Folk i Holla 1762–1782

 

BokinfoInnholdsfortegnelseForord
Ekstraskatten gir i prinsippet opplysning om alle personer i skattepliktig alder. I utgangspunktet var dette alle som var over 12 år i 1762 eller som fylte 12 de nærmest etterfølgende årene. Skatten ble innkrevd over en periode på 10 år, men skattereglene ble hele tiden forandret slik at færre og færre skulle betale.

Folketellingen 1782, eller «Siæle Antal i Amtet» som den kaltes, ble foretatt for å kartlegge behovet for korntilførsel til befolkningen. Det er usikkert hvor store deler av landet som ble omfattet av tellingen, men i dag er det bare bevart tellingslister for landdistriktene i Telemark og noen få prestegjeld i Oppland og Trøndelag.
 
InnholdSidetall
Ekstraskatten 1762–642
-- Holden sogn4
-- Rommenes Annex28
-- Hvalebøe37
-- Helgen Annex42
Folketellingen 178255
-- Om siæle antal i amtet 178256
Forord
Med dette kildeskriftet kommer vi menneskene i Holla i siste halvdel av 1700-tallet nærmere. Styret takker statsarkivar Nils Johan Stoa for at han har overlatt det særdeles verdifulle materialet til historielaget. Og vi er glad for at vi er i stand til å utgi kildeskriftet slik at det blir tilgjengelig for flere.

Skriftet gir et vell av opplysninger, og er ordnet på en lettfattelig måte. Lagets første kildeskrift var «Folketellinga 1801»,utgitt i 1982. Vi håper å kunne utgi flere kildeskrifter i årene framover.

Holla, i august 1993
Tormod Halvorsen
leder