Løvenskiold til Løvenborg

 

BokinfoInnholdsfortegnelseForord

Løvenskiold til Løvenborg er ei slektsbok. Løvenskiold-slekta var eiere av Løvenborg God på Sjælland i 200 år. Boka beskriver slekta og tidens personer gjennom sju generasjoner.

Materialet til boka ble funnet Løvenskiold-slektas privatarkiv på Rigsarkivet i København og i annet historisk materiale.

Forfatteren er eldtse datter av den sistlevende lensbaron Fritz Løvenskiold.

 
* Ved levering utenfor Nome
kommer porto i tillegg.
InnholdSidetall
Forord9
Indledning11
Løvenborg15
Parken21
Norske og danske linie25
Danske og norske linie29
Friherrelige linie38
Friherrelige danske linie47
Norske gren55
Friherrelige danske linie57
Friherrelige danske linie61
Norske gren66
Friherrelige danske linie69
Norske gren74
Friherrelige danske linie77
Friherrelige danske linie80
Norske gren82
Friherrelige danske linie85
Friherrelige danske linie91
Heraldik94
Tidstavle97
Anetavle101
Billeder105
Kilder107
Forord

Det har været en stor og spændende opgave at indsamle og beskrive min families historie. Gennem breve fundet i Rigsarkivets gemmer har jeg fået indblik i deres dagligdag, og gennem læsning af historisk materiale har jeg fået viden, som har gjort, at jeg har kunnet flette deres liv ind i en historisk sammenhæng.

Fra starten var det min agt kun at skrive om Løvenskiolderne på Løvenborg, men jeg blev hurtigt klar over, at slægten i Norge spillede en stor rolle. De to familier besøgte ofte hinanden, og på Løvenborg boede i kortere eller længere tid mange af familiens børn fra Norge.

Hvert slægtled har fået sit eget afsnit. Det er Friherrerne og dermed ejerne af Løvenborg, der er frontfigurerne, og ved hvert generationsskift har jeg beskrevet konger og skelsættende begivenheder. Andre familiemedlemmer, både danske og norske, er nævnt, hvis de har haft kontakt med familien på Løvenborg. Beskrivelsen af en generation afsluttes med en lille historie med historisk strejf i form af en dialog mellem tjenestefolkene Maren, Katrine og Niels i køkken eller folkestue.

Ikke tidligere har der foreligget en samlet beskrivelse af slægten Løvenskiolderne på Løvenborg, og jeg håber derfor, den vil glæde min familie og andre, som er interesseret i slægtshistorie. Dette er ikke en fyldestgørende beskrivelse af hverken gods eller park, men blot en kærlig hilsen til dem der gik forud.

Tak til Bente Klercke Fonden for at give økonomisk støtte til bogen. Tak til grevinde Bolette og greve Christian Ahlefeldt-Laurvig for at åbne deres hjem for mig og give mig tilladelse til at fotografere til bogen. Tak til Arne Johan Gjermundsen for at have transkriberet en række vanskelige tyske breve.

Tak til Ole Lindegård for at fotografere slot og park. Tak til min svigersøn Christian Østeraas for gennemgang af det historiske materiale og til Anne Louise Lindgreen og min mand Hans, som har læst korrektur og tålmodigt stillet op, når jeg havde brug for det.

Pia Elisabeth Wiedemann, født
Baronesse Pia Elisabeth Løvenskiold