Liv og mening

 

BokinfoOm forfatterenInnholdsfortegnelse
Denne boka er første del av beretningen om Martin Gunnar Knutsens hendelsesrike livshistorie. Han ble født i små kår på Ulefoss i 1918. Moren døde straks etter, og de første barneårene vokste han opp hos fosterforeldre. Han var uvitende om at han var bortsatt og helt uforberedt da han 5 år gammel ble hentet «hjem» av sin egentlige far.

Faren var en ivrig og aktet arbeiderpartimann og Martin Gunnar Knutsen kom selv aktivt med i arbeiderbevegelsen utover i 1930-årene. Fra april 1940 som kommunist.

Under krigen gikk han på lærerskole, utgav ulovlig avis og tok del i farlige, illegale aksjoner. Han ble til slutt arrestert, og da freden kom, satt han på Grini, dødsdømt tre ganger av tyskerne.
 
Martin Gunnar Knutsen, født 1918 i Skien. Elektriker, anleggsarbeider, snekker. Etter artium og lærerskole, universitetseksamener i pedagogikk og historie. Har virket som lærer i mange år flere steder i landet. Siden 1970 rektor i barneskolen i Skedsmo.

Under krigen arrestert av gestapo for illegalt arbeid. Medlem av Norges Kommunistiske Parti siden 1940. Nestformann i partiet og fra 1975 formann. Medforfatter av: Hvitbok om 1940, Ny Dag 1975.
InnholdSidetall
I. BARNEÅR11
-- Litt om slekta11
-- Bortsatt småtass14
-- Tilbake til far - og til ny familie16
-- Lunden18
-- Gamlebesta20
-- Besta og jentene23
-- Kino, søndagsskole, hjem25
-- Første møte med arbeiderbevegelsen27
-- Julaften i Bestas stue29
-- Idrett, leik og turer31
-- Heisholt skole35
-- Påskefeiring- og storflom39
-- Far i ny jobb - og i lokalpolitikken41
-- På middelskole43
-- Klassekamp og politikerbesøk48
-- Flytting, håndverkere og Geburg Aasland51
-- Voksen på omt'lig55
II. UNGDOM I FØRKRIGSTID59
-- Klassesamfunn i miniatyr: Ulefoss59
-- Høvling og lampeopphenging62
-- Med Holla A. U. L. i 30-åra66
-- Gerhardsen i harnisk i 193673
-- A.1.F. på Ulefoss75
-- Leo pluss ungdomsopprør78
-- Anleggsliv i Munchen-året80
-- Uforsonlighet mot fascismen!85
-- Klokkemakeri og Sos. BUL87
-- «Ingenting er som å væra mil 'tær»91
-- Finlandskrigen94
-- Den tysk-sovjetiske pakten100
III. KRIG OG LÆRERSKOLE107
-- Inn i storkrigen107
-- 1940110
-- Inn i NKP- hvorfor?116
-- Skole i krigstid120
-- Røkke og de andre124
-- Kultur i mørklagt by127
-- Påskeferie med komplikasjoner132
-- Arrestasjon på Notodden135
-- I Porsgrunn kretsfengsel136
-- Folkedomstolen i arbeid140
-- Sommerjobbing143
-- Brynhildsen145
-- Illegalt avisarbeid147
-- Læreraksjonen 1942152
-- Religion og skole155
-- Unntakstilstand og Riiser-Larsen159
-- Det hardner til på skolen163
-- Musikkveld med trist postludium168
IV. ILLEGALT ARBEID OG FANGENSKAP173
-- Ut i illegalt arbeid173
-- Første oppdrag som illegal176
-- I dekning hos fru Vangsnes179
-- Fra studier til sabotasje181
-- Gruppa starter opp184
-- A.T.-kontoret og Eggedalsleiren187
-- Om partifolk og andre i Buskerud 1944189
-- Eggedalsleiren smadret, aksjoner i Drammen192
-- Busnes tur og retur196
-- Tyske desertører - til styrking av arbeidet?198
-- Arrestasjoner på Strømsø200
-- Gestapohuset i Drammen omringet202
-- Akershus 1944203
-- Nummer 19205
-- Fra Haft på Grini til fred210