Slektsgranskerens guide til utvandringen 1825–1930

 

Bokinfo

Det første skipet med norske utvandrere kastet loss fra Stavanger 5. juli 1825, med kurs for New York. Dette var starten på den organiserte utvandringen fra Norge. Mer enn 850 000 nordmenn utvandret i perioden 1825–1930.

Boken tar for seg utvandringens historie. Den gir et innblikk i hva som skjedde med dem som reiste – hele veien fra Norge til de kom fram til målet for reisen. Den belyser også gjennomutvandringen via et annet land, et tema som ikke tidligere har vært omtalt i særlig grad i utvandringslitteraturen.

Boken gir pratisk veiledning for slektsgranskere som arbeidet med utvandringen fra Norge. Den tra for seg kilder i Norge, Storbritannia, USA og Canada og gir konkrete tips om hvordan vi kan gå fram for å finne utvandreren.

Boken er rikt illustrert med historisk materiale, som bilder, kart og annonser. Den er en oppdatert og utvidet utgave av boken med samme tittel, som kom ut i 2008.