Breve fra slekten Aalls arkiver 1738–1905

 

BokinfoInnholdsfortegnelse
Slekten Aall – opprinnelig fra Ribe Amt på Jylland – hører til de betydeligste slektene i Norge på 1700- og 1800-tallet. Mest framtredende er den tredje generasjon av slekten, som spilte en sentral rolle i utformingen av landets framtid fra 1814 og framover.

Til alt hell er store deler av Aall-slektens familiearkiv bevart. Brevene som presenteres i denne boka er en del av dette arkivets skatter. Hovedtyngden er brev til og fra Niels Aall (1769–1854) og Jacob Aall (1773–1844).

«Vil en lære den svunne tids mennesker å kjenne, skal en dukke ned i deres brevkister og hente fram brev de har skrevet, og brev de har fått. .... Ingen slektskrønike kan bli så levende som en samling av slektens brev. Ingen skildring kan bli så sann som de personlige brev mannen selv har skrevet.», skriver professor Sverre Steen (1898–1983) i forordet.

 
InnholdSidetall
1. Holla 1940: 6 dagers krig - og ren idyll etterpå?1-2
2. Administrasjonsrådet mot konge og regjering i aprildagene3-4
3. Hjemmefrontens ledelse, Milorgrådet, Kretsen og KK5-6
4. De legale aviser og litt om de illegale7-8
5. «Osvald» og hans gruppe -- sabotører og motstandsfolk9-10
6. Milorg, tyskere og nazister på sabotørjakt11-12
7. Ulefossknott opp i røyk13-14
8. Liabrua ved Tyri i Landsmarka opp i røyk15-16
9. Gisles sledetur med «Olga»17-18
10. Var Milorg på Ulefoss så helt upolitisk?19-20
11. Var enkelte NS-ledere i Holla nærmest Milorgfolk?21-22
12. Sverre Brynildsen, verken dobbeltspiller eller haleheng23-24
13. Tre brødre som ble krigshelter, og enda en til fra Holla25-26
14. Utviklingen av Milorg på Ulefoss27-28
15. Dumdristighet eller forbrytelse29-30
16. Etterord31-32