Verksfolk: Øvre og Nedre Verket

 

BokinfoInnholdsfortegnelseForord
Verksfolk er ei bok om Nedre og Øvre Verket og noen av de som bodde der. Det er ei bok om dagliglivet der i arbeid og leik. Det er ei bok om husa, og om hvem som har bodd der.

Med mange intervjuer får du et nærbilde av hvordan det var å bo på Nedre og Øvre Verket. Det er med både ny og gammel historie. Og det er ei bok om fredninga av Øvre Verket og om utviklinga fram til i dag.

Det er ei bok du kan ha glede av i mange år framover - ja, kanskje i fleire generasjoner.
 
* Ved levering utenfor Nome
kommer porto i tillegg.
InnholdSidetall
Forord5
Gata vår7
Nedre og Øvre Verket: ei skisse8
Mary Løvbugten: Vi sang «Vi er unge og verden venter»11
RIBO-forestillinger i 2015 og 201622
Kari Baksås: Julaften var det mølje klokka 1226
Nedre Verket41
Forvalterboligen til Holden Werk46
Beboere på Nedre Verket ca 1920-192547
Beboere på Nedre Verket i 1930-årene53
Vidar Sandstå: Om Nedre Verket og livet ellers55
Litt om Gunhild Marie og Kristian Finchenhagen60
Gode venninner, hele livet69
Anne Marie Madsen f. Larsen: Vi hadde det så godt på Verket74
Berit Marie Jensen: Vi lå nere på Øra hele sommeren74
Felles samtale med Berit Marie og Anne Marie78
Det gjaldt å værra tidlig ute viss ein skulle til Torva78
Helge Hanssen: Vi var mye nere på Brygga82
Enrst Helge Halvorsen: Det var grusomt trivelig på Verket89
Øvre Verket101
Om Verket104
Øvre Verket-kveld på RIBO107
Anette Dahlen: Norsjø var vårt «Syden»122
Noen opplysninger om de som har bodd på Øvre Verket127
Frøydis Vibeto: Vi var på Torvet ved Centrumskaféen og jeppa pinne143
Øvre Verket fredes151
Mer om fredingsdiskusjonen155
Øvre Verket etter fredinga i 1982184
Øvre Verket i nyere tid185
Næringsdrivende på Øvre Verket 2019189
Julemarkedet216
Øvre Verket Dagene224
Utstillinger237
Konserter239
Gudstjenester242
Dugnader243
Hus og planter246
Noen bilder og et dikt250
Forord

Øvre og Nedre Verket har vært en sentral del av Ulefoss i et par hundre år. Området har vært en en del av Verkstomta, og her har det i generasjoner levd folk tilknytta Verket, dvs. Jernværket, sagbruksvirksomheten, tre-sliperiet, kraftproduksjonen og øvrige virksomheter tilknytta Cappelen-gruppen. Her har verksarbeidere bodd sammen med ektefelle og barn, og her har verkspensjonister på tilsvarende måte ofte levd til livets slutt. Familiene har som regel bodd tett på andre familier og ofte med mange personer i hver leilighet. Til tross for til dels dårlige tider innimellom har det som regel vært arbeid å få på Verket. Mange vi har intervjua framhever det gode samholdet og trivselen ved å bo her.

Ett av de eldste husa på Nedre Verket var ferjested med serverings- og overnattingsmuligheter. Haugbygningen har i tillegg til å være et sted med leiligheter og husrom for folk med tilknytning til Jemværket, hatt flere andre funksjoner. Vi kommer tilbake til det.

Det har vært skrevet en del om Verksfolket før, men bare ei bok. Det er Einar Jespersens bok: «Du slette ti» med undertittel «Ulefos og Værket i hverdag og fest» utgitt i 1980. Vi vil anbefale den boka.

Forfatterne mente allerede for et tre-fire år siden at det var på tide med ein ny bok om dette spennede området, og med til dels andre vinklinger enn i Jespersens bok. De to kveldene på RIBO med presentasjoner av Verksfolket, som blei gjort av Mary Løvbugten og Arvid Høgvoll har vært en inspirasjon til å skrive ei ny bok. Og RIBO-presentasjonene viste mange bilder som ikke er presentert offentlig før. De fleste av disse bildene er med her.

Vi lar intervjuer gi inntrykk av det livet som har vært på Øvre og Nedre Verket den gang intervju-personene vokste opp der. Vi har også med verdifullt materiale om hvem som har bodd i de forskjellige husa i forskjellige tidsperioder.

Vi har med mye stoff om diskusjonene rundt fredning eller ikke i 5 års perioden 1977 til 82. Og vi presenterer også det som har skjedd med Øvre Verket etter fredninga. Vi presenterer de som driver på Øvre Verket i dag og de utstillinger og samlinger av historisk karakter som nå fins der.

Vi takker intervjuobjekta så mye for stoff som kanskje ellers ville gått i glømmeboka. Vi er også svært takknemlig for stoff om Øvre og Nedre Verket som er skrevet av Kari Baksås og Ruth Bærland. Takk for vakre dikt skrevet av Lilly Evju, Ernst Rolf Jørgensen, Elsa Stoa og Jonni Skårdal. Takk til Hans Olaf Bærland for en artikkel om Haugbygningen. En ekstra takk til Per Bernt Tufte for bearbeiding av etterlatte artikler etter Kari Baksås, for eget stoff og hjelp med boka.

Og ikke minst takk til mange for lån av bilder til boka og for interesse for å bidra.Boka er utgitt på vegne av Holla Historielag og Øvre Verkets Venner.

Ulefoss, mai 2019     Arvid Høgvoll      Gunnar Sanden