Slektsressurser på nett

Her finner du en fanedelt liste over nyttige lokale, nasjonale og internasjonale slektsressurser som er tilgjengelige på nett.

NB! Klikk på bildet for å gå til den aktuelle kilden.
Bygdebøker på nettHovedkilderGravminnerUtvandringOm slektsgranskingDiv. hjelpemidlerUtlandet
HTML: Slektskilde ALT-i-ett (bilde + tittel + omtale)
Gamle Holla
Nettbasert bygdebok
Gard Strøm
En nettbasert bygdebok for Holla prestegjeld (fra 1500- til 2000-tallet). Her finner man avskrift av en mengde originaldokumenter: kirkebøker, folketellinger, skattelister, tingbøker, skifter og matrikler m.m. Den inneholder også informasjon om gårder, underbruk og husmannsplasser i Holla, samt om familier tilknyttet bygdas næringsliv: jernverk, sagbruk og gruver.
Nettstedet har en åpen støtte- og debattgruppe, Holla-spørsmål, på Facebook.
Nettstedet er opprettet og blir vedlikeholdt av Gard Strøm. Facebook-gruppa ble etablert 10. mars 2019.
Holla og Lundeslekt
Nettbasert slektsdatabase
Nils Buverud
Nettstedet inneholder en slektsdatabase som omfatter store deler av alle slekter i Holla fra 1600-1700 og videre framover mot år 1900. Databasen er nedlastbar.
Nettstedet foreligger også i engelsk versjon, og det har en støtte- og debattside på Facebook.
Slektsdatabasen er opprettet av Nils Buverud. Facebook-sida ble etablert 15. mai 2015.
Gamle Valebø
Nettbasert bygdebok
Gard Strøm
Her finner man avskrift av en mengde originaldokumenter, samt en oversikt over alle eiendommer i Valebø og alle som har eid eller forpakta eiendom i Valebø fra 1600-tallet og fram til våre dager.
Nettstedet har en støtte- og debattside på Facebook.
Valebø var tidligere ei grend i Holla. Fra 1. januar 1964 ble Valebø en del av Skien kommune.
Nettstedet ble opprettet 24. juni 2015. Vedlikeholdes av Gard Strøm. Facebook-sida ble etablert 31. august 2015.
Gamle Gjerpen
Nettbasert bygdebok
Gard Strøm
Her finner man avskrift av en mengde originaldokumenter, samt et omfattende alfabetisk gårds- og plassregister for Gjerpen. I tillegg inneholder nettstedet avskrift av en rekke kirkebøker for Skien, Porsgrunn, Bamble, Solum, Seljord, Eidanger, Brevik, Sauherad og Tinn. Inkludert er også en norsk-engelsk mini-ordbok for slektsgranskere.
Nettstedet har en støtte- og debattprofil på Facebook.
Gjerpen var opprinnelig et prestegjeld i nedre Telemark og ble eget herred fra 1837. I 1964 ble det mesteparten av Gjerpen innlemmet i Skien kommune.
Nettstedet er opprettet og blir vedlikeholdt av Gard Strøm. Facebook-profilen ble etablert 14. oktober 2010.
Slekt i midtre Telemark
Nettbasert slektsdatabase
Ole Bjørn Darrud
Nettsiden og tilhørende database er dedikert menneskene som levde i midtre deler av Telemark før 1815. I databasen kan du søke etter personer, familier og stedsnavn med direkte tilgang til primærkildene – lage grafiske slektstrær og få en oversikt på kartet hvor folk bodde.
Nettstedet har også en støtteside på Facebook.
Nettstedet og tilhørende Facebook-side ble gjort tilgjengelig 28. februar 2022. Bak prosjektet står Ole Bjørn Darrud.
Ættesoga - familieband til Kviteseid
Nettbasert bygdebok
Dette slekts- og gardstunet bygger på innholdet i bygdebøkene «Kviteseid bygdesoge» – bind 1 og 2. Her finner man personer med tilknytning til Kviteseid eller Vest-Telemark via slekt eller familie. Nær 52.000 personer er knytta sammen i et lokalt slektstre. Nettstedet inneholder også informasjon om gårder og plasser i Kviteseid kommune.
Nettstedet eies av Kviteseid kommune. Det vedlikeholdes av Kviteseid Historielag i samarbeid med Kviteseid bibliotek.
Digitaliserte bygdebøker
Dette er en liste over digitaliserte by- og bygdebøker, gårdshistorier og annen slektsrelevant litteratur. Mye av denne litteraturen er fritt tilgjengelig i Nettbiblioteket, der man kan bla og søke i hver enkelt bok på skjerm.
Bøkene er organisert etter fylke. Telemark-bolken alene inneholder over 550 bøker.
Nettsiden er opprettet og blir vedlikholdt av Norsk Slektshistorisk Forening (NSF)
HTML: Slektskilde ALT-i-ett (bilde + tittel + omtale)
Digitalarkivet
Arkivverkets nettsted for publisering av digitalisert arkivmateriale
Dette er hovedportalen til de norske primærkildene. Her finner man bl.a. søkbare folketellinger og skannede kirkebøker, skifteprotokoller, tinglysningsdokumenter, tingbøker, matrikler m.m. De fleste av kildene omfatter hele landet, men enkelte dekker bare deler av landet, som f.eks. adressebøker.
Digitalarkivet er Arkivverkets nettsted for publiserirng av digitalisert arkivmateriale. Noe av materialet er skannet (ikke søkbart) og noe er transkribert (søkbart).
Digitalarkivet ble etablert 23. januar 1998. Redaksjonen holder til i Statsarkivet i Bergen.
Nettbiblioteket
Nasjonalbibliotekets digitaliserte samling
Dette er Nasjonalbibliotekets samling av digitaliserte norske utgivelser. Hjemmefra kan man lese og søke i over 275.000 norske bøker med utgivelsesår t.o.m. år 2000, aviser og tidsskrifter utgitt før 1925 og mer enn 125.000 bilder, samt en mengde kart, brev og manuskripter. Nyere digitaliserte utgivelser får man kun tilgang til ved å besøke et lokalbibliotek eller Nasjonalbibliotekets lesesaler.
Bruk anførselstegn for å avgrense søk, f.eks. ''Hans Hansen''.
Tjenesten ble etablert som prøveprosjekt i 2009 under navnet Bokhylla. Fra 2012 ble den permanent og heter nå Nettbiblioteket.
Kirkebøker
I kirkebøkene finner man opplysninger om fødsel/dåp, konfirmasjon, vigsel, død/begravelse, inn- og utflytting m.m. De fleste kirkebøker må man bla i for å finne fram, men enkelte er transkribert og dermed søkbare.
Det finnes to hovedtyper kirkebøker: ministerialboka, som ble ført av presten og klokkerboka, som klokkeren eller en annen kirkemedhjelper førte. I noen tilfeller er begge tilgjengelige, i andre finnes bare den ene.
Les veilederen.
Digitalisert og vedlikeholdt av Arkivverket. Omfatter kirkebøker fra den norske statskirken, samt fra enkelte dissentermenigheter. Tilgjengelig via Digitalarkivets nettsider.
Folketellingene (DA)
I folketellingene er hele befolkningen oppført med navn, alder/fødselsår, fødested, bosted, sivilstatus, yrke m.m. På Digitalarkivets nettsider finner man statlige folketellinger fra 1769 til 1910, samt en del lokale folketellinger.
De statlige folketellingene i Norge har 100 års sperrefrist. Den 1. desember 2020 ble folketellingen for 1920 offentlig tilgjengelig her. Les veilederen
Digitalisert og vedlikeholdt av Arkivverket. Tilgjengelig via Digitalarkivets nettsider.
Folketellingene (RHD)
Her kan man søke i de statlige folketellingene for årene 1865, 1875, 1900 og 1910. 1875-tellingen er ikke komplett. Søkefunksjonen er litt annerledes enn på Digitalarkivets nettsider.
Når man skal finne fram i en folketelling, kan det være nyttig å vite omtrent hvor anene var bosatt. For de største byene finnes det adressebøker som kan være til hjelp med å plassere anene.
Digitalisert og vedlikeholdt av Registersentral for historiske data (RHD).
Historisk befolkningsregister (HBR)
Dette registret knytter sammen opplysninger om samme person/familie fra ulike kilder – først og fremst fra folketellinger og kirkebøker. Resultatet framstår som et historisk folkeregister. Mange av sammenkoblingene er gjort maskinelt vha ulike algoritmer.
Les veiledningen om HBR.
Registeret ble opprettet av Registreringssentral for historiske data (RHD) i Tromsø den 9. september 2015. Driftes av RHD i samarbeid med flere andre institusjoner.
Eiendom og pantebøker
Her kan man søke/bla i grunnbøker, panteregistre og pantebøker m.m. Benytt Kartverkets eiendomsregister til å finne nåværende bruks- og gårdsnummer. Eldre gårds- og bruksnummer finnes i matrikkelen for 1886 og matrikkelen for 1838.
Digitalisert og vedlikeholdt av Arkivverket. Tilgjengelig via Digitalarkivets nettsider.
HTML: Slektskilde ALT-i-ett (bilde + tittel + omtale)
Gravplasser i Nome
Gravminneregister
Nettside som gir tilgang til å søke etter gravplasser på alle kirkegårder som sorterer under Nome kirkelige fellesråd: Flåbygd, Gamle Kronborg, Helgen, Landsmarka, Lunde, Nye Kronborg og Romnes.
Trefflista inneholder fullt navn, fødselsdato, dødsdato, navn på gravplass og gravnummer. I noen tilfeller er det lenke til et kart som viser hvor graven er plassert på kirkegården.
Opplysningene er basert på kirkens egne registre.
Søketjeneste utviklet og driftet av selskapet Ecclesia Systemer.
Gravminnebasen
Gravminneregister
En søkbar gravminnedatabase med over 2,9 millioner gravminner fra hele landet. Her finner man opplysninger om bl.a. navn, fødselsdato, dødsdato, begravelsesdato og gravsted. I mange tilfeller er det også bilde av gravstøtten. Basen er først og fremst bygd opp gjennom dugnadsinnsats av frivillige.
Database opprettet i 2004. Administreres av Slekt og Data.
Begravde i Oslo
Gravminneregister
Her kan man søke etter gravlagte på kirkegårder og gravlunder i Oslo kommune. Man kan finne ut hvor graven ligger ved hjelp av gravnummeret. Nettstedet inneholder dessuten oversiktskart over hver enkelt kirkegård.
Opprettet og vedlikeholdt av Gravferdsetaten i Oslo.
Dødsannonser - minnesider
Søketjeneste
En søkbare nasjonal database med oversikt over de aller fleste publiserte dødsfall i Norge siden 2007. Nettstedet inneholder også minnesider.
Opplysningene er basert på informasjon fra landets begravelsesbyråer.
Portal utviklet og vedlikeholdt av det multinasjonale IT-selskapet Adstate AS.
Døde 1951–2014
Dødsfallregister
Her finner man en nesten komplett liste over personer bosatt i Norge som døde i perioden 1951–2014. Totalt inneholder registret 2,6 millioner personer. Den eldste er født i 1850, de yngste i 2014. Registret er basert på Dødsårsakregistret, som oppdateres fortløpende av Folkehelseinstituttet (FHI).
Se veiledningen om dette registret.
Arkivuttrekket er foretatt av Folkehelsinstituttet (FHI). Tilgjengelig via Digitalarkivets/em> nettsider.
Find A Grave
Gravminnesøk
Verdens største gravminne-nettsted. Inneholder over 180 millioner gravminner fra hele verden. Hovedvekten er nordamerikanske, men et stort antall norske kirkegårder og gravlunder er også representert.
Opplysningene om gravminnene er samlet inn gjennom dugnadsarbeid. Alle kan legge inn opplysninger, laste opp bilder av gravstøtter og lenke sammen relatert gravminner - forutsatt at man har registrert en konto hos Find-A-Grave. Det er helt gratis å bruke nettstedet.
Nettstedet ble lansert av Jim Tipton i 1995. Kjøpt opp av Ancestry i 2013.
HTML: Slektskilde ALT-i-ett (bilde + tittel + omtale)
Emigranter fra Holden
Utvandrerbase
Nils Buverud
En oversikt over utvandra Holla-sokninger i perioden 1825–1930. Databasen inneholder navn på 1.713 personer – de fleste av dem dro til Nord-Amerika. Opplysningene er hentet fra bl.a. Ytterbøes bygdebok «Holla I», utflyttingsprotokoller i kirkebøkene og politites protokoller over emigranter.
Databasen er utarbeidet av Nils Buverud.
Emigrant-protokoller
Her kan man søke etter nordmenn som forlot Norge i håp om en bedre framtid i utlandet. Over 800.000 nordmenn utvandra i perioden 1825–1930. De aller fleste endte opp i Nord-Amerika, der det i dag finnes over 4,5 millioner norsk-amerikanere. De største utvandrerhavnene var Christiania, Bergen, Stavanger og Trondheim.
Digitalisert og vedlikeholdt av Arkivverket. Tilgjengelig via Digitalarkivets nettsider.
Norway-Heritage
Utvandrerbase
Nettstedet inneholder mengder av informasjon om utvandra nordmenn: passasjerlister, skipslister, reiseruter m.m. Det er et eget bildegalleri med foto av bl.a. gamle seilskuter, dampskip, havner, avisannonser og reisedokumenter. Her finnes også et debattforum, hvor man kan etterlyse opplysninger, be om hjelp eller bistå andre. I tillegg finner man en omfattende artikkelsamling om utvandringsrelaterte temaer.
Nettstedet ble opprettet i 1997 av Sue og Gery Swiggum, Trond Austheim og Børge Solem. Driftes av Børge Solem.
EmiWeb [$]
Emigrantregister
Register over utvandra skandinaver. Hovedtyngden er svenske emigranter, men her kan man også finne opplysninger om norske og danske utvandrere. Registret inneholder over 11 millioner navn. Innholdet er sammenstilt fra opplysninger i kirkebøker og en del andre kilder. Tilgang til registrert krever et abonnement.
EmiWeb har en støtteside på Facebook.
Registerer blir driftet av Föreningen EmiWeb.
Ellis Island Foundation
Emigrantdatabase
Database med om lag 65 millioner poster. Her kan man søke i passasjer- og skipslistene for skipsanløp til New York i perioden 1820-1957.
Hovedtyngden av opplysningene er fra Ellis Island – en liten øy i New Yorks havnebasseng – som var mottaks- og registreringssentral for innvandrere fra 1892 til 1954. Svært mange norske utvandrere måtte gjennom nåløyet på Ellis Island før de slapp inn i «det forgjettede land».
Søketjenesten er gratis.
Databasen blir administrert av The Ellis Island National Museum of Immigration.
Emigranter til/via Canada
Passasjerlister 1865–1922
Database med lister over emigranter som ankom kanadiske havner i tidsperidoen 1865–1922. Basen dekker havnene Québec, Halifax, Saint John, North Sydney, Vancouver og Victoria. Man kan søke etter skipets navn, rederi, ankomsthavn, ankomstår/dato, avgangshavn og avgangsår/dato. Personnavnene derimot er ikke transkribert og følgelig ikke søkbare.
Fra 1850-årene dro en økende andel norske emigranter til Nord-Amerika via kanadiske havner, først og fremst Québec. Det finnes ingen kanadiske passasjerlister fra perioden før 1865. Les mer.
Databasen administreres av det kanadiske riksarkivet Library and Archives Canada (LAC)
Telelaget of America
Norsk-amerikansk ættelag
Telelaget er en medlemsorganisasjon av etterkommerne til innvandrere fra Telemark. Laget arrangerer årlige sammenkomster i øvre midtvesten sammen med andre norsk-amerikanske ættelag. De utgir nyhetsbrevene TeleMail og TeleNews, samt medlemsbladet TeleSoga.
Nettstedet har egen side om Nome kommune.
Organisasjonen ble etablert i 1907. Den består av om lag 500 personer og familier i USA, Canada og Norge.
HTML: Slektskilde ALT-i-ett (bilde + tittel + omtale)
Kom i gang med slektsforskning
En enkel innføring
Nysgjerrig på slektsforskning? Her finner man nyttig informasjon for å komme igang. I denne veilederen er det samlet et stort antall råd og tips til alle som vil starte med slektsforskning. Den er ikke bare nyttig for nybegynnere. Her vil også viderekomne kunne finne noe av interesse.
Veilederen er skrevet av Slekt og Data.
Slektsprogrammer
Hvilket program skal jeg velge?
Denne nettsida gir råd om valg av slektsprogram. Et slektsprogram er et digitalt slektstre, som hjelper til å holde orden på opplysningene man har funnet om sine aner.
Valg av slektsprogram vil avhenge av hva slags datautstyr man bruker, hvor man vil lagre dataene, hvem som skal ha tilgang til treet m.m. Enkelte slekstprogrammer er gratis, men de har som oftest en del begrensninger.
Veilederen er skrevet av Slekt og Data.
Slektsforum (Slekt og Data)
Få svar på det du lurer på
Et av de største nettbaserte forumene for slektsfaglige spørsmål. Her møter man mange erfarne slektsforskere som gjerne deler av sin kompetanse og besvarer spørsmål man måtte ha.
Det er en egen gruppe for etterlysning av slekt fra Telemark.
Forumet er åpent for alle, men man må registrere seg for å delta.
Forumet er etablert og blir driftet av Slekt og Data. Har over 22.000 registrerte brukere (pr. okt. 2020).
Brukerforum (Arkivverket)
Spør andre arkivforskere om hjelp
Her kan man møte andre arkivforskere, utveksle informasjon og erfaringer og få hjelp til egen forskning. Man må registrere seg før man deltar i forumets diskusjoner.
Forumer er etablert og blir driftet av Arkivverket. Har over 17.500 registrerte brukere (pr. okt. 2020).
Slektsgranskning Holla og Lunde (FB)
Debattside
Gunhild-Juliane Kåsene
Dette er et samlingssted for alle med interessere for slektsgransking i Holla og Lunde. Her kan man etterlyse opplysninger om egne slektninger, delta i debatter, legge ut bilder og fange opp nyttige tips.
Privat Facebook-gruppe opprettet 6. september 2012. Vedlikeholdes av Gunhild-Juliane Kåsene og Anne Maria Andreassen.
Slektsforskning og DNA
Hvilke DNA-tester kan man ta?
Denne veilederen beskriver de tre hovedtypene av DNA-tester (autosomal, Y-DNA og mtDNA) man kan ta, hva man kan utlede av de ulike testene og hvor man kan kjøpe testene.
I tillegg finner man en kalender med oversikt over DNA-relaterte kurs og arrangementer.
Veilederen er skrevet av Slekt og Data.
Norway DNA - Norgesprosjektet
Dette nettstedet inneholder en mengde informasjon om DNA og slektsforskning. Vil være nyttig både for dem som vurderer å ta en DNA-test og for dem som allerede har tatt en test og trenger hjelp til å forstå resultatene. Norgesprosjektet DNA er knyttet til FTDNA, som er en av verdens ledende leverandører av DNA-tester.
Nettstedet har en støtte- og debattside på Facebook.
Nettstedet er etablert av Norsk Interessegruppe for DNA i Slektsforskning (NIDNA), som ble stiftet 12. mars 2015.
HTML: Slektskilde ALT-i-ett (bilde + tittel + omtale)
Ordliste for slektsgranskere
Nettstedet inneholder forklaring på over 700 ord og uttrykk som er nyttige for enhver slektsgransker. I mange tilfeller er det også lenker til mer utfyllende informasjon.
Vedlikeholdes av nettstedet DinSlekt.no.
Forkortelser i folketellingene
Veiledning
I folketellingene finner man en rekke forkortelser. De følger en registreringsstandard for folketellinger. Her finner man forklaring på disse forkortelsene.
Oversikten er hentet fra registreringstadarden HISTFORM.
Historikk for prestegjeld og sogn
Veiledning
Denne oversikten over prestegjeld og sogn viser hvordan grensene har endra seg over tid. Det er et svært nyttig hjelpemiddel og gjør det enklere å finne ut hvilke kirkebøker man trenger å lete i.
Det er en egen seksjon for prestegjeld og sogn i Telemark.
Oversikten er utarbeidet av Arkivverket.
Kalender for kirkelige høytider
I kirkebøkene førte prestene ofte inn de latinske eller norske navnene på kirkelige høytider og merkedager. Denne kalenderen hjelper deg å oversette disse navnene til eksakte datoer.
Eks: Dominica Sancta 1842 = Påskesøndag i 1842 = 27. mars 1842.
Vedlikeholdes av nettstedet DinSlekt.no.
Gårdskart
Gårdskartregister
Denne tjenesten viser gårdskart over en gitt eiendom med tilhørende arealstatistikk. Kartet kan vises med fem ulike bakgrunner: gråtoner, farger, raster, flybilde eller uten bakgrunn. Tjenesten er beregnet på eiere/brukere av landbrukseiendommer, men er tilgjengelig for alle.
Se brukerveiledningen
Vedlikeholdes av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).
Norske Gaardnavne
Gårdsregister
Nettsted som gjør det mulig å søke i bind 1-17 av O. Ryghs bokserie «Norske Gaardnavne». Bindene omfatter alle fylkene uten om Finnmark. Bøkene inneholder opplysninger om alle landets matrikkelgårder, totalt om lag 55.000. Gårdene er organisert etter herred.
Sett Amt = Bratsberg Amt og Herred = Hollen for å få opp alle gårder i Holla.
Nettstedet er en del av Dokumentasjonsprosjektet - et samarbeid mellom universitetetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.
Oversikt over adressebøker
Lenkeliste
Nettside som gir en god oversikt over adressebokutgivelsene i Norge. Mange av dem er digitalisert og kan leses i Nettbiblioteket.
Adressebøker kan være svært nyttige i slektsforskning, spesielt på 1900-tallet, der mange av de vanlige kildene er utilgjengelige på grunn av sperrefrister.
Den første adresseboka i Norge utkom i 1838. Med tida ble adressebøkene gradvis erstattet av telefonkataloger.
Utarbeidet og vedlikeholdt av Lokalhistoriewiki.
Adressebog for Bratsberg Amt med skatteligninger (1905)
Denne adresseboka er organsiert etter by og herred. Hollen herred finnes på side 109–117. Skatteyterne – både personer og bedrifter – er oppført med navn, stilling, inntekt og formue. I noen tilfeller er gateadresse også oppgitt. Skatteyterne er ordnet i alfabetisk rekkefølge.
Utgitt i oktober 1905 av S. M. Brydes Forlag og Tryk, Kristiania.
Adressebøker for Kristiania/Oslo og Aker
Disse adressebøkene inneholder person- og gateregistre. For Kristiania/Oslo dekker de perioden 1879–1985 (noen år mangler). Adressebøker for Aker finnes for årene 1916–17, 1922, 1924–1925, 1929, 1934–35, 1937–38. Aker ble innlemmet i Oslo 1. januar 1948.
Digitalisert og vedlikeholdt av Arkivverket. Tilgjengelig via Digitalarkivets nettsider.
HTML: Slektskilde ALT-i-ett (bilde + tittel + omtale)
Hvordan finne slekt i Sverige?
Veileder
Her får man en kort innføring i hvordan man går fram for å finne aner fra Sverige. En unik kilde for enhver som vil forske på slekt i Sverige er de såkalte husförhörslängdene, som årlig ble ført av presten. Kjennskap til läns-inndelingen i Sverige er nødvendig for å finne fram i kirkebøkene.
Vær forberedt på å måtte betale for tilgang til enkelte svenske kilder.
Veilederen er skrevet av Slekt og Data.
Riksarkivet i Sverige
Digital arkivportal
Dette er hovedportalen til de svenske primærkildene. Her kan man søke i folketellinger, kirkebøker, militære ruller, panteregistre m.m. Det finnes også en nettbutikk, der man bl.a. kan kjøpe CD-er med komplett oversikt over Sveriges befolkning på ulike årstall.
Fra 1. februar 2018 er tilgangen til disse kildene gratis.
Digitalisert og vedlikeholdt av Riksarkivet i Sverige.
ArkivDigital Online [$]
Kommerisell arkivtjeneste
Denne arkivtjenesten inneholder over 87 millioner dokumentsider avbildet fra mer enn 200.000 protokoller. Her finner man kirkebøker, militære ruller, panteregistre og mye annet. I tillegg kommer søkbare registre over hele Sveriges befolkning 1940, 1950, 1960, 1975 og 1985.
ArkivDigital Online er en betalingstjeneste. Man må ha et abonnement for å få tilgang.
Tjenesten er utviklet og blir driftet av selskapet ArkivDigital.
Rötter
Slektsforskerportal
Svært innholdsrikt slektsforskerportal med mengder av opplysninger og hjelpemidler. Her finner man også nettbokhandelen Röterbokhandeln, slektsforumet Anbytarforum, utvandrerforumet Emigrantforum og lenkesamling Faktabanken.
Nettstedet er opprettet og blir driftet av Sveriges Släktforskarförbund.
EmiWeb [$]
Emigrantregister
Register over utvandra skandinaver. Hovedtyngden er svenske emigranter, men her kan man også finne opplysninger om norske og danske utvandrere. Registret inneholder over 11 millioner navn. Innholdet er sammenstilt fra opplysninger i kirkebøker og en del andre kilder. Tilgang til registrert krever et abonnement.
EmiWeb har en støtteside på Facebook.
Registerer blir driftet av Föreningen EmiWeb.
Hvordan finne slekt i USA?
Veileder
Her får man hjelp til å orientere seg i de mest aktuelle kildene for å finne slekt i USA. Noen er gratis tilgjengelige, men mange av dem krever et betalt abonnement. Folketellinger har en mer sentral betydning i amerikansk slektsforskning enn kirkebøker, ettersom det ikke ikke finnes noen statskirke, men i stedet et stort antall frittstående kirkesamfunn. Folketellingene kan man blant annet finne hos FamilySearch [gratis], Ancestry [$] og MyHeritage [$].
Veilederen er skrevet av Slekt og Data.
FamilySearch
Globalt slektsarkiv
Verdens største digitale slektsarkiv med opplysninger fra et 100-talls land over hele verden. Her finnes også en mengde materiale fra de skandinaviske landene, inkludert opplysninger fra kirkebøker, folketellinger og bygdebøker.
Materialet er fritt tilgjengelig, men man må registrere seg for å se dokumentene.
Nettstedet ble lansert i 1998. Driftes av Mormonerkirkens avdeling for slektshistorie. Hovedesete i Salt Lake City, Utah. Lokalkontorer over hele verden.
Ancestry [$]
Slektsforskningsplattform
Kommersiell, nettbasert slektsforskningsplattform med en database på over 20 milliarder poster. Hovedtyngden er nordamerikanske kilder, men man kan også finne en del norske og svenske kilder.
Tilgang til plattformen krever et abonnement. Med abonnementet følger muligheten til opprette egne slektstrær og søke i andres.
Ancestry selger DNA-tester. Resultatet av testen kan knyttes til eget slektstre, hvilket gjør det lettere å avklare slektskapsforhold ved DNA-treff med andre.
Nettstedet ble lansert i 1996. Eies og driftes av det amerikanske selskapet Ancestry – verdens største kommersielle slektsforsknings-selskap.
MyHeritage [$]
Slektsforskningsplattform
Kommersiell, nettbasert slektsforskninsgplattform med nær 60 millioner brukere. Her kan man søke etter historiske dokumenter, opprette slektstrær og søke i andres. Tjenesten kan benyttes gratis, men med sterke begrensninger. For å få full tilgang til informasjonen i trefflistene må man ha abonnement.
MyHeritage selger DNA-tester. Resultatet av testen kan knyttes til eget slektstre, hvilket gjør det lettere å avklare slektskapsforhold ved DNA-treff med andre.
Nettstedet ble lansert i 2003. Eies og driftes av det israelske selskapet MyHeritage.
Geni [$]
«Verdenstreet»
Global samarbeidsplattform for slektsinteresserte. Kongstanken bak Geni er å bygge ett samlet, verdensomspennende slektstre – gjerne omtalt som «verdenstreet». I 2019 var det angivelig registrert over 130 millioner personer i dette treet.
Tjenesten kan benyttes gratis, men med en rekke begrensinger. Full tilgang til plattformen krever et abonnement.
Nettstedet ble lansert 16. januar 2007. Kjøpt opp av MyHeritage i 2012.
Find A Grave
Gravminnesøk
Verdens største gravminne-nettsted. Inneholder over 180 millioner gravminner fra hele verden. Hovedvekten er nordamerikanske, men et stort antall norske kirkegårder og gravlunder er også representert.
Opplysningene om gravminnene er samlet inn gjennom dugnadsarbeid. Alle kan legge inn opplysninger, laste opp bilder av gravstøtter og lenke sammen relatert gravminner - forutsatt at man har registrert en konto hos Find-A-Grave. Det er helt gratis å bruke nettstedet.
Nettstedet ble lansert av Jim Tipton i 1995. Kjøpt opp av Ancestry i 2013.
Ellis Island Foundation
Emigrantdatabase
Database med om lag 65 millioner poster. Her kan man søke i passasjer- og skipslistene for skipsanløp til New York i perioden 1820-1957.
Hovedtyngden av opplysningene er fra Ellis Island – en liten øy i New Yorks havnebasseng – som var mottaks- og registreringssentral for innvandrere fra 1892 til 1954. Svært mange norske utvandrere måtte gjennom nåløyet på Ellis Island før de slapp inn i «det forgjettede land».
Søketjenesten er gratis.
Databasen blir administrert av The Ellis Island National Museum of Immigration.
Emigranter til/via Canada
Passasjerlister 1865–1922
Database med lister over emigranter som ankom kanadiske havner i tidsperidoen 1865–1922. Basen dekker havnene Québec, Halifax, Saint John, North Sydney, Vancouver og Victoria. Man kan søke etter skipets navn, rederi, ankomsthavn, ankomstår/dato, avgangshavn og avgangsår/dato. Personnavnene derimot er ikke transkribert og følgelig ikke søkbare.
Fra 1850-årene dro en økende andel norske emigranter til Nord-Amerika via kanadiske havner, først og fremst Québec. Det finnes ingen kanadiske passasjerlister fra perioden før 1865. Les mer.
Databasen administreres av det kanadiske riksarkivet Library and Archives Canada (LAC)
Telelaget of America
Norsk-amerikansk ættelag
Telelaget er en medlemsorganisasjon av etterkommerne til innvandrere fra Telemark. Laget arrangerer årlige sammenkomster i øvre midtvesten sammen med andre norsk-amerikanske ættelag. De utgir nyhetsbrevene TeleMail og TeleNews, samt medlemsbladet TeleSoga.
Nettstedet har egen side om Nome kommune.
Organisasjonen ble etablert i 1907. Den består av om lag 500 personer og familier i USA, Canada og Norge.
Google Books
Bok- og tidskriftarkiv
Nettstedet gir tilgang til å søke i over 40 millioner bøker og tidsskrifter fra hele verden. I enkelte tilfeller får man tilgang til alt innhold, i noen tilfeller får man bare se utdrag der søkeordet forekommer og i andre får man kun informasjon om kilden.
Nettstedet ble lansert på bokmessa i Frankfurt i oktober 2004.