Ordbok for slektsforskere

 

BokinfoInnholdsfortegnelseForord

Denne boka er et kjærkomment hjelpemiddel for alle som har slektsforskning som hobby. Som slektsforsker støter man ofte på begreper som ikke uten videre er forståelige. Med denne boka får man hjelp til å gjøre begrepene begripelige.

I tillegg til mer enn 2.500 oppslagsord, inneholder boka også oversikter over forkortelser, merkedager og mynt, mål og vekt i gamle dager.

 
InnholdSidetall
Forord7
Alfabetisk ordliste9
Forkortelser m.m.72
Merkedager77
Mynt, mål og vekt83
Tidsrom av interesse85
Navnet på Oslo85
Kilder86
Forord

Denne boken er i hovedsak utdrag fra boken «Ordliste for ættegransker» utgitt i 1946 av Grøndahl & Søns forlag. Jeg har tilføyet et betydelig antall ord og uttrykk som er hentet fra skifter, rettsprotokoller og kirkebøker. En god del er også hentet fra andre ordbøker, bygdebøker og slektsbøker. Det er tatt med en del dialektiske ord. Se for øvrig under kilder.

Ordene er sammenlignet mellom de forskjellige kildene og Aschehougs leksikon. Der hvor skrivemåten, betydningen og tolkningen her vært forskjellig, er alle skrivemåtene og tolkningene tatt med ukritisk. Det har bare vært nyanser i forskjellene.

Merkedager som relaterer seg til bestemte datoer er sortert etter dato bak i boken, det samme gjelder mål og vekt. Forkortelsene som er i eget kapittel, gjelder ikke bare denne boken, men brukes i mange andre bøker slektsforskere benytter.

Terje A. Tetmo