På sporet av Elg-Johansen

 

BokinfoInnholdsfortegnelseForord
 
InnholdSidetall
Forord6
Inn og ut av Fossums skoger7
Sporene fra Malmedalen10
Eslet til både rallar og prest?21
Elgjegeren: Hvem tar - hvilket bytte?27
Jaktgeværene41
Hule-nomaden48
Bygdefolket -- undrende, men med respekt55
-- Overnaturlige evner82
Nødens mat85
-- Ikke la mammon ta dere!94
Edvins eldre år104
-- «Entreprenøren»105
-- Hyttene ved Mjågetjenn106
-- Ny hytte110
-- Alderstrygd114
-- Til Akkerhaugen og Sauherad Bygdeheim115
Kilder120
Informanter120
Bilder120
Forord

Under arbeidet med boken «Med tømmerhake i Fossumskogene - glimt fra skogsarbeiderens hverdag» i perioden 2002 til 2004, fikk vi under flere av våre intervjuer med eldre skogsarbeidere, interessante opplysninger om Edvin Johansen - en kar mange av Fossums skogsarbeidere var i kontakt med. Mange mente vi burde la vårt neste bokprosjekt bli om denne spesielle karen.

Men først ville vi finne ut noe mer om opphavet, om det skulle bli bok. Om Edvin Johansen var det skrevet så mye forskjellig tidligere, at dette måtte vi til bunns i før annet stoff ble bearbeidet. Opphavet måtte bekreftes. Her var vi maksimalt heldig, da vi ved en ren tilfeldighet fikk kontakt med Anne Holen Helseth i Malmefjorden, forfatteren av «Gard og slekt i Fræna». Hun har med entusiasme lagt ned et stort arbeide. Uten hennes hjelp hadde vi aldri greid å få på plass korrekte opplysninger om familien. På Senja fikk vi kontakt med slektsforsker Svein Ernstsen som har bistått oss med opplysninger om Edvins morsslekt, som satte oss i kontakt med flere av dem. En takk også til en rekke av Edvins familiemedlemmer på Senja. Men de kanskje aller viktigste når det gjelder detaljer om familien er likevel Edvins niese Solveig Malmedal Folkestad og hennes mann Aage. De har bidradd med detaljinformasjon om familien, og lånt oss bilder.

Vi ha hatt mange hyggelige hjelpere under vegs, i Gjerpen, Sauherad og ikke minst i Valebø. Vi kan ikke her ramse opp alle disse positive bidragsyterne, men må likevel få lov til å nevne et par Valebøinger som med et svært godt minne og gode fortelleregenskaper har betydd mye: Olav Brenne og Gudrun Tangen. Ellers viser vi til oversikten over våre informanter bak i boken, som alle takkes for god hjelp, både med generell informasjon og lån av bilder. Listen over de som har bistått oss med bilder, finnes også bak i boken.

Edvin Johansens barndom i Malmedalen, livet på anlegg og den første tiden i Valebø-området er nå så langt tilbake i tid at alle medaktører og vitner er borte for lengst. Noen av historiene som gjengis er derfor gått gjennom flere ledd før vi har satt dem på papiret, med de farer for endringer under vegs slike historier alltid vil ha.

Takket være støtte fra DnB NOR fondet har vi kunnet oppsøke kilder på Vestlandet og fått hevet kvaliteten på produksjonen av boken. Så må vi takke Per Svein Bratsberg i Genius Forlag for stor tålmodighet og hjelpsomhet med produksjonen av boken.

Vi håper at alle som har hatt interesse for Edvin Johansen, Elg-Johansen eller Elgskyttaren, finner innholdet interessant, og at boken vil være et bidrag til å ta vare på en spesiell i historie om en spesiell person.

Helge Markussen    Thorbjørn Wahlstrøm
Skien, august 2007
DnBNOR