior, fut725
Haatvedt, Ole S.119, 120
Haatvedtsetre, Bergit121
Håtveit, Eivind451
Ibsen, kaptein411, 694, 745
Iversen, Hans, rådmann474, 489, 506, 551
Jansen, Jochum, kaptein476, 676, 677, 761, 771, 824, 830
Jebe, von, kaptein676
Jens, biskop, Oslo505
Jensen, Arthur, bakermester509
Jensen, Erling, skomakermester403
Jensen, Gunnar170
Jensen, Knut, lensmann61, 65, 76, 97, 412, 520, 621, 636, 637, 644, 688, 825
Jensen, M. Kr.405
Jensen, Ola153
Jensen, Peder, fergemann34
Jensen, Peder, fut551, 565
Johannessen, J. R., apoteker401
Johnsen, Nils, kjøpmann285
Johnsen, Gunhild, kjøpmann409
Johnsen, John286
Johnsen, John, Ringsevjen, kjøpmann424
Johnsen, brødr. N. og J., kjøpmenn409
Jordanger, Ragnvald, dyrlege558
Josten, Kirsten Borse225
Josten, Nils H.225, 680
Joon, biskop, Oslo496
Jøntvedt Mølle165
Jørgensen, Gustav272
Kabbe, Edvard117, 270
Kabbe, Johannes, ordfører170
Kall, Nicolai490
Kalde, Hans192
Kaprud, Eivind, apoteker398, 402
Karlsen, urmaker397, 399
Kaste, Gustav Gulliksen105
Ketilson, Olav, postmester81
Kilene, Torleiv408
Kise, Christoffer, kjøpmann262, 399, 742
Kise, Nils, kjøpmann262
Kittilsen, Karl270
Kittelsen, Ole Rye403, 405
Kjelda!, Halvor Paulsen375, 409, 411
Kjellemo, L. O., ingeniør169, 172
Kjørholt, P., ingeniør168, 169
Kleppen, M., lensmann712, 732, 735, 743, 753
Klovdal, Simon A.36, 39, 90, 95, 710, 731, 738
Knudsen, Gunnar, statsminister163
Knutsen, G. A., trygdesjef102, 108, 109, 163, 166, 168, 170, 408
Kolle, Anton, gamlehjembestyrer100
Kristensen, Erling168
Krogh, von164
Krohn, Harald, lege403
Krohn, Johan, lege402
Krohn, Kr. Fr., verkslege119, 121, 242
Kverner Brug169
Kaare, W., apoteker401
Kaas, oberst566
Lammers, sogneprest788
Lange, Hans Ths., sorenskriver480, 625, 708, 735
Large, Oscar, ingeniør164
Larsen, Gunnar285
Larsen, Martin, lastebileier481
Larsen, sakfører748
Laursen, skreddermester440
Lindalen, Asbjørn, installatør172
Lindalen, Halvor, byggmester40
Lindalen, John, byggmester396, 405
Lindalen, Peder J., snekkermester407
Lindgren, Jon Nilsen, smed121
Lindgrenslekta og fr.429
Lindquist, Johan, handelsbestyrer425
Lindquist, Karl, anleggsarbeider485, 494
Lithell, Carl, garver377
Liungh, Boye Winter, dyrlege401, 402
Liungh, E. W., apoteker401
Lillejordet, R. Kr.532
Lommerud, H. O., malermester406
Lommerud, Johs., byggmester106
Lofthus, Kr. J.625
L'Orange, J. G., direktør208
Lund, Hagbart, kjøpmann406
Løyte, Ole396
Løyte, Rolf396
Løvenskiold, amtmann63
Løvenskiold, Eggert, baron237, 238, 243, 244, 251, 267, 270, 383, 384, 721, 815
Løvenskiold, Harald, godseier208
Løvenskiold, Herman Leopoldus, kanselliråd225, 226, 227, 228
Løvenskiold, Herman Hermansøn, konferensråd226, 228, 231, 236, 237
Løvenskiold, Herman, komponist237
Løvenskiold, Severin von, konferensråd273, 432, 433, 538, 647
Madssøn, Anders, kjøpmann, borgermester216, 219, 537, 629, 634, 729, 761, 798, 814, 828
Madtzen, Bertil, sorenskriver192, 489, 714
Malmstrøm, Jens, skreddermester403, 604
Marum, Ole P.78, 385, 386, 406, 407, 408
Meidel, G., prest409, 431, 624, 625, 635, 655, 809
Meidel, Hans Christensen624, 625
Midt-Telemark Kraftlag169, 170, 171
Moss Jernværk252, 255
Mossige, Rasmus, lege122
Murefjell25, 478
Myhrene, Gunnulf, salmakermester396
Myrens Verksted164, 166
Møldrup, Mikal, forvalter113, 241, 279, 336
Møller, Hans, lege541
Møller, N. B.91, 117, 244, 414
Mørch, Oscar170
Mørner, Axel, greve, general543
Mæland, Olav, skolebestyrer, ordfører168
Namløs, Ole Andersen256
Namløs, Ole Jensen255
Namløs, Ole N.76, 176, 519, 520
Namløs, Trond O.516
Nannestad, Friederich, biskop433
Negård, Anna, handlende401
Nesheim, Ivar, skolebestyrer163
Nielsen, Jens, sogneprest382, 519, 771
Nielsen, Klemet198
Nielsen, Søren331
Nilsen, Aksel106
Nilsen, Aslak, stortingsmann272
Nilsen, Even117
Nilsen, Ingv., kjøpmann421
Nilsen, Karl153
Nilsen, Theodor, skomaker397
Nissen164
Nordbø, Gudleik, installatør401
Nordh, Helge, bilverksted421
Norheim, Olav H.425
Nordstå, Anders40, 314, 672
Nordskog, Hans, prest709
Nysom, statsråd73
Næseth, Karl106, 182
Olsen, John, kjøpmann260, 285, 406
Olsen, Magnus, professor185
Olsen, Peder, handelsborger771, 777, 793, 830
Olsen, Severin270
Olsen, Svend, prest191, 468, 469, 496
Olsen, Steen124
Olssøn, Peder213
Orsius, Jørgen, hytteskriver256
Oterholt, Arne170
Oterholt, Anund210
Pasch, Lorentz, maler548
Paulsen, Jon, masmester241
Paulsen, Lauritz Chr. Fritzner, lege122
Peder, prest329
Pedersen, Hans, skreddermester396
Pedersen, Oluf, hammersmed213
Pedersen, Tron, fergemann33-34
Persson, Herleik, fut489
Pettersen, Thorvald, smed, hovslager423
Poppe, Ludvig, forvalter233, 241, 242, 243, 279, 475, 603, 604, 625, 636
Poppe, Ulrik, lensmann92, 117, 321, 456, 636, 637, 653, 656, 664, 670, 681, 682, 684, 832
Pram71
Raben, greve318, 319, 320
Rachlev, lege94
Rafnes, Nils P.490, 528, 534
Ragnars Kolonial (Aasmundsen)422
Ramberg, B. T.630
Ramtoft, Ove, diakon, bestyrer405
Rasmussen, Rudolf, kjøpmann423
Rasmussen, Simon218
Rawert, Jørgen H., professor542
Raaberg, Jacob241
Reiersen, admiral372, 544
Rhode, løytnant708
Riddervold, statsråd435
Roch, sorensk river596
Rolsted, Carl F. H., lensmann, ordfører34, 375, 379, 380, 383, 384, 411, 435, 516
Rolsted, Henrik, forvalter26, 29, 34, 243, 608
Rolsted, Nils, sakfører, byfut379, 384
Romnes, Isak N.176
Romnes, Jacob G., lensmann86, 790
Romnes, Nicoline, kjøpmann423
Romnes, Ole N.176
Romnes, Ole T.76
Rosen, Johannes Clasen, lege121
Rosenkilde, konsul201
Rosenkrantz, statsråd202
Rougtved, Anders, fut88, 89, 90, 336, 490
Rougtvedt, Andreas, kammerråd90, 486, 566, 567
Rugstad, Herman580
Rukan, Anna og Ketil422
Rustad, Hans Leopold, løytnant418
Russel, Peter, assessor, amtmann361, 551, 651, 741, 793
Rye, kaptein578
Rygh, O., professor351, 487, 495, 723, 735
Røed, Gullik, sersjant490, 491, 752
Salvesen, Hans Edv. Ross, lege121, 391, 411
Sannes, Nils O., maskinfabrikk581
Saxlund, M. A. E., skogdirektør763
Scavenius, Peder, fut566
Schøitz, professor165
Schlanbusch, bergråd361
Schaaning, N., kjøpmann480
Schultz, Ludvig F.415
Schu!tz, løytnant375
Schulz, Nordberg, direktør165
Schweder, Joachim, fut431, 566, 629
Siegel, Hans209, 210
Siemens-Schuckert164-66
Sigurdsen, Amund, lagmann518
Sigurdsen, Erik, slusemester73, 108, 109, 162, 166
Simonsen, N., postmester81
Simonsen, Oluf og Ingeborg, bestyrere109
Simonsønner, Jørgen og Zacharias777
Skard, Mattias204
Skiensfjordens kommunale kraftselskap169, 170, 171
Skjeldal, sorenskriver764
Skullerud, Olai, professor495, 706
Skyte, Claus, fut551
Skaardal, Halvor164
Skaardal, Jonni106
Skaardal, Jørgen410
Smith, Eilert, prest379, 580, 644
Solberg, Fredrik, forvalter427
Solli, Peder P., installatør172, 397
Solvold, Ingolf, sosialsjef, ordfører102, 107, 110, 170
Solvoll, Georg, rørleggermester395, 405
Sommer, John Tommesen365, 448, 537, 703, 704, 708
Sommer, Thomas, rådmann361, 348, 624, 680, 696, 703, 724, 771, 824
Sommer, Tommes ,rådmann361, 365, 454, 461, 724
Sommerfeldt, Nils507, 680, 687
Sommerhielm, statsråd202
Sondresen, O. P., hotelleier78, 278
Stabel, Nils, sogneprest134, 382, 389, 410, 411, 431, 434, 440, 497, 503, 612, 640, 658, 675, 676, 680, 741
Stabell, Alfred, ingeniør418
Stavnem, Jonas39, 509
Steffens, Haagen Krog, forfatter416
Stenstad, Arne Chr.27, 28
Stenstad, Kr.698, 699
Stenstadvold, Halvard, lege405
Storm, C. H. von433
Storm, Mikkel777
Støren, P. I., ingeniør73
Straume, Eivind, lærer, klokker732, 733, 735
Stranger, Karen Olufsdtr.216, 218, 219, 220, 222, 223, 537
Strigen, Ole, skredder396, 423
Strigen, Thor, skreddermester423
Strøm, S. H., ingeniør73
Suchow, L., sogneprest83, 88, 112, 383, 385, 388, 464, 466, 503, 641, 785
Susaas, H. O. ordfører365, 368
Svendsen, Paul Peder230, 241
Sæthil, Gunnar270
Sætre, Johannes381
Sætren, G.73
Saamundsen, Alf272
Tallaksen, Trygve, driftsbestyrer166, 168, 174
Taranger, Absalon, professor277
Teisen, f!øtningsinspektør410
Tidemann, Hans, kjøpmann193, 361, 365, 537
Thommessen, Jon, borgermester192-93
Thommessen, Jørn, borgermester789, 798
Thone, M. A., prest216, 250, 489
Tormodsøn, Nikles488, 505, 506, 807, 813
Thornsohn, Samuel, fut16, 72, 89, 336, 486, 490, 500, 567, 603, 611, 745
Tonsberg, Stig Andersen537
Torsberg, Peder423
Toreskaas, Halvor, kjøpmann421
Toreskaas, Hans Ragnar421, 422
Torgiolss, prest571
Torkildsen-Kielland163
Torleifson, Torgils, prest489
Thorstensen, Halvor, frisør406
Thorstenson, stadsadvokat547
Trenepol, Jochum443, 448
Trinipol, Jan192-93
Trollborg25, 762
Trondsen, Trygve272
Tronsen, Asbjørn, banksjef180
Tufte, Asbjørn106
Tufte, Karen80, 110, 483
Tufte, Kr. jr.40, 101, 107, 165, 483, 485
Tufte, Kristen P.101, 107, 483, 484
Tufte, Steen, lege477, 478, 535
Turman, Jacob, prost634, 635, 714
Tveitane, Knut, lærer110
Tveitereid, Olav, driftsbestyrer174
Tønnesen, Carl Andreas, apoteker401
Ulefoss apotek422
Urne, Eiler536
Valdjufsson, Thormod473, 612, 797
Vaia, Adolf, kjøpmann168
Vaia, Hans102
Vab, Ole A.110
Vaia, Petter B.106
Vale, Jon Bentsen, ordfører65, 76-77, 176, 779
Vale, Trond, handelsbestyrer425
Valle, Anton Wilhelm, sogneprest277, 434, 435
Valle, Fr., tannlege396
Venstøp, Falentin, stiger210
Vold i Solum224
Vrangfoss kraftverk171
Wedel, greve543
Wefring, I. N., prest321, 580, 686
Welliksen, Halvor, Ytterbø, lensmann507, 685, 688, 691
Willadtzen, Niels538, 539
Wille, Amon, skipper567
Wines, Olaf, kjøpmann286, 396, 423
Wessel, Hans, cand. jur.468, 567
Wessel, Jonas, sorenskriver241, 242, 243, 564, 603, 697
Wesseltoft, Jørgen S., kjøpmann541, 777
Wetlesen, Isak263, 511, 524
Wettergren, P. B., prest92
Weyer, Hercules, fut352, 551, 565, 602, 606, 612, 622, 814
Weyer, Nils H.551, 552, 566, 572, 602, 606, 612, 771, 777, 814
Worm-Miiller, Jacob, professor202
Wærstad, Halvor H.171
Ytterbø, Halvor89, 243, 507, 688
Ytterbø, Jens N.398
Ytterbø, Nils398
Ytterbø, Susanne og Anne398
Ytterbøe, Per, herredsagronom323, 674
Ytterbøe, Simon39, 290, 674, 687
Zachariassen, Inger567
Zachariassonner, Simon og Jørgen700, 778, 808
Ødegaard, Godtfred, urmaker396
Ødegaard, Halvor I.27
Ødegaard, M., urmaker396
Ødegaarden, Ole39
Øygarden, Halvor O., ordfører570
Ørvollåsen209
Ørn, Mikkel, fut551
Øystein, biskop323, 326, 425, 473, 488, 512, 528, 599, 646, 661, 695, 797, 807
Aaland, H. K., snekkermester407
Aalborg, Christen, lensmann411
Aall, Cato, kammerherre205, 206, 207, 208
Aall, Hans, kammerherre93, 94, 95, 163, 203, 545
Aall, Hans202, 203, 493
Aall, Hans Cato, prost, stortingsmann547
Aall, J. C., amtmann64, 75, 76, 541
Aall, Jacob, Eidsvollsmann541
Aall, Jørgen, stortingsmann541
Aall, Nicolai Benjamin197, 198, 354, 366, 538, 539, 541
Aall, Niels, brukseier, statsråd75, 76, 90, 93, 198, 201, 202, 203,204,205, 228, 281, 365, 493, 541, 546, 547, 733, 735, 743, 766
Aall, Nils, brukseier162, 169, 365, 492
Aall, Nils Frederik, brukseier206, 207, 208, 549
Aall, Th. J., stiftsassessor541
Aarhus, Steinar, ordfører101, 104, 632, 690, 743
Aaheim hotell400
Aaheim, Håkon R.399, 401
Aaheim, Rasmus Hansen79, 399, 400, 401
Bygdeboknemndas forord til andre opplag av Holla I

I forordet til første utgave av bygdeboka Holla, skreiv lektor Simon Ytterbøe, at tanken om ei slik bok kom fram i begynnelsen av 1900-åra. Sommeren 1912 spurte daværende ordfører Peder Helgen om lektor Ytterbøe ville skrive «Hollas historie». Han tok på seg oppdraget og boka forelå i manuskript høsten 1922. Holla herredsstyre ytte det nødvendige til trykkinga og et lite honorar til forfatteren. Holla Sparebank hadde også gitt noe støtte til arbeidet. Boka forelå ferdig i 1925 og ble trykt i 1500 eksemplarer.

I 1954 hadde lektor S. Ytterbøe ferdig manuskript til trykking av et nytt opplag av bygdeboka Holla, som var utsolgt. Under arbeidet med dette viste det seg at stoffet ble så omfattende, at han så seg nødt til å dele boka i to bind. Det andre bindet fikk navnet Holla II og omfatta opplæring, kirke og skolestell.

Herredsstyret valgte ei bygdeboknemnd som bestod av Knut Dukane, Torvald Lauvstad og Sverre Liestøl. Nemnda rådde til at Holla II burde trykkes først og dette vedtok herredsstyret. Boka var ferdig i 1957.

Lektor Simon Ytterbøe døde i 1954. Knut Dukane, som var formann i nemnda, skreiv et minneord i boka om forfatteren og slutningsorda i dette lydde slik: «Det store samlerarbeid han utførte, vil i kommende slekter stå som et vakkert monument over ham. De slekter som seinere skal bygge og bu i «Hollin herad» vil minnes Simon Ytterbøe med varm takk.

Da Holla II var ferdig ble det videre arbeid med gjenopptrykk av bygdeboka stilla i bero, og ble først tatt opp igjen i 1969 etter at formannskapet hadde valgt Halvor Sannes, Gerhard Hedlund og Sverre Liestøl som ny bygdeboknemnd, med den sistnevnte som formann og sekretær, og med oppdrag å forberede spørsmålet om gjenopptrykk av det første bind av Holla.

Nemnda tok straks opp arbeidet og fikk i stand et forslag til avtale med S. Ytterbøe's familie om rett til bruk av materialet. Avtala ble godkjent av Nome kommunestyre i møte 1/7 1970 og i møte i kommunestyret 13/12 1974 forelå et tilbud fra Oluf Rasmussens Boktrykkeri, Skien, på trykningsarbeidet. Dette ble godtatt.

Under arbeidet med Holla har nemnda i store trekk lagt S. Ytterbøe's manuskript til grunn. Av nytt stoff som er kommet til kan nevnes artikkel av Kåre Flom om Holla kommunale Elektrisitetsverk. G. Hedlund har skrevet om Holla Sparebank, navnet Ulefoss, industrien i Ulefoss, gruvedrifta på Fen og Søve og et tillegg til S. Ytterbøe's fortegnelse over utvandrerne fra Holla. Arne Johan Gjermundsen har skrevet: Omriss av Hollamålet, og Per Ytterbøe avsnittet: Jord- og skogbruket i Holla gjennom tidene.

Sverre Liestøl har supplert stoffet med opplysninger for tida fra 1950 til kommunesammenslutninga med Lunde i 1964, og forsøkt å gi stoffet ei målform i samsvar med rettskrivinga etter læreboknormalen av 1959 og med bruk av de valgfrie former, som han meiner ligger i flukt med det vanlige talemålet i Holla. Han har også omarbeidet enkelte avsnitt av manuskriptet om kommunikasjoner og skrevet tilleggene om oppbygginga av den kommunale administrasjon og om tjenestemennene m.v.

Endel av bildemateriellet er nytt, men det er også nytta mange av klisjeene fra den første utgava av Holla, og en beklager at disse ikke var så gode som ønskelig etter mange års lagring.

Nemnda vil sende en varm takk til artikkelskriverne, til Nome kommune som har stilla midler til rådighet for utgivelsen, til Ytterbøe's familie for rett til bruk av manuskriptet og til Oluf Rasmussens boktrykkeri for hurtig og fint arbeid. En særlig takk til Arne Johan Gjermundsen, som har gitt råd vedkommende målforma og til Hans Vala, Valebø, som har hjulpet til med innsamling av suppleringsstoff fra Valebø.

Ulefoss, 14. oktober 1975.
Sverre Liestøl    Gerhard Hedlund    Halvor Sannes