Peder Pedersen Soelvold 1799–1847

 

BokinfoInnholdsfortegnelseForord
Peder Pedersen Soelvold (1799–1847) var husmannssønn fra Eidsbygda i Holla, Nedre Telemark. Han var sjelden begavet, fikk lærerutdanning av opplysningspresten Laurits Lange Bremer og ble lærer på bruksskolen til statsråd Niels Aall på Ulefoss. Etter tre år som lærer i heimbygda, flytta han i 1823 til Aker, hvor han ble huslærer hos bonden Engebreth Hoff.

Soelvold er best kjent som redaktør og utgiver av Statsborgeren i Christiania, 1831-1835, seinere redigert av Henrik Wergeland.

Soelvold var en av sin tids fremste folkeopplysere, og ville gjennom Statsborgeren – og andre skrifter – bidra til opplysning i den unge norske staten. Soelvold er Norges første «moderne» journalist, og brukte uortodoske metoder for å avsløre udugelige og korrupte embetsmenn.

Soelvold døde som fattiglem i Christiania i 1847, bare 48 år gammel.

 
* Ved levering utenfor Nome
kommer porto i tillegg.
InnholdSidetall
Peder Soelvold 1799 - 1847 av Anders Hovden7
Til Norge av Peder P. Soelvold9
1. Innledning ved Arne Johan Gjermundsen10
2. Underviisnings-Reglement for Jørgen Andreas Nielsen Heisholt av Peder P. Soelvold16
3. P. P. Soelvold - folkelærer av Arthur Gjermundsen25
4. Demokrat på alvor av Helge Ytrehus33
5. Breve til min Fader av Peder P. Soelvold56
6. Bibliografi91
7. Kilder94
8. Om forfatterne95
Forord

I anledning av 250-års jubileet for skoleloven, og 175-års feiringen av Grunnloven, fant styret det riktig å gi ut et skrift med tilknytning til folkeopplysningsmannen Peder Pedersen Soelvold. Hans virke kan knyttes til begge disse markeringene.

Dette skriftet hadde ikke vært mulig uten den enestående innsats som Arne Johan Gjermundsen har gjort. Hans iver for denne oppgaven har inspirert alle oss som har arbeidet med skriftet.

Historielaget vil også rette en stor takk til Arthur Gjermundsen og Helge Ytrehus for deres bidrag – bidrag som kaster nytt lys over Peder Soelvolds samfunnsinnsats.

Vi retter en spesiell takk til Johannes Haatveit, Ulefoss, som velvillig har utlånt originalen til Peder Soelvolds undervisningsreglement fra 1820-åra.

En takk også til Bø Trykk as for vel utført arbeid.

Med hilsen
Tormod Halvorsen
Holla Historielag, november 1989