Alle øvrige slektsbøker

Omslagsforside (15%) (slektsboker)BokinfoKort omtalePriser
Niels og Jacob Aall
Breve fra slekten Aalls arkiver 1738–1905
Med forord av professor Sverre Steen
Dreyers Forlag, 1948 | Innb. | 362 s.
«Ingen slektskrønike kan bli så levende som en samling av slektens brev. Ingen skildring kan bli så sann som de personlige brev mannen selv har skrevet.», skriver professor Sverre Steen om boka.
Ruth Bærland
Anetavle
for Hans Odin Andereassen og Julette Marie Andersdatter Bakken
Nome Antikvariat, 1996 | Hft. | 12 s.
En samling anetavler for Hans og Julette – begge med dype røtter i Holla.
Ruth Bærland
Noen opplysninger om de som har bodd på Øvre Verket
Øvre Verkets Venner, 1996 | Hft. | 13 s.
Dette er en oversikt over personene som bodde på Øvre Verket i året 1900.
Trygve Espelin
Lensmann under okkupasjonen
Hans Hansens egne redegjørelser om tiden som lensmann i Holla
Trygve Espelin, 2012 | Innb. | 120 s.
Lensmann Hans Oskar Hansen ble dømt for landssvik. Var dommen en rettsstat verdig?
Arne Johan Gjermundsen
Min bedste kiære Broder!
Det Soelvoldske Selskab, 2002 | Hft. | 346 s.
Denne boka inneholder en samling brev hentet fra Løvenskiold-familiens privatarkiv i Rigsarkivet i København – brev baron Eggert Løvenskiold skrev til sin bror kammerherre Carl Løvenskiold.
Kr 50
Arne Johan Gjermundsen
Min norske reise 1811
Baron Carl Løvenskiolds reisedagbok fra Norge
Norgesforlaget, 2002 | Innb. | 102 s.
Vi følger baron Carl Løvenskiold gjennom Sverige til Svinesund, videre til Christiania og til en rekke byer og steder rundt om i Norge. Med et skarpt blikk karakteriserer han mennesker og miljøer han møtte på sine ferd.
.
Kr 50
Arne Johan Gjermundsen
Peder Pedersen Soelvold 1799–1847
Folkelærer og demokrat
Holla Historielag, 1989 | Hft. | 96 s.
Historien om husmannssønnen fra Eidsbygda i Holla som ble en av landets fremste folkeopplysere. Soelvold var Norges første «moderne» journalist
Kr 50
Arne Johan Gjermundsen
Skattemanntall 1826 – Folketelling 1865
Holla Historielag, 1994 | Hft. | 166 s.
Denne boka gir folk med røtter i Holla sjansen til direkte å finne sine forferde og -mødre ved å lete seg bakover fra 1865-tellinga via skattemanntallet i 1826.
Utsolgt
Arne Johan Gjermundsen
Skifteregister for Holla, Nedre Telemark
Offentlige arveskifter 1667–1900 med oversikt over slekt og arvinger etter bønder og husmenn og verks- og bruksarbeidere
LTB, 1992 | Innb. | 297 s.
Norges første komplette arveskifteregister. Omfatter alle offentlige arveskifter i tidligere Holla kommune i Nedre Telemark for perioden 1667–1900 – med nøyaktige henvisninger til skifteprotokollene.
Kr 50
Liv Marit Haakenstad
På sporet av familien
Kilder og metoder i slektsgransking
Vigmostad & Bjørke, 2015 | Innb. | 347 s.
Boka gir en innføring i slektsgransking som burde være nyttig både for nybegynnere og viderekomne. Her finner du også praktiske eksempler og øvingsoppgaver med fasit.div>
Liv Marit Haakenstad
Slektsgranskerens guide til utvandringen 1825-1930
Vigmostad & Bjørke, 2013 | Innb. | 436 s.
Over 850 000 nordmenn utvandret i perioden 1825–1930. Boka gir innblikk i hva som skjedde med dem som reiste.
Ragnhild Hagen
De syv fruer til Ulefos Hovedgaard
1782–2007
Eget forlag, 2009 | Hft. | 40 s.
Kvinnehistorie belyst gjennom fruene i Aall-slekten ved Ulefos Hovedgaard.
Tormod Halvorsen og Harald Øverbø
Folketellinga i Holla 1801
Holla Historielag, 1982 | Hft. | 100 s.
Denne folketellinga gir en fullstendig oversikt over alle som budde i Holla i 1801, og er en viktig kilde til kunnskap om og innsikt i Hollasamfunnet på den tida.
Utsolgt
Gerhard Hedlund
12 profiler fra Holla og Lunde
Nome Antikvariat, 1995 | Hft. | 48 s.
Et minne om personer som i sin samtid betydde mye for det samfunnet de levde og virket i.
Arvid Høgvoll og Ruth Bærland
Henrik Ibsen
Herregårder, kammerherrer, godseiere og proprietærer.
Brokker av en slektshistorie
Nome Antikvariat, 1996 | Innb. | 96 s.
Martin Gunnar Knutsen
Liv og mening
Erindinger 1918–1945
Aschehoug, 1981 | Innb. | 212 s.
Denne boka er første del av beretningen om Martin Gunnar Knutsens hendelsesrike livshistorie.
Gunnar Sanden og Arvid Høgvoll
Verksfolk: Øvre og Nedre Verket
Om folk, hus og livet på Verket
Holla Historielag og Øvre Verkets Venner , 2019 | Innb. | 256 s.
Det er ei bok om dagliglivet på Nedre og Øvre Verket i arbeid og leik. Det er også ei bok om husa, og om hvem som har bodd der.
Kr 250 (medl.) | Kr 300 (ikke-medl.)
Peter Sjölund
Slektsforskning med DNA
Slektshistorisk Forlag, 2019 | Innb. | 144 s.
Boka gir en innføring i hvordan man kan bruke DNA-testing som hjelpemiddel i slektsforskningen.
Nils Johan Stoa
Folk i Holla 1762–1782
Ekstraskatten 1762–64 og Folketellingen 1782
Holla Historielag, 1993 | Hft. | 80 s.
Ekstraskatten gir i prinsippet opplysning om alle personer i skattepliktig alder. Folketellingen 1782 ble foretatt for å kartlegge behovet for korntilførsel til befolkningen.
Utsolgt
Nils Johan Stoa og Lars-Jørgen Sandberg
Våre røtter
Slektsgransking som hobby
Cappelen Damm, 2012 | Innb. | 239 s.
Boka gir deg en grundig innføring i hvordan du skal gå fram for å finne opplysninger om dine aner. Her får du også vite hva som finnes av kilder i ulike arkiver.
Terje A. Tetmo
Ordbok for slektsforskere
Grøndahl Dreyer, 1999 | Innb. | 85 s.
Ordbok med over 2.500 oppslagsord. Inkluderer også forklaring på mye brukte forkortelser.
Per Bernt Tufte
Det hendte i Holla
– 100 brokker av en bygdehistorie
Holla Historielag, 2023 | Innb. | 288 s.

Boka tar for seg et mangfold av hendelser, aktiviteter og personer som har vært med på å forme bygda – inkludert flere artige og til dels lite kjente historier

Kr 230 (medl.) | Kr 320 (ikke-medl.)
Thorbjørn Wahlstrøm og Helge Markussen
På sporet av Elg-Johansen
Rallaren og jegeren
Genius Forlag, 2007 | Innb. | 120 s.
Pia Elisabeth Wiedemann
Løvenskiold til Løvenborg
Books on Demand, 2010 | Hft. | 44 s.
Løvenskiold til Løvenborg er ei slektsbok. Løvenskiold-slekta var eiere av Løvenborg God på Sjælland i 200 år. Boka beskriver slekta og tidens personer gjennom sju generasjoner.
Kr 50