Folketellinga i Holla 1801

 

BokinfoInnholdsfortegnelseForord
Denne tellinga er en viktig kilde til kunnskap om og innsikt i Hollasamfunnet på den tida. Her er 1801-tellinga gjengitt i sin helhet både gårds- og kretsvis og dessuten alfabetisk etter fornavn. Bok burde være spesielt verdifull for for alle som er interessert i det gamle samfunnet og tidligere slekter.
 
InnholdSidetall
Forord3
Innholdsfortegnelse4
Folketellinga i 18015
-- Administrasjonsgrenser6
-- Sogna i Holden Prestegjeld7
-- Tellingsarbeidet8
-- Hvordan skal en finne fram, i tellinga8
-- Hva kan tellinga si oss i dag8
-- Liste over gårdene som står nevnt i tellinga12
-- Alfabetisk liste over ord og uttrykk13
-- Tabeller til sammenlikning med tallene for Holden Prestegjeld16
-- Litteraturliste18
Datalister etter gård19
Datalister alfabetisk etter fornavn60
Forord
Holla Historielag er glad for at vi nå kan legge fra folketellinga for 1801, med kommentarer av Tormod Halvorsen og Harald Øverbø. Denne folketellinga gir en fullstendig oversikt over alle som budde her i 1801, og er en viktig kilde til kunnskap om og innsikt i Hollasamfunnet på den tida.

Halvorsen og Øverbø har sammenfatta opplysningene og kommentert enkelte av de viktigste konklusjonene vi kan trekke av tellinga.

Sjølve tellinga, som er gjengitt i sin helhet både gårds- og kretsvis og dessuten alfabetisk etter fornavn, skulle egne seg utmerket for alle som er interessert i det gamle samfunnet og slektene før oss.

Holla Historielag
Styret